Genderek,vagy emberi alfajok?

Képtalálat a következőre: „genderek”

Nincs szükség sok magyarázkodásra annak a bizonyitásához,hogy a keresztény Egyház és az európai kultúra nagy válság elött áll.Az Egyház a fiatal nemzedék számára már nem jelenti azt a biztos támpontot amit valamikor képviselt.Nem elég a sok titoknak nevezett megmagyarázhatatlan ellentmondáshalmaz amit a megporosodott dogmákban megtalálunk,de most jön a gender elmélet,meg a melegimádat,amit a pápa kénytelen lenyomni a hivek torkán,ha nem akar homofobnak vagy ne adj Isten rasszistának tünni.
A gender elmélet szerint már nem két vagy három nem létezik,hanem több tucat.Klasszikus értelemben mostanig három nem létezett him,nő és semleges nem.Ezeknek a megtestesülései a férfi ,a nő és azok akik lemondtak a nemi életről(barátpapok,apácák,vagy olyan személyek akik születési rendellenesség miatt képtelenek a nemi életre).Utólag a harmadik nemhez sorolták a homoszekszuálisokat és leszbikusokat is,pedig valójában ezek mindegyike átveszi vagy a férfi,vagy a nő szerepét.Született homoszekszuális,aki a saját neméhez vonzódik elenyészően kevés.A kivétel itt is erősitené a szabályt,ha nem létezne a csábitás.A csábitás a rábeszéléssel kezdődik,ami jelenleg nem titokban, dugva zajlik,hanem a legnagyobb nyilvánosság elött a hivatalosságok engedélyével és sok vallási vezető rábolintásával.
Az eddig leirtak szerint még mindig csak három nemi identitásról beszéltünk.Honnan vették akkor a genderisták a több tucat nemi identitást.Erre csak egyetlen magyarázat ad okot,ez pedig a nemi szervek méretének a különbözősége.Igy aztán sarlatán orvosok ennek alapján eldöntik hogy a méret szerint a pár éves gyermek melyik nemhez kellene tartozzon,és ennek elősegitése érdekében művileg be is avatkoznak.
A kérdés az,hogy vajon tényleg a nemi szervek mérete a meghatározó a nemi hovatartozás tekintetében?Nincs szükség nagy tudományoskodáshoz annak észrevételére,hogy ugyanahhoz a fajhoz vagy alfajhoz tartozó állatok nemiszervének mérete közt nincs számot tevő különbség.Ha ez igy van,akkor ez az emberre is érvényes kell hogy legyen.Vagyis az emberben is többféle alfaj kell létezzen.És itt van az a pont,ahól a vallás kénytelen rábólintani a liberális genderizmusra.Mert a vallás szerint ha mindenki Ádámtól származik,akkor nincsenek emberi alfajok.A liberálisokat kevésbé érdekli a vallási felfogás,mint inkább a rasszizmustól való félelem.Ez a félelem viszont azt a veszélyt hordozza magában,hogy át fog alakulni egy más fajta rasszizmussá,aminek a célja az alfajok megsemmisitése,ami már ezek létezésének a tagadásával elkezdődött.Erre lett kidolgozva a Kalergi féle terv,aminek értelmében ugy kell összekeverni populációkat,hogy végeredményben eltünjön minden olyan jel,ami az emberi alfajokra utalna.Egy ilyen akció véghezvitele nem egyéb mint barbarizmus.
Az alfajok sokféleségét megpróbálják felcserélni a nemi identitás sokféleségével,ami egyszerűen természetellenes és ugyanakkor az emberi faj degenerálásához vezet.Ebben a libertinus világban sok nő számára csábitó,hogy előnybe részesitse a valódi értéket előállitani nem képes,viszont nagyobb szekszuális teljesitményt nyújtó férfiakat.Ez a kielégithetetlen hedonisztikus hozzáállás az alfája és omegája minden rossznak ami a Földön történik.Hova tovább egy olyan emberi alfaj válik uralkodóvá a Földön mely nem értékek előállitására való hajlamot hordoz a génjeiben,hanem az aggresszivitással párosult dominanciára való törekvést.Ezt a tendenciát felismerték már évszázadokkal ezelött:
https://books.google.ro/books?id=dihfAAAAcAAJ&pg=PA443&dq=%C3%B3lta&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C3%B3lta&f=false
7.oldal:”Az Istennek haragja gerjed ez világ ellen,a Séthnek és a Káinnak nemzetségeknek összveelegyedésekért,és azoknak házasságokból származott embereknek kegyetlenségekért,és ez világnak sok gonoszságáért.”
Az egyik legnagyobb bűn amit az ember elkövetett az a fajok összekeverése.Ha valaki hisz Istenbe és ugy hiszi hogy a különböző emberi alfajokat az Isten teremtette,akkór a fajok keverése nem más mint Isten alkotásának lerombolása.Ha össze kevernek egy európai populációt egy olyan törzszsel amelyik a kökorszak szintjén áll,valóban létre jön egy középszerű faj,amelynek a tagjai közt születhetnek olyan egyedek is akiknek IQ-ja megütheti a legmagasabb szintet is,de a populáció zömének Iq-ja a közép értéken marad.Első látásra ugy tünik ,hogy ezzel kiemeltünk egy népet az elmaradottságból.Ennek a hátul ütője az,hogy ez a népesség nem lesz képes a létéhez szükséges anyagi javakat megtermelni,de mivel igényli a jólétet,ezért ezeket megpróbálja megszerezni erőszakkal és a természet kifosztása által.

Az emberi alfajok céltudatos összekeverése, zajlik már a nagy földrajzi felfedezések óta.Ez részben a vallási dogmák érdekében,részben pedig “humánus”meggondolásból.Különböző populációk közt néha évezredes civilizációs különbségek voltak.Ennek az áthidalását épp a populációk keveredésében vélték megtalálni. Ahogy néha a testen megjelennek atavisztikus jelek,épp ugy a jellemben is.A jellembeli fogyatékosságok nem annyira szembetűnőek mint a testiek.
Az emberek arra rá jöttek,hogy a test és a lélek(tudat) kölcsönösen befolyásolják egymást.Ezért a régi tanitók,a jellem formálásánál nagy hangsulyt fektettek a testmozgás ellenörzésére.Egy jó testtartás, mosolygó tekintet nyugodt kedves beszéd általában bizalmat kelt az emberekben.De nem árt figyelembe venni ,hogy néha az álarc mögött nem az van aminek látszik.Vannak azonban olyan apró önkéntelen testmozdulatok elszólások melyek felfedik még a legművészibb álcázót is.
https://books.google.ro/books?id=UrNOAAAAcAAJ&pg=PP19&dq=Barclaius+hungari&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwje2ZKqzPbPAhUDC8AKHfsXAJ8Q6AEIIjAB#v=onepage&q=Barclaius%20hungari&f=false
“O Iupiter,quare auri quidem quod sit adulterinum clara signa dedisti:Sed quo oporteat discerni malum virum ,nullum signium inditum est corpori?—O Jupiter,ki az aranynak világos jelét adtad,hogy melyik a hamis:de hogy miből lehet észre venni a rossz embert, annak semmi jelét nem adtad a testre?”
“Vetus opinio est,iam inde ab antiquissimis ducta temporibus,omniumque:paene gentium firmata consensu,inesse incessui nescio quid,quod latentes mores ac inclinationes hominum indicio non admodum fallace prodat.—Már a legősibb időkből az a vélekedés alakult ki,hogy van valami az ember fellépésében ami tévedhetetlenűl elárulja az ember rejtett viselkedését(szokásait).”
“Ipse sapientissimum Solomon:Homo nequam, vir iniquus,graditur ore perverso, nictat oculis,terit pede, digitis indicat,pravo corde machinatur malum et omni tempore iurgiis disceptat.—Maga bölcs Salamon mondja:A semmire való ember,a gonosz férfi elvetemülten beszél,kacsint a szemével,csapkodja a lábát,mutogat az ujjával,mindig a rosszan jár az esze és viszályt kelt.”
Ambrosius igy tanit:”Sit ,inquit,in ingressu tuo simplicitas,in incessu honestas,nihil dedecoris,nihil lascivie, nihil nihil petulantie,nihil insolentie,nihil levitatis in incessu tuo adpareat.Animus enim in gestu corporis adparet,gestus signum est mentis.—Legyen a megjelenésedben egyszerűség,a fellépésedben tisztelet,semmi szégyenletesség,semmi féktelenség,semmi szemtelenség,semmi arcátlanság,ne legyen könnyelmüség a megjelenésedben.Mert a lélek a test mozgásában nyilvánul meg,a gesztus a gondolat jelképe.”
“Pythagoras in cuius philosophia nescio quid sublime atque admirandum deprehendere mihi videor,non solebat quemquam ad discilplinam et coniuctum suum admittere,nisi prius ex vultu totiusque corporis habitu et motu probam eius indolem perspexisset.—Pitágorász kinek a filozófiájánál nem ismerek fenségesebbet és csodálatosabbat,nem szokott felvenni tanitványai közé bárkit mielött az ábrázatából és a test mozgásából megállapitotta volna a jellemét.”