Henrik vagy Imre?

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „imre herceg”

https://books.google.sk/books?id=gbB6AAAAMAAJ&dq=szent%20istv%C3%A1n%20hartvik&hl=hu&pg=PP5#v=onepage&q&f=false Hartvik legenda

II.old.:”E nagy érdekű kéziratot a Majna melléki Frankfurt városnak tanácsa küldötte meg 1814-ben az akkori nádor ő cs. kir. fenségének közben járására a magyar nemzeti Muzeumnak.”

III.old.”Ugy látszik e sz.István életét és Kálmán királynak 11o9-ik évi s a veszprémvőlgyi apácák alapitását megerösitő oklevelét azonegy kéz másolta ,miből az tűnik ki ,hogy sz.Istvánnak más nagyobb és kisebb legendája Hartvik dolgozatának utánzása.”

Figyelembe véve a fenti mondat állitását, el lehet gondolkozni azon,hogy vajon a legendából születtek a krónikák,vagy a krónikákból a legenda?Ha az állitás igaz,abból az következik,hogy elöbb volt a legenda és az lett történelemmé bővitve.Ellenkező esetben olyan legenda vagy legendák kellene létezzenek,ahól a különböző krónikákban szereplő olyan események is megjelennek melyek hiányoznak a Hartvik legendából.Tudni való,hogy a Sz.István körüli viták óriási indulatokat váltnak ki a Sz.István és a Koppány szimpatizánsok között.Mivel a krónikákon kivül nincsenek olyan dokumentumok melyek egyértelműen alátámasztanák Sz.István által vagy az ő nevében elkövetett atrocitásokat,ezért ha nem is a teljes igazság,de a kedélyek megnyugtatása végett, jobb ha Sz.Istvánt meghagyjuk a legendák világában.

III.old.”Unde contigit divine pietatis intuitum in filios perdicionis et ignorantie populum rudem et vagum creaturam dei esse se nescientem,hungaros videlicet pannonie patriam inhabitantes clementi visu de celo prospicere,…—Igy történt,hogy a kárhozat és tudatlanság fiaira,egy oktalan koborló népre ,mely nem tudá,hogy Isten teremtménye,ugy mint a Pannoniában lakó magyarokra is felderült az isteni kegyelem országa…”
A saját forditásomban:Igy történt az isteni kegyelem előrelátása,hogy a kárhozat és tudatlanság fiaira,egy oktalan koborló népre,mely nem tudá,hogy Isten teremtménye,természetesen a pannóniai hazában lakó magyarokra, felderült az isteni kegyelem…” videlicet=természetesen

Asztrik főpap a pápától koronát és keresztet hoz Sz.Istvánnak:
14.old.:”Crucem insuper ante regi ferendam! velut in signum apostolatus misit.Ego inquiens sum apostolicus.ille vero merito christi apostolus,per quem tantum sibi populum Christus convertit.—Azon kivül kettős keresztet,hogy az a király elött hordoztatnék,küldött neki apostolkodása jeléül.Én mondá,apostol vagyok ,de ő méltán Krisztus apostola,ki által Krisztus annyi népet téritett magához.
Saját forditásomban:Ezen felül a király elött hordozandó keresztet mint apostoli jelképet küldött.Én mondá apostoli(apostolok utóda) vagyok,ő azonban megérdemelten Krisztus apostola,aki által Krisztus annyi népet magához téritett.”

Vajon miért kellett a szimpla keresztet kettős keresztre forditani?

27.old.:”De quorum morte mesticiam obortam,genitor propter amorem filii superstitis sancte indolis puer Henrici solatio compescuit.—Kiknek halálából eredett keserve ellen,az életben maradt jámbor vonzalmu Imre fia iránti szeretetében kerese vigasztalást.”
Vajon mikor lett Henrikből Imre?

31.old.:Sz.István halála elött a velencei Pétert javasolja utodául.Szó sincs Vazul megvakitásáról , sem a Szár László fiai meneküléséről.1o38-ban halála után Fejérvárt temetik el az általa épitett Boldogasszony nevére szentelt székeseegyházban.