A hit ereje az igéret

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „ábrahám isten barátja”

Az ember nagyon hajlamos bedőlni a kecsegtető igéreteknek,amit nap mint nap megtapasztalhatunk a politikában.Ez igy van a vallás terén is.A legnagyobb igéretek az örök élet és a velejáró anyagi javak,ami nélkül a vallásnak nem lenne vonzereje a széles tömegek számára.A legtöbb hivő ember úgy érzi,hogy ezeknek az égért dolgoknak már is a tulajdonában van a hite révén.Egyszóval már a földi életben gazdagnak érzi magát még ha szolgaként éli is le egész életét.A gazdagság tudata viszont már nem serkenti komolyabb szellemi törekvésre,igy a vallási élete a felszines ünnepi tömegrendezvényekben merűl ki, a helyett hogy a gondolkodását pallérozná az igazság keresése végett.Erről igy ir a régi tanitás:”Celerius camelus per foramen acus trasfeat,quam ut dives philosophetur.—Hamarabb átmegy a teve a tű fokán,minthogy a gazdag filozófusá válna.”

https://books.google.ro/books?id=_4-ulhxGpFsC&pg=PA145&dq=docuit+iustitiam+hyperboreos&hl=hu&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMImdqz56yNxwIVR4wsCh320wjT#v=onepage&q=docuit%20iustitiam%20hyperboreos&f=false Clementis Alexandrini

Clementis Alexandrini a Pedagogus mű szerzője,e könyv szerint Origenesz tanitó mestere volt.Ha az eredeti keresztény tanitás után kutatunk,akkor érdemes figyelembe venni ezen irásokat.A linken található könyvet 16.századi jezsuita szerzetesek kompilálták és megpróbálták az akkori felfogáshoz igazitani,ezért néha összefüggéstelenek a mondatok.

173.old.:His consequentia statuunt philosophi Stoici,qui regnum,sacerdotium ,Prophetiam,legis ferende scientiam ,divitias,veram pulchritudinem,nobilitatem,libertatem soli sapienti tribuunt.Fatentur autem ipsi quoque eum inveniri difficiliter.Videntur ergo omnia que prius dicta sunt dogmata,á magno Mose Graecis esse tradita.Et omnia quidem esse sapientis per haec docet:Et quoniam misertus est mei Deus mihi sunt omnia.Eum autem Deo esse amicum significat dicens:Deus Abraham ,Deus Isaac,Deus Iacob…..Et á Graecis celebratur Rex Minos,qui novem annis familiariter cum Iove est versatus,cum audivissent quemadmodum Deus cum Mose loquebatur,ut si quis cum suo amico loqueretur…Fidelis est totus mundus pecuniarium,ait Solomon:infidelis autem ,ne obulus quidem.Multo ergo magis Scripturae credendum est,quae dicit fore ut celerius camelus per foramen acus trasfeat,quam ut dives philosophetur—A Sztoikusok szerint a papságot ,a profétálást,a törvények tudományát,a gazdagságot,a valódi szépséget,a nemességet,a szabadságot csak a bölcsek birtokolhatják.De ők is bevallják,hogy ezeket nehéz megtalálni.Látszik tehát,hogy mind az amit elöbb hitelveknek neveztek, a Nagy Mózestől vették át a görögök.És minden bölcseség e képp tanitatik:Mivel Isten megkönyörült rajtam minden az enyém.Hogy Isten az ő barátja volt ebből a mondásból ered:Ábrahám Istene,Izsák Istene,Jákob Istene…De maguk a görögök is emlékeznek Minos királyra,aki kilenc évig meghitt kapcsolatban állt Iove Istennel…A világ minden pénze a hithűekéé mondja Salamon:a hitetleneknek egy fabatka sem jár.Sokkal hihetőbb amit az (Szent)Irás állitt,ami kimondja hogy:Hamarabb átmegy a teve a tű fokán minthogy a gazdag filozófusá válna.

Mit is akarnak állitani a fenti szinte összefüggéstelen mondatok? Nem kevesebbet,minthogy a világ minden java azoknak dukál akik elfogadják Ábrahám,Izsák és Jákob Istenét.Origenesz szerint az Ótestamentumi irások csupa alegóriák (lásd “A történelem legnagyobb átverése” https://fabsanyo.wordpress.com/ .A fenti irásból is látszik,hogy Ábrahám baráti kapcsolata Jehovával ugyan olyan mint Minosz király baráti kapcsolata Jove Istennel.Ha az utóbbit legendának tartjuk,vajon mitől hitelesebb az elöbbi?Azt is feltételezhetnénk hogy az utóbbit plagizálták az elöbbiből,amit egyébként a jezsuita kompilátor is állit,amikor azt irja,hogy “a görögök a hitelveket a Nagy Mózestől vették át”.A bökkenő az,hogy Herodotosz akit a történelem atyjának neveznek egy szót sem ir a zsidókról.Ugyanakkor Hieronimusz aki a vallásalapitó atyák egyike,a következőket irja:”Bár mennyire is kétséges,elöbb lett az Egyház és utánna született a Zsidó nép,akiért az Ur igy imádkozott:Atyám bocsásd meg nekik,mert nem tudják mit cselekednek.Egy napon hivőkké vált(megtért) három ezer másik nap ötezer.És ugy voltunk(a megtértek tömege egy sziv és egy lélek volt) mintha a házban rajtunk kivűl más nem lett volna,csak mi ketten,nem volt a zsidók káromlása sem a nemzetek bálványimádása”. https://fabsanyo.wordpress.com/2017/09/

Ha igazat adunk Hieronimusznak abban,hogy elöbb született az Egyház és utána a Zsidó nép,akkor az eredeti keresztény tanitásban minden ótestamentumi utalást csakis alegorikus értelembe kell vennünk.A paradigma váltás akkor történt,amikor az Egyház vezetését olyan személyek vették át,akik nem a lelki hanem az anyagi meggazdagodást követték (lásd “Történelmi tévelygés”- https://fabsanyo.wordpress.com/2018/05/ ) .Ekkor váltak a templomok a földi kincsek gyüjtő helyévé és az Igaz Istent felcserélték a pénzistennel.A hiveket pedig minden javak igéretével csábitották,aminek egyetlen követelménye volt:a feltétlen hit az igéretben.

Ha a keresztény vallás ősgyökereit keressük,akkor emlitést kell tenni a Szibillákról is, akiknek volt némi hozzájárulásuk a vallás kialakulásához,habár az utóbbi időben ezt az Egyház inkább ignorálja.

“Sibilla Egippa claruit tempore Julii Imperatoris sic dixit de Christo:Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut Radix et delictabitur ut folium et non apparebit venustas eius et crucidabit eum alvus maternis et flebit Deus letitia sempiterna et ab hominibus conculcabitur et nascetur ex morte ut Deus et conversabitur ut protector.— Egippa Szibilla aki Julius császár idejében élt ezt mondta Krisztusról:A láthatatlan Ige érzékelhetővé válik kihajt mint gyökér és mint levél és nem lesz látható a szépsége és kinozni fogja őt az anyai méh és siratni fogja az Isten a halálát és az emberek eltapodják, de a halálból mint Isten fog feltámadni és megmentővé lesz.” Ebből az alegorikus történetből lett megszerkesztve a Jézus története,amit az Egyház úgy értelmez,hogy az Ige testet őltött.

A verbum szoros kapcsolatban áll a veritasal akárcsak magyarban az Ige és az Igaz.Vagy is Krisztus alatt valójában az igaz tanitás hirdetőjét értették.És valóban az igazság gyökeret ereszt kihajt,de nincs benne szépség,ezért az emberek gyűlölik és eltapodják,de a halálból ujra feltámad és végűl az emberiség megmentője lesz.

Itt egy másik irás ugyanattól a Clementis Alexandrinitól:
https://books.google.ro/books?id=LUuv2TGy1boC&pg=PA20&dq=Clementis+Alexandrini+scytharum&hl=hu&sa=X&ved=0CFgQ6AEwB2oVChMImbXB1q-NxwIVSxgsCh0oEQ9O#v=onepage&q=Clementis%20Alexandrini%20scytharum&f=false
11.old.:”Jam vero et Aegiptiorum penetralia,et manium apud Hetruscos vaticinationes in tenebris jaceant:vesanae profecto illae sunt infidelium hominum fallendi artes.—Már az egyiptomiak behatolásával amikor az etruszk jövendölés hagyományát a sötétségbe dobták: megjelent a hitetlenek tökéletes örjöngő csaló művészete(a bachanália).”

A továbbiakban leirja a Bachanáliákat melyek ezek szerint Egyiptomból származnak.
Itt a keveredés bűnét fedezhedtjük fel,mert hiába vált kereszténnyé a kevert faj,mert a gének a származás szerint fognak működni.Igy volt idő amikor a katolikus papok,pápák suttyomba folytatták a bachanáliákat.Erre egy liberális azt mondaná,hogy nincs ebben semmi kivetni való,engedni kell a test kivánságának.Csakhogy itt legtöbbször az egyik fél a másik fél szenvedésében éli ki a kéjelgését.
És szokás szerint a bűnt mindig a jámborabb nyakába varrják,de erről csak mese és allegória formában lehetett irni,amikor még lehetett:
16.old.:”Quippe duo enim isti fratricidae,cistam illam secum auferentes,in qua Bacchi pudendum inclusum erat,in Tusciam detulere,mercis egregiae mercatortes,ubi cum exules agerent ,luculenta admodum pietatis doctrina Hetruscorum animos informarunt,dum cistam iis ac veretrum nova religione colenda tradiderunt.—Miután ezen testvérgyilkosok közül kettő magával vitte Tuszciába azt a dobozt amiben Bach nemiszerve volt zárva, a kereskedők amikor idegenekkel tárgyaltak,az etruszkok elég nyilvánvaló jámbor tanait ugy közvetitették a lelkek felé mintha e dobozban zárt nemi szerv imádása az uj vallásuk része lenne.”