Szkita vallás,vagy szkita tudomány?

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „tudomány”

Mert mi mást jelent a vallás szó tágabb értelembe,mint a világnézet megvallását?
Az alábbi kommentet a https://fabsanyo.wordpress.com/ linken található Transzhumancia cikkhez irtam,
“Kár hogy miután a katolikus vezetés egy kalap alá vette és megsemmisitette az eretnekeket,minden iratot eltüntetett ami a tanaikra vonatkozott.Igy csak találgatni tudunk.Azért egy névből is sok következtetést levonhatunk.A gnosztikusok eretnekeknek számitottak.A név a megismerést,megértést sugalmazza.A megértés pedig egy tudományos aktus.Igy nem lehet egy lezárt dogma.”
De ha a scita “vallás”valójában nem is vallás,hanem tudomány volt még ha a kezdetleges formájában is ahogy Plinius irásából látszik,akkor nem is maradhatott semmiféle szertartásnak nevezett pótcselekvésre utaló dokumentum sem.Ebben az esetben új megvilágitásban kell értelmezzük az eretnekek ellen viselt hadjáratot a Katolikus Egyház részéről.
https://archive.org/stream/chronicondubnic00florgoog…

57.old.:Péter a császárral és a teuton lovagokkal Fehérvárra jön,ahól visszakapja a koronát.:In bazilica genetricis Dei semper virginis Marie regaliter sedere fecit et ibidem regem hungaris et hungaros regi reconciliavit.Concessitque petentibus hungaris hungarica scita servare,et consuetuninibus iudicari.—A Szűz Mária nevére szentelt székesegyházban tárgyalt a magyarokkal a kiegyezésről.Engedve a magyarok azon kérésének,hogy gyakorolhassák a magyar scita(scita=tudás) vallást és szokásaik szerint törvénykezzenek.

https://books.google.ro/books?id=GnOednE9a_sC&pg=PA759&dq=scyth%C3%A1k+solinus&hl=hu&sa=X&ei=2V-VVKftNoPcaq3-gfgE&ved=0CE0Q6AEwBjhG#v=onepage&q=scyth%C3%A1k%20solinus&f=false Caii Plinii secundi Naturalis historiae libri XXXVII interpretatione et …
szerző: Jean Hardouin ((Le P. ; S.J.).),Pline l’Ancien,Hardouin
136.old.:Mundum,et hoc quod nomine alio caelum appellare libuit,cuius circumflexu teguntur cuncta,numen esse credi par est,aeternum,immensum,neque genitum ,neque interiturum unquam.—A világ és az amit más néven égnek hivnak,ami mindent körül vesz,hogy istenek műve lenne kevéssé hihető,ami örök,végtelen nagy,nem született és nem is fog elpusztulni soha.
138.old.:Formam eius in speciem orbis absoluti globatam esse,nomen in primis et consensus in eo mortalium ,orbem appellantium ,sed et argumenta rerum,docent:non solum quia talis figura omnibus sui partibus vergit in sese,ac sibi ipsa toleranda est,secque includit,et continet nullarum egens compaginum ,nec finem aut initium ullis sui partibus sentiens:nec quia ad motum ,quo subinde verti debeat,ut mox apparebit,talis aptissima est:sed oculorum quoque probatione:quod convexus mediusque quacumque cernatur:quum id accidere in alia non possit figura.—A Föld a formája szerint tökéletes gömb alakú,és nem csakhogy minden része magába fordul,de saját magában nyugszik és nincs semmi ami fenntartaná,nem lehet tapasztalni sem a kezdetét sem a végét,sem azt,hogy mi mozgatná,mivel állandó forgásban van…
Ez a latin nyelvezet jellemző volt a koraközépkorra,amivel elég nehéz volt megmagyarázni ilyen elméletet kevés fizikai ismeret hiányában.Ezért könnyű volt az Egyháznak egyszerű eretnek zagyvaságként beállitani az egész elméletet.
Azért el lehet gondolkodni azon,hogy lehetséges e,hogy Plinius,aki állitólag az első évszázadban irt,már tudta hogy a föld gömbőlyű,hogy a föld a nap körül forog,sőt azt is,hogy számtalan a naphoz hasonló csillag létezik.Eltelik másfél évezred és ezért az állitásért Giordano Brunót máglyán égetik.Vajon a tudás emberei 15oo évig elnémultak,vagy egyszerűen az az úgy nevezett ókor valójában a középkorban volt? Ezer éven keresztűl a kutyát sem érdekelték azok az irások melyek a 15.században csodával határos módon valahonnan előkerültek.Ez alatt az ezer év alatt nem volt sem tatár sem török járás,ezért joggal feltehetjük a kérdést,hogy mi történt ez alatt Európában?Valójában semmi,mert ez az ezer év nem is létezett.