Hóditás pénzel

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „várostrom”

https://books.google.ro/books?id=iHx-ULm3t-AC&pg=PA441&dq=Georges+Acropolite+hunni&hl=hu&sa=X&ei=-AaPVMTsEMn-ygPNiIKADQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Georges%20Acropolite%20hunni&f=false

Tudjuk,hogy egy háború megnyeréséhez három dolog kell:pénz,pénz és pénz.De ahogy a következőkből látnifogjuk,az is elfogyhat egy idő után.

Szinte felfoghatatlan,hogy az Oszmán birodalom azt mondhatni,hogy a semmiből egy évszázad alatt Eurázsia legfélelmetesebb birodalmává nőtte ki magát.Azzal a kérdéssel,hogy honnan származnak a törökök kár foglalkozni,mert mint sok más népnek a származása nem tisztázott.Az eredeti irásban nem voltak évszámok,csak egyes uralkodók ideje szerint irták be később,de amint láthatjuk a görög királyok listájában https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_list%C3%A1ja az Andronikok és Ioannesek széditő ütemben váltogatják egymást.Igy nehéz kihámozni,hogy mikor melyikről ir.
A török királyi lista sokkal egyszerübb de érdekes módon hiányzik Szulejmán: https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_uralkod%C3%B3k_list%C3%A1ja
27.oldal.:
A törökök először Oszmán éidejében jöttek át Európába.Ekkkor a Szkiták kiszoritották őket ” Ea tempestate Scythae parva manu á Sarmatia prodeuntes,festinabant ad Istrum quo transmisso Turcos quos eo loci deprehenderat atroci praelio inito suderunt:et propemodum omnes demptis paucis necaverunt”—Ez időben a szkiták kevés csapatokkal Szarmátiából indulva átjöttek az Iszteren és kegyetlenűl elbántak a törökökkel kiszoritva őket Európából.
1317 körül a törökök a görögökkel együtt benyomultak Trákiába és a Triballok főldjére.Ezek az Itáliaiak és a katalánok segitségével újból vissza űzték a törököket Ázsiába.Azt tudni kell,hogy a bizánci császárok mindig zsoldosokat alkalmaztak.Igy nem csoda ha egy ideig ők finanszirozták a török portyázásokat.A kenyértörésre Orchán idejében került sor amikor Nicea miatt össze csaptak a török és görög seregek.A görögök vesztesen kerültek ki az ütközetből,és a teljes megsemmisüléstől csak az mentette meg őket,hogy Bizáncot a törökök nem tudták bevenni.Később egy török herceg Kantakuzenos feleségül vette a görög király lányát,igy ujból helyre állt a szövetség.Andronikus a halásos ágyán a 12 éves fiát és birodalmát Kantakuzénoszra bizta,amig a fiu nagykorúvá válik.Orchán halála után Szulejmán kerül hatalomra,aki felrugja a szövetséget és megtámadja az ázsiai görög városokat zsákmányt és rabszolgákat ejtve.Ez után ujra létre jön a szövetség,olyan alapon,hogy együttes erővel indulnak Trákia és a Triballok ellen.Ez a harmadik alkalom,hogy a törökök megjelennek Európában.

Azt mondják,hogy miután jelezték Szulejmánnak,hogy a Triballok és a Mysziaiak nagy sereggel indulnak ellene,megegyezett a görögökkel,hogy ha adnak neki hatvan ezer drachmát,visszafogja ezt fizetni amint beveszi a trák városokat.Azonban erre nem volt szükség mivel egy nagy földrengés után a városok falai annyira leomlottak,hogy akadály nélkül a törökök kezére kerültek.

Elfoglalják Trákiát,Makedoniát egész a Száva folyóig rabolják a vidéket.

Szuleiman megbetegszik,vissza megy Ázsiába és ott meghhal.Ez után testvére Murád veszi kezébe a hatalmat.Jó viszony van Murád és Ioannes között.Ioannesz pénzzel finanszirozza a háborút,Murád meg megosztja a zsákmányt Ioanesszel.Egy idő után viszont kiürül a kincstár és Ioannesz kénytelen hitelt felvenni a velencei kalmároktól.Ugyancsak kölcsönért folyamodik más európai uralkodókhoz,persze a törökök elleni háborúra,de nem jár sikerrel.Nem tudván visszafizetni az adósságot,a velenceiek elfogják börtönbe zárják.Levelet ir az othon maradt fiának,kérve a váltságdij összegét,de ez a fülebotját sem mozditja,sőt örvend,hogy ő lehet a király.Az öccse Manuel,aki Termában volt helytartó,megszánta az apját és elküldte a pénzt.Ez asztán nagy ellenségeskedést váltott ki a bátyja részéről. De az apa bosszúja sem marad el,mert az engedetlen fiát be adta Murádhoz janicsárnak.

Miközben Murád és Ioannes (valószinű,hogy V.Ioannes) együtt tevékenykednek Európában,a fülükbe jut,hogy fiaik Andronikus és Sauzo államcsinyt terveznek ellenük.Az apák kegyetlen bosszura készülnek.Elfogják a két fiut,a katonáikat lemészárolják,a gyerekeknek Szauzónak kinyomják a szemét,Androniknak meg forró ecetet öntenek a szemébe.Murád a triballokkal vivott csatában Koszovóban veszti az életét,ott is temetik el.Murád halála után Bajazid Murád fia veszi át a hatalmat.Ekkor felkeresi őt a megvakitott Andronik,és felajánlja az országot Bajazidnak plusz óriási évi adóra kötelezi el magát ,ha a szultán meg teszi őt Görögország királyának.Ez eg is történik,az apát Ioanest és fiait elfogják és börtönbe zárják.Alig négy évi raboskodás után ujra vissza kerül a trónra miután még nagyobb évi adót igér Bajazidnak.
Ilyen körülmények között,ha Zsigmond király a cirkálálóval Bizáncba utazott vajon kivel találta szembe magát ott?De valószinű,hogy török cirkáló vitte őt Bizáncba.
1438-ban a görög király(ez már VIII.Ioannes lehetett) érezve a török veszélyt segitség reményében Rómába megy: “Tandem Grecorum rex Ioannes intelligens Graecorum res in summo periculo,quasi inter mallum et incudem versari,adsumtis Bizantii episcopis,nec non Graecorum doctis,conscendit navem et in Italiam profectus est.” Végre Ioannes görög király megértve a görögök helyzetét,hogy nagy veszélyben vannak,az “üllő és kalapács” között,összegyüjtötte Bizánz tanult embereit és püspökeit és elhajózott Itáliába IV.Jenő pápával való megbeszélésre..A vallási viták veszekedésbe torkolltak,ezért se nem egyeztek meg ezen a téren sem segitséget nem kaptak,igy üreskézzel hazautaztak.