Hamisitott forrásból “tiszta vizet a pohárba”

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „iv. béla magyar király”

Tudom, hogy sok érzelemcentrikus hazafinál ez az irás is ki fogja verni a biztositékot ,de hasznosabb az igazság megismerése,még ha fájdalmas is mint hazug ábrándokra épiteni.Az egyházi atyák és atyafiak közt biztos van latin nyelvet értő ember is.Ők megmondhatják ha netán tévesen forditottam.
Az idézetekből ki fog derülni,hogy a tatárjárás egy megrendezett, fizetett, büntető hadjárat volt,amelynek a megrendezésében részt vett IV.Béla,Frigyes osztrák herceg és a Vatikán.A 13.század legmeghatározóbb eseményei az eretnekek elleni keresztes hadjáratok voltak,melyeknek célja a Katolikus Egyház egyeduralmának megszilárditása.Erre kapacitálható volt IV.Béla,aki mélységes gyülölettel viseltetett a magyar urak iránt az anyja meggyilkolása miatt.Ebben a sakkjátszmában eszközként felhasználtak két bábot: Frigyes osztrák herceget,és a kumán Gothánt(Kuten,Kötöny),akiket nemsokára megőlnek,a nyomok eltüntetése érdekében.
Már az is gyanút kelt,hogy Béla király egész a tatárok kivonulásáig teljesen pasziv marad.Tudva levő,hogy a tatárok minden élelmet és állatot kivittek az országból.Az éhinség és pestis járvány miatt több ember pusztul el mint a tatárok keze által,és mégis Béla királynak módjában áll számtalan csatát vivni a tatár járás után.Persze az első dolga,hogy eltegye lábalól Frigyest.A krónikák szerint a tatárok elvittek minden állatot,élelmet,pénzt,eszközöket,és mégis Bélának módjában áll számtalan csatát vivni.A kétkerekű taligákat pedig nem Béla idejében huzza az istenadta nép,hanem csak negyven évvel később IV.László uralkodása alatt.De nézzük mit ir ezekről az eseményekről az Osztrák krónika.
https://books.google.ro/books?id=-bVJAAAAcAAJ&pg=PA812&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=_Z8OVduOBYLkOLeTgIAF&ved=0CFUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false

Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini…
816.old. 1239.év:”Quae gens subjecit sibi Chomanos ut in omnibus parerent eis.Tunc primo multiplicata sunt mala in terra,eo quod nemini parcerent,pacem aliquando querentibus dabant,sed non servabant.Rex ilorum se solum Dominum esse in terra dicebat,ideo nullius auxilium vel consilium,aut legationem recipiebat,nisi qui vellet sequi legem ipsius,scilicet negare Deum omnipotentem et homines interficere.Idem quesivit a duce Austriae per nuntios suos,sed ille non consensit.Pars etiam exercitus illorum intravit fines Bohemiae et Austriae et multis interfectis ad suos remeabant…Quod malum cum percipisset Papa Gregorius,tactus dolore,et volens succurere Sancte Ecclesiae titubanti sed non deficienti,misit Legatos suos predicare et dare Crucem in remissionem omnium peccatorum.Quod multi cum gaudio suscipientes,Reges,Duces,Episcopi,nobiles et ignobiles,senes cum junioribus parabant vindictam facere in filios dissidentiae.Sed Dominus Imperator hoc fieri prohibuit,eo quod Rex Ungariae ab eo vocatus venire contempsit,et loqui cum eo.Dominus papa Gregorius non reconciliatus Imperatori obiit.—Ez a faj(a mongol-tatárok)maga alá gyürte a kumánokat,akik mindenben engedelmeskedtek nekik.Ekkor annyira megszaporodott a gonoszság a földön,hogy senkinek sem kegyelmeztek,néha békét igértek de nem tartották be az igéretüket.A királyuk kijelentette hogy ő az egyedüli Ur a Földön,ezért nem igényli senki segitségét,vagy tanácsát,nem fogadta a hozzá menesztett küldötteket,csak azokat,akik az ő törvényét követik,vagyis a mindenható Isten tagadását,és az emberek gyilkolását.Ugyanezt kérte Ausztria hercegétől küldöttek által,aki azonban nem értett ezzel egyet.A seregeik egy része benyomult Ausztriába és Csehországba,sok pusztitás után majd ezek vissza mentek az övéikhez…Amikor Gergely pápa ezt felfogta,bánkodott e miatt, ő segiteni akart a Szent Egyházon, megmozgatva(megrázva),de nem gyengitve azt,ezért szét küldte az embereit prédikálni és keresztet adni(keresztes hadjárat az eretnekek ellen), minden bűnös kiadatására.Ezt sokan örömmel fogadták,királyok,hercegek,püspökök,nemesek és közemberek,öregek,fiatalok, felkészültek a széthúzás fiai elleni bosszúra.De a császár(II.Frigyes) meggátolta ennek a véghezvitelét,mikor megbeszélésre hivatta magához a magyar királyt,de az megtagadta.Gergely pápa anélkül hogy kibékült volna a császárral meghalt.”
Ehhez nem szükséges sok kommentárt fűzni,akinek esze van megérti a történteket.
814.old.Anno MCCLX.”Stirienses ab Ungaria afflicti plusquam ante ,Otakerum invocant.Quod audiens Bela ,filium suum Stephanum mittit ad Stiriam devastandam.—126o-ban a magyarok a stiriaiakat jobban vegzálják mint bármikor ennek elötte,ezért Otokárt hivják segitségűl.Amikor ezt megtudta Béla,a fiát Istvánt küldi Stiria dulására.”
“In eodem anno ante hoc praelium intraverunt Ungari Austriam ,et occurerunt eis multi Austarales.De Australibus sunt occisi ,Otto Comes de Hardekk,Chunradus frater ejus de Plaien ,Domiinus Krafto de Sleinz et dominus Cadoldus Orphanus…
Anno milleno centeno terque triceno
His sexaginta Comisces,et bene disces,
Austria quod tota flet Principibus viduata
Post haec Cornuto discet servire tributo.—

Ugyanez évben(126o) ez elött a háború elött a magyarok benyomulnak Ausztriába,akikkel szemben sok ausztriai kiállt.Az osztrákok közül ezek estek el:Otto Comes de Hardekk,Chunradus frater ejus de Plaien ,Domiinus Krafto de Sleinz et dominus Cadoldus Orphanus…
Ezt az eseményt foglalta versbe a hajdani krónikás( a kronika eredeti nyelvezetével,mert a többit átirták a 18.századi latin szerint):
Ezer száz harminc három évben
Hatvan jólképzett nemesét,siratja
A hercegeitől megözvegyült Ausztria
Mondják,hogy azóta adófizető a marha(Stier=bika)

Ezt aztán már nehezen értelmezheti még az a történész is aki tisztában van a latin nyelvvel.Tehát az irás szerint ez az esemény 126o-ban zajlik.A vers szerint viszont 1133-ban.Tegyük fel,hogy a krónikás tévesen kétszáz helyett százat irt.Akkor viszont ez a hadjárat a tatárjárás elött történt.Több történelem kritikus észre vette ezt a jelenséget,hogy száz év különbséggel ugyanazok az események játszanak le.Az a helyzet,hogy egy bizonyos időben,talán a 16.században a Krisztus születési dátumát vissza tólták ezer évvel.Addig az MCCXXXIII(1233) évet egyszerűen CCXXXIII(233)-nak irták.Majd amikor az évszámokat korrigálni kellett az ezer év betoldása miatt,hogy minél kevesebb javitás legyen a kéziratokban,csak az első C-t módositották M-re.Az ezer év betoldásával szükség volt a történelmi események szaporitására is,igy utólag jól jött a kettőzés.És valóban az 1233-as évről van szó:
812.old.MCCXXXIIIIncidentia.”Ungari intraverunt fines Stiriae,et vastaverunt eos rapina et incendio.Stirienses vero congregati sine rectore persecuti sunt eos.Ungari vero longius eos trahentes a finibus suis ,insidias ponentes post eos convertebantur:ad ipsos accedebant ante et retro,multi vero ex utraque parte mortui suntet multi debilitati vulneribus.Tandem Ungari victoria potiti, nobiliores ex eis captivaverunt:ex tanta multitudine vix quinquaginta fugerunt,reliqui omnes aut interierunt,aut captivi abducti sunt.—A magyarok benyomultak Stiriába,dultak,rabóltak és égettek.A stiriaiak vezető nélkül ellenük álltak és űzni kezdték őket.A magyarok egész a határukig vonták(csalták) öket, csapdát állitva,majd vissza fordulva a nagy dulakodásban mindkét részről sokan meghaltak és sokan megsebesültek.A végén a magyarok győzedelmeskedtek,a nemesebbeket fogjul ejtették,a többit megőlték,kevesen tudtak elszaladni.

833.old.1271.X.Gergely pápa zsinatot tart Lugdunensben(Lion) ahova gorög és tatár küldöttek és részt vesznek. A tatár küldötteket itt megkeresztelik.

“Eodem anno (MCCLXXXVII(1287) post nativitem Domini Chomani et Tartari cum innumerabili multitudine intraverunt Hungariam ,et vastaverunt eam,et occiderunt et deduxerunt ex ea innumerabiles viros,mulieres et parvulos eorum.Tandem vero ab incolis terre circa Septem -Castra turpiter sunt de terra fugati,occisa ex eis innumerabili multitudine:reliqui vero qui evaserant,quamvis pauci,fugientes,latitantes inter montes et valles nemorosas,divino judicio ibidem fere omnes perierunt.Nam Dominus qui ubique est protector in se sperantium ,misit super eos nives et pluvias ingentes :confractisque nubuibus super eos tanta inundati aquarum irrupit quod fer omnibus submersis pauci ex eis evaserunt.—Ebben az évben 1287-ben a kumánok és a tatárok megszámlálhatatlan sokasága benyomult Magyarországba dultak fosztogattak,öltek és elvittek megszámlálhatatlan sok férfit és nőt és ezek kicsinyeit.Végül azonban az Erdélyi nép csufosan megkergette őket,sokakat megőltek,akik elmenekültek,a hegyekben és erdőkben bujkáltak,de az isteni büntetés elérte őket.Mert az Isten aki mindazok támasza akik hisznek benne,nagy havazást és felhőszakadást küldött rájuk,hogy az árvizben szinte mind elvesztek,kevesen menekültek meg.”
Hogy is van akkor ez?Nem László űzi ki a tatárokat?Ugy néz ki,hogy itt a kompilátor összekeverte a Kun László idejebeli tatárjárást a 17.századi tatárjárással.A könyv jelen digitális változatában vannak hiányzó oldalak,és vannak felcserélt oldalak.Igy feltételezem,hogy a fenti szöveg is inkább a könyv hiteltelenitését szolgálja.
A magyar krónikák nagyon lapidárisan számólnak be a tatárjárásról.Mivel az osztrákok inkább az események nézői mint elszenvedői voltak,ezért nem csoda ha bővebb beszámolóval rendelkeznek.A magyar beszámolók hiányossága forditott arányban áll a pusztitás méreteivel.
Összegezzük az olvasottakat:
1.IV.Béla már a kumánok támadása után elmenekül,és az idegenek garázdálkodásának egész edeje alatt teljesen sorsára hagyja az országot.
2.A Szentszék kapcsolatot tart fenn a garázdálkodókkal a megszállás elött,alatt és utána is.
3.Ausztria hercegének Frigyesnek köze volt a kumánok ténykedéséhez,mert a krónika szerint Góthán a hercegtől való félelmében lett öngyilkos.
Közvetlenül a tatárjárás után ezt találjuk a krónikában:Fridericus Dux Austriae et Stirie cum magno exercitu occurit Regi Hungariae apud Leytam ibique pacificati sunt sine congressione.—Frigyes Ausztria és Stiria hercege nagy sereggel vonul ki a magyar király elé a Lajta mellett,ahól megbékülnek összecsapás nélkül.
Ebből a mondatból bizony az olvasható ki,hogy a magyar király készült megtámadni Frigyest és nem forditva.Az akkori határnál találkozott Béla Frigyessel,de a krónika szerint,akkor nem történt semmi.Viszont pár évvel később ugyanannál a folyónál(határnál) a magyarok megölik Frigyest.
Anno MCCXLVI.Fridericus Dux Austriae contra Ungaros praelians super fluvium Leytach occiditur…—1246-ban miközben Frigyes osztrák herceg a magyarokkal harcol a Lajtánál megöletik…
Érdekes módon az osztrák krónika nem számol be arról,hogy Frigyes fogságba ejtette volna Bélát,de a történet iróknak valami módon ki kellett magyarázni,hogy Béla miért vadászta le Frigyest,akivel eredetileg szövetséges volt.A papir sok mindent elbir és a jámbor hivő mindent elhisz.