A bűn

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „özönviz”

A bűnbe esés utáni legnagyobb bűn amiért Isten özönvizzel sújtja az emberiséget.
Károli Gáspár által leforditott biblia és 1645-ben Amszterdamban kiadva:
https://books.google.ro/books?id=dihfAAAAcAAJ&pg=PA443&dq=%C3%B3lta&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C3%B3lta&f=false Ezékiel XLIII.7.
Az első forditást Vizsójban nyomtatták 159o-ben.”Először Bártfán próbálkoztak, de az ottani nyomdász, Gutgesell Dávid nem merte vállalni a Károlyi-féle Biblia kiadását”.Wikipédia. Nincs okunk meglepődni ezen, hiszen a hatalom csaknem minden esetben teljes szigorral lépett fel az „eretnekséget” terjesztő, renitens nyomdákkal szemben.”
De ugy néz ki,hogy a magyar történelem is eretnekségnek számitott,ugyanis Károli Gáspár eredeti nevén Radicsics Gáspár igy méltatlankodik:„Nem tudom, ha a prédikátorokat vádoljam, vagy a fejedelmeket, kik nemhogy a Bibliának magyar nyelvre való fordítására gondot viseltek volna, de csak arra sem viseltek ezideig gondot, hogy az magyar nemzetségnek sok szép és nagy dolgainak vagy cselekedeteinek históriáját megíratták volna. Holott nincsen e világon oly nemzetség, mely arra gondot ne viselne.”

7 7.oldal:
“Az Istennek haragja gerjed ez világ ellen a Sétnek és a Cháinnak nemzetségeknek öszveelegyedésekért,és azoknak házasságokból származott embereknek kegyetlenségekért és ez világnak sok gonoszságáért.Elvégezi Isten magában hogy elveszesse ez világot,mind az által a penitencia tartásnak hágy némi időt,tudnillik száz husz esztendőt…” -Károli Gáspár
Mivel az Egyháznak úgy tűnt,hogy a fenti állitás nem valami polkorekt,igy a későbbi biblia kiadásokban, a Séth nemzetségét kicserélték az Isten fiaival,és a Káin nemzetségét az emberek leányaival.Aztán amikor eszükbe jutott,hogy a Biblia szerint Jézus az Isten egyszülött fia,akkor az Isten fiait lecserélték a bukott angyalokra.Innen már könnyű volt történelmi tényként feltálalni a hunok származását,ugyanis ezek Jordanes szerint a meotiszi mocsaraiban koborló szajhák és a gonosz szellemek leszármazottai.

Az idézett szöveg felett máris ott lebeg a rasszizmus szóval fémjelzett Damoklész kardja.Azonban ha egy ilyen szöveg bele kerülhetett a bibliába,annak kell legyen valami logikusan megmagyarázható alapja.Azt láthatjuk,hogy a legnagyobb népkeveredések a nagy városokban történnek,és ugyanott a legnagyobb mértékű a bűnözés is.De visszatérve a teremtés könyvére,ott azt találjuk,hogy amig a Séth születésénél a Biblia kihangsulyozza,hogy Ádám Séthet az ő képére és hasonlatosságára nemzette,addig a Káin születésénél Éva azt mondja,hogy “férfit nyertem az Urtól”,vagyis azt sugalja,hogy Ádámnak semmi köze a Káin nemzéséhez.A bibliában leirtakat nézhetjük legendának is,de tudjuk,hogy minden legenda takar valamennyi igazságot.Az első emberpár mint Isten teremtménye tökéletes kellett legyen az isteni elvárásoknak megfelelően.Nem hirtelen haragú,nem irigy, nem aggressziv. Igy az utódaik sem lehettek tökéletlenek.Kain viszont tökéletlen volt,mint aki nem volt képes magán uralkodni.A kigyó aki Évát elcsábitotta még négykézlábon járó élőlény lehetett,mert csak miután az Isten megátkozta vált csuszómászóvá.Ha már eleve csuszómászó lett volna,akkor az átoknak nem lett volna értelme.Ádám elött az isten sok féle élőlényt teremtett,kiket Ádám elé vitt,hogy keressen magának megfelelő társat.Ádám nem talált,de lehet,hogy Éva igen,pont azt aki elcsábitotta.Igy történt meg az első bűnbeesés,ha akarunk hinni a Bibliának.
Egy apokrif biblia szerint Ábel halála után Ádám esküvel felfogadta,hogy nem ismeri többé Évát(vagyis nem nemz vele többé gyereket).Azonban Isten egy angyalon keresztűl még is rávette,hogy nemzen, nehogy a jó mag kivesszen a Földről.Igy született Séth,akinek az utódait nevezték az Isten gyermekeinek.