fabsanyo

Gondolatok

Hamisitott forrásból “tiszta vizet a pohárba”

Képtalálat a következőre: „iv. béla magyar király”

Tudom, hogy sok érzelemcentrikus hazafinál ez az irás is ki fogja verni a biztositékot ,de hasznosabb az igazság megismerése,még ha fájdalmas is mint hazug ábrándokra épiteni.Az egyházi atyák és atyafiak közt biztos van latin nyelvet értő ember is.Ők megmondhatják ha netán tévesen forditottam.
Az idézetekből ki fog derülni,hogy a tatárjárás egy megrendezett, fizetett, büntető hadjárat volt,amelynek a megrendezésében részt vett IV.Béla,Frigyes osztrák herceg és a Vatikán.A 13.század legmeghatározóbb eseményei az eretnekek elleni keresztes hadjáratok voltak,melyeknek célja a Katolikus Egyház egyeduralmának megszilárditása.Erre kapacitálható volt IV.Béla,aki mélységes gyülölettel viseltetett a magyar urak iránt az anyja meggyilkolása miatt.Ebben a sakkjátszmában eszközként felhasználtak két bábot: Frigyes osztrák herceget,és a kumán Gothánt(Kuten,Kötöny),akiket nemsokára megőlnek,a nyomok eltüntetése érdekében.
Már az is gyanút kelt,hogy Béla király egész a tatárok kivonulásáig teljesen pasziv marad.Tudva levő,hogy a tatárok minden élelmet és állatot kivittek az országból.Az éhinség és pestis járvány miatt több ember pusztul el mint a tatárok keze által,és mégis Béla királynak módjában áll számtalan csatát vivni a tatár járás után.Persze az első dolga,hogy eltegye lábalól Frigyest.A krónikák szerint a tatárok elvittek minden állatot,élelmet,pénzt,eszközöket,és mégis Bélának módjában áll számtalan csatát vivni.A kétkerekű taligákat pedig nem Béla idejében huzza az istenadta nép,hanem csak negyven évvel később IV.László uralkodása alatt.De nézzük mit ir ezekről az eseményekről az Osztrák krónika.
https://books.google.ro/books?id=-bVJAAAAcAAJ&pg=PA812&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=_Z8OVduOBYLkOLeTgIAF&ved=0CFUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false

Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini…
816.old. 1239.év:”Quae gens subjecit sibi Chomanos ut in omnibus parerent eis.Tunc primo multiplicata sunt mala in terra,eo quod nemini parcerent,pacem aliquando querentibus dabant,sed non servabant.Rex ilorum se solum Dominum esse in terra dicebat,ideo nullius auxilium vel consilium,aut legationem recipiebat,nisi qui vellet sequi legem ipsius,scilicet negare Deum omnipotentem et homines interficere.Idem quesivit a duce Austriae per nuntios suos,sed ille non consensit.Pars etiam exercitus illorum intravit fines Bohemiae et Austriae et multis interfectis ad suos remeabant…Quod malum cum percipisset Papa Gregorius,tactus dolore,et volens succurere Sancte Ecclesiae titubanti sed non deficienti,misit Legatos suos predicare et dare Crucem in remissionem omnium peccatorum.Quod multi cum gaudio suscipientes,Reges,Duces,Episcopi,nobiles et ignobiles,senes cum junioribus parabant vindictam facere in filios dissidentiae.Sed Dominus Imperator hoc fieri prohibuit,eo quod Rex Ungariae ab eo vocatus venire contempsit,et loqui cum eo.Dominus papa Gregorius non reconciliatus Imperatori obiit.—Ez a faj(a mongol-tatárok)maga alá gyürte a kumánokat,akik mindenben engedelmeskedtek nekik.Ekkor annyira megszaporodott a gonoszság a földön,hogy senkinek sem kegyelmeztek,néha békét igértek de nem tartották be az igéretüket.A királyuk kijelentette hogy ő az egyedüli Ur a Földön,ezért nem igényli senki segitségét,vagy tanácsát,nem fogadta a hozzá menesztett küldötteket,csak azokat,akik az ő törvényét követik,vagyis a mindenható Isten tagadását,és az emberek gyilkolását.Ugyanezt kérte Ausztria hercegétől küldöttek által,aki azonban nem értett ezzel egyet.A seregeik egy része benyomult Ausztriába és Csehországba,sok pusztitás után majd ezek vissza mentek az övéikhez…Amikor Gergely pápa ezt felfogta,bánkodott e miatt, ő segiteni akart a Szent Egyházon, megmozgatva(megrázva),de nem gyengitve azt,ezért szét küldte az embereit prédikálni és keresztet adni(keresztes hadjárat az eretnekek ellen), minden bűnös kiadatására.Ezt sokan örömmel fogadták,királyok,hercegek,püspökök,nemesek és közemberek,öregek,fiatalok, felkészültek a széthúzás fiai elleni bosszúra.De a császár(II.Frigyes) meggátolta ennek a véghezvitelét,mikor megbeszélésre hivatta magához a magyar királyt,de az megtagadta.Gergely pápa anélkül hogy kibékült volna a császárral meghalt.”
Ehhez nem szükséges sok kommentárt fűzni,akinek esze van megérti a történteket.
814.old.Anno MCCLX.”Stirienses ab Ungaria afflicti plusquam ante ,Otakerum invocant.Quod audiens Bela ,filium suum Stephanum mittit ad Stiriam devastandam.—126o-ban a magyarok a stiriaiakat jobban vegzálják mint bármikor ennek elötte,ezért Otokárt hivják segitségűl.Amikor ezt megtudta Béla,a fiát Istvánt küldi Stiria dulására.”
“In eodem anno ante hoc praelium intraverunt Ungari Austriam ,et occurerunt eis multi Austarales.De Australibus sunt occisi ,Otto Comes de Hardekk,Chunradus frater ejus de Plaien ,Domiinus Krafto de Sleinz et dominus Cadoldus Orphanus…
Anno milleno centeno terque triceno
His sexaginta Comisces,et bene disces,
Austria quod tota flet Principibus viduata
Post haec Cornuto discet servire tributo.—

Ugyanez évben(126o) ez elött a háború elött a magyarok benyomulnak Ausztriába,akikkel szemben sok ausztriai kiállt.Az osztrákok közül ezek estek el:Otto Comes de Hardekk,Chunradus frater ejus de Plaien ,Domiinus Krafto de Sleinz et dominus Cadoldus Orphanus…
Ezt az eseményt foglalta versbe a hajdani krónikás( a kronika eredeti nyelvezetével,mert a többit átirták a 18.századi latin szerint):
Ezer száz harminc három évben
Hatvan jólképzett nemesét,siratja
A hercegeitől megözvegyült Ausztria
Mondják,hogy azóta adófizető a marha(Stier=bika)

Ezt aztán már nehezen értelmezheti még az a történész is aki tisztában van a latin nyelvvel.Tehát az irás szerint ez az esemény 126o-ban zajlik.A vers szerint viszont 1133-ban.Tegyük fel,hogy a krónikás tévesen kétszáz helyett százat irt.Akkor viszont ez a hadjárat a tatárjárás elött történt.Több történelem kritikus észre vette ezt a jelenséget,hogy száz év különbséggel ugyanazok az események játszanak le.Az a helyzet,hogy egy bizonyos időben,talán a 16.században a Krisztus születési dátumát vissza tólták ezer évvel.Addig az MCCXXXIII(1233) évet egyszerűen CCXXXIII(233)-nak irták.Majd amikor az évszámokat korrigálni kellett az ezer év betoldása miatt,hogy minél kevesebb javitás legyen a kéziratokban,csak az első C-t módositották M-re.Az ezer év betoldásával szükség volt a történelmi események szaporitására is,igy utólag jól jött a kettőzés.És valóban az 1233-as évről van szó:
812.old.MCCXXXIIIIncidentia.”Ungari intraverunt fines Stiriae,et vastaverunt eos rapina et incendio.Stirienses vero congregati sine rectore persecuti sunt eos.Ungari vero longius eos trahentes a finibus suis ,insidias ponentes post eos convertebantur:ad ipsos accedebant ante et retro,multi vero ex utraque parte mortui suntet multi debilitati vulneribus.Tandem Ungari victoria potiti, nobiliores ex eis captivaverunt:ex tanta multitudine vix quinquaginta fugerunt,reliqui omnes aut interierunt,aut captivi abducti sunt.—A magyarok benyomultak Stiriába,dultak,rabóltak és égettek.A stiriaiak vezető nélkül ellenük álltak és űzni kezdték őket.A magyarok egész a határukig vonták(csalták) öket, csapdát állitva,majd vissza fordulva a nagy dulakodásban mindkét részről sokan meghaltak és sokan megsebesültek.A végén a magyarok győzedelmeskedtek,a nemesebbeket fogjul ejtették,a többit megőlték,kevesen tudtak elszaladni.

833.old.1271.X.Gergely pápa zsinatot tart Lugdunensben(Lion) ahova gorög és tatár küldöttek és részt vesznek. A tatár küldötteket itt megkeresztelik.

“Eodem anno (MCCLXXXVII(1287) post nativitem Domini Chomani et Tartari cum innumerabili multitudine intraverunt Hungariam ,et vastaverunt eam,et occiderunt et deduxerunt ex ea innumerabiles viros,mulieres et parvulos eorum.Tandem vero ab incolis terre circa Septem -Castra turpiter sunt de terra fugati,occisa ex eis innumerabili multitudine:reliqui vero qui evaserant,quamvis pauci,fugientes,latitantes inter montes et valles nemorosas,divino judicio ibidem fere omnes perierunt.Nam Dominus qui ubique est protector in se sperantium ,misit super eos nives et pluvias ingentes :confractisque nubuibus super eos tanta inundati aquarum irrupit quod fer omnibus submersis pauci ex eis evaserunt.—Ebben az évben 1287-ben a kumánok és a tatárok megszámlálhatatlan sokasága benyomult Magyarországba dultak fosztogattak,öltek és elvittek megszámlálhatatlan sok férfit és nőt és ezek kicsinyeit.Végül azonban az Erdélyi nép csufosan megkergette őket,sokakat megőltek,akik elmenekültek,a hegyekben és erdőkben bujkáltak,de az isteni büntetés elérte őket.Mert az Isten aki mindazok támasza akik hisznek benne,nagy havazást és felhőszakadást küldött rájuk,hogy az árvizben szinte mind elvesztek,kevesen menekültek meg.”
Hogy is van akkor ez?Nem László űzi ki a tatárokat?Ugy néz ki,hogy itt a kompilátor összekeverte a Kun László idejebeli tatárjárást a 17.századi tatárjárással.A könyv jelen digitális változatában vannak hiányzó oldalak,és vannak felcserélt oldalak.Igy feltételezem,hogy a fenti szöveg is inkább a könyv hiteltelenitését szolgálja.
A magyar krónikák nagyon lapidárisan számólnak be a tatárjárásról.Mivel az osztrákok inkább az események nézői mint elszenvedői voltak,ezért nem csoda ha bővebb beszámolóval rendelkeznek.A magyar beszámolók hiányossága forditott arányban áll a pusztitás méreteivel.
Összegezzük az olvasottakat:
1.IV.Béla már a kumánok támadása után elmenekül,és az idegenek garázdálkodásának egész edeje alatt teljesen sorsára hagyja az országot.
2.A Szentszék kapcsolatot tart fenn a garázdálkodókkal a megszállás elött,alatt és utána is.
3.Ausztria hercegének Frigyesnek köze volt a kumánok ténykedéséhez,mert a krónika szerint Góthán a hercegtől való félelmében lett öngyilkos.
Közvetlenül a tatárjárás után ezt találjuk a krónikában:Fridericus Dux Austriae et Stirie cum magno exercitu occurit Regi Hungariae apud Leytam ibique pacificati sunt sine congressione.—Frigyes Ausztria és Stiria hercege nagy sereggel vonul ki a magyar király elé a Lajta mellett,ahól megbékülnek összecsapás nélkül.
Ebből a mondatból bizony az olvasható ki,hogy a magyar király készült megtámadni Frigyest és nem forditva.Az akkori határnál találkozott Béla Frigyessel,de a krónika szerint,akkor nem történt semmi.Viszont pár évvel később ugyanannál a folyónál(határnál) a magyarok megölik Frigyest.
Anno MCCXLVI.Fridericus Dux Austriae contra Ungaros praelians super fluvium Leytach occiditur…—1246-ban miközben Frigyes osztrák herceg a magyarokkal harcol a Lajtánál megöletik…
Érdekes módon az osztrák krónika nem számol be arról,hogy Frigyes fogságba ejtette volna Bélát,de a történet iróknak valami módon ki kellett magyarázni,hogy Béla miért vadászta le Frigyest,akivel eredetileg szövetséges volt.A papir sok mindent elbir és a jámbor hivő mindent elhisz.

Otto magyar király

Képtalálat a következőre: „otto magyar király”

https://books.google.ro/books?id=rchcAAAAcAAJ&pg=PT24&dq=vgri+maegari+aventini&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj1_oLXjOjRAhUD7RQKHenCC-8Q6AEIKzAB#v=onepage&q=vgri%20maegari%20aventini&f=false

Nehéz eldönteni,hogy egyes mai politikusok genetikailag örökölték a hazudozást,vagy a történelemből tanulták.Aventinus aki az ősmagyarokról azt irja ,hogy embervért ittak és nyárson sütötték az emberhust,itt sem hazudtolja meg önmagát.

Ez az Otto ugy kerül bele a magyar királylistába,mint Pilátus a Krédóba.A magyar történetirás nem is sokat foglalkozik vele,inkább csak a mesébe illő korona elvesztését,meg a tömlöccel végződő leánykérést emeli ki.De nem ugy Aventinus,aki több oldalon keresztül,miután leirja a csodálatos menekülését,majd Oroszország és Lengyelországon keresztűl való visszatérését Bajorországba, mind ugy számol be a tevékenységéről,mint “Otto rex Ugrorum” által elkövetett dolgokról.

456.old.:Interea Otto Ugrorum rex,ope ministri evadit,Russia ,Polonia perreptata,Glogoviam pervenit,ubi á Conrado urbis regulo agnitus,eius filiam uxorem ducit,ope soceri,atque Boiemorum in Boiariam cum nova nupta revertitur,Strubingensium urbe nuptias facit.Caesar(Albert) admiratus Ottonem incolumem ex Ungaria rediisse,Rheni tractus,Suitonumque,valles perlustrat,á Ioanne nepote ex fratre ,quod Sveviam paternam haereditatem repetenti reddere supersederet,Kal Mayi interficitur,anno aere Christianae 13o8,post annos centum ,quam Philippus Caesar simili fato sublatus fuit.Clemens Pont Max. ad Rudolphum Boiariae ducem dat literas,necem avunculi deflet.Deinde mandat,ut Rudolphus operam navet,quo idoneus,atque,rei bene gerendae peritus summo rerum fastigio imponatur.—Ez alatt Otto magyarok királya bizonyos szolgák segitségével megszökött,majd Oroszországon és Lengyelországon keresztül Glogoviába érkezik,ahol a város vezetője Konrád,ahogy felismerte,azonnal hozzá adta feleségül a lányát és az após,meg bajorok segitségével menyasszonyával együtt visszatér Bajorországba,majd Strubingensben esküvőt tart.A császár aki csodálkozott hogy Otto épségben visszatért.Mialatt a Rajna melletti Suitonum völgyét rótta az unokaöccse Ioannes akinek örökségi követelései voltak vele szmben megőlte 13o8-ban.Ez történt száz évvel azután,hogy Philip császár ugyanigy végezte a kevélysége miatt.Kelemen pápa levélben fejezte ki együttérzését Rudolfnak a császár fiának és meghagyta neki,hogy a legmegfelelőbb módon járjon el.
Ugy néz ki,hogy Rudolf megértette a célzást,mert nem nagyon igyekezett apja örökébe kerülni.Ugyanis egy Hainrikus nevű herceget választanak császárnak,Ioannest pedig( Albert gyilkosát)Baiorország királyának.
Gelu acutum,hyems aspera subsequitur,multos mortales extinxit,fame,atque frigore bis mille atque trecentos homines periisse aiunt.Otto rex Ungariae atque Stephanus fratres Boiariae secundae rectores,Neoburgium iuxta Oenum ,quod Astriacis parebat ,tertio idus Ianuarii obsident,pontem erigunt,quator menses continuos castellum oppugnant,per metallarios tandem cuniculis ductis moenia subruunt,adeo ut exercitui aditus pateret.Lambergensis arcis praefectus,ac caeteri comites ignem aedificiis immitunt,ad Bernstain aufugiunt.Neoburghium in cineres et favillas redigitur.—Egy dermesztő hideg tél következett,sokan elpusztultak a hidegtől és az éhségtől,amint mondják vagy ezer háromszázan.Otto Magyarország királya testvérével Istvánnal ki Bajorország alkormányzója volt Január hónapban ostrom alá vették Neoburgiumot melyet az osztrákok birtokoltak.Négyhónapi ostrom után faltörő kosokkal lerombolták a falakat,hogy a sereg be tudjon nyomulni a várba.Lamberg várának prefektusa és társai ekkor felgyujtották a várat és elmenekültek Berstajnba.Neoburgium a lángok martalékává vált.
Tehát azt a látszatot akarja kelteni,mintha magyarország királya a magyarokkal ostromol egy osztrák várost.

Otto ac Stephanus fratres,secundae Boiariae rectores,accitis á dynastis de Truheding,atque Hohenlohe auxiliaribus copiis,suppetias obsessis ferunt,mille quingentos equites,peditum ex agris ,atque rure sexaginta (ita divulgant) millia ducunt,in adversa ripa confidunt,aperto Marte confligere constituunt:sed Oenus coire exercitus prohibebat.Hartlibij a Puechberg consilio pons erigitur repente praeter opinionem hostium ,opereque confecto,media nocte copiae traducuntur.Astriaci multitudine agricolarum territi prima luce tertio nonas Novem.obsidionem solvunt,impedimenta atque castra sua incedunt:Dux,episcopus,comites fugam capessunt.Vindelici ignem restinguunt,castris ,equis ,armis,commeatu,tormentis bellicis,accipi tribus,vino,vestimentis,ceterisque ,impedimentis, papilonibus ,preciosae artis potiuntur.Tabernaculum episcopi,quod centum sexaginta unciolis argenti constitisse fama erat,quator libris Bathavensibus venundatur.Extat Epigramma de hac re.Otto et Stephanus victoria potiti,triumfabundi Landshutam redunt,ubi eodem anno ,qui fuit Christi 1311,Undecimo calendas Ianuarias Stephanus naturae concessit.—Ottot és testvérét Istvánt a Truheding dinasztia és a Hohenloherek,segitségűl hivták egy az osztrákok elleni hadjáratra.Ezerötszáz lovas és hatvanezer gyalogossal indultak Március elején.Az Enc folyó meglévén duzzadva késleltette az előrehaladást.Hartlib Puechberg javaslatára hidat épitnek és az éj leple alatt átmennek a folyón.Az ostrom elhuzódik egész Novemberig.Ekkor az osztrákok, nagyrészt földmüves emberek feladják a vár védelmét,felgyujtanak minden visszamaradt alkalmatosságot és a várat,majd a vezér,a püspök és társaik elmenekülnek.A vindeliciak eloltják a tüzet és a visszamaradt rengeteg ló,élelem,bór,ruhák,fegyverek és értékes müvészi tárgyak birtokába jut.Ugy hirlik,hogy a püspök sátrát mely 16o uncia ezüstöt ért,4x16o unciáért adták el a Batáviaiaknak.Erről epigramm is készült.Otto és István a gyözelem után Landshutába mennek,ahol István még ez év 1311 István természetes halállal meghal.Negyven évet élt.

Jó példával jár elől a Császár is:
Iisdem diebus Hainrichus Caesar arma in Italiam(quo nemo principum nostrorum quinquaginta ferme annis venerat( movet,commilitones sunt:Rudolphus Boius,Liutpoldus Austriacus.Mediolanum,Brixia,Taurisium vi ad obsequium redacta:Pisa,Genua,caeteraque urbes,ultro suum principem accersunt,portas eidem sponte aperiunt.Inter haec in Boiaria inferiore,Otto rex Ugrorum,presente Ludovico fratre Rudolphi ,quasi tutore Ottonis et Hainrici filiorum Stephani,qui adhuc impuberes erant,septimo decimo calendas Iulij Landshutae conventus agit,ut grandem pecuniam (quam ob crebra bella ,et inauspicato,iratisque ,superis tentatam Ungariam ,debebat) dissolueret,quibusdam inferioris Boiariae equitibus et civibus omnem iurisdictionem,universas actiones,praeterquam furti,homicidij atque ,latrocinij,atque ut appellant rerum capitalium et ius gladij vendit.—Ezen időben forditja a fegyvert Itália ellen Hainrikus Császár(miután jó ötven éve egy egy uralkodónk se tette be ide a lábát.A bajor Rudolphus és az osztrák Liutpoldus voltak a hadi szövetségesei.Kényszerrel maga mellé állitotta Milánót,Brixiát és Taurisiumot.Pisa,Genus és más városok önként kinyitották elötte a kapuikat.Ez alatt Alsó Bajorországban Otto a magyarok királya, Lajos ,Rudolf testvére meg István két fia jelenlétében,kiknek gyámja volt,megbeszélést hivott össze Landshutában,annak a nagy összegű pénznek az élőteremtésére,melyet különböző Alsóbajorországi lovagoktól és más polgároktól kért, a gyakori háborúkra,meg a sikertelen Magyarországi korona megszerzésére.Ez a pénzszerzés nem zárta ki a lopást,rablást,gyilkosságot, zsarolást.

Nem sokkal élte tul az Öccsét Istvánt(Stephanus),mert 1312-ben,51 éves korában meghal.

Miért érezte Aventinus szükségesnek ennyire kihansulyozni,hogy Otto Magyarország királya,(habár már rég nem volt az és valójában semmit nem tett Magyarországon amivel kiérdemelte volna ezt a cimet)ha nem a magyarság befeketitése miatt ?

A Székely krónika

Képtalálat a következőre: „a székely krónika”

https://rmk.hungaricana.hu/en/view/RMK_I_38/?r=0&amp%3Bpg=8&pg=465&layout=s

Valószinű,hogy a szerző a 13.század elötti történelmi adatokat idegen krónikákból másolta, amikor ezen krónikák még nem voltak expurgálva a jezsuita rend által.Ezért találunk ilyenfajta adatokat:”Eele pedig a Noe ez világon mindenestől fogva tized száz esztendeig,és meghala… Sok onokáit látván,mert Ábrahámmal élt egy (időt)majd ötven nyolc esztendeig.”

Az is látzszik,hogy a 15-16.,századokban az idő pontos fogalma nagyon zavaros volt az akkori emberek gondolkodásában.A legfőbb erény akkoriban nem a tudás,a logikus gondolkodás,vagy az igazságosság volt,hanem a hűség és a hit:”…e világnak itéletire ki meg fog fizetni mindennek akkoron,kinek kinek mind az ő hite szerint.”

Habár a szerző nyiltan pápaság ellenes,a könyv gerincét a pápák időrendi sora alkotja.Sz.Péterről bizonyitani probálja,hogy nem járt Rómában(188.oldal).A hunokat eleitől fogva magyaroknak nevezi,de érdekes módon,amikor Árpád megünnepli a második bejövetelt,akkor nem “Isten Isten Istent” kiáltnak,hanem “Deus Deus Deust”,ami után a helység nevét ahól az ünnepséget tartották Désnek nevezték (304.oldal.)A Sz.Orsolya legendája szépités nélkül,mint történelmi tény van leirva(234.old.)Attilát halála után korporsóba temetik(236 .old.)Ebből következtetni lehet,hogy az előkelő személyek testét(korp) akkoriban sóval tartósitották.
III.Incéről,a nagy eretnek üldözőről azt irja,hogy ez vezette be elöbb a sugva való gyónást,és megtiltotta a köznépnek,hogy az urvacsoránál a “Krisztus vérét”(a bórt ) igyák(357.oldal).Azt tudjuk,hogy az iszlám tiltja a borivást,igy gyanus a rendelet.Tudni való,hogy III.Ince 6000 tébai harcossal és 4o ooo zarándokkal ment az “eretnekek” ellen.” Ferenc barát az üdőben hozá bé a keresztények közé az ő szürke undok,rut,tetves,koldus barátit.(359.old.)
“III.Honorius pápa Domonkos barát az ő barátit a keresztények közé támasztá,minden régulájával öszve.”(360.old.)

“VIII.Bonifacios pápa pápálkodik Rómában elég kegyetlenűl nyolc esztendeig.Ez rókául mene bé a pápaságba,farkasul éle benne és kimene mint egy eb.Ez szerzé Rómában az aranyas esztendőt a Sidóknak mogjuk szerint.Továbbá ez irá a decretálisnak az hatodik könyvét.Rabi Gerundensis kabalistálkodik.”(373.old.)

Karoberto királlyá tétele:”A pápa azonban megátkozá a magyarokat és minden szentségektől őket eltiltá mindaddig mignem a Cárol gyermeket megkoronázzák.Mindennek felette pedig az igen bántásokra vala a magyaroknak,hogy soholt az átok miatt a papok nem hagynak vala temetni.Azért minden Cinteremek és templomok rakvák valának holt tagokkal,ki miatt immár sem faluban sem városban nem maradhatnak vala a nagy doh miatt.”(373.old.)

400.oldal:”Ez üdőben Sigmond Imperátor számkiveté a Magyarokat, akik a Husz János tudományát vötték vala,kik fel kelvén egyetembe bemenének Moldovába,és a Vajdától földet kérének és letelepödének Moldovának köözepette,az magoktól fondált városba,kit mind e napiglan Hus városnak hivnak.”

Szkita vallás,vagy szkita tudomány?

Képtalálat a következőre: „tudomány”

Mert mi mást jelent a vallás szó tágabb értelembe,mint a világnézet megvallását?
Az alábbi kommentet a https://fabsanyo.wordpress.com/ linken található Transzhumancia cikkhez irtam,
“Kár hogy miután a katolikus vezetés egy kalap alá vette és megsemmisitette az eretnekeket,minden iratot eltüntetett ami a tanaikra vonatkozott.Igy csak találgatni tudunk.Azért egy névből is sok következtetést levonhatunk.A gnosztikusok eretnekeknek számitottak.A név a megismerést,megértést sugalmazza.A megértés pedig egy tudományos aktus.Igy nem lehet egy lezárt dogma.”
De ha a scita “vallás”valójában nem is vallás,hanem tudomány volt még ha a kezdetleges formájában is ahogy Plinius irásából látszik,akkor nem is maradhatott semmiféle szertartásnak nevezett pótcselekvésre utaló dokumentum sem.Ebben az esetben új megvilágitásban kell értelmezzük az eretnekek ellen viselt hadjáratot a Katolikus Egyház részéről.
https://archive.org/stream/chronicondubnic00florgoog…

57.old.:Péter a császárral és a teuton lovagokkal Fehérvárra jön,ahól visszakapja a koronát.:In bazilica genetricis Dei semper virginis Marie regaliter sedere fecit et ibidem regem hungaris et hungaros regi reconciliavit.Concessitque petentibus hungaris hungarica scita servare,et consuetuninibus iudicari.—A Szűz Mária nevére szentelt székesegyházban tárgyalt a magyarokkal a kiegyezésről.Engedve a magyarok azon kérésének,hogy gyakorolhassák a magyar scita(scita=tudás) vallást és szokásaik szerint törvénykezzenek.

https://books.google.ro/books?id=GnOednE9a_sC&pg=PA759&dq=scyth%C3%A1k+solinus&hl=hu&sa=X&ei=2V-VVKftNoPcaq3-gfgE&ved=0CE0Q6AEwBjhG#v=onepage&q=scyth%C3%A1k%20solinus&f=false Caii Plinii secundi Naturalis historiae libri XXXVII interpretatione et …
szerző: Jean Hardouin ((Le P. ; S.J.).),Pline l’Ancien,Hardouin
136.old.:Mundum,et hoc quod nomine alio caelum appellare libuit,cuius circumflexu teguntur cuncta,numen esse credi par est,aeternum,immensum,neque genitum ,neque interiturum unquam.—A világ és az amit más néven égnek hivnak,ami mindent körül vesz,hogy istenek műve lenne kevéssé hihető,ami örök,végtelen nagy,nem született és nem is fog elpusztulni soha.
138.old.:Formam eius in speciem orbis absoluti globatam esse,nomen in primis et consensus in eo mortalium ,orbem appellantium ,sed et argumenta rerum,docent:non solum quia talis figura omnibus sui partibus vergit in sese,ac sibi ipsa toleranda est,secque includit,et continet nullarum egens compaginum ,nec finem aut initium ullis sui partibus sentiens:nec quia ad motum ,quo subinde verti debeat,ut mox apparebit,talis aptissima est:sed oculorum quoque probatione:quod convexus mediusque quacumque cernatur:quum id accidere in alia non possit figura.—A Föld a formája szerint tökéletes gömb alakú,és nem csakhogy minden része magába fordul,de saját magában nyugszik és nincs semmi ami fenntartaná,nem lehet tapasztalni sem a kezdetét sem a végét,sem azt,hogy mi mozgatná,mivel állandó forgásban van…
Ez a latin nyelvezet jellemző volt a koraközépkorra,amivel elég nehéz volt megmagyarázni ilyen elméletet kevés fizikai ismeret hiányában.Ezért könnyű volt az Egyháznak egyszerű eretnek zagyvaságként beállitani az egész elméletet.
Azért el lehet gondolkodni azon,hogy lehetséges e,hogy Plinius,aki állitólag az első évszázadban irt,már tudta hogy a föld gömbőlyű,hogy a föld a nap körül forog,sőt azt is,hogy számtalan a naphoz hasonló csillag létezik.Eltelik másfél évezred és ezért az állitásért Giordano Brunót máglyán égetik.Vajon a tudás emberei 15oo évig elnémultak,vagy egyszerűen az az úgy nevezett ókor valójában a középkorban volt? Ezer éven keresztűl a kutyát sem érdekelték azok az irások melyek a 15.században csodával határos módon valahonnan előkerültek.Ez alatt az ezer év alatt nem volt sem tatár sem török járás,ezért joggal feltehetjük a kérdést,hogy mi történt ez alatt Európában?Valójában semmi,mert ez az ezer év nem is létezett.

Bűntudat ébresztés

Képtalálat a következőre: „műemlékek a sivatagban”

https://books.google.ro/books?id=JG1bAAAAcAAJ&pg=PR53#v=onepage&q&f=false —corpus inscriptionum

3.oldal:Inscriptiones false vel aliene in desertis Ethiopiae—Hamis vagy idegen irások az afrikai sivatagban.

Tudni kell,hogy a régi irásokban Észak Afrikát mikor Lybiának,mikor Aethiopiának nevezték.

Gonsalvus Castilia homo integritete,doctrina et sanctimonia probata agens et e religione Sancti Hieronimi,cum e publico Ferdinandi regis et Helisabettae reginae Hispaniae imperio Africam et regionem desertam ad ipsos usque Aethiopes penetraret,in ipso ingressu patriae desertae,cum Mauritaniam pone relinqueret,altissimis e vario marmore columnis,haec monumenta variorum imperatorum legit:—Gonsalvus Castilia megbizható, Hieronimus vallását követő szent ember állitása szerint,amikor Ferdinand király és Helisabet(Izabella?)királynő uralkodása idején(15oo körül) behatoltak Etiopiába(Afrika),elhagyva Mauritániát,márvány oszlopokat találtak,melyeken irások voltak különböző császárokról.

imp.nero cl.caesar augus.germanicus pont.max.trib.pot….impero et volo omnes populos regionis desertae vagos et errabundos,qui latissimo terrarum cardine a monte Atlante in aethiopiam usque se protendent et longissimo ab oceano patriae desertae ad Erithreum mare spatio se effundunt,pagos vicos oppida et urbes ritu africae et lybiae conducere,more civium agere,alioquin eos cum coniugibus,liberis ac omni patriae fortuna pro captivis ubique haberi,vilia veluti mancipia commutari et distrahi per totum late orbem romanum mando et iubeo.—Imperator Nero cl.caesar augus..germanicus pontifex maximus trib.pot… rendelete:megparancsolom és azt akarom,hogy a sivatag minden népe akik az Atlasz hegytől az eritriai tenger partjáig nomadizálnak,vagy falvakban és városokban laknak és afrikai és libiai ritus szerinti életben találtatnak,feleségeikkel és gyerekeikkel elfogassanak,mint olcsó rabszolgák eladassanak és az egész római birodalomban szétszórassanak.

Idem Fr.Gonsalvus Castalia in maxima quadam urbe in effuso plano demolita et in magno patriae foro duo imperatorum monumenta e duabus columnis,quarum altera in ingressu magni fori,altera in exitu erat,excerpsit,quae haec sunt:—Ugyanez a Fr.Gonsalvus Castilia egy bizonyos nagy városban két oszlopot talált a város főterén,az egyik a főtér bejáratánál,a másik a kijáratánál:
imp.caes. divi nervae f.traianus germanicus dacicus pont. max.trib.pot….cum publicum patriae desertae bonum,cum omne eius terrae commodum animo nostro iure inhaereat (opus enim romanorum imper. est utiles toti orbi leges dare)hoc decreto omnibus gentibus proposito,quae antea vagae huc et illuc erant,mandamus,ut si qui magnam gregum molem si qui magna armentorum agmina habuerint,ea per servos vel per alios stipendio conductos custodire faviant,ipsi vero intra urbes et oppida remaneant,vel si per heros gregum ,vel armentorum custodiri oportuit,volumus coniuges et liberos intra civitates et oppida se continere,alioquin bona eorum fisco adscribi imperamus,ipsos vero uxores filios et nepotes sub hasta in publico urbium foro vendi,servos fieri,qui nullo postea tempore queant ab heris eorum manumitti et tota quoque posteritas eidem legi ad centessimum annum subiaceat:decrevimus enim depravatam a tota regione consuetudinem perpetuo vagandi omnino tollere.—Imp caesar divi nerve f.traianus germanicus dacicus pontifex maximus tribunus potens…rendelete:a sivatag minden java,földjével és minden élőlényével együtt a mi tulajdonunk(a római törvény érvényes az egész világra),ezért elrendeljük,hogy akik nyájak vagy marha csordák tulajdonosai,bizzák ezek legeltetését szolgákra,vagy béresekre,ők pedig családjukkal,gyerekeikkel lakjanak a városokban.Ellenkező esetben a tulajdonuk elvétessék,ők maguk,feleségeik és gyerekeik vásárban rabszolgáknak eladassanak.Ettől kezdve az állandó nomadizálás megszüntettessék.

Altera columna Adriani Aug. e regione erat et multa quoque edicta multorum principum cum variis titulis per pontes et loca patriae desertae publica apparebat,quae hic scribere non curavi.Illud vero quod Adriani Imp. erat hic ponere volui.—Egy másik oszlopon sok államférfi neve és titulusa szerepel,de itt csak Adrián császárét teszem fel:
Imp. caesar.divi traiani parthici filius divi nervae nepos traianus adrianus aug. pont.max. trib. pot….quoniam multi nolentes ab antiquo maiorum ritu se retrahere,sed in testato patrum errore vivere animo eorum omnino insidet,adeo quod per loca aethiopiae finitima cum camelis equis bobus plaustris et reliquis familiae animantibus assidue oberrant,sub divo vivunt,omnia civitatum commercia ,omnia per oppida incolatum evitant et multos ad idem agendum inducunt et si aliquem cum publico magistrum edicto ,cum aperto consulum imperio ad se iturum autumant e vestigio in aetiopiam deferuntur propterea ipsis provinciarum cons.procons. praetor,proprtetor et quibuscunque populorum praesidentibus publico edicto mandamus ut cum electo militum ordine contra illos accelerent ex aethiopia si fieri poterit eruant,per vicina urbium fora ,per loca oppidorum publica cum crudo et truculento laethi genere conficiant.Nullo enim modo eam gentem ad antiquum vivendi morem relabi sinere tolerandum est.—Imperator caesar divi Traiani Parthici(pártus) filius divi Nervae nepos Traianus Adrianus augustus pontifex maximus tribunus potens… rendelete:Mivel sokan nem akarják elhagyni őseik szertartását és továbbra is szüleik tévedésében akarnak élni és továbbra is tevékkel, ökrökkel,szekerekkel kóborolnak a szabad ég alatt,elkerülve a falvakat és városokat,ezek ellen az előljárók (consul,proconsul,pretor…) karhatalommal a legdurvábban lépjenek fel és ha kell űzzék el őket az országból,de semmi esetre sem tolerálják a régi életmódjukat.

Innumere e vario colore columnae que grandi ubique mole agunt in exitu patriae desertae et in ipso Aethioppiae ingressu consurgunt quae ad remotam usque Aethiopiam quae sub Aegipto est,longo ordine se protendunt..Sed inter plurima monumenta haec duo hic scribenda esse censui:—Számtalan és sokszinű oszlop található magas helyeken,amint Etiopia távolabbi Egyiptom felé található részeire érünk.Ezekből kettőt emelek ki:
imp caes. m. antonius verus invictus aug.pont. max.trib.pot….—Imperator caesar M.Antonius verus invictus augustus pontifex maximus tribunus potens…

Ibidem etiam aliud M.Aurelii edictum in alia columna sculptum est.—Ugyan itt egy másik oszlopon M.Auréliusz rendelete:
Imp. caesar.m. aurelius anton.pius felix aug. parth.max. britannicus max. germanicus max.pont..m.trib. pot….Concedimus legionariis militibus qui privatim vel turmatim pro servis capiendis ad ipsam voluerint aethiopiam pertransire,libere pertranseant:hisce tamen gentibus fide reservata,que ad tributa populo romano dependenda sponte devenere.Consules tamen procons.praetores…et exercitus nostros proposito publico edicto prohibemus cum axem ,ubi immensi ubique calores se retegunt nullo modo aggredi ,ipsi enim rom. iurae laeti latissimo europae asiae et africae cardine reiiciunt aethiopiam ,que similia nulla orbi romano ornamenta habet ,veluti scytas reiecere sub ipso septentrione vagos nec hominum ritu viventes.—Imperator caesar M.Aurelius Antonius pius felix augustus Parthicus maximus britannicus maximus germanicus maximus pontifex …rendelete:Megengedjük a légiós katonáknak,hogy magányosan,vagy csoportosan rabszolgák fogására szabadon bemehessenek Etiopiába(Afrikába),azok a népek viszont akik önként a római birodalom adófizetői lettek megkiméltessenek.Megtiltjuk a behatolást arra a vidékre ahól a legnagyobb a meleg,ez a római birodalom disze(rezervátum?),épp ugy ahogy meg van tiltva szkitia legészakibb részibe való behatolás,ahol a nomádok nem emberimódra élnek.

Romani siquidem nullum in Aerthiopia imperium habere desiderabant,in qua ipsae Quiritum legiones,ipsi exercitus ,ipsi milites levis armaturae sub infando ardore sub dissimili coelo,sub alia terrae effigie deperissent.Ubi nudi homines sunt,omnia domicilia ed luto structa habentubi praeter principes et optimates nullum reliqui decorem servant,nullum vitae humanae actionem in ordine generi hominum attributo habent et sequntur ,nisi quod hospitales sunt…—A rómaiak ugyanakkor nem szeretnek Etiopiában(Afrikában) uralkodni,ahól még a Quiritum légió csapatai kiknek könnyű felszerelésű katonáik voltak a szörnyű hőségben halálukat lelték.Ahól meztelen emberek élnek kiknek házaik vályogból épültek,a választott vezetőiket semmi disz nem különbözteti meg a többiektől,semmi emberhez méltó törekvésük sincs azon kivűl,hogy vendégszeretők.

A császárok titulusai elég részletesek,habár ezek nem mindegyike jelenik meg a mai történelem könyvekben.Ritkán találkozunk például a pontifex maximus(pápa),vagy a parthici=partusi cimekkel.A történelmi irások szerint a császár neveiben mindig a legyőzött népek nevei szerepelnek.Ezért a Traján neveiben benne van a germanicus,dacicus név.

A Nyugatrómai Birodalom képviselői legyártottak egy fiktiv ókori római történelmet a saját dicsőségükre,csak azzal nem számoltak,hogy ezzel aláirták a saját halálos itéletüket.Mert ugye a fenti irásokból az derül ki,hogy a rabszolga kereskedelem nem Amerika felfedezése után virágzott,hanem jóval elötte már a dicső ókorban.Ismeretes,hogy a bizánci uralkodók nem csak feketékre(afrikaiakra),hanem főleg fehérekre vadásztak,mindkét nembeliekre,a lányokat a háremeikbe,a fiukból meg eunuchokat csináltak.Mind e mellett a fenti irás hamis.Tulzás azt állitani,hogy a császárok pápák is voltak.Miért nem találtak Európában ilyen részletes kőbe vésett irásokat a római császárokról,és miért pont az afrikai sivatagban,ahól a hóhért sem érdekelte.Ez a könyv is egy azon sok történelem hamisitások közűl,ami bumeráng módjára üt vissza a nyugati kultúrára.

Őstörténeti manufaktura

Képtalálat a következőre: „dákok”

https://books.google.ro/books?id=UTF5uq7FVZcC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=Bocolabras&source=bl&ots=SDC5ywJwjP&sig=-QwbUWXNFJi7KabM1cyJNEYxo78&hl=hu&sa=X&ei=lliIVKflF-SeywPy8oDYDA&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=Bocolabras&f=false

Nem mondhatjuk,hogy holmi ellenörizetlen amatör történész kezéből került volna ki ez az irás,mivel az alábbi szöveg igazolja,hogy komoly a vallás iránt elkötelezett teologusok aláirásával kerül kiadásra.

“Ego Stephanus Charletus Societatis Iesu in Provincia Franciae Provincialis permitto ,ut Protrepticon et prima Delineatio Apparatus Historiae Byzantinae á P.Philippo Labbe nostra Societatis Sacerdota conscripta,et á tribus eiusdem Societatis nostre Theologis approbata in lucem edantur.Datum Lutetiae ultimo Februarii 1648.”—Én S.Charletus francia tartományi jezsuita és három más jezsuita teologussal együtt engedélyezem a könyv kiadását.február hónap 1648.

Igy fenn áll a gyanú,hogy az ókori történelem mai változatát,csak később gyártották le.

Ex historia Petri Patricii et magistri.

Ez a magiszter biztosan valami régebbi irásokból mazsolázta(excerpta) ki a mondatokat,de aztán amikór rájött,hogy nem vetnek valami dicső fényt a nagy birodalomra,utánna el kezdett ferditeni .

23.old.:Decebalus Dacorum Rex per praeconem pacem Domitiano denunciavit.Quamobrem Domitianus Fuscum misit cum magna manu.Hoc ubi Decebalus didicit,ad eum rursus legatum misit qui cum irrisione illi diceret se pacem facturum,si unusquisque Romanorum vellet illi quotannis pendere duos obolos,sin minus,ausurum et magna mala illis illaturum.—Decebál a dákok királya a szószolójával békét ajánlott Domiciánnak.Ezért Domicián Fuszkuszt küldte hozzá nagy sereggel.Mikor Decebál erről tudomást szerzett,ujra küldöttet menesztett eléje aki ironokusan azt mondta,hogy ha békét akar,akkor minden római évente két obolt(görög pénz)fog fizetni,ellenben könyörtelenűl elfognak bánni velük.

24.old.Decebalus misit ad Traianum legatos ex his qui pileos ferunt (hi enim apud Parthos sunt honoratiores.)Prius autem comites miserat qui apud eos viliores habentur .Hi cum ad Traianum venissent,abiecerunt arma et manibus post terga vinctis mancipiorum et captivorum instar,Traianum orarunt,ut cum Decebalo in colloquium veniret.—Decebál küldötteket meneszt Trajánhoz a saját embereiből,akik sapkát viseltek(ugyanis a pártusoknál a legelőkelőbbek viseltek sapkát).Elöbb viszont olyanokat küldött,akik kevésbé voltak előkelők.Akik amint Traján elé jöttek,ledobták a fegyvereiket és rabszolga módra hátrakötözött kezekkel kérték Trajánt,hogy jöjjön megbeszélésre Decebállal.

Rursus Decebalus legationem ad Traianum misit,que denuntiaret,ut a bello cessaretur.Pollicebatur se omnia arma et bellica instrumenta Traiano redditurum et Romanos machinarum fabricatores et transfugas qui apud eum esset,et omnia praesidia et castella quae extrucsisset,diriturum.Cessurum quoque omni terra qua Traianus potitus esset et eius et Romanorum hostes,pro suis hostibus habiturum,neque posthac ullos transfugas admissurum,nequve ullum militem Romanorum retenturum.Has conditiones hac legatione propositas Traianus approbavit.At Decebalus in conspectu Traiani arma abiecit et in terram cadens eum adoravit et ad eius pedes postratus iacuit.Legatos etiam Romam misit,qui quoque mancipiorum more erant manibus vinctis.—Decebál ujra küldötteket menesztett Trajánhoz,akik felszólitották,hogy álljon el a háborútól.Megigérték,hogy minden fegyvert és háborus eszközt vissza fognak adni Trajánnak és a római fegyvergyártókat és szökevényeket akik nála vannak,és minden erőditményt és várat amit épitett le fogja rombólni.El fog menni minden római birtokban lévő területről,a foglyokat kölcsönösen ki fogják cserélni,és a jövőben nem fognak fogadni szökevényeket,sem római katonákat nem fognak visszatartani.Ezeket a feltételeket melyeket a küldöttek állitottak Traján helyben hagyta.Decebál pedig amint meglátta Trajánt eldobta a fegyvereit,a földre vetette magát és imádta Trajánt.Tehát követeket küldött Rómába kik hátra kötött kezekkel rabszólga módra jelentek meg.

Mennyire nyilvánvalóan látszik a ferdités.

Azt kell tudni,hogy ezek a mondatok régi irásokból lettek kiragadva,annak a bemutatására,hogy hogyan viselkednek a követek, akik a rómaiakhoz mennek.Az egész könyv cime egyébként ami Biborban született Konsztantinus gyüjteményében van :De romanorum legationibus ad ethnicos(a római követek(viselkedése) a nemzeteknél).

A rómaiak alatt bizánciakat kell érteni.Ez abból is látszik,hogy a Decebál küldötte nem római,hanem görög pénzt kér.Azt irja ,hogy a dák követek sapkát viseltek,mert az előkelő pártusoknál ez a szokás.Vagyis a dákok itt pártusok.
Az ismeretes,hogy a 11-12.századokban a magyarok sokat harcoltak a bizánciakkal,váltakozó sikerrel.Valószinű,hogy a világtörténet kidolgozásánál,ami a jezsuiták műve, ezen eseményekből gyártották le ugy a dák ,mint a hun és avar történeteket.
Nem tudom,hogy a régészek készitettek volna egy olyan tanulmányt,hogy egy épitmény,egy várfal,az időjárás plusz az emberi tevékenység hatására,mennyi idő alatt bomlik le arra az állapotra,amelyben a régészek feltárják.Gondolom,hogy a folyamat sokkal hamarabb végbe megy mint ahogy azt hinnénk.Fenn áll a gyanú,hogy valóban létezett egy római kór,az ezredforduló körül,és egy csak papiron létezett időszámitásunk kezdete körüli.

Amikór a római császárokról olvasunk a történelem könyvekben,nem nagyon találjuk,hogy ezek pontifex maximusok is voltak,pedig a “kőbevésett feliratokon” ez áll:
https://books.google.ro/books?id=JG1bAAAAcAAJ&pg=PR53&dq=Schediasmata+praeludialia&hl=hu&sa=X&ei=yFwxVaeGEoLCywPnyYCYDQ&ved=0CFUQ6AEwCQ#v=onepage&q=Schediasmata%20praeludialia&f=false Corpus inscriptionum
A pontifex maximus pedig nem más mint a pápa.Akkor el kell dönteni,hogy a császár volt pápa,vagy a pápa volt császár.Szerintem az utóbbi az igaz,és akkor már a középkori rómában vagyunk.

Két dolgot lehet megfigyelni majdnem minden feliraton :1.A császárt mindig pontifex maximusnak hivja,2.A régi szokások és ritusok eltörlését parancsolja.(Ugye ezt parancsolták mindig a pápák és Szent István is.
“Bábelnél” a nemzetek keveredtek össze.Igy már nem lehet felismerni hogy kik az “isten gyermekei”=Sét leszármazottai és kik a Kain=LU SA GAZ leszármazottai.

Hóditás pénzel

Képtalálat a következőre: „várostrom”

https://books.google.ro/books?id=iHx-ULm3t-AC&pg=PA441&dq=Georges+Acropolite+hunni&hl=hu&sa=X&ei=-AaPVMTsEMn-ygPNiIKADQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Georges%20Acropolite%20hunni&f=false

Tudjuk,hogy egy háború megnyeréséhez három dolog kell:pénz,pénz és pénz.De ahogy a következőkből látnifogjuk,az is elfogyhat egy idő után.

Szinte felfoghatatlan,hogy az Oszmán birodalom azt mondhatni,hogy a semmiből egy évszázad alatt Eurázsia legfélelmetesebb birodalmává nőtte ki magát.Azzal a kérdéssel,hogy honnan származnak a törökök kár foglalkozni,mert mint sok más népnek a származása nem tisztázott.Az eredeti irásban nem voltak évszámok,csak egyes uralkodók ideje szerint irták be később,de amint láthatjuk a görög királyok listájában https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_list%C3%A1ja az Andronikok és Ioannesek széditő ütemben váltogatják egymást.Igy nehéz kihámozni,hogy mikor melyikről ir.
A török királyi lista sokkal egyszerübb de érdekes módon hiányzik Szulejmán: https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_uralkod%C3%B3k_list%C3%A1ja
27.oldal.:
A törökök először Oszmán éidejében jöttek át Európába.Ekkkor a Szkiták kiszoritották őket ” Ea tempestate Scythae parva manu á Sarmatia prodeuntes,festinabant ad Istrum quo transmisso Turcos quos eo loci deprehenderat atroci praelio inito suderunt:et propemodum omnes demptis paucis necaverunt”—Ez időben a szkiták kevés csapatokkal Szarmátiából indulva átjöttek az Iszteren és kegyetlenűl elbántak a törökökkel kiszoritva őket Európából.
1317 körül a törökök a görögökkel együtt benyomultak Trákiába és a Triballok főldjére.Ezek az Itáliaiak és a katalánok segitségével újból vissza űzték a törököket Ázsiába.Azt tudni kell,hogy a bizánci császárok mindig zsoldosokat alkalmaztak.Igy nem csoda ha egy ideig ők finanszirozták a török portyázásokat.A kenyértörésre Orchán idejében került sor amikor Nicea miatt össze csaptak a török és görög seregek.A görögök vesztesen kerültek ki az ütközetből,és a teljes megsemmisüléstől csak az mentette meg őket,hogy Bizáncot a törökök nem tudták bevenni.Később egy török herceg Kantakuzenos feleségül vette a görög király lányát,igy ujból helyre állt a szövetség.Andronikus a halásos ágyán a 12 éves fiát és birodalmát Kantakuzénoszra bizta,amig a fiu nagykorúvá válik.Orchán halála után Szulejmán kerül hatalomra,aki felrugja a szövetséget és megtámadja az ázsiai görög városokat zsákmányt és rabszolgákat ejtve.Ez után ujra létre jön a szövetség,olyan alapon,hogy együttes erővel indulnak Trákia és a Triballok ellen.Ez a harmadik alkalom,hogy a törökök megjelennek Európában.

Azt mondják,hogy miután jelezték Szulejmánnak,hogy a Triballok és a Mysziaiak nagy sereggel indulnak ellene,megegyezett a görögökkel,hogy ha adnak neki hatvan ezer drachmát,visszafogja ezt fizetni amint beveszi a trák városokat.Azonban erre nem volt szükség mivel egy nagy földrengés után a városok falai annyira leomlottak,hogy akadály nélkül a törökök kezére kerültek.

Elfoglalják Trákiát,Makedoniát egész a Száva folyóig rabolják a vidéket.

Szuleiman megbetegszik,vissza megy Ázsiába és ott meghhal.Ez után testvére Murád veszi kezébe a hatalmat.Jó viszony van Murád és Ioannes között.Ioannesz pénzzel finanszirozza a háborút,Murád meg megosztja a zsákmányt Ioanesszel.Egy idő után viszont kiürül a kincstár és Ioannesz kénytelen hitelt felvenni a velencei kalmároktól.Ugyancsak kölcsönért folyamodik más európai uralkodókhoz,persze a törökök elleni háborúra,de nem jár sikerrel.Nem tudván visszafizetni az adósságot,a velenceiek elfogják börtönbe zárják.Levelet ir az othon maradt fiának,kérve a váltságdij összegét,de ez a fülebotját sem mozditja,sőt örvend,hogy ő lehet a király.Az öccse Manuel,aki Termában volt helytartó,megszánta az apját és elküldte a pénzt.Ez asztán nagy ellenségeskedést váltott ki a bátyja részéről. De az apa bosszúja sem marad el,mert az engedetlen fiát be adta Murádhoz janicsárnak.

Miközben Murád és Ioannes (valószinű,hogy V.Ioannes) együtt tevékenykednek Európában,a fülükbe jut,hogy fiaik Andronikus és Sauzo államcsinyt terveznek ellenük.Az apák kegyetlen bosszura készülnek.Elfogják a két fiut,a katonáikat lemészárolják,a gyerekeknek Szauzónak kinyomják a szemét,Androniknak meg forró ecetet öntenek a szemébe.Murád a triballokkal vivott csatában Koszovóban veszti az életét,ott is temetik el.Murád halála után Bajazid Murád fia veszi át a hatalmat.Ekkor felkeresi őt a megvakitott Andronik,és felajánlja az országot Bajazidnak plusz óriási évi adóra kötelezi el magát ,ha a szultán meg teszi őt Görögország királyának.Ez eg is történik,az apát Ioanest és fiait elfogják és börtönbe zárják.Alig négy évi raboskodás után ujra vissza kerül a trónra miután még nagyobb évi adót igér Bajazidnak.
Ilyen körülmények között,ha Zsigmond király a cirkálálóval Bizáncba utazott vajon kivel találta szembe magát ott?De valószinű,hogy török cirkáló vitte őt Bizáncba.
1438-ban a görög király(ez már VIII.Ioannes lehetett) érezve a török veszélyt segitség reményében Rómába megy: “Tandem Grecorum rex Ioannes intelligens Graecorum res in summo periculo,quasi inter mallum et incudem versari,adsumtis Bizantii episcopis,nec non Graecorum doctis,conscendit navem et in Italiam profectus est.” Végre Ioannes görög király megértve a görögök helyzetét,hogy nagy veszélyben vannak,az “üllő és kalapács” között,összegyüjtötte Bizánz tanult embereit és püspökeit és elhajózott Itáliába IV.Jenő pápával való megbeszélésre..A vallási viták veszekedésbe torkolltak,ezért se nem egyeztek meg ezen a téren sem segitséget nem kaptak,igy üreskézzel hazautaztak.

Hóditás zarándokokkal

Képtalálat a következőre: „várostrom”

A latin nyelvben a zarándok neve peregrinus,ami zarándokot,utazót,vagy migránst jelent.A zarándokok felhasználása katonai műveletekben először III.Ince pápa idejéből van feljegyzés,aki az albigens eretnekek leveréséhez 6ooo tébai harcost és 4o ooo zarándokot(peregrinos) alkalmazott.Ugyanehhez a fogáshoz nyult I.Mehmet szultán Bizánc bevételénél 1453-ban.1456-ban Nándorfehérvár(Belgrád) ostrománál szintén ezeket találjuk a török ostromlóknál,de ugyan ilyen zarándokokat használt fel Kapisztrán János nem kis sikerrel,ugyanis egyrészt ezeknek köszönhető a vár sikeres megvédése.Kik voltak valójában ezek a zarándodokok?Nincstelen szerencse lovagok,de zömében képzetlen koldus tömeg,akik a zsákmány reményében ,vagy a hit megvédése érdekében(mint a Kapisztrán által tóborzott zarándokok)készek voltak az életüket kockáztatni.Kapisztrán nagy érdeme az volt,hogy hires szónoki képességével mozgósitani tudta ezeket a tömegeket.Ennek a műveletnek a hátúlütője az volt,hogy a nyomorból jött koldus sereg magával hozta a pestist is.
https://books.google.ro/books?id=HGN8whtj5DYC&pg=RA5-PA74-IA1&dq=scytharum+haemus&hl=hu&sa=X&ei=tKxUVaqCJsHC7AbKloDoAQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=scytharum%20haemus&f=false 115.old.

Konstantinápoly bevétele

Mechmet Murát fia már nyáron hozzáfogott a Bosporusz eurrópai partján,ahol a szoros a legkeskenyebb egy erőditmény épitéséhez melyet Laemokopiának nevezett el.Az erőditmény magas tornyokkal volt ellátva melyekben ágyuk voltak elhelyezve,az európai hajók megakadályozására.Ez után elinditotta a fosztogató hadjáratot a Peloponézosz ellen.”Quadraginta myriades hominum dicuntur tum temporis in exercitu regis fuisse.”—negyven milió ember volt ebben az időben a király seregében.(Ez biztos ,hogy tulzás).”Numerum autem iumentorum apud omnes constat duplo maiorem fieri,ut satis alimenti pabulique equis hominibusque sit”.—Az állatok száma ennek legalább a duplája kellett legyen,hogy annyi embert és lovat ellássan élelemmel..”Turci quod sciam sibi necessaria semper apportant,quocumque tandem bellandi gratia proficiscantur”.—A törökök,amint tudjuk a szükséges élelmet valami módon máshonnan szerezték be. Ehhez sok tevét és szamarat használtak.

A szultán hajóhaddal indult Bizánc ellen.Amint ezt a görögök észrevették,lánccal elzárták a szoros bejáratát.A szárazföld felől a várost dupla fal védte.A szultán felállitotta a várfalak körül a ostromló eszközöket. Többféle ágyút használtak,melyek közül a legnagyobbakat egy Orbán nevű ágyúöntő csinálta,aki eredetileg a görögöknek ajánlotta a prototibust,de miután ezek visszautasitották és mivel pénzhiányban szenvedett (“inopia rei familiaris”—a családja inségben szenvedett) eladta a törököknek.Az ágyúgolyókat a Feketetengerbeli fekete kövekből állitották elő melyek súlya a legkisebbeknek fél tálentum a legnagyobbaké három tálentum,vagyis kb. negyedkilótól másfélkilóig.A legnagyobb ágyú hangja negyven stádium távolságra is elhallatszott.A vár bevételét a szultán többféle módon kisérelte meg.Az ágyúkkal a falakat rombólta.Megpróbáltak alagutat furni a várfalak alatt,mire a görögök tüzet dobtak(Valószinű hogy kőolajból )az alagutásókra.A törökök fatornyokat helyeztek el a várfalak mellett és innen létrákkal próbáltak bejutni a várba.A tengeren nem tudták megközelitenin a várat,mivel a szorost a görögök lánccal zárták el.Ekkor a törökök a hajóikat összesen hetvenet,a szárazföldön megkerülve a várat átvitték az öböl másik felére.Igy hajókon is megtudták közeliteni a várat.Két görög hajó megpróbálta megakadályozni a török hajók vizrebocsátását,de a törökök elsűlyesztették,az életben maradt legénységet a várfalak alatt a görögök szemeláttára lefejezték.Erre a gorögök is lefejeztek néhány török foglyot a várfalak csúcsán a törökök szemeláttára.

Negyven napi ostrom után a vár tornyai leomlottak és a várfalak nagyrésze.Maguk a görögöknek is voltak ágyúik,de ezek használata többet ártott mint használt,mivel minden lövésnél a falak megremegtek és a frissen visszaépitett részek könnyen leomlottak.Miután nyilvánvalóvá vált a vár eleste,egy Ismael nevű török küldött érkezett a a görögökhöz és eképp szólt hozzájuk:”Res vestre ,viri Greci in summo discrimine nunc versatur.Quare non mittitis legatum ad regem petitum pacem?Si mihi vultis negocium istud commitere,facile eo inclinabo regis animum ut vobiscum foedus feriat.Nam non dubito quin gratiam maximam satis relaturi ei qui illud vobis effecerit.Et quam primum foedus intervenerit urbs vestra foedissime diripieretur et vos ad internecionem omnes miserabilem in modum peribitis:Uxores liberi vestri in mancipiorum numerum referentur et in calamitatem devolvemini intolerandam.Mittite igitur mora omnis absit,legatum ad regem et pacem vobis conficiam.—A helyzetetek görög férfiak válságos helyzetbe került.Miért nem meneszttek küldöttet a szultánhoz békét kérni? Ha rám bizzátok ezt a feladatot könnyen rábirom a szultánt a békekötésre.Mert nem látom,hogy ki tudná nektek jobban kieszközölni a kegyelmet.És ha létre is hozhat egy egyességet,utána le fogják rombólni a városotokat és nyomorultúl meg fognak őlni:az asszonyaitok és gyerekeitek rabszolgák lesznek és a legnagyobb nyomoruság vár rátok.Küldjetek tehát habozás nélkül követet a szultánhoz és békét fogunk nektek kieszközölni.

A görögök el is küldték egy emberüket a szultánhoz,de a szultannak ugy tűnt,hogy túl alacsony rangú,ezért nem bocsátkozott vele tárgyalásba,hanem egy megfizethetetlen váltságdijat kért a város megkimélése fejében.Igy a görögök kilátástalan helyzetbe kerültek,a törökök meg felkészültek a vár bevételére.A szultán a következő beszédet intézte a migránsokhoz(peregrinos):”Vir peregrini,meique filii,qui semper rem praeclare geretis quocunque belli tempestatem vertero in vobis certo situm est ut urbs illa occupetur.Scitis cum sententiam vobis interrogarem ,quod respondistis urbem captu esse facilem ,si saltem muri sternerentur.Circumductos igitur vos interrogavi si satis iam muri dissipati videantur.Tantum igitur muri quantum satis apparebat vobis,bombardarum impetu corruerat.Nunc itaque cum tempus postulet ut oppugnationem urbis accipiamus,hec vobis proponere volui.Vos qui ubique cum apud me ,tum apud maiores nostros semper plurimum laudis et gloriae rebus fortiter gestis invenistis,rogo Graecorum regnum parare velitis.Haud vos praeterit quot nobis in Europa Asiaque praefecturae sint.Harum et pulcherimam et optimam ei dabo,qui primus in supremum murum evaserit.Eundemque pro dignitate honorare non cessabo…—Zarándokok, fiacskáim,kik kitünően helyt álltatok bármilyen háborus helyzetben bizom bennetek,hogy ezt a várost be fogjátok venni.Tudjátok,amikor erről beszéltem veletek azt mondtátok,hogy a város bevétele könnyü lesz ha a falak leomlanak.Ha körül viszlek benneteket s megkérdem hogy elég fal leomlott.Mindez az ágyúzásnak köszönhető.Most tehát amikor eljött az idő,hogy hozzáfogjunk az ostromhoz,a következő ajánlatot teszem nektek.Ti akik ugy mellettem,mint az elődeink mellett mindig dicsőséggel kiálltatok most a görögök birodalmát fogjátok megszerezni.Hogy felednétek el hogy Európában és Ázsiában prefekturáink vannak.Ezt a tisztséget annk fogom adni,aki elöbb jut fel a legmagasabb falra.És az iránta tett kegyeim nem fognak szűnni…
A vár elleni támadás Március napjában kezdődött:Megfújták a kürtöket ,dobok cimbalmok ,sipok adták a jelt a támadásra.A görög várvédők között alig akadt aki nem volt sebesült.A török előcsapatok(peregrini=migránsok) benyomultak a városban és megkezdődött a gyilkolás és fosztogatás.”Peregrini continuo regis castra mulieribus et pueris qui erant Graecorum illustriium liberi ,repleverunt:magnasque inde opes ferentes,admodum opulenti facti sunt.—A “zarándokok” egyre másra hurcolták a szultán sátrához az asszonyokat és gyerekeket,kik a görög előkelők gyerekei és asszonyai voltak.
A szultán sátrai körül rengeteg finom ruhák és más értékes holmik halmozódtak fel.A peregrinek(migránsok) megkezdték a zsákmányolt aranyékszerek árúsitását.Egy néhány peregrin megjelent a szultánnál a görög király fejével, nagy fizetséget remélve,de nem tudták elmondani hogy milyen körülmények között vesztette életét a király,igy elestek az igért előléptetéstől.
Izidor lengyel biborost inkognitóban eladták mint rabszolgát,de sikerült megszöknie,ha felismerték volna nem kerülte volna el a kivégzést.Nagyon sok Velencei hivatalnok és kereskedő jutott erre a sorsra.

A bűn

Képtalálat a következőre: „özönviz”

A bűnbe esés utáni legnagyobb bűn amiért Isten özönvizzel sújtja az emberiséget.
Károli Gáspár által leforditott biblia és 1645-ben Amszterdamban kiadva:
https://books.google.ro/books?id=dihfAAAAcAAJ&pg=PA443&dq=%C3%B3lta&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C3%B3lta&f=false Ezékiel XLIII.7.
Az első forditást Vizsójban nyomtatták 159o-ben.”Először Bártfán próbálkoztak, de az ottani nyomdász, Gutgesell Dávid nem merte vállalni a Károlyi-féle Biblia kiadását”.Wikipédia. Nincs okunk meglepődni ezen, hiszen a hatalom csaknem minden esetben teljes szigorral lépett fel az „eretnekséget” terjesztő, renitens nyomdákkal szemben.”
De ugy néz ki,hogy a magyar történelem is eretnekségnek számitott,ugyanis Károli Gáspár eredeti nevén Radicsics Gáspár igy méltatlankodik:„Nem tudom, ha a prédikátorokat vádoljam, vagy a fejedelmeket, kik nemhogy a Bibliának magyar nyelvre való fordítására gondot viseltek volna, de csak arra sem viseltek ezideig gondot, hogy az magyar nemzetségnek sok szép és nagy dolgainak vagy cselekedeteinek históriáját megíratták volna. Holott nincsen e világon oly nemzetség, mely arra gondot ne viselne.”

7 7.oldal:
“Az Istennek haragja gerjed ez világ ellen a Sétnek és a Cháinnak nemzetségeknek öszveelegyedésekért,és azoknak házasságokból származott embereknek kegyetlenségekért és ez világnak sok gonoszságáért.Elvégezi Isten magában hogy elveszesse ez világot,mind az által a penitencia tartásnak hágy némi időt,tudnillik száz husz esztendőt…” -Károli Gáspár
Mivel az Egyháznak úgy tűnt,hogy a fenti állitás nem valami polkorekt,igy a későbbi biblia kiadásokban, a Séth nemzetségét kicserélték az Isten fiaival,és a Káin nemzetségét az emberek leányaival.Aztán amikor eszükbe jutott,hogy a Biblia szerint Jézus az Isten egyszülött fia,akkor az Isten fiait lecserélték a bukott angyalokra.Innen már könnyű volt történelmi tényként feltálalni a hunok származását,ugyanis ezek Jordanes szerint a meotiszi mocsaraiban koborló szajhák és a gonosz szellemek leszármazottai.

Az idézett szöveg felett máris ott lebeg a rasszizmus szóval fémjelzett Damoklész kardja.Azonban ha egy ilyen szöveg bele kerülhetett a bibliába,annak kell legyen valami logikusan megmagyarázható alapja.Azt láthatjuk,hogy a legnagyobb népkeveredések a nagy városokban történnek,és ugyanott a legnagyobb mértékű a bűnözés is.De visszatérve a teremtés könyvére,ott azt találjuk,hogy amig a Séth születésénél a Biblia kihangsulyozza,hogy Ádám Séthet az ő képére és hasonlatosságára nemzette,addig a Káin születésénél Éva azt mondja,hogy “férfit nyertem az Urtól”,vagyis azt sugalja,hogy Ádámnak semmi köze a Káin nemzéséhez.A bibliában leirtakat nézhetjük legendának is,de tudjuk,hogy minden legenda takar valamennyi igazságot.Az első emberpár mint Isten teremtménye tökéletes kellett legyen az isteni elvárásoknak megfelelően.Nem hirtelen haragú,nem irigy, nem aggressziv. Igy az utódaik sem lehettek tökéletlenek.Kain viszont tökéletlen volt,mint aki nem volt képes magán uralkodni.A kigyó aki Évát elcsábitotta még négykézlábon járó élőlény lehetett,mert csak miután az Isten megátkozta vált csuszómászóvá.Ha már eleve csuszómászó lett volna,akkor az átoknak nem lett volna értelme.Ádám elött az isten sok féle élőlényt teremtett,kiket Ádám elé vitt,hogy keressen magának megfelelő társat.Ádám nem talált,de lehet,hogy Éva igen,pont azt aki elcsábitotta.Igy történt meg az első bűnbeesés,ha akarunk hinni a Bibliának.
Egy apokrif biblia szerint Ábel halála után Ádám esküvel felfogadta,hogy nem ismeri többé Évát(vagyis nem nemz vele többé gyereket).Azonban Isten egy angyalon keresztűl még is rávette,hogy nemzen, nehogy a jó mag kivesszen a Földről.Igy született Séth,akinek az utódait nevezték az Isten gyermekeinek.