Galata

 

Képtalálat a következőre: „galata”

Ha egy leirt mondat értelmetlen,akkór vagy az iró gondolkodásával van a baj,vagy  hamisitási gyanú áll fenn.

Pál levele a galatabeliekhez:3.rész 1.vers

Karoli Gáspár tolmácsolásában.:Oh balgatag galátabeliek,kicsoda igézett meg titeket,hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak,kiknek szemei elött a Jezus Krisztus ugy iratott le,mintha ti köztetek feszittetett volna meg.

A Vulgátában:O insensati Galatae,quis vos fascinavit non obedite veritati,ante quorum oculos Jesus Christus praescriptus est in vobis crucifixus?—O balgatag galátabeliek, ki igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak,kiknek a szemeik elött leirt Jézus Krisztus bennetek van megfeszitve.

Giovanni Luzzi tolmácsolásában:O Galati insensati,qui v ha ammaliati,voi,dinanzi agli occhi de quali Gesu Christo crocifisso é stato ritratto al vivo.—Oh balgatag galátabeliek,ki igézett meg titeket,ti,kiknek szemei elött  a megfeszitett Jezus Krisztus vissza tért az életbe.

Probáljuk értelmezni a fenti mondatokat.Az utolsó azt állitja,hogy Jézus Krisztust Galatában feszitették meg,mivel szemtanúként citálja őket a feltámadását bizonyitandó.A második szerint maguk a galataiak is elszenvedték a megfeszitést(atrocitást).Az első mondat szinte értelmetlen:Nem lehet szemtanuként citálni valakiket,akik csak másodkézből vesznek tudomást a tényről.

Fomenkó és társai azt állitják,hogy Jézust valójában Galatában feszitették meg és ő nem más volt mint Andronik bizánci császár.1185-ben a történelmi irások szerint valóban megőltek egy Andronik nevű bizánci császárt,de ez se nem volt szentéletű és nem keresztre feszitették,hanem a nép haragja végzett vele a legocsmányabb módon.Azt is állitják,hogy az eredeti Jeruzsálem Bizánc volt.Ezt bizonyitandó felsorakoztatnak egy csomó 145o és 1545 között festett a passiót ábrázoló képet.Ezek nagy részét olasz festők készitették akik valószinű hogy a Giovanni Luzzi tolmácsolásában értelmezhető mondat alapján ugy gondolták,hogy a passió szinhelye Bizáncban volt.

A történelem hamisitók a hamisitás érdekében számtalanszór megerőszakolták a latin nyelvet,sokszór arra kényszeritve a szótárkészitőket,hogy a hamis forditás szerint értelmezzék a szavakat.Elég egy példát emlitenem :populus,populatio.Habár a legtöbb latin nyelvben mindkét szó ugyanazt jelenti =nép,népesség,de a klasszikus latinban a hamisitást megkönnyitendő a populus=nép,a populatio=népirtás.Mind a mellett,hogy a népirtásnak van egy erre megfelelő szava a depopulatio.Valahogy igy állunk az in szóval is amit a Fomenkóék által idézett angól bibliaforditás among=közte-nek fordit.A közte szó megfelelője latinban az inter.Tehát a latin in egyértelműen a magyar ben-nek felel meg.Ezért a Vulgátából idézett mondatban nem azt kell érteni,hogy köztetek,hanem hogy bennetek.

Probáljuk megfejteni a Galata szó értelmét.

Sebastian Münster egy elismert térképész volt a 16. században,ezért az ő korához képest nem lehetett tudatlan ember.Amit a különböző nemzetek történetéről ir,azt a 15.században forgalomban lévő történelemkönyvekből merithette.Ekkór a történelem még alakulóban volt.Ő csak azt irta le amit az akkori történelemkönyvekből olvasott.Az ő érdeme a térkép készités.Rengeteg várost hitelesen megrajzólt,bár a történelem átirása után ezek nem mindig tükrözik a mai hivatalos álláspontot.A könyv talán az értékes térképeknek köszönheti,hogy elkerülte az expurgálást.

https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false

83.oldal:
“Gallia Europa harmadik régiója a nevét Galatától kapta az egyiptomi Herkules fiától.Ez a Herkules Galliába érkezett még mielött Troját lerombólták volna,és felépitette Aleszia városát amelyet utólag Julius Cézár lerombólt.Miután Galata kiterjesztette a birodalma határait el nevezte ezt Galaciának(Galazia).Aztán a rómaiak ezt a nevet Galliára változtatták.Egyesek a görög nyelvre hivatkozva ahól Gala tejet jelent,azt tartják,hogy ezt a nevet a Gallok azért kapták mert a bőrük szine fehérebb volt mint a spanyoloké.Gallia három tartományra oszlik:a belga,a kelta ,és az Aquitania.”

E szerint Gallia,Galata,Galicia(amiből kettő is van:egy Spanyolországban,a másik Ukrajnában) szavak mind egy tőről származik.Vajon melyik az a Galáta amiről Pál apostól beszél?A törökországi Galata állitólag nem más volt mint egy tengerparti legelő, ahól a juhokat fejték és állitólag a tejről kapta ezt a nevet.Mivel a Vulgáta közelebb állt az eredeti iráshoz mint a másik két evangéliumi változat,ezért érdemes ezt jobban megvizsgálni.A mondat azt állitja,hogy maguk a Galataiak is elszenvedték a Krisztus szenvedését “est in vobis krucifixus”.Megvizsgálandó,ha az emlitett tartományokban mint Gallia, Galáta,valóban történtek atrocitások.És valóban 12oo körűl Galliában az albingenseket irtották,miközben a keresztesek ugyan ez év körűl fosztják ki Bizáncot.Lehet,hogy a másik két Galiciában is történtek atrocitások,ha nem is ugyanabban az időben.A Galicia Gallia,Galata nevek alatt létező területek földrajzi elhelyezkedésük miatt az ott élő népnek mindig jólétet biztositottak.Ha figyelembe vesszük hogy a gála(latin) szó luxust jelent,és azt a tényt,hogy az emlitett galáta névvel fémjelzett helyeken az atrocitások bekövetkeztéig az emberek luxusban éltek,akkór igazat kell adnunk a Vulgátában való megfogalmazásnak.Azt is figyelembe kell venni,hogy a Jézus születési időpontja nem történelmi tény szerint hanem csak közös megegyezés szertint lett meghatározva.A hivatalos verzió szerint az időszámitásunk kezdetekór.Fomenkóék szerint a 12.században.Figyelembe véve,hogy a reneszansz korában is létezett egy pár Pál,vagy Hieronimus,akik bele javithattak az Evangéliumokba,igy a fenti mondatok tőlük is származhattak.

1o42.oldal:

Konstantinápoly
Bizantio nobile citta prima Lico da Pausania Lacedemonio edificata nel fretto euripo d’Europa et Asia,á quali disse l’oraculo Pitio,che edificassero contra ciechi,cio é contra Megaresi,che lasciato il fertile terreno,edificarono Calcedone luoco sterile dirimpetto á Bizantio.I pesci che dall’Eusino vengono in Propontide sbigottite dal biancheggiante fasso nel litto Chalcedone,vengono á corso al promontorio di Bizantio.Per cio quanto ne pigliano Bizantij manca á Chalcedoni.Pausania rifacendo questa citta la chiamo Bizantio et tenendola anni sette la fece capo della Tracia.Fu poi soggietta á gli Atenesi et di nuovo á Lacedemoni,sin á Constantino Magno il quale per resistere alle corriere de Persi et Parti,che affliggevano il Romano Imperio in Oriente,vi trasferi l’imperio da’Roma,et edificandola come citta Imperiale la nomo da se stesso Constantia o Costantina.Et stando in pensiero dove edificare tal cittá gli venne desir di rifare Ilio di Troade tanto celebre per l’universo,che migliaia d’anni fu da Greci rovinata:ma essendo avisato in sogno che ristorasse Bisantio,mando á vedere il sito,i fiumi,il mare et la qualita dell’aria.Et informato come il luoco era ameno,l’aria temperato,et il terreno fertile et il porto di mare fermo,ne edifico una magnifica citta con forti mura et egregij edificij siche pensavi piutosto stanza de Dei,che de Imperatori.Spoglio Roma et altre magnifiche citta ,come scrive Gieronimo,per arrichire questa nova Roma….Et volendo l’imperatore chiamarla nuova Roma et il paese Romania,il volgo la volse chiamate Constantinopoli dall edificatore di essa.Turchi la chiamano Stampolei et Stampolda cio e grancitta.Ma per a dirimpetto á Bizantio all’altra riva del golfo maritimo chiamano Gallata.Et dicesi che quel golfo é tre tanto largo come il nostro Rheno.Queste due citta sono lontane tra loro un tiro di artigliaria.Costantinopoli é triangulare,ha due lati verso’l mare et uno in terra–-Bizánc nemes város melyet Lico Pausania épitett az Európát és Ázsiát elválasztó tenger szorosban,melyről Pitia jós azt mondta,hogy ezt a vak Magyarok ellen épitették,akik elhagyták termékeny főldjüket,hogy megépitsék Kalchedon várát Bizánccal szemben egy terméketlen földön.Még a halak is melyek a Fekete tengerből érkeztek,a fehér kövek miatt elkerülték Kalchedont és a Bizánc kiugró partjaihoz jöttek.Pausania ujra épitette ezt a várost hét évig birtokolta és meg tette Trákia fővárosának.Ez után az Athéniaiak kezére került,és ismét vissza a Lacedemóniakhoz,egész Nagy Konsztantin idejéig,aki a perzsák és a pártusok ellen való védekezés végett áthelyezte a székhelyét Rómából ide,császári várossá épitve ezt és a saját nevét adva nekiKonstantinápolynak nevezte.Amikor azon töprengett,hogy hova is kéne épiteni a várost,az a kivánsága támadt,hogy ujra épitse Troját,melyet a görögök évezredekkel ezelött lerombóltak,de aztán álmában figyelmeztetve lett,hogy Bizáncot kell újjá épitenie,ezért megfigyelőket küldött a helyszin kikémlelésére.Ezek értesitették,hogy a hely kellemes,a klima mérsékelt,a főld termő,és a kikötő megfelelő.Itt egy nagy várost épitett kemény falakkal szép épületekkel melyek inkább Istenek hajlékaira mint császárokéra emlékeztetnek.Ahogy Hieronimus irja,kifosztotta Rómát és más városokat,hogy igy gazdagitsa ezt az uj Rómát…Az uj várost a császár akarata szerint Uj Rómának nevezték,az országot pedig Romániának.A törökök Isztambulnak vagyis a Nagy Városnak hivják.Bizánccal szemben a golf másik partját Galatának hivják.Azt mondják,hogy ez a golf olyan széles mint a mi Rajnánk.Ez a két városrész egy ágyúlövésnyi távolságra van egymástól.Konstantinápoly háromszög alakú,két oldala a tenger felé,egy meg a szárazfőld felé.

“Ahogy Hieronimus irja,kifosztotta Rómát és más városokat,hogy igy gazdagitsa ezt az uj Rómát…”-A dicső római birodalom létét igazolandó a fejetetejére állitották a történelmet.Arról nem nagyon találni irást,hogy Rómát azért fosztották volna ki,hogy Bizáncot gazdagitsák,de ennek a forditottjáról igen is vannak irások.

Kik lehettek a megarik ha nem a magyarok? Honnan jöhettek és mikór? Azt tudjuk,hogy a magyarok sokat harcoltak bizánccal.Más megari nevű népről nem tudok.Amilyen összefércelt a fenti történet,olyan hitele van Nagy Konstantinnak is.

 

Adalék:A nagy tisztogatás https://fabsanyo.wordpress.com/2017/01/