fabsanyo

Gondolatok

Month: December, 2017

A nagy átok

Image may contain: 1 person, smiling

A Vulgátáról:
A Vulgáta nem más,mint a Hieronimus(Jeromos) által görögből és héberből latinra forditott Biblia.
https://books.google.ro/books…

Itt egy pár érdekesség a könyvből:

XVIII.old.:Paulus Apostolus ad septem scribit Ecclesias:octava enim ad Hebreos,a plerisque extra numerum ponitur.—Pál apostól a hét Gyülekezethez irt levelet,a nyolcadikat a zsidókhoz irta,elkülönitve a többiek számától.

A görög bibliaváltozatot Septuagintának hivják.A ginta törzset jelent,igy a biblia neve a Hét törzs.A magyar őstörténetben is hét tőrzsről irnak meg egy különállóról, amit Kabarnak hivnak.Ha a magyar őstörténetet papok irták,akkór láthatjuk honnan a modell.

XXX.old.: Hegessipus vicinus Apostolicorum temporum,in quinto commentariorum libro de Jacobo narrans ait:Suscepit Ecclesiam Jerosolymae,post Apostolos,frater Domini Jacobus,cognomento Justus:multi siqudem Jacobi vocabantur.Hic de utero matris sanctus fuit,vinum et siceram non bibit,carnem nullam comedit nunquam attonsus est,nec unctus unguento,nec usus balneo.Huic soli licitum erat ingredi Sancta sanctorum.—Hegessipus aki közel élt az apostolok idejéhez az ötödik kommentárjában azt mondja:Az apostolok után a Jeruzsálemi Egyház élére az Ur testvére Jákob kerül,akit Igazságosnak is neveztek,mert még sokan voltak,akiket Jákobnak hivtak.Ez már az anyja méhéből szent volt,bort és sört nem ivott,semmiféle hust nem evett,sosem nyiratkozott,nem kente magát olajjal és nem fürdött.Egyedűl neki volt megengedve bemenni a Szentekszentjébe.

8.oldal: Genesis Caput IX. 24.:Evigilans autem Noe ex vino,cum didicisset quae fecerat ei filius suus minor 25.:Ait Maledictus Chanaan,servus servorum erit fratribus suis..26.Dixitque:Benedictus Dominus Deus Sem,sit Chanaan servus eius.27.:Dilatet Deus Iaphet et habitet in tabernaculis Sem,sitque Chanaan servus eius.–-Felébredve pedig Noé a részegségből és megtudván,hogy mit tett vele a kisebbik fia Azt mondta:Átkozott Kanaán,szólgák szolgája legyen a testvéreinél.És hozzá tette:Áldja meg az Uristen Semet és legyen neki szolgája Kanaán.Terjessze ki az Isten Jafetet és lakjon Sem sátrakban amelyben legyen neki Kanaán szolgája.

A Károli féle bibliában ez áll:Terjessze ki Isten Jáfetet,lakozzék Sémnek sátraiban,légyen néki szolgája a Kanaán.

Itt feltehetünk egy pár kérdést:Ha Károli Gáspár a Vulgátából forditott akkór ő követett el hamisitást,ha pedig netán a héber változatból helyesen forditotta,akkór Hieronimus követte el .
Maga a mese is sok kérdést vet fel,mert Kám aki elkövette a deliktust,kiesik a képből.Lehet elmenekűlt,azonban az átok igy is fogná.Egyszerűen eltűnt.Igy minden büntetést Kánaánnak kellett elviselni, aki az átok szerint szólgák szólgája kell legyen.Igy léteznie kell egy közbelső szolgának is és egy a többiek felett álló Urnak.Ez a mondat késztethette Károlit a hamis forditásra.A Vulgáta szerint Jafet nemzetsége nem lakik a Sém sátrában,igy nem is lehet a szolgája.

Martin Luther aki valószinű,hogy héberből forditott,igy irja:Verflucht sei Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern!Gelobd sei der Herr,der Gott Sems,und Kanaan sei sein Knecht!Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sems,und Kanaan sei sein Knecht.—Átkozott legyen Kanaán és szolgája legyen minden szolgának testvérei között!Dicsőitve legyen az Ur Sém Istene és Kanaán legyen neki a szolgája.Terjessze ki Isten Japhetet és engedje őt lakni Sém sátraiban,és Kanaán legyen az ő szolgája.

Ebben a változatban már világosan látszik,hogy ki a közbelső szolga,akinek ugymond meg van engedve a Sém sátrában lakni.A szövegből az is kiderűl,hogy a szólgák kinek az Istenét kell szolgálják.Az persze még eldöntésre vár,hogy Sémnek a privát Istenét Jehovának,vagy Allahnak hivják.Ha ezen mondatokat elfogadjuk szentirásként,és igy azt az állitást is kötelező elfogadni,hogy minden nép Nóétól származik,akkór egy nagyon veszélyes ideologiával állunk szembe,aminek a virágai szemünk láttára kezdenek bomladozni.

Avarok

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Tudjuk,hogy amikór a latin irás betű szűkében volt a v-nek a b-t használta,igy az avart abarnak irták.Azt is tudjuk Aventinustól,hogy a Bajórból ugy lett bajór,hogy az avar szó elé tették a b betüt,majd a bavarből alakitották ki a bajort amiből később bajer lett.A divatot követve mások az avar szó elé egy k-t tettek és igy lett az avarból a kavar,vagyis a kabar.Az avar szó a latin nyelvekben zsugorit,meg kapzsit jelent.Sz.Jeromos szerint az avart,már az ókorban közmondásba foglalták:

https://books.google.ro/books…

XIX.old.Antiquum dictum est:Avaro tam deest quod habet,quam quod non habet.Credenti totus mundus divitiarum est:infidelis autem etiam obolo indiget.Sic vivamus,tanquam nihil habentes et omnia possidentes.Victus et vestitus,divitiae Christianorum sunt.-–A kapzsi ember ugy adja el amije van mint amije nincs(ami nem az ővé).Azt hiszi,hogy a világ minden gazdagsága az ővé:a hütlennek csak a fele jár.Ugy élünk mint akinek semmije sincs de mindent birtokólunk.Az evés és az öltözködés a keresztény gazdagsága.

Első olvasatra ugy tűnik,mintha a fenti mondatokban nem lenne összefüggés,pedig ez egy nagyon kemény kritika az egyházi intézménnyel szemben.Jeromos,aki felkészültségénél fogva bármilyen magas tisztséget betőlthetett volna Rómában,de mivel nagyon kritikusan viszonyult az egyházi intézménnyel szemben,igy saját bevallása szerint Sziria pusztáin kénytelen tengetni az életét.

Világos,hogy az idézett mondatok egyházi vezetőkre vonatkoznak,és ezek is egy uralkodói réteget alkottak,akár az avarok a későbbi kórokban,már ha ragaszkodunk a Skaligeri kronologiájához.Nehéz eldönteni hogy egy nép neve honnan származik,de legtöbbszőr a név ugy személyeknél,mint csoportoknál a személy vagy csoport profiljából ered.A német név amit persze csak magyarok használtak, a néma szóból származik.Ez talán a miatt,hogy aránylag keveset beszéltek.A német a magyart hungernek,vagyis éhesnek nevezte.A magyar az oroszt rossznak gondolta.A franciákat galloknak,vagyis kakasoknak hivták.

A magyar krónikák nem számolnak be avarkórról.Tehát ha hűek vagyunk a krónikáinkhoz,legalább is ami a lényeget illeti,akkór nem is voltak avarok csak kabarok.A kabarok viszont ha párhuzamot látunk a magyar őstörténet és az egyháztörténet között,egy olyan uralkodó egyházi réteget alkothattak,mint a zsidóknál a léviták.

XVIII.old.:Paulus Apostolus ad septem scribit Ecclesias:octava enim ad Hebreos,a plerisque extra numerum ponitur.—Pál apostól a hét Gyülekezethez irt levelet,a nyolcadikat a zsidókhoz irta,elkülönitve a többiek számától.
A görög bibliaváltozatot Septuagintának hivják.A ginta törzset jelent,igy a biblia neve a Hét törzs.A magyar őstörténetben is hét tőrzsről irnak meg egy különállóról, amit Kabarnak hivnak

Honfoglalás

Egy latin közmondás szerint “Ismétlés a tudás anyja”.Ez igaz,de az is igaz ,hogy ismétlés az agymosás anyja.Nehéz volt belevésni a magyar nép agyába, hogy egy sehonnani jött-ment nép,de a sok ismétléssel végűl ez sikerült,mert ugye elöbb hont foglaltak mint szkiták aztán mint hunok, avarok, uttigurok,kutrigurok,onogurok,magyarok,kabarok,besenyők,kunok…De isten ments, hogy ezt tagadjuk,mert akkor nemet mondunk a nagy dicső multunkra és az ősapáinkra akik hont foglaltak nekünk.

Egy adalékos bejövetel, honfoglalás és kór amiről még a krónikáink sem tudnak,de mi már tudunk,az avarok részéről “történt”.Akik az avar bejövetel mellett kardoskodnak,azt állitják,hogy a bizánciak jól ismerték az avarokat és tudtak a mozgásukról.Ebben a könyvben amit bizánci tőrténészek irtak azt találjuk,hogy halvány gőzük sem volt, hogy kik voltak az avarok .
https://books.google.ro/books?id=UTF5uq7FVZcC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=Bocolabras&source=bl&ots=SDC5ywJwjP&sig=-QwbUWXNFJi7KabM1cyJNEYxo78&hl=hu&sa=X&ei=lliIVKflF-SeywPy8oDYDA&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=Bocolabras&f=false De Byzantinae historiae scriptoribus, sub felicissimis Ludovici XIV .

Menandri Protectoris de Abaris

Az esemény Jusztiniánusz császár idejében történik,amikór állitólag az Avarok bejöttek a Kérpát-medencébe,mint honfoglalók.

99.old.:Electus vero fuit ab ea gente quidam Candich nomine,qui cum primus legatus ad Imperatorem venisset,dixit:Adesse gentem omnium fortissimam et populosissimam quae se illi traderet,Abaros scilicet,genus hominum invictum,et inexpugnabile,qui eius omnes hostes repellere et funditus extinguere possent.—Egy Kandik nevű embert választottak ki abból a nemzetből,aki elsőnek jött a császárhoz mint követ és igy szolt:Itt van a legerősebb és leg népesebb nemzet, az Avarok,legyőzhetetlen és meghódithatatlan,aki az összes ellenségét vissza veri és gyökerestől kiirtja.

Már ez is bizonyiték lenne arra,hogy az avarok nem akkór érkeztek,ha egyáltalán érkeztek,hanem egy saját országgal biró nép volt.Mert meghóditani nem egy kalandozó népet,hanem országot szoktak.

A továbbiakban irja,hogy a császár öreg és legyengült testileg és lelkileg is,igy el akarván kerülni a háborút,megajándékozta a küldötteket arany ékszerekkel és selyem ruhákkal.Ez után a császár Valentinusnak üzent,hogy gyüjtse össze a sereget,és támadja meg az ellenséget,de mivel nem volt biztos az ütközet kimenetelében ezért cselhez folyamodott.

Cum igitur Valentinus ad eos profectus esset et munera praebuisset,primum quidem Ongoros Eitafalos Hunnicam gentem debellarunt,et Sabiros everterunt.Cum autem eorum Duces parum prospere res gessissent et contra eorum spem concidissent,confestim Abari hostium terram vastarunt,et regionem sunt depopulati.Hi vero inimicorum excursionibus vexati ad Abaros legationem miserunt,ad quam Mezamirum Idarisii filium,Calagasti fratrem suffragio elegerunt,qui cum etiam precibus egerunt,ut captivorum aliquos ex eorum tribu redimeret.—Tehát amikor Valentinus hozzájuk(az avarokhoz) indult ajándékokkal, elöbb leverte az Ongorosz Eitafalosz hun származásu nemzetet,aztán a Szabirokat.De mivel a Vezérük nem vezette sikeresen az akciót és az ellenség leverésében táplált remény összeomlott ,az Avarok gyorsan elkezdték rabólni a vidéket és irtani a népet.Igy a bizánciak küldöttségbe menesztették Mezamirumot Idarisi fiát Kalagasti testvérét,azzal a kéréssel,hogy bizonyos foglyokat kapnának vissza.

Mesamirus igitur legatus,vir vanus et magniloquus,ubi ad Abaros pervenit,in verba superbiora et arrogantiora prorupit.Cotragegus autem ille Abarorum per quam familiaris et necessarius,cum Mezamirus insolentius quam legatum decebat,esset locutus,illis pessimum consilium dedit et dixit Chagano:Vir ille in eo quod faciendum susceperit,magnae est apud suas tribus auctoritatis et quantum voluerit,hostium potest in pugnam educere.Oportet igitur ipsum de medio tollere deinde intrepide in regionem inimicam excursiones facere.Ab illo persuasi Abari,transgressa et spreta ea que legatis debetur reverentia nulla habita iuris religionisque ratione Mezamirum necant.Et ab eo tempore latius et liberius depopulari vicinorum terram coeperunt,neque captivos,aut predas agere cessaverunt.Iustinianus legatos ab Abaris excipit,qui postulabant,ut illis liceret circumspicere terram in qua eorum gens sedes et domicilia poneret.Et imperator quidem ut haec Iustinus dux illi significavit,apud se consultavit an gentem collocaret in ea terra ,ubi prius habitabant Eluri(eruli)(secunda Pannonia vocatur).Et Imperator,si illis videretur ,annuit.Sed Abari Scythia sibi exeundum non censuerunt.Etemin illius desiderio ,quoad eius fieri poterat,tenebantur.Hoc igitur non sucessit.Veruntamen Iustinus legatos misit Bizantium et Imperatori significavit eos iam magna ex parte istam regionem occupasse.—Mezamirusz pedig egy hiú és nagyot mondó ember,amikor az Avarokhoz jött,arrogánsan és kevélyen lépett fel.Kotragegusz látva hogy Mezamirusz inkább szemtelen mint diplomata,ezért szükségesnek látta szolni az avarokhoz,de a legrosszabb tanácsot adva nekik,igy szolt a Kagánhoz:Ez az ember akinek a kezében van az irányitás,nagy tekintélynek örvend a nemzetségében és ha akarja háborúba hozhatja az ellenséget.Tehát el kellene távolitani őt a környezetből és utánna bátran lehet rajtaütéseket végrehajtani az ellenséges területeken.Igy az ő (Kotragegusz) kérésére az Avarok felrugva a protokolt, a küldötteknek kijáró tiszteletet és minden törvényes és vallási előirást, megőlték Mezamiruszt.És ettől az időtől széltében és hosszában szabadon kezdték irtani a népet a szomszédos területeken, foglyokat és zsákmányt ejtve.Jusztiniánusz küldötteket fogadott az avaroktól,akik kérték hogy engedje meg nekik körűl nézni a területen ahól a nemzetük megtelepedhet.A császár, amikór ezt Jusztinus Vezér a tudomására hozta,azt mondta neki,hogy telepedjenek le ott,ahól elöbb a herulok laktak, amit később Pannoniának neveztek.És a császár,ha majd látja őket ezt megengedi.De az Avarok a Szkitiából való kijövetelükkel nem számoltak,vagyis nem ugy tartották,hogy Szkitiából jöttek ki.(Sed Abari Scythia sibi exeundum non censuerunt.censere=a aprecia,a evalua=értékelni,annak itélni).És valóban,az amit szeretnének kapni(valójában amit a császár szeretne nekik adni), az már a tulajdonukban van.Tehát ez nem sikerült(vagyis az hogy a császár Pannoniát adományozza nekik).Mindazonáltal Jusztinusz küldötteket menesztett Bizáncba tudatva a császárral,hogy az avarok azon terület nagyrészének már a birtokosai.

Az irásból kiderűl,hogy ez egy megvágott és meghamisitott másolat,de az akkori hamisitók,még nem tökéletesitették a módszereiket.
Avar=Auer=Árterületi ember.

Krónikák krónikája

hadjárat

Ha valamennyi hitelt akarunk adni a történelmi irásoknak,akkór olyanok között kell válogatnunk,amelyeket még nem fertőzött meg teljesen a hatalmasok becsvágya.Az egyházi irók történelmi dolgokban nem mertek olyan nagyokat füllenteni,mint a világiak.Ezért nem árt komolyabban venni ezen irásokat. A leirtakból látszik,hogy valami nincs rendben a kronológiával.Ugy tűnik,hogy a Nagy Károly és dinasztiája időszaka később volt betóldva.Mindazon által létezhetett,mert őt is emliti az iró,de a róla szóló füllentéseket már nem tartotta méltónak egyházi történész számára.Zakariás pápát emliti,de azt nem,hogy az ő idejében jöttek volna be a magyarok.Ezt épp azért kellett áttenni egy későbbi dátumra,hogy helyet csináljanak Nagy Károly hőstetteinek..A történészek nagyon ragaszkodnak az évszámokhoz,pedig a régi irásokban nincsenek évszámok.Ezeket később,talán csak a 14.-15.században illesztgették be.Az a tény,hogy itt ugyanabban az időben egyszerre vannak emlitve hunok,avarok és magyarok(hungari),bizonyitja,hogy a történéseket hol megnyujtották,hol felaprózták,a hamisitásnak megfelelően,azt akarván igy bizonyitani,hogy a magyarok nem is olyan rég tolakodtak be Európába. Minden jel arra mutat,hogy a német papok csuful becsapták a magyarokat,amikór a térités leple alatt valójában hóditottak.A magyarok nem portyáztak a birodalom(Német Római Szent Birodalom) megszállásakór,hanem ujra rendezték a birodalom adminisztrációját.Szerintem ez az irás,amit jó sok ideig dugdostak,tartalmazza az igazságot,bár ez sem teljesen mentes a részrehajlástól,a többi csak ferdités,hazugság és rágalom.Az irásban Bécset Fabian városnak nevezi,amiből elöbb Favian aztán elhagyva az első szótagot Vian lett,később németesitve Wien.

Elolvasva az alábbi irásokat rájövünk,hogy miért küldték a német papok a magyarokat Ázsiába keresni a Magna Hungáriát.Hát azért,hogy nehogy nyugaton keressék,ott ahól valóban létezett,csak ezt elkeresztelték Avar birodalomnak.Ha az avarok eltüntek,akkór a birodalom is.Az Avar birodalom magába foglalta Pannoniát,Ausztriát,és Bajorország egy részét.

https://books.google.ro/books?id=bqMAAAAAcAAJ&pg=PT1133&dq=hunnorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=EVhLVaTTIMHcUf2sgFA&ved=0CC4Q6AEwAjha#v=onepage&q=hunnorum%20regis&f=false Chronicon chronicorum ecclesiastico-politicum: Ex Hvivs …, 1. kötet

 

11o9.old.:”Mamertinus,quem divus Severinus Norici ac superioris Pannoniae post Athilae Hunnorium regis interitum,Apostolus ex militum tribuno,Fabianis municipio in collimitiis Pannoniae Noricque episcopum dedit,Gelasio Romano Pontifice adsentiente,annum circiter salutis nostre CCCCLXVI.Qua de re pluribus verbis divi Severini á nobis reperta historia tractat.—S.Severinus, Attila halála után,Mamertinust katonai tribunusból lett apostolt, nevezte ki püspökké a Pannonia és Norikum határában található Fabianban,Gelázio pápa jóváhagyásával 466-ban.Ezekről a dolgokról Szeverinus történeti irásaiban olvashatunk.”

“Marcianus,ex monacho caenobii divi Severini iuxta moenia oppidi Fabianis eiusdem loci post Mamertinum Episcopus constituitur:ut eadem divi Severini historia habet.—Mamertinus halála után Marcianus a Fabian vár melletti S.Severin kolostorbeli barát kerül a Fabian város püspöki székébe.”

“Lucillus,is Fabianensis primo caenobii praefectus,dein Batavis castris ad Oeni et Danubii confluentes á divo Severino Episcopus datus,post divi Severini ac Marciani obitum,Fabianensem cathedram eisdem cum Batavensi auspiciis administravit,qui porro eiusdem divi reliquias ,Herulis á Longobardis devictis,ac Friderico Herulorum rege Christianam pietatem exuente,isthinc Neapolim in Italiam traduxit.Post que tempora praeda relicta Longobardis ac Avaribus fecundissima Pannoniae terra,atque in ea Fabianensis potissimum cathedra,simul cum saluberrima doctrina Christi esse defiit.Et aliquot interlabentibus postea annis,simul ut divus Rudpertus Iuvaviensem cathedram(in qua Maximus quondam sub divo Severino praesuit) in integrum restituisset et é Laureaco ad Avares in Pannoniam Cunaldum et Giselaricum verbi divini doctores misisset,posito divo Rudperto in Fabianis templo,paulatim ut Christiana religio apud Avares repullulare,sic et Fabianensis restitui sedes coepit.-–Lucillus volt a Fabiani Egyházközösség első prefektusa ki Szeverinus és Marciánus halála után a Fabiani és a Batáviai várak katedrájának főnöke és adminisztrátora lesz.Miután a Longobárdok legyőzik a Herulokat és Frederikusz a Herulok királya elhagyja a keresztény hitet,Lucillus a Szeverinus és Marcianus relikviájival Náplyba megy.Ez után Pannonia termékeny földje az avarokra és a longobárdokra marad,ugyanakkor a Fábiáni legnevezetesebb katedra a leg egészségesebb keresztényi tanitással megszűnik létezni.Aztán néhány beteg év után S.Rudpertus visszaállitja a Iuvaviani katedrát amit S.Szeverinus ideje alatt Maximus vezetett és Laureákból elküldi az avarokhoz Pannoniába Kunáldust és Gizelárikust az Isten igéjét hirdetni.S.Rudpertó a Fabiani templom élére áll,igy lassan ujra kezdett terjedni a keresztény hit az avarok közt és a Fabiani székhely is ujra helyre áll.”

“Cunaldus,á divo Rudperto Avaribus Apostolus datus annum circiter á nato Christi DCXL.quem divo Rudperto in Fabianis,hoc est Wienna nostra,aedem primum excitasse,verisimile est.Sodomus ,sub Pipino rege Francorum,anno salutis fere DCCXL.á Ioanne Iuvavensi episcopo.et Unilone Laureacensi et metropolitano,ad Avares in Pannoniam Noricumque missus est.Nam ut Eginhartus est autor,qui res á Carolo magno gestas congessit,Avares usque ad Anisum fluvium habitabant,eratque,adhuc sub Carolo magno,anno videlicet Domini DCCC.Anius fluvius utriusque regni,Franci Avarique communis limes.Proinde Sodomum res ecclesiasticas in collimito Norici Pannoniaeque cum constituisse apud Avares constet,verisimile est hunc,post Cunaldum longo intervallo,Fabianensem dioecesim administrasse.Qui autem inter Sodomum ac Cunaldum medii fuerint,a me nondum sunt deprehensi.-–Rudpertus Kunáldust adta apostolul az avaroknak 64o-ben,akit elsőnek emelt a Fabian azaz a mi Wiennánk temploma élére,ehhez nem fér kétség.74o-ben Sodomust,Ioann Juvaveni püspök és Unilon Laureaci metropolita az avarokhoz Pannoniába és Norikumba küldte Pipin frank király idejében.Mert ahogy Eginhartus irja,aki Nagy Károly tetteit foglalta össze,az avarok egész az Ens folyóig laktak még N.Károly idedjében is vagyis 8oo.-ban.Az Ens volt a két birodalom az Avar és a Frank közös határa.Tehát Sodomus az avarokhoz jőve,Kunáldus után sok évig vezette a Fabiani egyházkerületet Norikum és Pannonia vidékén.De hogy ki volt Kunaldus és Sodomus között azt még nem találtam meg.”

“Haimo,hunc Virgilius Iuvanensis pontifex iam metropolitanum á Laureaco ius adeptus,sub Zaharia pontifice maximo,et Pipino Francorum rege,Odilione quoque Boioariorum duce,ad Avares,ne deficerent á Christiana religione,in Pannoniam cum mandato ablegavit,qui in Fabiana Avaribus verbum Dei explicare haud definebat.—Haimo Juvaveni püspök már metropolita, Zakariás pápa és Pipin frank király és Odilon bajor herceg idejében az avarokhoz lett küldve,nehogy eltávolodjanak a keresztény vallástól,aki Fabianban(Bécs) nem győzte magyarázni az Isten igéjét.”

“Post que tempora iterum recidentibus Avaribus et Hunnis ad solitam impietatem,simul cum religione episcopi in Fabianis esse desierunt.Donec facto á Carolo magno Francorum rege,magno in Pannoniam adversus Avares procinctu,et victi Avares,et Christo simul et Francico imperio vendicati fuissent.—Ez után az avarok és a hunok ismét visszaestek a megszokott törvénytelenségbe,és a vallással egyben a püspökök is elmentek Bécsből.Egész addig,amig Nagy Károly be jött Pannoniába, legyőzte az avarokat és vissza állitotta a keresztény hitet és a Frank birodalmat.”

“Tum quod in antiquissimo diplomate á Ludovico Pio Caroli magni filio Pataviensi dioecesi dato ,legimus,novae aliquot divorum basilicae in potioribus Avariae,hoc est Noriciripensis Pannoniarumque tractu,locis,a Carolo magno positae,Christianam pietatem apud barbaras gentes retinuere.Quarum erat divo Petro in Fabianis una ,in caeteris locis ad Danubii ripam in Norico ripensi in aliquibus singulae ,in aliis vero positae binae,hoc est Tullana,Ceisenmuro( ubi ceciensis ala quondam stativa habebat)Artagruno,Pachlaro(ubi Aralapensis classum praefectus sedebat)Trebnsee,Saxina,Roede et Samburgo.Itaque cum Csabeanum Hunnorum principem cum universa gente sua sacris undis perluisset,novo ex Christianismo Theodori addito nomine,tractuque illi Pannoniae superioris inter Sabariam et Carnuntum distincto,Noricum ripense cum collimitis Pannoniae,ipsoque Fabianensis dioecesis tractu ad Lytahum fluvium usque,suae Francorum genti habitandum concessit.,dato Iuvavensibus episcopis negotio,ut secundum antiquum eiusdem ecclesiae observatum morem suos legis divinae interpretes ac doctores in Fabianis constituerent.Quorum invenimus,a Caroli magni seculo anno videlicet Verbi carnati DCCC.usque ad Caroli eiusdem stirpis defunctum annum videlicet Christi DCCCCXIV hos fere,ut sequuntur:—Ahogy a legrégibb iratokból olvashatjuk,amiket Nagy Károly fia Szelid Lajos adott ki,az avaroktól elvett területeken Nagy Károly különböző szentekre szentelt bazilikákat épittetett,hogy a barbárokat megtartsa a hitben.Igy egyet Sz.Péterre szentelve Bécsben,majd Norikumban a Duna völgyében,néhol egyesével,máshól kettesével,ugy mint Tullana,Ceisenmuro,Artagruno,Pachlaro,Trebnsee,Saxina,Roede,és Samburgo.Ugyanakkór megkeresztelte a Csabai hunok királyát az egész népével és Teodor keresztény nevet adott neki .Felső Pannoniát Karnuntummal,Norikummal egész Szabáriáig(Szombathely),a bécsi egyházkerülettel átadta letelepedésűl a saját népének(frankok)egész a Lajtáig.Bécsbe hittanitó profeszorokat küldött.Mind ez a Nagy Károly korától,vagyis 8oo-tól a dinasztia kihalásáig 914-ig.”

“Theodericus,ab Arno Iuvavensi metropolitano,Avaribus et Sclavinis in Pannoniam superiorem et tractum terrae illi ultra Danubium oppositum,episcopus est datus.Cuius cathedra in Favianis item erat.Otto ab Adalramo Iuvaviensi metropolitano,Fabianis post Theodericum episcopus constituitur,et Avarice gentis Sclavinorumque in orthodoxa fide doctor Osvaldus ab Adalbino Iuvaviensi Avaribus et Sclavinis in Fabiana episcopus post Ottone inauguratur,circiter annum Salutis nostrae DCCCLXV.—Theoderikusz Arnoi püspököt nevezte ki az avarok és szklavinok részére felső Pannoniában és a Dunántúlra,akinek Bécsben is volt katedrája.Teodorikus után Adalrámói Otto kerül a püspöki székbe és a bécsi katedrára,utánna meg Adalbinói Oszváldusz 865-ben.”

“Radfridus,cuius antiquissimus annalium codex sub divo Henrico Caesare,anno Domini millesimo scriptus,sub finem in pontificum catalogo his verbis mentionem facit:Istius Leonis quinti temporibus.Radfridus Favianensis,qui et Wigenensis,extitit episcopus,ubi quondam Mamertinus praeerat.Porro Leonem quintum Romanae sedi sub Ludovico Arnulphi filio,Caroli magni prosapiae postremo,praefuisse ex Chronologie supputatione apparet.Quo tempore Avares et Hunni tertio á fide Christiana deficientes ad scita Hungarorum,suae originis retra et feroce gente,non solum Fabianensem diaecesim,cum Francorum in ripensi Norico gente depopulati sunt,sed promotis limitibus ad Oenum usque fluvium,magnis copiis per Rhaetias in Galliam perq,Misniam et Thuringiam in universam Germaniam excurrerunt non semel,annis videlicet á nato Christi 9o3,9o8,9o9,912,916,929,933,937,944,954,955.Que devastatio Germaniae intra hoc temporis intervallum facta ab Avaribus et Hungaris,aliam non modo in Pannonia et Norico,sed in universo edeo Germaniae Galliaeque regnis amplissimis,Italiaque,et totius adeo Romani imperii intercapedine,novam administrationem faciemque peperit.Nam imperii titulum ad se Saxones trahebant,in Italia Berengarii,in Galliis Rudolphi et Hugones,Odonesque rerum potiti caeperunt....—Ezekről az eseményekről Radfridus tudósit a kódex évkönyvében,melyet Henrik császár idejében irt anno Domini 1ooo-ben,az események V.Leo pápa idejében zajlanak.Faviani Radfridus,kit Wigenensisnek is neveztek Bécsben volt püspök,ahól egykór Mamertinus is.V. Leo foglalta a Szentszéket Arnulf fia Lajos alatt,aki a kronológiai számitások szerint Nagy Károly leszármazottja volt.Ebben az időben az avarok és a hunok,harmad izben hagyták el a keresztény hitet és vissza tértek a magyar tudásra(scita),a származásuk szerinti kegyetlenségre és nem csak a bécsi egyházkerületbeli és norikumi frankokat támadták,hanem irtották a népet az Ens folyón tul is,nagy sereggel megszálták Rétiát,GalliátMisniát,Turingiát és a Német területeket,de nem egyszer rohanták le,hanem ezekben az években:9o3,9o8,9o9,912,916,929,933,937,944,954,955.Ebben az időintervallumban az avarok és a magyarok nem csak Pannoniát és a Norikumot szállták meg,hanem az egész német és francia területeket,Itáliával és az egész Római biroodalomban uj adminisztrációt vezettek be.Igy a birodalom(Római birodalom) titulusa átkerült a szászokhoz,Itáliában Berengár vette át a hatalmat,Galliában a Rudolfik , Hugonesek meg az Odonesek vették át a hatalmat…”

Na kedves történészek,a fennebb felsorólt évekből akkór válogassuk ki,hogy melyik volt a pozsonyi csata.Azt a szólamot,hogy “a magyarok irtassanak ki”,csak utólag találták ki.A nyugatnak sosem volt olyan katonai ereje az emlitett kórokban,hogy a magyarokat kiirthassa.Amit elértek és sajnos nagyon sokat,azt mind a vallási hazudozásaik révén érték el.

A magyar peresztrojka

Miután több mint ötven évig uralták Nyugateurópát(ja nem uralták csak kalandoztak,ugyebár a törökök is kalandoztak 15o évig,az oroszok 7o évig,az amerikaiak még most is kalandoznak),végre ugy látták,hogy példát mutatnak emberségből.Ha elolvassuk az évkönyveket azt látjuk,hogy az évnek szinte nem volt olyan szaka amikor királyok császárok ne hajtottak volna végre betöréseket várakba,városokba és vidékekre,kardélre hányva ártatlan embereket és nem egy esetben élve égették meg őket.Ez viszont mind Istennek tetsző dolog ,mivel az elkövetők nem voltak pogányok.Ha eretnekeket égettek,akkór az még kedvesebb volt “Istennek” .

https://books.google.ro/books?id=-bVJAAAAcAAJ&pg=PA812&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=_Z8OVduOBYLkOLeTgIAF&ved=0CFUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini, quotquot ex Austriae …

 

“Nec silentio hic praetereundus S.Piligrinus seu Pelegrinus ex Episcopo Pataviensis Ecclesiae ,quam ab anno Christi DCCCCLXXI.ad DCCCCXCI.vel DCCCCXCII.maxima cum laude ac sanctitatis opinione rexerat,Archiepiscopus Laureacensis.—Nem hallgathatjuk el S.Pelegrinus a Patáviai Egyház püspökének tevékenységét 971-992.években.”

Pelegrinus püspök levele Benedek pápához a magyarság megtéritésével kapcsolatban

“LXXVII.oldal.:Notum fieri dignetur vobis,summe Sacerdotum Praesul,quod supra omne animi mei desiderium nunc delectare et Apostolorum visitare limina,vestraque optabili perfrui praesentia,et ea facie ad faciem,que literis et internuntiorum committo indiciis,Sanctissimae Paternitate Vestre coram ratiocinari,nisi quod a Neophita Ungarorum gente huc ire prohibeor,apud quam,faedere pacto,sub occasione pacis fiduciam sumpsimus operam exercere praedicationis.Cuius enim terror gentis ex longo tempore etiam aliarum provinciarum praedicatoribus meae diocesis hactenus aditum clausit,ad quas nihilominus praesentis opportunitas temporis ire me vocavit.Quibus Deus omnipotens,qui solita sua pietate semper dispersa congregat,aperire dignatus est ianuam cordis sui diu clausam,ut discisso velamine duritiae suae,depositaque ferina crudelitate,leni iugo Domini colla submittant.A qua ergo praefata Ungarorum Gente multis precibus ipse invitabar venire,aut Missos meos in opus Evangelii illuc dirigere,ad hos dum transmitterem satis idoneos viros ex Monachis Canonicisque Presbiteros,atque de singulis Ecclesiasticis gradibus Clericos et vita et omni conversatione illorum sic ordinata,quemadmodum in Gestis Anglorum didici,tantum Divina gratia suis institutionibus fructum statim ministravit,ut ex eiusdem nobilioribus Ungaris utriusque sexus Catholica fide inbutos,qtque sacro lavacro ablutos circiter quinque millia lucrarentur.-–Kegyeskedjen elfogadni ezt a jelentést Főméltóságod,bár szerettem volna meglátogatni Apostoli küszöbét és szemtől szemben örömmel bemutatni Atyai Szentségednek és elmesélni azt amit a küldöttek által jelentettem,ha nem akadályozna ebben az út amit a Neofita Magyarokhoz kell tennem,akikkel békét kötöttünk és a békekötés alkalmával a hit prédikálását vállaltuk.Olyan helyekre is hivnak amelyek az Egyházkerületemhez tartoznak,de e félelmetes nemzet miatt mostanig el voltak tőlem zárva.A mindenható Istennek kegyelméből aki a szétszórtat összegyüjti,és a mostanig bezárt szivek ajtaját megnyitja és keménységét meglágyitja,eltávolitja a vad kegyetlenséget és a nyakakra helyezi az Ur szelid jármát.Tehát az emlitett magyar nemzetből sokan kértek és meghivtak látogassam meg őket vagy tanitókat küldjek az Evangéliumban való eligazitáshoz,akikhez már menesztettem is megfelelő barátpapokat,presbitereket,papokat és mindent ugy rendezve mint ahogy az angoloknál tanultam,aminek olyan nagy lett az áldása,hogy mindkét nemből a katolikus hitre tértek és a keresztviz alá jöttek ötezeren.”

“Christiani autem,quorum maior pars populi est,qui ex omni parte Mundi illuc tracti sunt captivi,quibus nunquam soboles suas licuit nisi furtive Domino consecrare ,modo certatim nullo obstante timore offerunt eas baptizare et gratulantur omnes tanquam de peregrinatione sua in patriam reducti,quod Christiano more Oratoria audent construere,et licentia percepte linguam ligatam in laudem Salvatoris praesumunt solvere.Ipsi enim Barbari mira Omnipotentis Dei operante clementia,quorum licet adhuc gentilitate sint quidam detenti,nullum tamen ex illorum subditis vetant baptizari,nec Sacerdotibus invident,quoquounque libet proficisci:sed ita concordes sunt pagani cum Christianis,tantamque ad invicem habent familiaritatem,ut illic Isaiae videatur impleri Profetia:lupus et agnus pascentur simul:leo et bos comedent paleas.Factum est ergo ut paene cuncta Ungarorum Natio sit prona ad percipiendum fidem sanctam.Sed et aliae sclavorum provinciae ad credendum promtae et est ibi messis quidem multa,operarii autem pauci.Unde quoque visum est iam necessarium esse,quatenus Sanctitas Vestra illic aliquos iubeat ordinari Episcopos ,quia et Quondam Romanorum Gepidarumque tempore proprios septem Antistites eadem Orientalis Pannonia habuit et Moesia, meae sanctae Laurecensi,cui ego indignus ministro,Ecclesiae subiectos,quorum etiam quatuor,usque dum Ungri regnum Bavaricum invaserut,sicut praesenti cognitum est aetati in Moravia manserunt.-–A keresztények azonban, és a nép  nagy része az,a világ minden tájáról való foglyok,kik gyerekeiket csak lopva vitték áldozni az Urnak,most félelem nélkül viszik őket megkeresztelni és olyan megelégedettek mintha a zarándok utjukból most tértek volna vissza a hazájukba,aztán keresztény módra összegyülnek a misét meghallgatni és a Megváltó dicsőségére megpróbálják megfejteni a kötött nyelven való irást.Ugyanezek a barbárok a Mindenható Isten csodája révén gyakorolják a kegyességet,habár vannak köztük foglyok,de senkit közüllök sem az alattvalóik közül nem gátolnak meg abban,hogy megkeresztelkedjenek,sem a papokat hogy prédikáljanak:de ebben egyet értenek ugy a keresztények,mint a pogányok mintha csak egy családhoz tatoznának.Igy látszik beteljesedni Izsaiás próféciája:a farkas és a bárány együtt legel,az oroszlán és az ökör szalmát esznek.Tehat az a tényállás,hogy az egész magyar nemzet hajlandó a szent hitet elfogadni.De a szklávok más provinciáiban is nagyon sok az aratni való,de kevés a munkás.Mindebből annak szüksége látszik,hogy Szentséged egy pár püspököt rendeljen ide,mint a Gepidák idejében amikór hét püspök volt kelet Pannoniában és Moeziában, akik közűl a magyar invázió idejéből négyen Moráviában maradtak.”

“Petit deinde Piligrinus,ut Benedictus Papa Pallium Pontificale,decessoribus suis olim a Romanis Pontificibus concessum,sibi quoque conferat,et avita Ecclesiae suae privilegia confermet.“—Ez után Peregrinus kéri Benedek pápától a püspöki palástot,amit az elődei kaptak az elöbbi pápáktól ami az Egyházmegyéje ősiségét igazolná.”

Ugye milyen könnyű Katit a táncba vinni ha ő is akarja.A keresztény ember,de talán más vallásuak is azt hiszik,hogy erkölcs nem létezik vallás nélkűl,sőt az az ember aki nem az ő vallását gyakorólja az nem lehet erkölcsös és csak is barbár vad pogány lehet.Itt Peregrinus Sz.István elött tériti meg a magyarokat,és ezért ha nem is koronát,de egy püspöki palástot kér a pápától.

A legérdekesebb mondat a fenti irásból ez:”et licentia percepte linguam ligatam in laudem Salvatoris praesumunt solvere” ami kb. igy jön leforditva:és a bátorság hogy a kapott kötött nyelvet a Megváltó dicsőségére meg merik óldani.Ez azt jelenti,hogy az evangéliumi irás amihez hozzá jutottak röviditésekkel és ligaturákkal voltak irva,valószinüleg latinul,mindez a helysporlás végett.A pápai udvarban az egyik legjobban fizetett állás az abreviátori volt,ami nem más mint a régi röviditésekkel irott szövegek kibogozása.Ez azt jelenti,hogy a papok többsége,de még a pápák sem igen voltak erre képesek.Vegyünk példának három szót:gnosis=megismerés,ignis=tűz,agnus=bárány.Mindhárom röviditése a gns.Ha ez elé rakták az Isten jelzőt akkór ez lehetett Isten megismerése,Isten tűze vagy Isten báránya.Az Isten tűze ilyen értelemben egy belső tisztitó tűz, ami által az ember megigazúl.Ezt vallották a gnosztikusok.Az ábrahámita beállitottságuak viszont,akiknél divatban volt a bárány áldozás ugy vélték,hogy a megváltást, megigazulást csak véráldozattal lehet elérni.Voltak akik megelégedtek azzal,ha elfogadják,hogy Krisztus feláldozta magát értük,de voltak olyanok is akik önként vállalták a mártiromságot,amit sok esetben kiprovokáltak.A 12.-13.századokban az utóbbiak kerültek többségbe és szisztematikusan irtani kezdték az elöbbieket.Ez volt az eretneküldözés,amikór a gnosztikusokat teljesen kiirtották.

A fenti irásokból láthatjuk,hogy a X.században még léteznek a hunok.Choniate bizánci krónikás a 13.századi Magyarországban ugyancsak hunokról ir.Aztán hirtelen következik egy váltás,amikór már nem hunokat hanem kunokat emlegetnek,és azt próbálják bizonyitani,hogy ezek valójában a kumán tatárok,akiket IV.Béla behivott az országba.A következő irásból azonban az derül ki,hogy miután a kumánok a tatár testvéreikkel együtt minden mozdithatót magukkal vittek és elhagyták az országot.

A történelemkönyvek arról irnak,hogy a VIII.században Pipin kiirtotta a hun nemességet.Ez igaz is lehet,de a parasztságot különösen az állattenyésztő tanyán és elszórt helyeken élő nomadizáló parasztságot nem lehetett kiirtani.Bármilyen nehéz helyzetbe került is az ország,mindig ezeknek volt esélyük a túlélésre.Igy nem csoda,hogy Kun László idejében már ők képezték az ország gerincét.Ezek hunok voltak és nem kumánok.Az ország helyreállitását nem a bosszúálló és gyáván megfutamodó IV.Béla vitte véghez,hanem Kun László,akit azért kellett befeketiteni,hogy ki lehessen emelni a németszármazású Bélát.

Összeesküvés elmélet a tatárjárásról

https://books.google.ro/books?id=ulr_2N-Kq2oC&pg=PA443&dq=Germanicis+distante+ascenderunt&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Germanicis%20distante%20ascenderunt&f=false

424.oldal:Juliánus barát csak épp vissza tér a keleti utjáról,leadja a jelentést a pápának,máris megindul a tatárjárás.Érdekes módon csak a keleteurópai államokat rabólják,holott majdnem két évig tartozkodnak Magyarországon.Amikór a tatárok visszavonulnak a pápa követeken keresztűl ajándékokat kűld a tatár kánnak és megköszöni,hogy azok megkimélték a római birodalmat.

https://books.google.ro/books?id=-bVJAAAAcAAJ&pg=PA812&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=_Z8OVduOBYLkOLeTgIAF&ved=0CFUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini, quotquot ex Austriae …

816.old.:”Anno eodem Chomani,gens immundissima,que carnibus utebatur fere crudis pro cibo,lacte equarum et sanguine pro potu,hi miserunt quosdam ex suis cum Rege,Gothan nomine ad Regem Hungariae,rogantes,ut collocaret eos in terra sua,simulantes se fieri Christianos.Qui ad suggestionem Praedicatorum sine consilio Principum suorum suscipiens eos(heu malo suo) finebat habitare secum.At illi paullatim crescebant et multiplicantur super numerum.Anno MCCXXXIXChumani gens supra dicta et maledicta,intravit fines Ungariae et in die S.Pasce intravit civitatem Rodna:illis edentibus et bibentibus et secure habitantibus ,interfecerunt omnes Religiosos et irreligiosos,juvenes,virgines,senes cum junioribus,nemini parcentes.Deinde diffundebantur per totam provinciam istam sicut locustae,sanguinem humanam sitientes,et effundentes velut aquam.Illi vero,qui prius habitare coeperunt in terra coniunxereunt se suis et facta est turba innumerabilis.Quorum Rex,nomine Gothan,seipsum interfecit,prius interfectis duabus Reginis et aliis,qui secum in domo convenerant prae timore Ducis Austriae:qui domum impugnabat,et tandem expugnabat.Rex autem Ungariae collecta in unum multitudiune copiosa,ut dicebatur centum millibus,occurit illis circa Pest.Illis ibi in castris quiescentibus,Chomani summo diluculo inopinate supervenerunt,et primo incendebant castra,deinde interfecerunt omnes Episcopos,Comites senes et juvenes,nemine resistere,ita quod ex tanta multitudine vix pauci cum ipso Rege salvarentur,sub II.Frederico Imperatore excommunicato.His itaque perpetratis,secuta est alia gens,que dicitur Tartaria,veniens,ab ortu solis,que multa regna,civitates et castra subverterat,scilicet Rusciam,Poloniam cum Duce suo Hainrico,eo quod esset innumerabilis turma,cui nemo resistere auderet.His adjuncti erant haeretici et falsi Christiani,ut possent exercere malitiam suam in Christianos et delere nomen eorum de terra.Quae igens subiecit sibi Chomanos,ut in omnibus parerent eis....—Abban az évben a kumánok a világ legmocskosabb népe akik a hust majdnem nyersen ették ló tejet és vért ittak,ezek elküldték Gothán nevű királyukat a magyar királyhoz,letelepedést kérve,keresztényeknek álcázva magukat.Aki a Prédikátor ajánlására,anélkül,hogy ezt megtárgyalta volna a főurakkal,beengedte őket(de jaj neki)hogy együtt lakjanak.Ezek kis idő után nagyon megsokasodtak.Az emlitett átkozott nép 1239-ben be ment Radna városába husvét napján és az ott lakó épp asztalhoz ült népet kicsitől nagyig lemészárolta, nem kedvezve senkinek.Ez után sáskák módjára szétterjedtek a tartományban vérbe áztatva a vidéket.Akik már elöbb letelepedtek,ezekkel egyesültek egy megszámlálhatatlan hórdába.A királyuk Gothán öngyilkos lett ,de elöbb megőlte két királynéját és akik a házába menekültek Ausztria hercege elől,aki a házat megrohamozta és elfoglalta.Ahogy mondják a magyar király összegyüjtött egy százezerfős sereget és Pestnél elejükbe ment.Hajnalban amig ők a táborban pihentek,a kumánok megrohamozták őket,elöbb felgyujtották a sátrakat,aztán mindenkit lemészároltak püspököket,grófokat öreget,fiatalt,csak kevesen tudtak elmenekülni a királlyal,akit II.Frigyes császár kiközösitett.Miután ez lezajlott,egy másik nemzet érkezett napkelet felől,kiket tatároknak neveztek ,akik sok várost és várat lerombóltak és alávetettek,igy Oroszországban és Lengyelországban is és senki nem tudott nekik ellenállni.Ezekhez csatlakoztak az eretnekek és a hamis keresztények igy töltve ki a rosszindulatukat a keresztényekkel szemben.”

Az utolsó mondat célzatosan kiforgatja az igazságot,vagyis azt,hogy az egész manipuláció épp az eretnekek kiirtására lett megszervezve.

“Horum omnium malorum auctores erant Comites,qui matrem Regis occiderant,eo quod filius eliminasset eos de sedibus suis.—Mindezen rossznak a szerzői a Nagyurak voltak,akik megőlték a király anyját és akiket ezért a király kisemmizett a vagyonukból.
Tartari et Chomani nemine resistente et occurente recesserunt ab Ungaria cum infinita praeda auri,argenti,vestium,animalium,multos et captivos utriusque sexus ducebant in obprobrium Christianorum….Interea fames horribilis et inaudita invasit terram Hungariae et plures perierunt fame ,quam antea a paganis.Canes edebant et cattos et hominibus humana caro publice vendebatur in nundinis…A nativitate Christi non est tanta plaga et miseria propter peccata eorum.—A tatárok és a kumánok aztán semmi akadály nélkül elhagyták Magyarországot,végtelen sok zsákmánnyal megrakodva,arannyal,ezüsttel,ruhákkal,állatokkal,sok fogollyal mindkét nemből,a kereszténység nagy szégyenére...Ezután egy irtózatos éhinség tört az országra,ami miatt többen elvesztek,mint a pogányok őldöklése miatt.Kutyákat,macskákat,ettek és piacokon nyilvánosan árulták az emberhúst.Krisztus születése óta nem volt ilyen nyomoruság a bűnök miatt.”

Ez a verzió egy kicsit eltér a többitől,de lehet,hogy közelebb áll az igazsághoz.Miféle prédikátór lehetett az akinek a szavára hallgatott a király?Szerintem inkább egy pápai prelátus a prédikátorok rendjéből.Miért lett öngyilkos Gothán miután ilyen jól végezte a dolgát,és éppen Ausztria hercegétől való félelmében?Nem inkább mivel a mor megtette a kötelességét,már nem volt rá szükség,igy eltüntetve a nyomokat.Valahogy ugy tűnik,hogy ez nem más volt,mint a pápa áldásával végrehajtott bosszú a királyné meggyilkolásáért.
A népességcsere megtörtént.A magyarság nagy része kipusztult,de azok az őshonosok akik hosszú évszázadok alatt megtanulták a túlélést a legrosszabb körülmények között is most ők kerültek helyzetbe.Ezek a hunok voltak,de ez az igazság sehogy sem ment le a hamis tőrténetirók torkán,igy kunoknak hazudták őket és azt próbálták bizonyitani,hogy csak IV.Béla alatt telepedtek le az országban.