Gender study

csimpánz

Egy tinidzser számára minden információ ami a szexuális élettel kapcsolatos prioritást élvez.Nem sok főiskolán oktatják az ezzel kapcsolatos dolgokat,ezért van olyan nagy népszerüsége azon egyetemeknek,ahól bőségesen kinálják ezen információkat.Az egyik ilyen egyetem tudtommal a CEU.

A gender elmélet szerint létezik vagy 6o féle szexuális identitás.Ez lehet igaz is,de már az is elgondolkodtató ha csak vagy hat féle létezik.A közhiedelem szerint a szexuális identitás szoros összefüggésben áll a nemi szervek nagyságával.Ez azonban nem törvényszerű.

A Kama Szutra szerint háromféle női és háromféle férfi nemiszervméret létezik.Ezeket állatokkal példázza,ugy mint nőknél a suta,a kanca és az elefánt,a férfiaknál a nyul,a bika és a csődőr.Az elmélet szerint,a legnagyobb nemi kielégülés a suta és a csődör esetében jöhet létre,az elefánt és a nyul esetében ez egyszerüen lehetetlen.Mindebből az következik,hogy létezik egy olyan kategória, ugy férfiak mint nők esetében,akik csak valamilyen deviáns módon képesek szexuálisan kielégülni.

Hogy mennyire helyes a Kámaszutra észrevétele,az a következő történetből is látszik:

https://magyarkozosseg.net/korhazba-szallitottak-bebiszittert-mert-behelyezte-ra-bizott-babat-egy-testnyilasaba/

Aki katona volt az emlékszik a berukkolást követő orvosi vizsgálatra,amikor az ujjoncok meztelenre vetközve végig mennek egy orvosi kommisszio elött,és ezek szortirozzák őket különböző egységekbe.Itt a vizsgálat elsősorban a nemi szerv nagyságára irányul,mert a nemi szerv nagysága általában forditott arányban áll az intelligenciával.Nem nehéz megfigyelni,hogy egy emberszabású,testsullyához képest, sokkal nagyobb nemi szervvel rendelkezik mint egy ember,vagyis a nemi szerv mérete fajfüggő.Itt már is jön a cáfolat,hogy hogy függhet valami olyasmitől,ami nem létezik,mert ugye emberi fajok nem léteznek a mai polkorekt szóhasználatban.De ha valóban egységes az emberi faj,akkór hogy magyarázzuk meg ezt az oriási szóródást a nemi identitás terén?Bármelyik állatfaj esetében két féle nemi identitással állunk szemben.Az állati homoszexualitás ritka és csak olyan esetben áll fenn amikór ugyanolyan nemű állatok össze vannak zárva.A nemi szervek mérete ugyanannál a fajnál nem mutat jelentős különbséget.

Itt valójában arról van szó,hogy olyan emberek uralják a tudományt és a vallást,akiknek érdekében áll az igazság elferditése.Tény hogy a hatalmat mindig a kevésbé intelligens de állati ravaszsággal rendelelkező emberek szerzik meg.Valaki azt mondta,hogy annak van szüksége hatalomra,aki valami hamisságot akar elkövetni,mert aki jót akar annak elég a szeretet is.

Gyerekmese az az állitás,hogy minden ember egy tőről származik.Valamikór számtalan emberi faj létezett,a legfejlettebbektől,akiket a mitoszok isteneknek neveztek a legfejletlenebbekig,akiket faunoknak hivtak.A sorozatos keveredés folytán a faji jellegzetességek, ez esetben a nemi szervekre vonatkozólag, mikor egyiknél,mikor másiknál előbukkannak.Ezt a mai tudomány jelen esetben a gender study egyszerüen csak megállapitja,de magyarázatot nem ad rá.

A vallás szerint minden ember egy emberpártól származik.Azonban ,ha jól odafigyelünk a bibliában leirtakra,rájövünk,hogy nem éppen igy van.

A biblia teremtés könyvében leirt bűnbeesést sokféleképpen értelmezik,de az igazi jelentése tabu téma.Még mielött Ádám és Éva gyereket nemzettek,a kigyó elcsébitja Évát.Egy nőt mire szoktak leginkább elcsábitani,ha nem a nemi közösülésre? És ha egy kigyó beszélni tud,akkór az csak szimbólikusan kigyó,igy lehet,hogy flig ember félig állat.És ha Káin nem ütött Ádámra a tökéletes teremtményre,akkór feltehetően a “kigyótól” származott.De lehet ennek a bűnbeesésnek egy másik kézenfekvő magyarázata.A bibliából megtudhatjuk,hogy a választott nép számára az egyik legnagyobb és egyben halálos bűn a sodomizmus(állatokkal való közösűlés) volt.Állat és ember közti nemzési lehetőség nem bizonyitott,habár a mitológiában találunk olyan lényeket,mint a minotaurus ,vagy a kentaurok amelyek ilyen közösülésből származnak.A modern jővőképet megjelenitő filmekben is találunk ilyen lényeket,mintha azt suggalnák,hogy a jővő ilyen irányban fog haladni.Feltehetjük a kérdést,hogy a bibliai tiltás a fajtalan nemi élvezetre vonatkozik,vagy a fajok keveredését hivatott meggátólni?Véleményem szerint mindkettőre.Egy ember-állat keverék sosem lesz sem tökéletes ember,sem tökéletes állat.De van egy még fontosabb jelenség.A nemi élvezet alatt olyan tulajdonságok kerülnek át(mondjuk a bioáramokon keresztűl) egyik félről a másikra,amelyek az adott faj jellemzői.Ezek a tulajdonságok aztán öröklődnek az utódokra.Régi megfigyelés, hogy bizonyos emberek viselkedésben sőt arckinézetben is bizonyos állatokra hasonlitanak.Ezt pedig vallási alapon nem lehet megmagyarázni,mivel Isten nem keverte az embert az állattal.
Idézet Bloch “Korunk nemi élete” cimű könyvéből :57o. oldal
“Ami pedig az állatokkal való valódi fajtalanságot és nemi aktusokat (sodomia,bestialitás)illeti,alig van olyan állat,mely ne szolgált volna valami módon és valamikor az emberi vágyaknak,természetesen leggyakrabban a mindig rendelkezésre álló házi állatok használtattak,mint:kutyák,macskák,juhok,kecskék,tyukok,ludak ,kacsák,lovak.Martin Schurig már 173o-ban Gynaecologiájában,a sodomiás eltévelyedéseknek nagyon gazdag casuistikáját állitotta össze,melyben a megnevezett állatokon kivűl még majmok,medvék és halak fordulnak elő.Az ó-korban kigyók gyakran voltak a fajtalanság tárgyai nők részéről,a mai ölebecskéjének szerepét játszották.A bestialitás elterjedése általános.Különösen hirhedtek annak gyakorisága miatt Kina és Olaszország,az elöbbi országban a lud,az utóbbiban a kecske az,melyet különösen szeretnek a nemi visszaélésre használni.Ló és szamár Indiában és a délszlávoknál a főszerepet játszák a sodomiás tárgyak között.”
Tegyük hozzá,hogy Németországban és egész Kelet és Nyugateurópában épp ugy el volt terjedve mint a fennebb emlitett országokban.

Ugy látom,hogy nem én vagyok az egyetlen akinek ez a véleménye.Itt van például Hertelendi táltós irása a facebookon:

“Atyám, miért van az, hogy az ókori isteneket mind valami állathoz hasonlították, állat fejjel ábrázolták? Hisz ezek a népek tisztelték és félték isteneiket, az állat jelzőt pedig az ember leszólásként, negatív megbélyegzésként használja.
Fiam, ugye ismered a mondást, „Ki mint él, úgy ítél!”.
Nos, az ember néha embertársára is használ állatjelzőket, viselkedése, kinézete alapján.
Kinézetre: lófeje van, tehénszájú, macskaszemű, szamárfülű, majompofa, stb. …
Viselkedésre: éjszakai bagoly, úgy viselkedik, mint a disznó, úgy eszik, mint a disznó, nyerít, mint a ló, cammog, mint a medve, álnok, mint a kígyó, stb…..
Ha az ember saját társaira is talál állat hasonlatot, akkor szerinted azokat az idegeneket, akiket régen nem ismert, milyen jelzővel tud jellemezni? Hát természetesen a környezetében élő állatok mintájára keres hasonmást.

Így lett Zeuszból bika és nem véletlenül kapta a felesége Héra a tehénszájú, tehénszemű eposzi jelzőket.

És mit gondolsz, miért lett Hádész az alvilág istene? Mert egy üreglakó fajhoz tartozott, mielőtt idekerült a világ végéről, ezért hát kerülte a napfényt. Ugyanez az isten jelenik meg a Közel-Keleten, mint Sét, Jahve, de itt már szamárhoz hasonlítják, mert a lakosság egyik leginkább tenyésztett sivatagi haszonállatára emlékeztette őket. De itt is leginkább sötétben mutatkozik, a zsidó templomban is a legbensőbb szentélyben volt a helye. A sivatagban meg földalatti templomokat készítettek a számára.

De ott van a görög szentháromság másik alakja, Poszeidon, aki szívesen tartózkodik a víz alatt. Érdekességként ábrázolásában mégis inkább kecskének ábrázolják és ilyenkor inkább az erdőt járja, Bakkhosz néven, a Közel-Keleten Baphometre hallgat.

De ha felvetetted a kérdést fiam, hadd említsek meg egy másik érdekességet, ami felett a kutatók többségében elsikkadnak. Ezek a magukat istennek nevező lények mindenhol a sémi népekhez tartoztak, akik mindenhol egy előtte virágzó magas kultúra romjaira telepedtek rá, lemészárolva az őslakosságot rémuralom alatt tartották a túlélőket. Ez igaz a Földközi tenger egész kerületére. Ezt a gyilkos csürhét a mai történelemírás – palástolva valódi kilétüket -„tengeri népek”- ként jellemzi.”

Ehhez annyit hozzáteszek,hogy a sémi az nem más mint a fehér  és a fekete ember keveréke.Ezeknél divatba volta patriarchátus és a falokrácia.A fallosz volt a hatalom szimbóluma.Igy nem csoda ha a leghatalmasabb entitásnak(Istennek) szerintük nagyobb fallosza kellett legyen mint az embernek.A természetben viszont az emlitett állatok rendelkeztek nagyobb fallosszal,mint az ember.Csoda akkór,hogy ilyennek képzelték az isteneket?