Szabadkőmüvesek Diocletianus idejében?

by fabsanyo

szabadkőmüvesek

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.3
Az ókori történelem nem más, mint a középkori történelem szemetes ládája.Rengeteg felvállalhatatlan embertelen cselekedet amit a középkorban elkövettek,mind vissza lett datálva az ókorra,módositott formában és más név alatti főszereplőkkel.

Bármennyire nevezzük jelen irást legendának,nem lehet teljesen légből kapott .Diocletiánus épitkezéseinek nem sok nyoma van a Kárpát-medencében,ellenben annál több nyoma van a Károly Robert(Caroberto) idejében véghezvitt épitkezéseknek.Ebben az időben készülhettek az Anjou legendárium képei is.Diocletiánus származásáról és előéletéről szinte semmit nem tudni.A császársága alatt nincs irás arról,hogy tömeges keresztény kivégzések lettek volna.Mégis a legnagyobb keresztényüldözőnek tartják,és az ő korát nevezik a mártirok korának.Igy érdemes megvizsgálni,ha nem e épp a középkórban valóban elkövetett tömegmészárlások lettek vissza vetitve az ókorra,amit az ugynevezett eretnekek ellen ugyancsak keresztények követtek el.Ha figyelembe vesszük,hogy a Nap egy nagyon fontos vallási szimbólum volt a Kárpát-medencében,amit megtalálunk zászlókon,az ostya formájában,de a szentek ábrázolásánál a glória formájában,akkór feltételezhetjük,hogy valamikór az Istent naphoz hasonlitották,amely egyformán kegyes mindenkihez.Ezt Jo Istennek is hivták.

XXXIXv:Tempore quo Diocletianus augustus perrexit Pannoniam,ad metalla diversa sua presentia de montibus abscidenda factum est ut omnes artifices metallicos congregaret.Invenit inter eos magne peritie artis inbutos homines:nomine Claudium,Simpernianum,Castorium,et Nicostratum,mirificos in arte quadrataria.Hij occulte christiani erant,custodientes mandata Dei et quisquid artis operabantur in sculptura in nomine Domini Isus Christos sculpebant.-–Az időben midön Diocletianus be ment Pannoniába,a hegyekben található különféle fémek feldolgozásához összegyüjtötte az összes fémmüves mestert.Talált köztük nagy művészi jártassággal biró embereket,név szerint Claudius,Sympernianus,Castorius,és Nicostratus,csodálatos kőműveseket.Ezek titokban keresztények voltak, megőrizve az Isten parancsolatait és minden faragásukat a Jezus Krisztus nevében végezték.

Diocletioanus meg akarja épittetni a Nap(isten) emlékművét(bálványát),szekerekkel lovakkal és minden ami hozzá tartozik.(Valószinű hogy a képet az asztrológiából vették).

napisten

Quadam autem die convenerunt in unum omnis artifices numero sexcenti viginti duo cum Philosophis quinque…Et erat mira intentio inter artifices et philosophos.—Egy nap aztán összegyültek a mesterek hatszázhuszonketten és öt filozofus…És nagy feszültség támadt a filozófusok és a mesterek között.

A munkálatokat Sympernianus vezette aki keresztény volt és kikérte ,hogy mindent rá bizzanak,ő majd a saját elképzelése alapján fog eljárni.Elkészitették a nap emblémáját,majd egy templomot épitettek ahól elhelyezték ezt.Diocletiánus nagyon meg volt elégedve és jutalomban részesitette a mestereket.Ez után még sok más templomot épitnek.Ezenkivűl pénzérméket is veretett.

nap

És egy kis papi füllentés:
Claudius autem omnia que operabatur in nomine Domini Isus Christos faciebat et bene sequebatur eum ars.Simplicius autem qui erat gentilis omnia quecumque facebat non erant convenientia.Quadam vero die dixit ad Simplicium Nicostratus.Frater quomodo tibi ferramentum tuum comfringitur.Dixit autem ad eum Simplicius Rogo te temperame michi ferramentum ut non confringeretur.Dicit ei Claudius:Da michi omnem ingenium artis.Et dum dedisset ei omnem sculpturam ferri dixit Claudius In nomine Domini Isu Christi sit hoc ferrum forte et sanum ad faciendam operationem.Ab eadem hora cepit Simplicius omnem artem quadratariam cum ferramentis suis sicut Simpernianus bene et rechte operari.Tunc Simplicius miro amore et studio cepit inquirere a Simperniano quod esset genus temperamenti quia nunquam frangebantur argumenta ferramentorum suorum que ante non ita erant.Dicit ei Sympernianus una cum Claudio:Ergo frater miraris in temperatione ferramentorum.Deus qui est creator et Dominus omnium rerum ipse facturam suam confortavit .Respondit Simplicius dicens Symperniano:Numquid deus Iovis ipse non fecit omnia?Respondens Claudius ait illi:Frater age penitentiam quia blasphemasti nesciens quid loqueris.—Claudius pedig minden műveletét a Jezus Krisztus nevében végezte és tökéletes munkát végzett.Simplicius pedig ,aki nemes vala bár mit csinált nem volt sikeres.Egy nap aztán azt mondja neki Nicostratus:Hogy lehet testvér,hogy a vésőd állandóan kicsorbúl.Simplicius pedig azt mondja neki:kérlek élezd meg te a vésőmet hogy ne csorbuljon ki. Claudius:Add ide az összes szerszámaidat.És miután oda adta,Claudius azt mondja:Jezus Krisztus Urunk nevében legyen ez a szerszám erős és megfelelő a munkához.Ettől az orától kezdve Simplicius épp olyan jol kezde dolgozni a szerszámaival mint Simpernianus.És ekkór csodálkozással és kiváncsian megkérdezte Simpernianust mi ez az élezési modszer,hogy nem csorbulnak ki a szerszámok mint az elött.Simpernianus és Claudius ezt válaszolták:Tehát testvér,csodálkozól az élezési módszeren.Az Isten aki minden dolog teremtője,ő erősitette meg a szerszámot.Simplicius:Vajon nem Jovis isten az aki mindeneket teremtett?Claudius igy felelt:Testvér, tégy bűnbánatot mert istenkáromlást követtél el nemtudván mit beszélsz.

A kőmüvesek összetüznek a császárral,mivel nem akarják elkésziteni Asclepius(Esculap) szobrát(Esculap az orvoslás istene,a lánya Higiéna).A császár:Quare non obediestis preceptis nostris ut sculperetis de metallo porphiretico deum Asclepium ?Respondit Claudiu et dixit:Pie semper auguste nos semper obediimus pietati vestre et serviumus claritate tue.Imaginem vero hominis miserrimi nunquam faciemus qua scriptum est sic.–-Miért nem engedelmeskedtek utasitásainknak,hogy elkészitsétek bibór fémből(bronz) Asclepius szobrát?Claudius igy válaszólt:Kegyes és mindig szent császár, mi mindig alázatosan szolgáljuk fennségedet.De emberről faragott képet sosem csinálunk,mert igy van megirva.

Érdekes ellentmondás,mert Jézusról sőt a szentekről is igen sok képet készitettek utólag.

Mivel az emlitett öt mester sem Eszkuláp szobrát nem akarja elkésziteni sem a Nap istennek nem akarnak áldozni,ezért be rakják őket egy olom ládába és a vizbe vetik.Innen egy Nikodémus nevű keresztény kihalássza a holttesteket és eltemeti őket.Diocletiánus vissza tér Rómába,ahól elkészitteti Eszkuláp szobrát,aztán lemond a császárságról és elkezd kertészkedni.
esculap

Szent András apostól hitvallása

andrás

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.8

2r:Pax vobis et universis qui credunt unum Deum in trinitate perfectum Deus patrem ingenitum,verum filium unigenitum,verum spiritum sanctum procedentem ex patre et filio:et hoc esse unigenitum filium,quod est et ille ,qui genuit.Hanc fidem didicimus a sancto Andrea apostolo domini nostri Jesu Christi.—Béke nektek és mindenkinek aki hisz az Egyistenben,a tökéletes Szentháromságban,a nem született Atya Istenben,az igaz egyszülött Fiúban,az igaz Szentlélekben amely az Atyától és a Fiútól van,és az egyszülött Fiúban aki maga magát szűlte.Ezt a hitet tanultuk Szent Andrástól Jézus krisztus apostolától.
Et quoniam de immaculata terra factus fuerat homo primus:qui per lignum prevaricationis mundo mortem intulerat:necessario de immaculata virgine natus perfectus homo,in quo erat dei filius,qui primum fecerat hominem vitam eternam,quam perdiderant per Adam homines,repararet,ac per lignum crucis,lignum concupiscentie excluderetur.Panderet in cruce immaculatas manus pro manibus incontinenter extensis:pro suavi cibo arboris vetite,escam felis acceperet:in se suscipiens mortalitatem nostram ut suam nobis immortalitatem offerret.—És mivel a szeplőtlen főldből teremtetett az első ember:aki a fa csábitása miatt behozta a halált a világba,szükség volt a szeplőtlen szűz által szűlt tökéletes emberre,akiben megszületett az Isten fia,aki elsőnek elérte az ember számára az őrökéletet,melyet Ádám által elveszitett az emberiség,ezt jóvá tette a kereszt fája által,mely fa megszünteti a szenvedélyeket(kivánságokat).Megfeszitve a keresztre a szeplőtlen kezet, a tiltott fa édes gyümőlcse felé gátlástalanúl kinyújtott kéz miatt,elfogadva a keserű eledelt:magára véve a mi halandóságunkat,hogy felkinálja nekünk a saját halhatatlanságát.

Akinek van egy kis sütnivalója,az azonnal belátja,hogy itt csupa szimbólikus dolgokról van szó.Szimbólikus a tiltottfa gyümölcse,amely nem más mint engedni a zabolátlan kivánságoknak és ösztönöknek.Szimbólikus a kereszt fája,ami nem más mint felvállalni a kivánságok és gyönyörök hajszolásának megtagadását.Krisztus nem más mint az Ige,és nem husvér valakiről van szó,hanem egy tanitásról,Tanról aki egy az Atyával,és aki saját magából ered,és belőle ered a Szentlélek is mint a helyes gondolat.Ezek mind felnőtt emberek értelméhez való magasröptű spirituális fogalmak és jóval túl mutatnak a jámbór együgyű hivők számára felkinált Jézusi történeten,amely gondólkodó emberek számára nagyon sok botrányos dolgot tartalmaz.

Ha megnézzük a koronázási paláston a Krisztust ábrázoló képet,azt látjuk,hogy tökéletesen megfelel a fennebb leirtakhoz.Nincs itt sem Mária sem Jozsef,sem a kis Jézuska,hanem egy ember aki legyőzi saját belső ellenslégeit,az egyik a szólgalelküség egy kutya képében,a másik az aggressziv erőszak a sárkány képében.Elég gyanus a magyar történelmi irásban,hogy II.András és III.andrás uralkodása között kb.száz év a különbség és mindkét andrás ugy van leirva mint gyengekezű uralkodók.II.András pedig sok időt tölt a Szenföldön,ahól az ottani nép még királyának is választja.Ha “A bábjáték ujboli szinrevitelében ” leirt forgatókönyvet figyelembe vesszük,akkór lehet,hogy II.András nem más mint III.András fantomképe,és a fennebb leirt András apostól hitvallása,valójában nem más mint András magyar király hitvallása.

Itt egy másik magyar Szent András:

https://books.google.ro/books?id=7TVSAAAAcAAJ&pg=PA115&dq=monanus+hadrianus+maya&hl=hu&sa=X&ei=wlkVVffSB6Sz7AbIu4DwCw&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=monanus%20hadrianus%20maya&f=false

A következő szővegben egy keresztény család vértanuságáról van szó Claudius császár idejében:Márius,Martha(férj,feleség),Audax ,Abakus(fiuk)

49r:Muscianus iussit eos deponi de eculeo in conspectu Marthae et manus eis precidi…Tunc iussit Muscianus ut manibus ad colla ligatis sic per civitatem circuirent sub voce preconia :Deos blasphemare nolite.Clamavit enim Marius Audax et Abacus :Non sunt dii sed demones qui vos perdere habent et principem vestrum.—Musciánus megparancsolta,hogy vegyék le őket a kinpadról és Mártha szemeláttára vágják le a kezeiket…Ekkor Márciánus megparancsolta,hogy kössék a levágott kezeiket a nyakuk köré,és igy hordozzák őket a városon végig,a hirnök eközben ezt kiáltotta:Nem illik az isteneket káromolni.Márius,Audax és Abakus közben ezt kiabálták:Nem istenek ezek,hanem démonok,akik el akarnak titeket és a vezéreteket veszejteni.

Ha elfogadjuk az ezeréves időbetoldást,akkór a 14.század elején vagyunk,amikór valóban afrikai megszállásról beszélhetünk .Lásd “A bábjáték újboli szinre vitele”.Ekkór kerül sor a pápai szék áthelyezése Avignionba és ekkór kerűl a magyar trónra a délitáliai Carobertó,aki Zák Felician lányának levágatta orrát,fülét,ajkait és ugyanugy végig vitette a városokon,mint a fenti szövegben a hármat,és a szöveg is hasonló:Nem illik a királyra támadni.

49v:Passiones Sanctorum Fabianus et Sebastianus

fábián pápa

Fabianus papa natione romanus sedit annos quatordecim menses undecim dies martirio coronatur.Fuit autem temporibus Maximiani et Africani,usque ad Decium secundum,et quadratum,et passus est quartodecimo calendas februarias.—Fábian pápa aki római nemzetiségű volt,tizen négy évet és tizenegy hónapot székelt ami után vértanúvá koronáztatott.Ez Maximianus és Afrikanus és második Decius idejében február havában történt.
Itt ugy látszik,hogy Diocletianus helyett Africanus szerepel,de tudni való,hogy Maximianus afrikai származású volt.Igy az a gyanú merűl fel,ami nagyon valószinűnek tűnik,hogy mindketten afrikaiak voltak

Advertisements