Attila kerestetik

by fabsanyo

gotok

Ha helyesen akarjuk értelmezni a történelmet,figyelembe kell vegyük annak a módját ahogy azt megalkották .A módszer ugyanaz,mint a biblia megalkotásánál,amit tudjuk,hogy nagyon sok irásból válogattak össze.Történelmi irásokból is rengeteg volt,de ezek nagy részét ugyanugy eltüntették,mint az ugynevezett apokrif bibliai szövegeket.Elvégre mindkét kategoriát papok irták.A válogatás akkór kezdődött,amikor felállitották az időskálát,és az irásokat szinkrinba kellett hozni olyanképpen,hogy ne legyen köztük ellentmondás.Ennek érdekében ahól kellett ott belejavitottak,kivágtak,hozzáadtak(ezt expurgálásnak hivták,régi könyvekben ezt fel is tüntetik),de voltak olyan irások amelyeket kivontak a forgalomból,mivel expurgálással se lehetett ezeket szinkronba hozni a fő áramlattal.Ilyen könyv Kedrenosznak az Annalese.Ez a procedura a XVI.században történt és jezsuita papok hajtották végre.

https://books.google.ro/books?id=vp-seqy9abAC&pg=PA619&dq=patzinacarum+gens+scythica&hl=hu&sa=X&ei=62N8VLvtCqb7ywO43YD4Cw&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=patzinacarum%20gens%20scythica&f=false

Szarvas űldözés:

257.old:”Exinde Romani Valentem eius fratrem Augustum salutant:is imperavit triennium.Eo imperante,Gothi traiecta Maeotide palude,praeeunte cerva,in Traciam venerunt:inque duas divisi partes,bellum altera alteri secerunt.”—Valentinus halála után után a rómaiak ennek testvérét Valenst kiáltották ki Augusztusnak,aki három évig uralkodott.Ennek uralkodása alatt a gótok átkelve a Meotiszi mocsarakon,követve a szarvast Trákiának két különböző részében telepedtek le és egyik a másikkal harcban állt.

Tehát nem kergették őket a Hunok,hanem ők kergették a szarvast.

“Pius etiam Romanus pontifex suis historiis,Hunos Meotide palude transmissa in Europa migrasse.“—Pius pápa a történelem irásaiban állitja ,hogy a hunok a Meotiszi
mocsarakon átkelve Európába jöttek.

A pápa nem emliti a szarvast,de annál inkább emliti ezt Jornandes,és a magyar krónikák.

Tehát ugy néz ki,hogy amikor ezt a könyvet irták,még nem volt teljesen kidolgozva a gót
elmélet.Lehet,hogy egyenesen a hunokat probálták gótositani,és amikor ez nem sikerült,akkor legyártották a külön gót eposzt.Ez abból is látszik,hogy itt a gótokat nem kergetik a hunok,ellenben a gótok olyan pusztitást végeznek,mint amilyeneket a hunoknak tulajdonitanak:

“Tertio anno rursus Gothi in Romanorum ditionem impressione facta,provincias viginti plures depopulati sunt,Scythiam,Mysiam,Thraciam,Macedoniam,Achaiam,et universam Greciam”.—A harmadik évebn a Gótok ismét betörnek római területekre húsz tartományba,ezek közt Szkitia,Myszia,Trákia,Makedonia,Achája,és a görög világ területei.

A hivatalos történelmi irásokban Attila, II.Teudosziusz és Márciánusz császárok idejében tevékenykedett.Azonban Kedrenosznál hiába keressük Attilát sehol nem találjuk,de még a hunokat sem.Itt az emlitett császárok idejében csak gótokról ir.

257.old:Exinde Romani Valentem eius fratrem Augustum salutant:is imperavit triennium.Eo imperante,Gothi traiecta Maeotide palude,praeeunte cerva,in Traciam venerunt:inque duas divisi partes,bellum altera alteri secerunt.—Valentinus halála után a rómaiak ennek testvérét Valenst kiáltották ki Augusztusnak,aki három évig uralkodott.Ennek uralkodása alatt a gótok átkelve a Meotiszi mocsarakon,követve a szarvast Trákiába jöttek.Amelyben két különböző részben(letelepedtek) és egymással harcoltak.

Az a fizikai jelenség,hogy amikór egy közegben valahól vákum keletkezik,azt nemsokára betölti a kőzeg azon része ahol a nyomás a legnagyobb.Analóg módon érvényes ez a történelemre is.A XVI.század elején,amikór a magyar birodalom megsemmisült a törökökkel vivott harcban,már nem volt ki igényt tartson a dicső hun multra.Igy ezt a vákumot az akkóri legerösebb európai birodalom,az ugy nevezett Német Római Szent birodalom próbálta betölteni.Igy a hunok helyettesitését a gótokkal nem is Kedrénosz követhette el,hanem azok akik az irásait expurgálták.Csak később ébredhettek rá,hogy ez a csalás tul átlátszó,ezért később legyártottak külön egy gót történetet.

281.old:Eo(Theodosius) imperante,Gothi in quator gentes divisi sunt,in Gothos,Hipogotthos,Gepidas,et Vandalos.Ex qibus Abaris cepit Romanam ditionem peragrari.—Theodosius császársága alatt a gótok négy nemzetségre oszlanak ugy mint Gótok,Hipogótok,Gepidák,és Vandálok.Akik közül az avarok kezdték a római területeket vegzálni.

286.old:Eo tempore Romulus quidam Augustulus imperator Italiae sit annis 1o8o post conditam á Romulo Romam.Itaque Occidentis imperium,quod á Romulo primum initium habuit,tanto post tempore in alio Romulo desijt.—Ez időben uralkodott Itáliában bizonyos Romulus Augustulus anno conditae urbem 1o8o( k.u.3o4).

Ezek után ugye fogjuk a könyvet és dobjuk a szemétbe,mert hát ez nem egyezik a hivatalos történelemmel.Azonban Kedrenosz is pap és igazhivő keresztény volt,ráadásul az első aki a világtörténelem időrendjét felállitja a világ teremtésétől az ezredfordulóig,és nála jelenik meg előszőr a Jézus anno mundi szerinti születési éve az 55oo-as év.Ezért nem lehet Kedrenoszt csak egyszerüen a sarokba állitani,mint aki nem tanulta meg a leckét.
Itt egyszerüen csak arrol van szó,hogy amikór Kedrenosz irt,ennyit tudtak a történelemből,vagy ennyi maradt az expurgálás után.

A 281.oldalon van egy meghökkentő mondat:”Akik közül az avarok kezdték a római területeket vegzálni.”Ennek az értelmezését inkább másra hagyom.

Kedrénoszról nem találunk semmilyen személyi leirást.Ellenben tőle megtaláljuk II.Teodosziusz császár személyleirását:

259.old:Theodosius imperator natione fuit Hispanus,nobilis,et bello admirandus,pius et vere religionis professor.Is statim Barbaros in Tracia magno prelio superavit.Statura fuit mediocri,a calce ad verticem usque inculpata :subrufus faciem,fulvo capillo ,naso tenui et incurvo,gratiosus in colloquio,moribus venustissimus.—Teodosziusz császár spanyol nemzetiségü volt,nemes és a szép csodálója,szelid és az igaz hit professzora.Egy nagy háboruban legyőzte Trákiában a barbárokat.Az alkata közepes,a talpától a fejebubjáig becsületes:az arca pirossas bronzvöröses a haja,keskeny görbe orr,kedves a beszédében,viselkedésében jeles.

Mivel II.Teodosziuszról ugy mint a legtöbb római császárról nincs hiteles képmás,ezért inkább azt kell feltételezzük,hogy Kedrenosz ilyennek képzelte azt,és lehet hogy a saját önarcképét irta le.De az is lehet,hogy ezt a leirást a XVI.századi expurgálás közben iktatták be,ugyanis ekkór lepték el a spanyolok Itáliát és Görögországot.