A kártékony liberális demokrácia

japan-metro

Vajon már elgondolkozott valaki azon,hogy Japánban miért sokkal fegyelmezettebbek az emberek mint a világ más részein? De nem csak fegyelmezettek,de náluk a tisztesség és a becsület a legfőbb virtus.Láttatok már európai embert,aki harakirit követett volna el miután kiderült a becstelensége? Nem hiszem.Na persze voltak itt is öngyilkosok,de ennyire durván nem büntették saját magukat.A liberális demokráciában nevelkedett előljáró,ha törvénytelenséget követ el,egyszerüen letagadja és hatalmánál fogva mindent elkövet,hogy kikerülje az igazságszolgáltatást.Probáljuk megfejteni,hogy miért van ez igy.

A liberalizmus által egyik legbefolyásoltabb terület az oktatás.Szerintük a gyerekeket nem szabad büntetni.Igy nem csak az iskolában elkövetett büncselekményekért ,de felnőtt korukig bármilyen bűn elkövetése esetén nem szabad őket büntetni.Itt arra hivatkoznak,hogy mivel a gyerek még éretlen igy nem felelős a tetteiért.De mit is értünk az alatt,hogy éretlen,vagy érett? Egy embert akkór számitunk érettnek,amikór elért egy olyan fejlettségi fokot,ami után már sokat nem változik.Ha azonban utánna nézünk, azt látjuk ,hogy ez a kor nem minden ember esetében ugyanaz.Afrikai feketék esetében ez kb.12 éves kor.Romák esetében sem haladja meg a 14 éves kort.Persze mindkét esetben vannak kivételek,ami legfőképp a keveredésnek tudható be.Egy gyerek addig tud a tanulásra öszpontositani,amig nem jelentkezik nála a szexuális libidó,ami az éretté válás küszöbén éri el a tetőfokát.Ha egyazon osztályban éretlen és érett tanulókat próbálunk tanitani,nevelni,azt tapasztaljuk,hogy az érettek érdeklődési irányultságukkal megfertőzik az éretleneket is,igy megtorpedózva a tanitás menetét.Itt persze azonnal halljuk a liberális szólamokat a rasszizmusról,meg a szegregációról.Egy másik jol bevált szólam,hogy hát a szekszualitás gyerekeknél jelen van születésüktől fogva,és igy semmi gond,ha iskolás korukban is már kiélik az e fajta vágyaikat.A veszély itt abban van,hogy amint az éretté válás a szekszualitást ösztönzi,a túlkorai szekszuális aktivitás a túlkorai éretté válást ösztönzi.Az éretté válás nem jelent fejlettségi kiteljesedést,csak azt,hogy innen kezdve megszünt a fejlődés.Ez pedig úgy agyi,mint nemiszervi fejletlenséghez vezet,ami egyik oka az alacsony IQ-nak ésa a homoszekszualitásnak.

Egy ember legyen az felnőtt vagy gyermek,csak ugy tudja átérezni valaki fájdalmát,ha ő is elszenvedi ugyanazt a fájdalmat.Nem egy esetben, mivel ez nem áll fenn,a fájdalmat okozó nem csak az együttérzés hiával van, de egyenesen kéj érzése van a mások kinzásában.A legkirivobb ilyen fajta esetek a nemi erőszakoskodók által elkövetett bűnök.Sajnos hogy a szemétmédiában közvetitett pornó jelenetek még lovat is adnak az ilyen hajlamu egyének alá.Vannak esetek,hogy gyerekek,csak egyszerü kiváncsiságból állatokat kinoznak.Mivel ök sosem éreztek fájdalmat,legalább is nem voltak kitéve olyan kinzásnak mint amit ők elkövetnek,igy nem fogják fel,hogy mit érez a kinzott állat.

A kontinensen ha valaki elkövetett egy gyilkosságot,sok esetben megszökött (elbujdosott) az igazságszolgáltatás elől.Ezt már a Bibliában is megtaláljuk,amint a gyilkos Kain elbujdosik,aki még védettséget is élvez az Isten részéről,mivel ez kilátásba helyezi annak a büntetését,aki meg merné őlni őt.Nézzük,hogy mennyire hatással van ez az ideologia az európai törvényhozásra.Egy gyilkos tette elkövetése után egy pár évet ül a börtönben(ahól ugyebár teljes védettséget élvez az esetleges bosszutól),ami után kiszabadulva legtöbb esetben ujabb büncselekményeket követ el.

Lássuk mi volt a helyzet a jappán szigeteken?Itt az elkövetőt mindig utolérte az igazságszolgáltatás,vagy a bosszú,mivel nem volt akkora bujdosásra megfelelő hely mint a kontinensen.Ez bizonyitja hogy törvénytisztelő embereket csak ugy lehet nevelni,ha létezik büntetés és az egyenes arányba van a bűn elkövetésével.

A liberális gondolkodás egyik jelmondata “az üzlet az üzlet”.Ez a gondolkodásmód sajnos mindenből üzletet csinált.Jó üzlet volt egy rakás bűnözőt kivinni a börtönből és hajóval Amerikába,vagy Ausztráliába szálitani őket,ahól büntetlenűl kiélhették gyilkos hajlamaikat a bennszülött lakóssággal szemben.Jó üzlet volt a második világháboruban az amerikai mafiózókat kiengedni a börtönökből és felhasználni őket Olaszország felszabaditására.A titkos szolgálatok mindenfelé a legelvetemültebb bünözőket használják a piszkos munka elvégzésére.Ugyanilyen munkavégzésre használnak egész szervezeteket is kezdve “ártatlan” civilszervezetektől egész a legdurvább terrorista csoportokig.”Az üzlet az üzlet.”

A liberális eszmék egyik célkitűzése a korlátok ledöntése.Ez alatt nem csak a határok megszüntetését kell érteni,hanem minden korlát,értsd gátlás megszüntetése,anyagi és szellemi téren.Sokan csodálkoznak azon hogy a legfelsőbb katolikus vezetés összejátszik a liberálisokkal.A pápa ezt az évet(2o16)a Szentkapuk nyitása évének szentelte,ami erős célzás a határok eltörlésére.A reneszansz korából a legliberálisabb pápa VI.Sándor volt.Ez találta fel a Szentkapukat,ez árulta a bűnbocsátó cédulákat.Hogy még mi minden liberálisokhoz köthető cselekedetet müvelt,azt meg lehet találni Klaubund Borgia cimű könyvében.

Sokan tévesen ugy gondolják,hogy az erkölcsöt és a jogrendet a vallásban lehet megtalálni.A szentkönyvekben ugy mint a Biblia meg a Korán,valóban vannak erkölcsi tanitások és jogi receptek,amik azonban mára már elavultak.Az európai jogrend az értelem(a racionalitás) mentén lett kidolgozva,azonban eléggé érződik a nyomás a keresztény erkölcs nem a legüdvösebb oldaláról.A keresztény vallásban létezik egy szerintem nagyon vitatható fogalom,ami nem más mint a bűnbocsánat.Az Egyház egyfelől a pokol tüzével fenyegeti a bűnben megátalkodottakat,söt a gyakorlatban nem egy embert élve megégettek,másfelől azonban nagyban hangoztatja a bűnök bocsánatát.A bocsánatot meg kell előzze a megbánás és a bocsánat kérés.És itt van az a pont ami kérdésessé teszi ezt a hozzáállást.Mert milyen kritérium alapján lehet eldönteni,hogy a megbánás öszinte vagy sem? Vagy ki ad biztosittékot arra hogy az eretnek aki nem kér bocsánatot bűnösebb mint az őtet elitélő egyházi vezetők,akik nyilván sok bűnt elkövettek,de ezt “megbánták” és bocsánatot nyertek? Ez a szinjáték csak arra jó,hogy az alattvalókat béklyoban tartsa,és a vezetőket abszolválja a felelősségrevonás alól.

A bűnös emberek megváltása nem szabadna egyenlő legyen a bünösökkel való lepaktálással,és nem lenne megengedett,hogy egy bűnt elkövető vezető szerephez jusson,vagy példaképül szolgáljon,még ha meg is bánta a bűneit.Már pedig a mai Egyház ezt teszi.Ahhoz,hogy meg tudjon ujulni,az Egyháznak fel kellene adnia egy pár olyan elvet ami miatt nem képes erre.Nem volna szabad ragaszkodni olyan állitásokhoz,mint amit az iszlám is tesz,hogy a Szent szövegeket egyenesen az Isten suggalta,és ezért ezek megváltozhatatlanok. Téves eszme,hogy a hűség(a szent szövegekhez való hüség) fontosabb az igazságnál.A hűség korlátozott,az igazság egyetemes.