Egy magyarországi nemzsidó irása kapcsán

by fabsanyo

arpad_vezer2

http://gepnarancs.hu/2015/04/hoppa-arpad-nepe-a-zsidosag/

A várható troll támadások miatt előre leszögezem, nem vagyok zsidó; sem én nem tartom magam annak, sem a zsidók. A fene egye meg, ezek szerint nincs sok közöm Árpád apánkhoz…“(a szerző)

Idézet az irásból:
A tudomány szerint az emberiség egyetlen faj, nincsenek különböző fajok, ezért aztán eleve hülyeség némileg álszent módon „fajvédőkről”, kicsit őszintébben meg „fajgyűlölőkről” beszélni. Sőt, a genetika szerint, az emberiség ritka egységes faj, a mi fajunkon belül a többihez képest nagyon kicsik a különbségek. Genetikai változatosságunk jóval kisebb, mint legközelebbi élő rokonainknál, a csimpánzoknál – pedig ők jóval kisebb területen, lényegesen kisebb létszámban élnek. Az is kiderült már évekkel ezelőtt, hogy mi ennek a történelmi oka: az emberiség jó régen, még Afrikában, csaknem kihalt, és végül mindannyian egy viszonylag kis létszámú túlélő csoport leszármazottai vagyunk. És persze végső soron mind afrikaiak vagyunk… Ha most egy rasszista kommentelő azzal áll elő, hogy ő aztán tuti nem Afrikából származik, csak annyit kérdek tőle: mi van, te nem vagy Homo sapiens? (Na jó, lehet, hogy ő a Szíriuszról származik…)”

Szerintem nincs egyértelmű bizonyiték arra hogy minden ember Afrikából származik.A hogy a mostani földi populáció ilyen egységesnek látszik,az annak a következménye,hogy miután a különböző fajok keveredtek,mivel az élőlények és igy az ember is ösztönösen nem türi a másságot,igy az általánostól nagyon elütő példányokat lassan kiirtották.Manapság is szemtanui vagyunk ennek a tendenciának,mert bármennyire is állitja a szerző hogy egységes faj vagyunk,a mostani bevándoroltatás célja is valójában a faj még egységesebbé tétele.Kiknek állt leginkább érdekében az emberi faj egységessé tétele? Nyilván való,hogy első sorban a vallásnak,mivel csak igy lehet bizonyitani a teremtés mitoszát,azt az állitást,hogy az egész emberiség egy emberpártól származik.Amire a vallás nem számitott az a népességi robbanás.Vannak akik azt állitják,hogy lám ugye nem válik be Máltusz azon elmélete hogy a háborúk csökkenteni képesek a tulszaporodást,mert látni való,hogy Afrika szerte dulnak a háboruk,és még is népességi robbanásnak vagyunk a szemtanui.De bizony nagyon is bevált Máltusz elmélete,persze csak az európai emberre nézve.A két világháború a kipusztulás szélére sodorta az európai népeket.Hogy ez Afrikában másképp van,annak az az oka,hogy az afrikai embernek szekszuális téren nincsenek gátlásai,ami jól megfigyelhető a bevándorlóknál.Egy háborúban a nők általában életben maradnak,és a gátlástalanság és az iszlám által megengedett többnejüség révén ezekben az országokban épp a háború az ami előidézi a népességi robbanást.

Az utolsó kérdésre pedig a válasz:A homo sapiens bölcs embert jelent.Afrikából pedig nem sok bőlcseség származik,kivétel a mediterránium,ami inkább európai.

A keveredés és a szelekció révén a Föld népessége uniformizálódott.Ez azonban inkább a külső megjelenésben nyilvánul meg.A fajok közti legfontosabb különbségek azonban nem a testalkatban keresendők,hanem a tudatban.Mivel ezek rejtett dolgok,ezért a szelekció csak a külső kinézetre volt hatással és nem volt képes a keveredés után kiszürni azon elemeket akik kinézetre megütik az általánost,de tudat szempontjából jóval az átlag alatt vannak.Ezek nem képesek integrálódni,és ezekből verbuválódik a bünöző réteg.A szerzővel ellentétben aki azt állitja hogy:a mi fajunkon belül a többihez képest nagyon kicsik a különbségek,az én véleményem az, hogy eltekintve a testalkattól és a ruházattól, ember és ember közt néha nagyobb a különbség mint ember és állat közt.

A régi történelmi irások egy valamikor létező aranykórról számolnak be.Ez az ugynevezett mellé rendelő társadalmi berendezkedés volt.Ez persze azt feltételezte,hogy a társadalom minden tagja magas öntudattal rendelkezzen,ahol mindenki tudta,hogy mi a kötelessége és ennek eleget is tett.Ebben a társadalomban nem volt szükség egy teljhatalmu uralkodóra,és nem volt szükség egy elnyomó gépezetre amit ma államnak hivunk.Az alárendelő társadalom akkór jelent meg,amikór a mellé rendelő társadalom egyes tagjai primitiv hordákkal kezdtek keveredni.Ezt nevezhetjük a bűnbeesésnek.Ahhoz, hogy egy ilyen kevert faju társadalom müködő képes legyen,csak egy hierarchia megvalósitása révén lehetséges.A valamennyi tudással és öntudattal rendelkező egyedek felkerültek a társadalom élére,és igy probálták fegyelmezni és uralni a nagy tudatlan tömegeket.

A nemzsidó szerző mélyen belenyul a keleteurópai ezen belűl a kárpát-medencei zsidóság származáselméletébe.

(A 10. századi arab utazó, Ibn Fadlant szerint a kazárok és királyuk valamennyien zsidók.) Mindenesetre eddig is elgondolkodtató volt, hogy a birodalom végeztével eltűnt a kazár nép, miközben zsidók vándoroltak be viszonylag nagy számban Kelet-Európába.”

Idézi Arthur Koesztlert:
„…őseik nem a Jordán folyótól, hanem a Volgától jöttek, nem Kánaánból, hanem a Kaukázusból, amiről egykor azt hitték, hogy az árja fajta bölcsője volt, és hogy genetikailag közelebbi rokonai a hun, ugor, magyar törzseknek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékainak. Ha beigazolódnék, hogy ez a valóság, akkor az olyan kifejezés, mint „antiszemitizmus”, elvesztené az értelmét, mert olyan tévedésen alapszik, amiben egyaránt osztozik a gyilkos és az áldozat.”

Sokan megkérdőjelezik a nagy Kazár birodalom létét.A szerző nagy tévedésben van amikor azt feltételezi,hogy az idis nyelvet az Ázsiából származó kazárok fejlesztették ki.Egy németül tudó ember számára az idis szinte teljesen érthatő,ami azt jelenti,hogy csakis német területen jöhetett létre.Ez nem más volt mint kereskedők által Nyugat Európában kifejlesztett lingva franka.De szinte bizonyos ,hogy a német irodalmi nyelvet, az ugynevezett “hoch deutschot” is “zsidók” fejlesztették ki.Amikor azt irom,hogy zsidók,ez alatt kereskedők,és bankárok által financirozott irástudókat értek.A középkori Európában az a társadalmi elit aki nem tudott azonosulni a vallási dogmákkal,ha nem akarta hogy eretnekként a máglyán végezze,akkor felvette a zsidó vallást.Ezeknek minden elnyomás ellenére elég nagy mozgásterük volt,hogy prosperáljanak.Tudni való,hogy német területen rengeteg dialektus létezik,és ezek annyira elütnek egymástól,hogy nem is lehetne őket ugyanazon név(német) alatt emliteni.Igy a német egység is annak a “zsidó”(kereskedő,bankár,vállalkozó,irodalmár,média szakember) rétegnek köszönhető,amelyik elöbb kifejlesztette az idis nyelvet,majd a “hoch deutschot”. Ahogy a németalföldi mesteremberek a XVIII.századtól elkezdtek kelet felé vándorolni (drang nach Osten),ezekkel egyidőben az ugynevezett németországi zsidók is,vive magukkal az idis nyelvet.A németek elég nagy koloniát hoztak létre a Volga környékén.A zsidók,Galicia környékén telepedtek meg, amely hely ideális volt kereskedelem szempontjából kelet és nyugat Európa között.A XIX. században ezek jöttek a Kárpát-medencébe és nem a kazárok.Ugyanezek vándoroltak a Közel-keletre Izrael állam megalakulása után.Minden olyan történelmi állitás ami az ezredforduló elöttre vonatkozik, légből kapott bizonyithatatlan mese.

A tudományos hipotézist alátámasztani látszik az a tény is, hogy a korai magyar királyok között akadt két „furcsa” nevű is, konkrétan, Aba Sámuel és Salamon.

A régi latin irásokban nem Aba hanem Ovo szerepel,és dehogy nincsenek bibliai zsidó nevek más európai nemzeteknél.Tudni való,hogy a protestantizmus pontosan akkor jelenik meg,amikor az evangéliumokhoz csatolják a Pentateuchot és megjelenik nemzeti nyelveken a Biblia,az Ó és az Uj testamentum néven.A protestánsok egyik vádpontja a katolikus egyház iránt az volt,hogy nem közölték a néppel az “igazságot”,vagy is az Ó testamentum “igazságát”.Ahogy manapság a “magyar őstörténet” megismerése után gomba modra jelennek meg az ősmagyar nevek,ugyanugy a protestánsok,akik az “igazságot” az Ótestamentumban vélték megtalálni,gyerekeiknek inkább bibliai neveket kezdtek adni.Vagy is ez nem volt egy kimondott magyar jelenség. A Salamonok,Jákobok,Simonok,Sámuelek,Dávidok stb.minden európai nemzetnél fellelhetők.

A magyar krónikákat irhatták a 13.-14.században,de ahogy a legtöbb történelmi irást a XVI.században hamisitottak,jezsuita szóhasználatban expurgáltak,igy a magyar krónikákat is.