fabsanyo

Gondolatok

Month: April, 2016

A pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve

yeti

A nyugati liberálisok és szocialisták által támogatott migráció,amelynek a látszati szándéka az európai gyenge szaporulat kompenzálása, de valójában az európai őslakósok összekeverése más kontinensekről származó szinesbőrű népekkel.Ezeket próbálják aztán integrálni az európai társadalomba.Azokat a népeket probálják felzárkoztatni a nyugati társadalmi,gazdasági és kulturális fejlődéshez,akik a saját hazájukban nem voltak képesek ezt megtenni.

A bevándoroltatás másik célja az emberi faj egységessé tétele.Az emberi faj egységesitésére való törekvés,ami már jó pár évszázada zajlik,valójában jószándéktól lett vezérelve,ugyanis a jóakaratú emberek rájöttek,hogy az emberek közti nézeteltérések legtöbbszőr  a másságban lelhetők fel.Ezért probálták és probálják minden eszközzel uniformizálni az emberi fajt.Sajnos itt is érvényes az a hires mondás,hogy:”a pokolba vezető ut jószándékkal van kikövezve”.Ugyanis az az állitás,hogy minden ember egyforma és egy tőről származik nem állja meg a helyét ,de elöbb utóbb jóvá tehetetlen katasztrofához fog vezetni,ha ebből kiindulva összeborulásra kényszeritik a népeket.Törvényszerű dolog,hogy egy népesség minél magasabb kulturát tud felmutatni,annál kevésbé szapora,és forditva,minél kevésbé képes kulturát produkálni ,annál szaporább.Ez érvényes a biologiai lánc minden szegvensére.Ezért ha ezek,  meg kell osszák az életterüket,elöbb -utóbb élet-halál harc elé nézhetnek.A rosszul értelmezett liberális toleráns magatartás miatt ezt az élet-halál harcot mindig az alacsonyabb kulturával rendelkező,de szaporább fajta fogja megnyerni.Ez pedig törvényszerűen elöbb utóbb a földi élet pusztulásához fog vezetni.

Régi irások emlitést tesznek olyan fajok létezéséről melyek átmenetet képeztek ember és állat között,de ugy látszik,hogy ezek időközben eltüntek.Az eltűnésnek két oka lehet.Vagy ki lettek irtva,vagy keveredtek magasabb rendű fajokkal és a természetes szelekció révén lassan kiszűrődtek:

https://books.google.ro/books?id=jFlJAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=turcos+photius&hl=hu&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMIvaSOiq-RxwIVgbIUCh0feAZp#v=onepage&q=turcos%20photius&f=false

3.old:Naviganti a Pharsa Nonnoso,et ad extremam usque insularum delato,tale quid occurit,vel ipso auditu admirandum.Incidit enim in quosdam forma quidem et figura humana,sed brevissimos,et cutem nigros,totumque pilosos corpus.Sequebantur viros aequales foeminae,et pueri adhuc breviores.Nudi omnes agunt,pelle tantum brevi adultiores verenda tecti,viri pariter ac foeminae,agreste nihil,neque efferum quid prae se ferentes.Quin et vox illis humana,sed omnibus ,etiam accolis ,prorsus ignota lingua ,multoque amplius Nonnosi sociis.Vivunt marinis ostries,et piscibus e mari ad insulam proiectis.Audaces minime sunt,ut nostris conspectis hominibus,quemadmodum nos visa ingenti fera ,metu perculsi fuerint.—A nonnosoi Pharsától hajózva a távoli szigetek felé,ami elénk tárult hallani az csodálkozásra méltó.Olyan lényekkel találkoztunk amelyek formája emberekhez hasonlitott,de kisebbek voltak és a bőr szine fekete és az egész testük szőrös.A nők a férfiakkal egyforma méretűek ,de a gyerekek kisebbek.Meztelenül járnak,csak a felnötteknek van egy kis diszkrét takaró az ágyékán,sem nők sem férfiak semmi mást nem hordnak magukon.Az arcuk és a hangjuk emberi,de sem az ottlakók sem a Nonnosiak nem értik a nyelvüket.A tengerparton élnek a tengerből kivetett kagylókat és halakat eszik.Nem valami bátrak,ugy hogy amikor az embereinket meglátták elbujtak.

A 19.században Afrikában még fellelhető volt az átmenet ember és emberszabású között, amint az kiderűl Stanley utleirásaiból.Olyan pigmeus törzsekről ir akik a fákon laknak fészkekben, akár a madarak.Vadászatból élnek,fegyverként mérgezett nyilakat használnak.Két ilyen fajról számol be.Az egyik testét szőr fedi akár a majmokét,a másik szörtelen és sárgás barna a bőr szine.Ugyanakkór vannak pigmeus törzsek akik a földön épitett kunyhókban laknak.

Érdekes ,hogy az emlitett fajokról ma már semmit sem hallani,de már a pigmeusokról is alig.A tudósok csak az utóbbi évtizedekben döbbentek rá arra, hogy egyes fajok rohamosan kezdenek kipusztulni.Ha utánna nézünk rá jövünk ,hogy egyes fajok kipusztulásának legfőbb okozója az ember, a homo sapiens.Nincs okunk azt feltételezni,hogy a fajok kipusztitása csak az utóbbi évtizedekben,vagy évszázadokban jelent volna meg.Söt nyugodtan feltételezhetjük,hogy ez a folyamat már évezredek óta,ha nem évmilliók óta zajlik.A foszilis leletek arról árulkodnak,hogy valamikór a Földön oriások és törpék is éltek.

Fenn áll a gyanú, hogy azon fajok amelyek hidat képeztek valamikór az ember és az emberszabásuak között lassan vagy ki lettek irtva,vagy nemesitve,hogy az emberi faj megfeleljen a vallás által felállitott teremtés mitosznak,hogy tudnillik minden ember Ádámtól és Évától származik.Amikór a bibliai mesét már nem mindenki volt hajlandó elfogadni,akkór az egységes emberi faj elméletet alátámasztandó kiötlötték,hogy minden ember Afrikából származik egyetlen törzstől.

Tudjuk,hogy nagy éhinség idején néha Európában is felütötte a fejét a kanibalizmus.De mivel magyarázható az Afrikában divó kanibalizmus,még a 19.században is olyan vidékeken amelyek nem szükölködtek élelemben?Ennek csak egy magyarázata lehet és pedig az,hogy akik  ezt gyakorolták,a prédát alacsonyabb rendű fajnak tekintették.

Dr.Otto Rumbaur: Stanley,s Afrikareise (Stanley Afrikai utazásai):
94.old.:”Trozz ihrer freundschaftliches Gesinnung leugnen die Manjemas jedoch durchaus nicht,das Fleisch eines jeden getöteten Feindes ihnen einen wilkommenen Braten liefere.”—A Manjémák a barátságos viselkedésük ellenére nem tagadják,hogy minden megölt ellenségeik husa számukra izletes pecsenyének számit.

98.old:”Im Dorfe Kampunzu das schon ziemlich nahe dem Lualaba gelegen war,traf man auf eine grosse Anzahl von Schadeln,die in langer Reihe in der Mitte der Dorfstrasse im Boden eingegraben waren…Der Beschreibung des heuptlings nach waren es Schimpansen gewesen,deren fleisch sehr gut schmeche .Stanley der seinen Marsch nicht unnütz verzögern wolte ,erstand zwei diser Schadel und es stelte sich nach seiner Rückkehr in Europa heraus,das es keine Affen, sonder Menschenschadel waren.“—Kamputzu faluban a Lualába folyó mellett nagyszámu koponyát talált(Stanley) tudnillik ezekkel volt kikövezve a falu főutcája.A törzsfönök állitása szerint ezek egy csimpánz féle majom koponyái amelyeknek izletes husuk van.Stanley szerette volna megismerni ezt a fajta majmot,de mivel tovább kellett mennie,igy magával vitt két ilyen koponyát.Európában kiderült,hogy emberi koponyák voltak.

99.old:”Beim Weitermarsche fand man überall die Dörfer verlassen und in denselben die Schadel der Aufgefressenen an Stangen befestigt als Zeichen der furchtbaren Sitte der Bewohner.“—Tovább menve mindenütt elhagyott falvakat találtak amelyekben számtalan karóba huzott emberi koponyákat láttak,mint az ottlakók félelmetes szokásának jeleit.

1o6.old.:”Mittlerweile waren an einem anderen Punkte des Lagers 8 Wilde zu Gefangen gemacht, worden und diese erzalten nun dass nur ihr Wunsch nach Menschenfleisch sie bewogen habe,die Fremden zu überfallen.”—Eközben a tábor másik pontjánál elfogtak 8 vadat akik bevallották,hogy valójában csak az emberi hus szerzése miatt támadták meg az idegeneket.

169.old.:”Warend Stanleys Abwesenheit hatte Bangelé eine grausame Sitte der Eingeboren kennen gelernt.Es waren namlich zu ihm Schwarze gekommen,und in der Meinung,dass seine Soldaten Sclaven seien wolten sie dieselben kaufen.Ein heuptling war gestorben,und sein Tod erforderte die Opferung von Menschen,damit ihn deren Seelen ins unbekante Jenseits begleiteten.Entrüstet wies natürlich Bangelé,als er den wahren Sachverhalt erfuhr,eine solche Zumutung zurück,es gelang aber der Verwandten des verstorbenen hauplings dennoch,14 Sclaven anzukaufen,und Bangele war Zeuge ,wie dieselben hingeschlachtet wurden.Mit gefesselten Armen,kniete das betreffende Opfer auf dem Boden,um seinen Hals einen Strick ,der an der Spitze eines kleinerenbiegsamen Baumes befestigt war.Der Scharfrichter mit einem breiten Messer bewaffnet,hieb dem Opfer mit einem Schlage den Kppf glatt vom Rumpfe ab,welcher durch die Kraft des ausschnellenden Baumes in die Höhe und mehrere Schritte weit weggeschleudert wurde.So wurden nach der Reiche alle 14 enthauptet,ihre Köpfe gekocjt,von dem Fleische gereinigt und um das Grab aufgestelt,die Kadaver in den Kongo geworfen.“—Stanley távolléte alatt Bangalé a benszülöttek egy szörnyű szokásával ismerkedett meg.Ugyan is feketék jelentek meg nála és abban a hiszemben hogy a katonái rabszolgák,ezekből akartak vásárolni.Egy törzsfőnök meghalt és szükség volt emberi áldozatokra,akiknek a lelkei elkisérjék az ismeretlen másvilágra.Természetesen visszautasitotta,de a tőrzsfőnök hozzátartozóinak már sikerült máshonnan 14 rabszolgát vásárolnia igy szemtanuja lehetett a kivégzéseknek.Megkötött kezekkel letérdeltették az áldozatot,a nyakában egy kötél ami egy lehajtott fiatal fához volt kötve.Amikor a hóhér a nyakat körülvágta,a koponyát a kifeszitett fa messze hajitotta.Igy végezték ki mind a 14-et.A testeket a folyóba dobták,a koponyákat megfőzték letisztitották a hustól és a sir köré helyezték.

Mindezek nem több mint másfél évszázaddal ezelött történtek.Első hallásra borzasztó cselekedeteknek tűnnek.De ha megnézzük hogy napjainkban mi folyik egy vágóhidon,mindjárt más szemüvegen keresztűl látjuk a dolgot.A modern ember nagyon megkülönbözteti az emberi fajt a többi fajtól,olyan módon,mintha az embernek előjogai lennének a többi élőlénnyel szemben.Sajnos a vallások is ezt sujkolják az emberekbe,hogy az ember a teremtés koronája és igy kiváltságos jogai vannak más élőlényekkel szemben. Amig a jogokat előtérbe helyezzük a kötelességekkel szemben,addig az emberek rangsorba állitása valóban veszélyes dolog.De ha a kötelességeket helyezzük előtérbe,akkór a rangsorolás intelligentia,erkölcsösség és teremtő kapacitás tekintetében igen is kivánatos dolog.Kivánatos ,hogy azok kezében legyen a hatalom és az erő akik erkölcsösek és teremtőképesek és ne azok kezében,akik középszerűek,és ebből kifolyolag erkölcstelenek is.Mert magas tudás nélkűl nem lehet valaki erkölcsös.A buta jámborság még nem jelent erkölcsösséget is.

Egyszerű megfigyelés által is szembetűnő,de a genetikai kutatás is bizonyitja,hogy létezik egy olyan réteg az emberi fajon belül,amelyik intelligencia és teremtőképesség tekintetében tulszárnyalja a nagytöbbséget.Mivel ez nem illik bele sem a vallás által felállitott dogmákba,sem a mai tudomány által képviselt nézetekbe,sem a nagy tömegek önérzetébe,ezért ezek létezésére kiagyaltak egy pár fantasztikus elméletet.A vallás szerint ezek a bukott angyalok leszármazottai,a tudományoskodók szerint pedig földönkivüliek leszármazottai.Igy vagy ugy,de mindkét esetben fekete bárányoknak számitanak,mindannak daccára,hogy ők voltak a civilizáció megteremtői.

Jurnaliștii de la yournewswire.com susțin că cele mai recente studii din domeniul biologiei au scos la iveală că persoanele care au o grupă de sânge cu Rh negativ prezintă în sângele lor trăsături mai puțin umane, ADN-ul lor este diferit de cel al majorității oamenilor și cercetătorii cred că aceste persoane ar putea fi urmașii Nefilimilor, „îngerii căzuți” dinBiblie.”
A yournewswire.com ujságirói azt állitják,hogy a legujabb kutatások a biológia terén kideritették hogy az Rh negativ vércsoporttal rendelkező személyek kevésbé humán jelleget mutatnak fel a vérükben.Az ADN-jük különbözik az emberek többségétől,és a kutatók ugy gondolják hogy ezek lehetnek a bukott angyalok leszármazottai.

“Oamenii au patru grupe principale de sânge: A, B, AB și 0, iar clasificările sunt derivate din antigenii pe care îi are fiecare persoană în sânge, acele proteine care se găsesc la suprafața celulelor și care sunt concepute pentru a combate bacteriile și virusurile. Cea mai mare parte a populației umane, aproximativ 85% au la suprafața celulelor lor aceste proteine și astfel au grupe de sânge cu Rh pozitiv la fel ca maimuțele, dar o mică parte a populației, aproximativ 15%, nu prezintă aceste proteine și au Rh negativ. Aceste persoane reprezintă un grup special de oameni care, conform ultimelor studii, prezintă în sângele lor trăsături foarte diferite de restul populației, trăsături mai puțin umane ce par a proveni de pe altă planetă.”
Az emberek négy fő vércsoportba oszthatók:A,B,AB, és O,ezek az osztályozások a vérben található antigének szerint,azon proteinek amelyek a sejt felületén találhatók,és amelyek feladata a sejtek védelme a baktériumok és virusok ellen.Az emberi népesség nagy része 85 % -a rendelkezik ezekkel a proteinekkel,ezért a vére Rh pozitiv,akár a majmokénak,de a népesség egy kis része 15% nem rendelkezik ezekkel a proteinekkel és a vérük Rh negativ.Ezek a személyek egy szpeciális csoportot alkotnak,és az utóbbi tanulmányok szerint a vérükben olyan vonásokat tartalmaznak ,amelyek eltérnek a többi emberi vonásoktól ezért lehet hogy más bolygóról származnak.

Amióta a népesség emlitett 85%-a bekebelezte a 15%-ot,és ez egy pár évezrede megtörtént,a hatalom a 85% kezében van.A15% csak rabszolga,vagy kollaboráns.Ez a trend elkerülhetetlenűl a földi élet megsemmisitéséhez fog vezetni.A tizenöt százalékos rétegnek mind elviselhetetlenebb a helyzete,még akkor is ha az életszinvonala meghaladja a nagytömegét,mivel igényesebb ezeknél.Ezért van az hogy ez a réteg nem szaporodik.A két népességi réteg közti arány amikór el ér egy kritikus pontot,be fog állni a katasztrófa.Azt nehéz megjósólni,hogy ez milyen formában fog bekövetkezni,de ez a mostani civilizáció végét fogja jelenteni.

Az arisztoteli társadalom megteremtése

Bábel-Babilon,Bizánc-(Brüsszel?).Mi van ezekben a nevekben közös? Az,hogy biródalmi fővárosok és a népek összeolvasztásának tégelyei.Ugyanakkor mindegyikről el lehet mondani,hogy zülött erkölcsű és rabszolgatartó birodalmak voltak.Ezek közül a leghosszabb ideig tartó és a történelemre legnagyobb befolyással biró a bizánci uralom volt.Különböző nevek alatt szerepelt,mint kelet-római,aztán bizánci,később török.Ez a rabszolgatartó birodalmak példaképe volt.

A birodalmak rendre szétestek,de helyükre mindig mások jelentek meg,ugyanazokkal az ismertető jegyekkel.Ez csak azt jelentheti,hogy az a mag amely ezekben a birodalmakban ,ezen birodalmi városok elefántcsonttórnyaiban regnált,mindig átmentette magát a következő birodalom élére.Ezt abból is ki lehet kikövetkeztetni,hogy ennek az elit magnak az uralkodási módszerei mitsem változtak a birodalmak fölcserélése után.

A babiloni elitről annyit lehet tudni a legendákból,hogy a várossal együtt az akkori világ legzülöttebb fajtájához tartozott.Igy minden zülött várost utólag babilonhoz hasonlitanak.Bizáncról,már nagyon sokat tudunk a történelmi irásokból.Bizánc élén ugymond keresztény császárok álltak,habár a látszattal ellentétben nem sokat törődtek a keresztény erkölccsel.A környező országok népeinek legyilkolása,foglyul ejtése,kifosztása mindennapi gyakorlat volt.A foglyokat,ha életerössek voltak besorozták a saját hadseregükbe,de a legtöbbjüket herélték ,a női foglyokat a háremeikbe vitték.Tévedés azt hinni,hogy a hárem tartás a törököktől származik.Inkább a törökök örökölték a szokást a római császároktól.

Azt már az egyszerű paraszt is tudja ,hogy a herélt igavonó állat,legyen az ló vagy ökör,sokkal kezelhetőbb és szelidebb mint a nem herélt.Amikór egy császár hatalomra került,az első dolga az volt,hogy az esetleges riválisait,akik zömében a legközelebbi családtagjai is voltak,vagy kiheréltette,vagy megvakittatta,és utánna kolostórba vitette őket.A szinesbőrű szolgák,mind heréltek voltak.Bevett szokás volt, hogy Szkitiából raboltak el fiukat(és persze lányokat is),akiket ugyancsak heréltek(már mint a fiukat).Ezeket általában hivatalnokokként alkalmazták akárcsak Kinában a mandarinokat,és bizony néha nagyon magas beosztásokba jutottak.Ilyen volt például egy Narset nevezetű eunuch,aki egy időben egész Itáliát kormányozta,amit aztán a bizánci császár nem nézett valami jó szemmel és hadat is inditott ellene.Amikor Alexios fiatal császár csatába indult,az anya császárné egy eunuchot adott melléje,mint tanácsadót és badigardot.Rövid idő mulva a fiatal császárcsemetének elege lett a háborúzásból,és egyszerüen hazalovagolt.Ez után a hadsereget az eunuch irányitotta.

Azt csak a bolond nem látja ,hogy a mai Brüsszeli helytartók de,különösen a német kancellár asszony,szoros együttmüködésben állnak a mai török “császárral”.Ezt a cinkos összejátszást a Német-római és a bizánci birodalom részéről,fel lehet ismerni már az 15oo-as évektől. Akik ugyanazokat az elveket vallották,mindig összetartottak.

El lehet gondolkodni azon,hogy miért nem alakult ki Közép-európában olyan tartós birodalom mint a Közel-keleten,vagy Nyugat-európában? Egy birodalom létrejöttéhez két dolog szükséges:Egy nagy alulképzett tömeg,és egy szűk rétegű magassan képzett de erkölcsileg gátlástalan egyénekből álló elit.

A wikipédián ezt olvashatjuk a rabszolgatartó társadalmi rendszerről:

“Nézzük meg, hogyan indokolja meg Arisztotelész, miért természeti alapú ez a viszony. Egyszerűen és főképp azért, mert az emberek születésnél fogva (ti. genetikailag) nem egyenlőek: egyesek szolgaságra, mások uralkodásra alkalmasabbak. Másrészt pedig, mivel sok munkát egyszerűen el kell végezni, és erre a szolga a legalkalmasabb, ám, jegyzi meg, ha minden termelőmunkát gépekkel lehetne végeztetni, akkor a rabszolgaság fölösleges volna.”

Itt ugyanazt a tévedést láthatjuk mint a Zeitgeist-elméletben.Vagyis azt ,hogy figyelmen kivűl hagyja azt a tényt,hogy a gépeket melyek fölöslegessé teszik a tömegek munkáját,ugyancsak rabszólgák kellett megszerkesszék.És mivel a társadalom fejlődésével mind nagyobb hangsuly helyeződik a gépekre, igy az ezeket előállitó rabszólgák tömege is nő.A mai modern rabszolgatartás tökéletesen bele illik az arisztoteleszi felfogásba,ugyanis szerinte a rabszólga nem kellene érezze a kényszeritést,és mindig lehetősége legyen a rabszolgasorból való kilépésre.

De mi lesz a képzetlen tömegekkel?Ezeknek egy része fogja alkotni az örző-védő és rendfenntartó társadalmi kategóriát.Aztán mindig lesz egy óriási igénytelen koldus tömeg.Erre szüksége van az uralkodó rétegnek,mivel ezeket könnyű alamizsnával kielégiteni,ami által az uralkodó elit erkölcsi előnyhöz jut.

Arisztotelész nem légből kapott elmélettel áll elő,hanem az általa tapasztalt realitásból,amikor azt modja, hogy “…az emberek születésnél fogva (ti. genetikailag) nem egyenlőek: egyesek szolgaságra, mások uralkodásra alkalmasabbak “.Látni lehet,hogy a történelem folyamán nagy és tartós birodalmak ott jöttek létre,ahól a fehér ember kapcsolatba került az afrikai származásu fekete emberrel.Ez a Közel-kelet,a Mediterrán térség,és Nyugat Európa.Ott ahól ez a megoszlás nem létezett,mint a Közép-kelet és észak-európai térségek,ott nem is jött létre nagyobb tartós birodalom.Igy egyáltalán nem meglepő az európai Unió hozzáállása a migráció kérdéséhez.

Mi a helyzet Afrikában,ahól szintén nem beszélhetünk birodalmakról?A 19.század vége felé belga vezetéssel létrehoztak egy nagy középafrikai gyarmatot.Amint tudjuk ez is mint az összes többi gyarmati birodalom a 2o.század második felében megszünt létezni.Azonban a felszabadult gyarmatok zöme képtelen a békés fejlődés utján haladni.Van olyan afrikai politikus aki szivesen vissza hivná a gyarmatositókat,tudnillik a gyarmati időszakban béke volt és gazdasági fellendülés.Vannak persze olyanok is akik épp a gyarmati kizsákmányolást teszik felelőssé a mostani állapotok miatt.Tény az,hogy a 19.században Közép-afrika még a kőkorszak szintjén állt.Ebben a periodusban arab rabszolga kereskedők bennszülött tőrzsfők és királyok segédletével valóságos hajtó vadászatot folytattak a bennszülött lakósság ellen.Ezt a praktikát az arabok már évszázadokkal az elött is gyakorolták,de az amerikai kontinens felfedezése után ez lett az arabok legfőbb bevételi forrása az elefánt csont mellett.Igy oriási tömegű fekete népesség került az uj kontinensre.Egy faj amely a levadászása miatt kipusztulásnak van kitéve,mindig a szaporodás fokozásával reagál.Ezért nem lehet csodálkozni az afrikai tulnépesedés miatt.Az európai de inkább az amerikai fehér embert lehet vádolni a rabszolgakereskedés miatt,de ugyan az az európai ember vetett véget ennek a praktikának,amit a Közel-keletiek és a távoli nyugatiak(morok)évszázadok óta gyakoróltak.

A rabszolgatartás egymagában is elitélendő,de nem mindegy hogy milyan formában gyakorólják.Amint már emlitettem a Közel-keleti birodalmakban a rabszolgákat herélték.Ez nem csak azt jelentette,hogy ezáltal könnyen kezelhetővé vállt a rabszólga,de sok esetben bosszúból vagy kéjhajhászat miatt nővé tették,vagyis folyamatosan megerőszakólták ezeket a rabszolgákat.A primitiv népeknél ez a praktika akár az állatoknál a dominancia kifejezése volt.Ezt nem csak a legyőzött férfiak megalázására de az elrabólt,de nem engedelmeskedő nőkre is alkalmazták.Ez nem fantázia szüleménye,hanem megtaláljuk a régi irásokban,és hogy azon irások sem a fantázia szüleményei ,azt bizonyitják a kölni és Németország szerte 2o16-ban elkövetett nemierőszakosságok.