Téritések és hoditások

by fabsanyo

Vannak akik megkérdöjelezik azt az állitást hogy a keresztény hitre való téritéskór és utánna, régi ugy nevezett pogány irásokat semmisitett meg az Egyház.Akik ezt elkövették tudták hogy aljas dolgot tesznek ezért igyekeztek a nyomokat ugy eltüntetni , mint ahogy egy gyilkos igyekszik ezt megtenni.Azonban bármennyire az igyekezet,egy jó detektiv képes felfedni a büntényt.Megkérdőjelezhetetlen az a tény hogy a multat teljesen ki akarták törölni az emberek emlékezetéből.Amikór arra kényszeritették öket hogy a saját valódi,a nyelvükön értelmezhető nevek helyett, bibliai neveket vegyenek fel ,akkór hogyan kételkedhetünk abban hogy az égész multjuk teljes megsemmisitése volt a cél,és tudni való hogy a mult irásban rögzül a legprecizebben,persze addig amig meg nem hamisitják.
Az a legenda járja hogy Nagy Konsztantin császárnak megjelent a kereszt az égen és álmában megigértetett neki hogy ebben a jelben fog gyözni,ezért lett a kereszt a kereszténység szimbóluma.Egyes szekták egyenesen azt állitják hogy addig a keresztnek nem volt jelentösége és hogy Jézust is egy egyszerü fára feszitették nem pedig keresztre.Maga a keresztény név is jóval az apostolok ideje után jelent meg.Történelmileg a biblia nem valami hiteles irás.Az irott történelemszerinti nagy pogány téritések pedig az ezred-forduló körüli időkben történtek.A térités valójában nem egyebet, mint a hoditó háboruk ideologiai aláfestését volt hivatott betölteni.Aki áttért a hóditó hitére az behódolt és életben maradt aki nem, az pogány maradt és kiirtatott.Ezt csinálták abban az időben ugy a keresztények mint a muzulmánok.De vajon a keresztények tényleg a kereszt révén kapták a nevüket?
Szerintem nem.Egy meghoditott nép csak ugy lehet hüséges a hoditó iránt, ha egy kiadó agymosást hajtanak végre rajta.Ezt csinálta a kommunista hatalom a keleteuropai országokban ,de a legnagyobb intenzitással és igy eredménnyel is Magyarországon.Ugyanilyen intenzitással,de még nem ennyire elsprő eredménnyel folyt a hittéritő agymosás az ezredforduló körül az akkori Magyarországon.Lecserélték a pogány neveket szép zsidó nevekre.A régi pogány szobrokat le döntögették vagy átkeresztelték a saját szentjeik nevére.Utcákat és tereket kereszteltek át.Aztán jött a régi irások megsemmisitése és a történelem átirása.Akárcsak a közel-multban.(Romániában még a nyolcvanas években is kényszeritették az iskolás gyerekeket hogy kutassák át a nagyszülők padlását, a “papir hiány” végett).Itt a lényeg az átkeresztelés ,és innen kapta a nevét a kereszténység nem pedig a kereszttől.Miért lett Vajkból István,Raczingerből Benedek,Bergoglioból Ferenc?Azért mert a multat végképp el kell temetni,a név pedig nagyon is emlékeztet a multra,ma már nem annyira,de az ugynevezett pogány időszakban nagyon is .Egy uj korszak csak akkor lesz eredményes, ugy az egyén mint a közösség szempontjáből, ha a multat kitörlik az emlékezetből.Az már más kérdés hogy melyik korszakot illet az arany, a réz, a kö vagy más jelző.
Egy közösségben születnek egészségesek is sérültek is ,szépek is csunyák is,jó és rossz hajlamuak is.Az ösközösségekben az volt a szokás hogy a nevet mindig az egyén tulajdonsága szerint osztották.Igy a neveknek mindig volt értelmük.A név akár egy ajánló levél, tartalmazta a viselője karakterlenyomatát.Ezért a közösség minden tagja tudta hogy kihez fordulhat ha bajban van ,vagy kit tanácsos elkerülni és kitől kell félni.Ez nagyon jol szabályozta a közösség életét.A jók prosperálhattak,a gonoszok elszigetelödtek és a közösségre kifejtett ártalmuk minimalizálódott.Ez ideális volt egy olyan közösségre nézve amelyiket nem ért külső támadás, vagy kényszer, netán saját kezdeményezésre ö maga nem támadt más közösségekre.Ilyen esetekben a közösség már számitott a fekete báránykákra is.Ismert dolog hogy a második világháboruban Olaszország felszabaditásában eredményesen részt vettek a new-yorki börtönökből kiengedett mafiózók .Ugyanilyen “jó fiuk” harcóltak a keresztes hadjáratokban és kitudja még hól.Egy elkövetett bün,a legtöbbszőr büntudatot hoz maga után,ami egy oriási teher.Nem csoda hogy sok ilyen személy idővel öngyilkosságot követ el.Egy jó agymosás után,kivált ha az elötte álló feladat nem áll messze a hajlamától,eltünik a teher és az alany teljes vállszélességgel vetheti belé magát az uj feladatokba.A hodoltatott népeket nem csak kizsákmányólták ,hanem felhasználták olyan népek kiirtására is akik nem voltak hajlandóak behodólni.Ehhez kellettek a hodóltatott nép jó és rossz fiui is .Ezért volt szükség a megtéritésükre,ami az agymosással kezdödött,ahól az első lépés az átkeresztelés volt.Ezért állitom, hogy az átkeresztelésből származik a keresztény név és nem a kereszt elfogadása miatt.Egy szimbólumot elfogadni csecsemő nem képes ,csak felnőtt ember,holott a keresztelés által a gyereket már csecsemő korában keresztényekké teszik,legalább is az eredeti(katolikus)keresztény szokás szerint.
Manapság nincsenek hóditások csak befolyási zónák.A befolyásoló hatalmak már nem vallások hanem értékrendek szerint téritenek.Az agymosást pedig a leg rafináltabb modszerekkel a multimédián keresztül valósitják meg.A vitatott zóna manapság Kelet-Europa.Románia hovatartozása már eldölt,habár a történelem azt mutatja hogy itt egy 18o fokos fordulat mindig lehetséges,Bulgária és a V négyekből három a nyelvük miatt nem képes teljesen elszakadni az orosz befolyás alol,Magyarország torkán pedig akadozik a mai europai értékrend.Az orosz nagyszámu népesség Ukrajnában és a balti államokban elég labilissá teszi ezen vidékeket.Az Euro-atlanti értékrendet képviselő hatalmak nagy ütőkártyája ma Kelet-Ukrajna(Galicia)lenne ha ki tudná végleg szakitani az orosz zónából.Ezzel megrendszabályozhatná az uj értékrenddel netán szembe menő kelet-europai államokat, ugy mint a Habsburgok tették 1948 után a magyarokkal