Jézus vagy Mozes

Image

Toth Kornél Frigyes irását “Jézus vagy Mozes” mindenkinek ajánlani tudom akit érdekel a biblia.Ez egy zseniális elemzés,amihez sokat már nem lehet hozzá adni.Mind e mellett megprobálok egy pár észrevételt tenni.
A szerző a “jó és a rossz” tudásával kezdi,habár késöbb a rosszat a  gonosz névvel is illeti.Én ugy találtam a Károli Gáspár és a Luther Márton biblia forditásában, hogy a “jó(gut) és a gonosz(böse)” tudásáról van szó.És szerintem ez a helyes,mert a rossz és a gonosz nem ugyanaz.A rossz egy minőséget jelent, ami személytelen is lehet.A gonosz ellenben sosem lehet személytelen.Mindig feltételez egy személyt akinek a hozzáállásából vagy a cselekvéseiből lehet következtetni a gonoszságra.A rossz ami egy személy hozzáállásából vagy cselekvéséből származik nem feltételez tudást,söt ez általában a tudás hiányából ered.A gonoszság kivitelezéséhez azonban szükség van  gátlástalanság mellett egy fondorlatos tudásra.A gonoszságnak mindig vannak kárvallottjai.A gátlás, ami a gonosz cselekedetet meggátólná a leendő kárvallottakkal való eggyüttérzésből fakad,és ezt nevezik lelkiismeretnek.A jó és a gonosz tudása azt jelenti, hogy a jó és a gonosz cselekedetet gátlástalanul,vagyis érzés mentesen, egy bizonyos cél érdekében kell véghez vinni.Ilyen “tudással” rendelkeztek a nagy uralkodók-nem hiába nevezték magukat az istenek leszármazottainak-amikór a hatalmuk megszilárditása érdekében sakk bábukként kezelték az alattvalóikat.Az isteneket is az ilyen önkényurak mintájára képzelték el.
Az az igazság,hogy minden hatalom,legyen az világi vagy egyházi, ehhez hasonló modszerekhez nyul,amikór veszélyeztetve érzi a hatalmát.A bibliában azt olvassuk hogy minden hatalom Istentől származik.De miféle Istentől? Attól akit a szerző Ismeretlen Inteligenciának nevez.Nem tartom szerencsésnek ezt a megnevezést,mert ha jól megvizsgáljuk, ez az intelligencia Mózestől és a közvetlen környezetétől származik,tehát nem ismeretlen.Semmi esetre sem származhat egy mindentudó istentől,mert akkór nem tévedne.Az világosan látszik hogy a kiválasztott népét mindenáron söt a legkegyetlenebb modszerekkel nemesiteni akarta.És mégis olyan rendeletet ad ami a választott nép degenerálásához vezet:Mózes IV.36:8. “És minden leányzó,aki örökséget kap Izráel fiainak törzsei közül az ö atyja törzsebeli háznépből valóhoz menjen feleségül,hogy Izrael fiai közül ki ki megtartsa az ö atyáinak örökségét.” Ebből látszik hogy ez az “ismeretlen”intelligencia embertől származik,igy minden hatalom is emberi mű.Amint a szerző is rámutat Jézus ellene volt minden olyan intézménynek ami a hatalomra épült.
Még egyszer kihangsullyozom hogy a rossz és a gonosz összemosása téves következtetésekhez vezet.Jézus azt mondja hogy ne itélj hogy meg ne itéltess.Ugyanakkor néha a legkeményebben itélkezik a papok és  irástudók fölött.Mindebből arra lehet következtetni hogy a rossz elkövetése,ami tudatlanságból származik,megbocsátást érdemel.Ami ellenben a gonoszságból származik,az büntetést érdemel.Igy a valódi bűn csak is a gonoszságból elkövetett cselekedet.Ahogy a fizikai világban érvényes a “hatás és ellenhatás” törvénye,ez érvényes az emberi társadalmi életre is.Egyszer minden cselekedet meghozza a gyümölcsét.A folyamat lehet hosszabb vagy rövidebb.A folyamatot tudatosan lehet katalizálni, a jutalmazással, illetve a büntetéssel igazságos itélet által.Ami elitélendő az a megtorlás vagy  bosszuállás.Ez nem más mint a kamatostól való vissza fizetés.Ez azért elitélendő mert ellenkezik a “hatás és ellenhatás “elvével.Másrészt pedig a kamatot mindig az erösebb fél szabja meg,ami néha az igazi tartozás többszörösét is jelentheti.Tehát a kamat is egy gonosz találmány,ami ellenkezik a természet törvényeivel.
Az irásból az olvasható ki hogy a szerző Jézusra hivatkozva teljesen ellenzi a büntetést,és e helyett a szépszóval való meggyözést ajánlja.Ez szerintem szintén ellenkezik a természettel,azzal a természettel amit vagy Isten teremtett vagy maga magát teremtette,de ennek a törvényei keményebbek bármilyen intelligencia által alkotott törvényeknél.
Egy gonosz cselekedetnek mindig van kárvallottja.Ez az áldozat.A gonosz cselekedet után az áldozat szenvedést érez.Ha a gonoszság elkövetője át tudná érezni az áldozat szenvedését,akkor nagy valószinűséggel nem is követné el a gonosz tettét.Az történik hogy nem csak nem képes átérezni az áldozat szenvedését, hanem a legtöbb esetben ami az áldozatnak szenvedés az neki kéj érzetet eredményez.Lásd a ragadozó állat és az áldozata  közti esetet,vagy a szexuális erőszakot elkövető és az áldozata közti esetet.Bizonyos mértékig még az állatot is lehet idomitani.A megfelelő formáju és mértékü büntetés az elkövetőt olyan helyzetbe tudja hozni hogy átérezze az áldozat szenvedését,ami autómatikusan gátlássá válik egy következő adodó esetnél.Ez ugyebár idomitásnak tünik.Aki állati nivóra sülyed azt már csak idomitani lehet.Ne feledjük hogy az embert a cselekedeteiben nagyobb mértékben befolyásolják az érzelmei mint az értelme.Az érzelem pedig szoros kapcsolatban áll az érzéssel.Aki nem tudja mi a szenvedés az nem képes átélni mások szenvedését.A  gonosztevők egy része ilyenekből kerül ki.Van egy másik kategória az elkövetők közt akik valójában ök is áldozatok.Ezeket flagelációval vagy autóflagelációval ugy rászoktatnak a szenvedésre, hogy fásultakká válnak ugy a saját mint mások szenvedése iránt.
A szerző a következő mondattal azt suggalja hogy Ádám és Éva valami genetikai beavatkozás produktuma lenne: “Ne hanyagoljuk el annak gondolatát, hogy az Édenkertben más fontos esemény is történhetett, mégpedig az ember természetébe, biológiai felépítésébe való mesterséges beavatkozás.” Szerintem ez egy téves feltételezés.A feltételezés következtetése az hogy egy valódi magasfokú intelligenciárol van szó,amelyik végig követte a választott fajt a történelem során és számtalanszór beavatkozott ezek életébe.Ennek ellent mond az a tény hogy ez az ugy nevezett Ismeretlen Intelligencia nem valami intelligens,mivel számtalan logikátlanságot elkövet,nem beszélve a sok durva gyilkosságról amit a választott faj kezével követtet el ,figyelmen kivül hagyva azt a lelki elferdülést amit az ilyen tettek a választott népnek okoztak.
Én inkább hiszek az evolucióban.A bibliai teremtés történet egyike a sok más primitiv teremtéstörténetnek.Az ember az állatvilágból emelkedett ki.A kérdés az hogy mi az rugó ami az embert ennyire az állatok fölé emelte? Az állatoknak a szörzetük védi öket a hideg ellen,a karmaik fogaik az élelem megszerzésében,a gyors lábak az ellenség elől való menekülésben.Mindez azért fejlödött ki hogy az egyedeket védje a pusztulás ellen.Mivel ezek egy idő után a célnak megfelelően elégségeseknek bizonyultak, igy az állatok egy részének evoluciója leállt.Volt az állatoknak egy része, nevezzük ezeket ember-állatoknak,ahól egy uj védekező eszköz kezd kifejlődni,amit észnek hivunk.Egy idő után mind inkább érvényt szerzett az az elv, hogy “többet ésszel mint erővel”.Az ember-állatok közt születtek többé és kevésbé szörösek,többé és kevésbé erös fogazatuak,többé és kevésbé erös karmokkal rendelkezők.Az”ember-állatoknak” az a része akik merték vállalni a kockázatot hogy olyan párt válasszanak akik kevésbé voltak szörösek,gyengébb fogazatuk volt,gyengébb karmaik,ezek az ész irányába fejlödtek.Sok időn keresztül ki voltak téve a többi ember-állat és más állatok üldözésének.Sok idő elteltével aztán fordult a kocka.Az inga vissza lengett a másik irányba.Most az ésszel rendelkezők kezdték pusztitani ugy az állatokat mint az ember-állatokat.A végén csak a végletek maradtak meg az ember és a vad állatok.
Látjuk hogy vólt egy ugrás az evolucióban amikór az állatból ember lett.Ez csak ugy vált lehetségessé hogy az ember el dobta magától azokat az állati fegyvereket amelyek védelmet nyujtottak az ellenségeikkel szemben,meztelenül szembe nézett az ellenségeivel és vállalta a halál kockázatát.Krisztus óta vagy legalább is a krisztusi elv megjelenése óta egy ugyanilyen nagy méretü ugrás elött áll az emberiség az evolució vonalán.Azok a fegyverek amik most elvetésre kerülnek az észben találhatók.A legerösebb fegyver amivel a mai ember rendelkezik a cselezés és a hazugság.Már évezredek óta  szinte kizárólag ezek garantálták a biztos gyözelmet és védelmet.Ha letesszük ezeket a fegyvereket épp olyan védtelenekké válunk azokkal szemben akik használják ezen fegyvereket,mint az öseink akik megtagadták az állati fegyverekhez való ragaszkodást.Ez bizony öngyilkosságnak tünik olyan ember számára aki ugy tudja hogy az élet a halállal véget ér.Ha valaki eljut az öszinteség olyan fokára hogy “tiszta szivüvé “válik,akkor ha nem is látja meg egyböl az Istent,ahogy a biblia irja,de megtapasztalja a lélek halhatatlanságát.
A mi ugy nevezett modern társadalmunk valojában a hazugságok társadalma.Mindenki mindenkitől fél valamilyen mértékbe,ezért sosem öszinték .Egyet gondolnak és mást mondanak.A legtöbb ember nem mer szembenézni a valós helyzettel,ezért egy elferditett képet alkot rolla magának.Ugyanezt feltételezi a szeretteiről,ezért sosem az igazat mondja ha tudomást szerez ezek halálos betegségéről, vagy más kisebb nagyobb bajairól.Már kis korától ugy van nevelve, hogy ne merjen szembenézni az őt fenyegető veszéllyel.A gyáva ember nagyon hajlamos arra, hogy ahogy mondani szokás felfelé nyaljon és lefelé rugjon.Akitől fél azt agyon dicséri,akitől nem fél annak a valós érdemeit sem hajlandó elismerni.Az emberek többsége ugymond istenfélő.Ez azt jelenti hogy valóban fél az Istentől,ezért állandóan dicséri.Egyrészt az a meggyöződése hogy az Isten akarata nélkül nem történik semmi az életben,másrészt meg látja hogy minden törekvése ellenére rosszul mennek a dolgok,de azért dicséri az Istent és megköszöni a nyomoru helyzetét,mintha csak élvezetet találna benne.Vannak olyan elvakult zelóták,akik direkt az ilyen önsanyargató helyzeteket teremtik meg maguk körül és bemagolják maguknak hogy milyen élvezetes,és ez mennyire Istennek tetsző dolog.Ez nem más mint az igazság felcserélése a hazugságra.Az ilyen ember képtelen különbséget tenni igazság és hamisság között.Ezek a hazugság és gyávaság rabszolgái.
Ahól rabszolgák léteznek ,ott tanyáznak ezek urai is.A mai korban ezek a rabszolga tartók olyan rejtőzködő életmódot folytatnak, hogy szinte láthatatlanok a rabszolgák számára.Ugyanigy a rabszolgák maguk is láthatatlanok a saját maguk számára,vagyis a legtöbb esetben nem veszik észre,vagy tul későre veszik észre , hogy rabszólgák.Amikor erre rájönnek,három rossz lehetőség áll elöttük.Az egyik az hogy a vallásba kapaszkodva meggyözik magukat hogy a szenvedés az valójában élvezet.A masik lehetőség a lázzadás.A történelem tanusága szerint ez mindig felér egy öngyilkossággal.A harmadik ut az maga az öngyilkosság,amit sajnos a mai kórban elég sokan választanak.Két kérdésre kell választ keresni.Az egyik hogy hova tünik el a rabszólgák által megtermelt javak nagyrésze?A másik meg, hogy hogy lehet kitörni a rabszolgaság börtönéből?
Elég észre venni azt, hogy csak az utóbbi negyed évszázadban a templomok és bankok valósággal megtizszereződtek.A luxus amivel ezek az intézmények rendelkeznek,soha nem látott mértékben emelkedett.Ezen intézmények mögött emberek állnak,ezeknek az életszinvonala is az egekbe nyulik.Ugyanezt elmondhatjuk a hadászati és ezekkel kapcsolatos intézményekről és ezek müködtetőiről.Mindezen intézmények ugy tünik hogy föltétlen szükségesek ahhoz hogy a tártsadalom zökkenő mentesen müködjön.Ez valóban igy van és igy lesz addig ,amig a társadalom a félelemre és a hazugságra épűl.Kitől vagy mitől fél az ember?Mivel a sorsa a hatalmasságok kezében van,a hatalmasságok meg Istentől valók,megpróbál ezek kegyeibe férkőzni,lobbizással,felajánlásokkal(áldozatokkal),hamis hizelgő dicséretekkel és más kötelező vagy nem kötelező adózásokkal.Ha nemet tudna mondani a félelemre,nem kellene annyi fegyver,nem kellene annyi luxusos templom.
No de hogy állunk a bankokkal?Mert hát tőke nélkül nincs gazdasági növekedés.De vajon szükség van gazdasági növekedésre?Szükség van a versengésre?Bármilyen  hirtelen nagy gazdasági növekedés egy bizonyos régióban, nagy félelmet vált ki más régiókban,aminek az ellensulyozásához ha nem sikerül gazdasági növekedéssel válaszólni,akkór a fegyverkezés fokozásával válaszólnak.Ez a nyomás gyakórlás.Ez egy olyan ördögi kör amiből társadalmilag már nincs kiút.Ha a folyamatot megállitani nem lehet,de mérsékelni igen.Kevesebb hitel,mérsékelt kamat,mérsékelt gazdasági nővekedés,mérsékelt népszaporulat.Létezik egy másik kiút a rabszolgaságból,ami szorosan kapcsolódik a Krisztusi tanitáshoz,de semmi köze a vallási intézményekhez és a tömegekhez.Ez egy egyéni út,a “keskeny út”.