fabsanyo

Gondolatok

Month: December, 2012

Látlelet

Image

Bàrki megàllapithatja hogy az utóbbi években a keleteuropai
államokban a vallás a reneszánszát éli.Talán kétszáz év alatt
nem épűlt annyi templom mint az utobbi husz évben.Érdemes
elgondolkodni ennek az okán hisz sokan ugy reméltük hogy a
huszonegyedik század a tudomány százada  lesz.A neoprotestáns
vallások is olyan intenzitással terjednek mint a kereszténység
Pál apostol idejében.

Épp ezért a jelenség megértése végett állitsuk párhuzamba a
két folyamatot.Azt látni lehet az irásokból hogy a kereszténység
terjedése akkor vette a legnagyobb lendületet amikor a gazdag
görögök és romaiak között kezdett terjedni.Ennek a magyarázata
egyszerű.Az a társadalmi réteg amelyik az alacsonyabb rétegek
megkopasztása és megnyuzása révén hizott meg,miután az
anyagiakban már nem talált kielégülést,szüksége volt a
“lelki táplálékra”de olyas valamire, ami nem ostorozza őket az
elkövetett gaztettekért.

Pál apostol pont egy ilyet kinált fel nekik,ahol elég csak hinni,
adományozni és máris jön az üdvözűlés.A romai uralkodó osztálynak
volt vallása, tehát lelki támasza az elött is, eltérően a kommunista
birodalom uralkodó osztályétól,ezért is volt elég hosszu életü az uralmuk.
Az ugy nevezett barbár támadások renditették meg az isteneikben
valo hitét és ezért jött kapora az uj vallás.A kommunista birodalom
is össze omlott.A rendszer megváltozott,de az uralkodó osztály

ugyanaz maradt.

Amikor fehér csekkjük volt(tehát mindenben ugy duskálhattak mint
a sajátjukba),legalább kötelességet éreztek az állam fennmaradása
esetleg jól müködése iránt.Manapság azonban mindenük megvan és
már ilyen kötelességet sem éreznek.Mehet csődbe az állam.Most a
saját lelki üdvösségük a cél.Sajnálni kell szegényeket hisz csalodtak
az “istenükben”.Fogadják is öket tártkarokkal a papok,akár a tékozló
fiukat.A probléma csak az hogy itt az apa nem egy nyomorult koldust
ölel a keblére és ezt nem puszta szánalombol teszi, hanem busás haszon
ellenébe.Ezért möködnek manapság ilyen olajozottan a vallások.

történelmi leleplezés

A hiteles történelmi dokumentumok hiánya, ami az ókórt és a
“sötét” középkort illeti, ma már bevallott tény a tudományos
világban.Ez már önmagában is bizalmatlanságot kelt
a történelmi irások iránt,azonban a legnagyobb gyanú akkor
merült fel amikor kiderült hogy a csillagászati jelenségek
(nap és hold fogytkozások),melyeknek időpontját visszamenőleg
meg lehet állapitani,nincsenek szinkronban a történelmi
feljegyzésekkel.Ezen tényekre több komoly tudós reflektált,
ugy mint Newton,Hardouin,Baldauf,Kammeier és legujabban több
tudós csapat, akik közül a legalaposabb munkát a Lomonoszov
egyetemen dolgozó A. Fomenko vezette csoport végezte el.Az a
tény hogy a csapat munkatársai matematikusok (hiányoznak
a nyelvészek,a történészekről és a vallás képviselőirol szó
sem lehet) a mű megkérdőjelezhető dolgokat is tartalmaz.
Ez azonban még nem jelenti a leleplezett történelmi hamisitások
cáfolatát.

A kutatók statisztikai modszert alkalmaztak és a számok ahogy
mondani szokták makacs dolgok.A történészek ha menteni akarják
a még menthetőt akkor nem a strucc politikát kellene alkalmazzák,
hanem igenis figyelembe venni a tényeket,és szépen átirni a
történelmet.

A tény az hogy amennyire makacsok a számok, épp olyan makacsok
az érzelmek.Az emberek ugyanolyan erősen ragaszkodnak a
történelmükhöz mint a vallásukhoz.Mindkettő a hitre alapoz és
amint az emlitett kutató csoport megállapitja, a történelmi és a
bibliai irások között szoros kapcsolat áll fenn.

A Fomenko és csapata által felállitott elmélettel elég elismerően
foglalkozott Lukács Béla fizikus is.

Vegyük szemügyre B.Lukács: “PTOLEMY’S ALMAGEST AND FOMENKO’S
OPINION ABOUT IT” cimü cikkét.Elismeri Fomenko érveit a mellett,
hogy a nevezett Ptolemeusz nagy valoszinűséggel nem a második
hanem valahol a tizedik század körül élt.Azért mindig ad egy kis
százaléknyi esélyt annak, hogy mégis igaz lehet a történelem.
Hát ugyebár ovatosság nem gyávaság.Amit azonban kifogásolok az
a hivatalos “tudományos”magyarázatok majmolása.

Ezt olvasom a cikkében:”Almagest” seems to come from the Arabic
determinate particle “Al”=The + “Megalé Syntaxis” = Great
Compilation (or Megiszté=Greatest)Arabic name al-majis?i (???????),
from which the English name Almagest derives.A szavak ilyetén valo
csürése-csavarása nagyon ismeretes amikor az igazat el akarják
kendőzni.

Al-majis,megiszté,megalé,aztán egy feltételezett ókori szóból
egyből angol szó lesz”almagest”.Ilyen elválasztásban Al+magest
a szónak nincs értelme.
Azonban ha az elválasztást igy csináljuk:alma+gest,akkor sokkal
értelmesebb képet kapunk.

Persze nem mindenki érti a magyar nyelvet s még kevesebben
gondolkodnak magyarul.

Az alma egy magyar szó ami egyszerre a legismertebb gyümölcs,
de ugyanakkor a mitologiában, de még a bibliai tanitásban is a
tudást jelképezi.A “gest” szót nagyon jol ismerjük a kronikáinkból.
A wikipedia szerint kalandozást,viselt dolgokat jelent és a 13.
században használták elöször latin nyelven.

Ilyen megvilágitásban az almagest nem más mint kalandozás a
tudományokban.
Kinos magyarázatot találunk a Wikipédián az “alma mater”
szora is:”Alma mater (Latin: “nourishing mother”), pronounced UK:
/’ælm? ‘me?t?r/, US: /’??lm? ‘m??t?r/), was used in ancient Rome
as a title for various mother goddesses, especially Ceres or Cybele,
[1] and in Christianity for the Virgin Mary”.

“nourishing mother”=tápláló anya-ebben az esetben az “alma mater”-t
nem az egyetemek, hanem a bölcsödék ajtajára kellene felirni.

Akár csak az elöbbi esetben az alma itt is tudást jelent.A szóösszetétel
pedig a tudás anyját.

Az alma és a tudás közti összefüggést Fomenko sem hagyja szó nélkül,
de ugyebár minden szentnek maga felé hajlik a keze, igy a tudás nála
nem alma hanem az orosz nyelvnek megfelelően jábloko.Innen aztán
nyaktörö ugrásokkal kapcsolatot teremt a jábloko és a ball(angol vagy
nemzetközi ballon) szó között.Megemliti hogy a középkori királyoknál a
jogar mellett- ami a hatalmat szimbolizálja-, megjelenik az alma egy
gömb alakjában,ami a tudást szimbolizálja.

Feltevődik a kérdés hogy miért épp a gömb szimbolizálja a tudást?Az
hogy a föld gömbölyű ma közhely, de ennek a megértése a közép korban
nem akárkinek adatott meg.Ennek a megértése jelentette az akkori
legnagyobb tudást.Egy király ha nem is a kisujjában de legalább a
“tenyerében” kellett hordania ezt a tudást.

A fenti megvilágitásban a tudás szimboluma elöbb a gömbben
materialzálodott,hogy aztán idővel átkerülve a mese(mitosz) világába,
almává váljék.Igy le lehet vonni azt a következtetést amit Fomenkoék
nagyon keményen állitnak hogy az almával kapcsolatos legendák is
mint Ádám és Éva,valamint Páris és Heléné legendái mind a késői
középkorban keletkeztek.

Amig a Heribert I. féle csapat és mások, csak egy bizonyos “fantom”
korról beszélnek,addig a Fomenko és csapata munkájában a hangsuly
az időcsusztatásokra esik.Ezek az időcsusztatások szerintük lehetnek
33O,75O,1O5O,vagy 18OO év.Vagyis bizonyos középkori események le lettek
másolva kisebb modositásokkal és vissza csusztatva az időskálán,
mint más történelmi események.Ez alól nem tesznek kivételt a bibliai
irások sem.Ez nem kis ellenszenvet vált ki az érzelmi centrikus
emberekből.

Egy tanárnak aki valamilyen katedrán tanitott egy pár évig,többszőr
akadtak esetei amikor valamelyik diák puskázott, vagyis másolt,
könyvből vagy a kollégájától és be kellett bizonyitani a másolás
tényét,meg azt hogy milyen forrásból történt a másolás.Egyetlen
dolgozatnál, tapasztalt tanár ezt hamar leleplezi.Azonban egy olyan
terjedelmes anyagnál mint a világtörténelem, ez nem könnyü feladat
volt.Ezért nem csodálkozhatunk ha a Fomenkóék műve nem tökéletes.
Egy pár elütés miatt semmisnek nyilvánitani a Fomenko és társai
munkáját,mint ahogy egyes történészek teszik nagy tévedés volna.
Az igazságot nem lehet véka alá rejteni,még akkor sem ha
egyeseknek sérti az érzékenységét.Gyanitani lehet hogy mind az ami

nevetségessé teszi a csapat munkáját utólag lett beépitve külső nyomásra.

vallás

Image

Közhelynek számit,hogy a vallásosság az ember alaptermészetéhez tartozik.
Érdemes megvizsgálni hogy mi az a közös jellemvonás ami az összes vallásban megtalálható.
Az egyik közös vonás a félelem.Az ember a nagy természeti jelenségek
mozgató rugójában mindig egy természet feletti lényt(Istent) lát,és ennek
a kegyeit probálja valami módon megnyerni.Mivel a természeti jelenségekben van egy ritmikusság,ezért a vallásos ember is ezt a ritmikusságot próbálja követni az Istennel való kapcsolatában.Ritmikus időközökben imádkozik,ritmikus időközökben eljár a templomba,a pap ritmikus időközökben ugyanazt a szöveget ismétli és igy tovább.

A természetbeli ritmikus folyamatok persze nem csak a gondolkodásunkban,hanem az emberi szervezet szomatikus működésében is visszatükröződnek.
A sziv ritmikusan dobog,ritmikusan lélegzünk,ritmikusan táplálkozunk,
ritmikusan alszunk és igy tovább .Tudni való hogy egy ember annál
egészségesebb minél szabályosabb ez a ritmus.A betegségek nagy része pedig a ritmusok zavaraiból adódik.A tudatos ritmikus folyamatok bevezetése mint a vallási szertartások,épp ezeket a szomatikus ritmusokat jönnek megerösiteni.

Normális következtetés,hogy a természetes szelekció folytán azok az emberek szaporodtak el, akiknek öseik ezt a ritmus megerősitést gyakorolták.

Kezdetben nem volt szükség filozofiai fogalmak bevezetésére mint az örök élet,az egyisten,a menyország,az igazság stb.Amig az ember az álom világot nem különitette el az ébrenléttől annyira mint napjainkban,fel sem vetödött az igény a halhatatlanságra.Az ember álmában találkozott az elhunyt hozzátartozóival.
Az hogy ez a találkozás kissé különbözött az ébrenléti dolgoktól,nem okozott neki olyan nagy értetlenséget mint napjainkban.Megtapasztalta, és lehet hogy a memoriája egy kicsivel jobban müködött mint sokunknak manapság,hogy az ember folyamatos változásban van.Felnött gyerekeink egyáltalán nem hasonlitanak azokhoz akik kis korukban voltak.A hozzájuk való kapcsolatunk és érzelmeink is lényegesen megváltoztak.Ugy ahogy el kell engednünk a gyerekeinket ha felnöttek, épp ugy el kell engednünk más szeretteinket, ha eltávoznak a földi létből.Ezt a multban sokkal természetesebben meg tudták élni.

Az akkori emberek sokkal többet tudtak az ugynevezett álomvilágról mint a ma civilizált embere, aki szinte ignorálja azt a világot.Sokan ugy képzelik hogy az álomvilág nem más mint az agy szubjektiv produktuma,vagyis illuzió.Valójában amit a világból látunk, az is az agy produktuma,csak azzal a különbséggel hogy ennek van egy külső objektiv oka,ami nem más mint maga a világ,amelyben bizonyos törvények uralkodnak.Ezen törvények felismerése biztositja az embert a felöl,hogy ébren van vagy álmodik.Ha azt látja hogy a dolgok a megszokott természeti törvények alapján logikus sorrendben folynak le akkor meg van gyöződve a felöl hogy a valóságot és nem álmot lát.Tehát a külső valóság és ennek az agyban leképzett változata közt, a hasonlóság a logikai összefüggésekben keresendő.Ha azonban az álmokban is felfedezhetjük ezen logikai összefüggéseknek a jelenlétét,már pedig ez a helyzet,akkor joggal feltételezhetjük,hogy az álomvilág sem szubjektiv illuzió,hanem egy más valóságnak az agyban való
visszatükröződése.Ebben a más valóságban persze más törvények uralkodnak és ezek mentén kell keresni a logikai összefüggéseket.

Minden vallás lényege abban áll hogy hisz egy túlvilágban.Az ebben való hit
legnagyobb akadálya amint a fentiekből kiderűl az a logikus gondolkodás,
amit szorosan a természet törvényeihez kapcsolunk.Ezt az akadályt felismerve a legtöbb vallási irányzat megprobálta a logikus gondolkodást kiiktatni,a tulvilági dolgokat pedig kiismerhetetlen titkokként beállitani.Ha a ma létezö vallások valóban az emberek üdvösségére szolgálnának,akkor a papság legfontosabb feladata a tulvilági törvények kikutatása lenne.Azonban a mai vallások a világi hatalom anyagias érdekeit szolgálják és papjaik túl elpuhultak ahhoz hogy tulvilági dolgokkal képesek legyenek foglalkozni.

Az ősvallás lényege a tulvilág és a lélek halhatatlanságába vetett hit.A modern vallásokat nem a tulvilág mintájára, hanem az adott társadalmi
berendezkedés mintájára alkották meg.Amig nem került sor a kis királyságok egyesitésére addig divott a többisten hit.Az egyisten hit hirdetése egybe esik a birodalmak egységesitésére való törekvéssel.A modern vallások attól függetlenül hogy egyisten, vagy többisten hitűek, mindig is a világi hatalmak szolgálatában álltak,és ezért a földi léten túli elképzeléseik is torzultak.
A pokol és a menyország nem más mint az evilági zsarnoki rendszerek tükörképei.

A népesség tulszaporodása is a modern vallások terméke.Az ősvallást gyakorló természeti emberek soha nem szaporodtak túl.Harmoniában éltek a természettel és önmagukkal.Mindig annyi ember maradt életben amennyit a környezet képes volt eltartani.A halál természetes folyamatnak számitott és mivel hittek a tulvilágban és a lélek halhatatlanságában a szeretteik elvesztése nem jelentett olyan nagy fájdalmat számukra mint a modern ember számára.Minden felekezet arra törekszik hogy minél több hive legyen.Ezért fel sem merül bennük a szaporodás korlátozásának szükségessége

Manapság az a tévhit kering, hogy azért van szükség sok emberre mert igy
nagyobb esélye van annak, hogy ezek közt kiváló adottságokkal rendelkező egyének is szülessenek.Ha ugy képzeljük el az emberiséget, hogy valamikór a történele folyamán létezett egy nagyon fejlett törzs amely összekeveredett,vagy inkább beolvadt egy nálanál jóval népesebb de az evolució alacsonyabb fokán álló népességbe,akkor az elképzelés helytálló,és valoszinű hogy ez a helyzet.
Ezzel a modszerrel azonban nem lehet megváltani az emberiséget,söt még nagyobb mélységekbe lesz taszitva.Képzeljük el hogy egy tolvajságra és rablásra berendezkedett családban születik egy nagyon okos gyermek.Kilencven százalék fölötti annak az esélye, hogy ebből a gyerekből is rabló lesz, de sokkal magasabb fokon fogja művelni a rablást mint a család többi tagja.

Érdekes paradoxon hogy a mai vallások zöme inkább az evilági dolgokkal van elfoglalva,és mégis szemet huny a legnagyobb veszély elött ami az emberiséget fenyegeti és ami nem más mint a népesség túlszaporodása.Ez nem csak az emberi fajt veszélyezteti hanem végső soron az egész földi élet kipusztulásához is vezethet.

minden másként volt

103_sargarigo

Egy népnek csak akkor lehet jövője ha van múltja.Ezt az igazságot
már régóta felfedezték különböző népek nagyokosai akik aztán
gyártottak is maguknak történelmet, gondolván hogy minél mélyebre
hatól a multba akár a gyökér a földbe, annál erőteljesebb a
“lombozat” amit táplál.S tették ezt a legjobb szándékkal népeik számára,
mitsem törődve azzal, hogy más népek rovására cselekednek.

Ma már mindinkább kiderül,hogy ezek a gyökerek álgyökerek.
Megállapitott tény, hogy az első ezredforduló elöttről nem
léteznek hiteles dokumentumok és hogy az ókori történelem
nagyrésze nem más mint történelmi regény.

Ahhoz hogy egy történelmi regény vagy ha ugy tetszik legenda,
történelmi ténynek minösüljön  szükség volt a vallás áldására.
A világtörténelmet és a hozzá kapcsolt idoszámitást,a tridenti
zsinaton szentesitette a katolikus egyház.

Ebből már lehet következtetni hogy kik voltak a világtörténelem
haszonélvezői az első körben:A zsidók,a görögök és a rómaiak.Ezen
népek történelme eresztett a leghosszabb gyökeret.A zsidók, mivel
ök találták fel a keresztény vallást,amely nem csak hatalmat biztosit,
de anyagilag is jol jövedelmez.Ez az egyetlen piramis játék ami
soha nem csödől be.Ezzel Pál apostol is tisztában volt amikór a
megtért gazdag keresztényektől halomra kapta a segélyeket amelyeket
a Jeruzsálemi szenteknek szállitott.Egy idő után aztán az egyház
intézménye, amely jo fejős tehénnek bizonyult, hogy-hogynem átkerült
Jeruzsálembol Bizáncba,ahonnan bizonyos idő elteltével tovább
vitték Romába.Ugyanezt a műveletet probálta folytatni Szép Fülöp
(Filippe le bel) francia király, aki ugy gondolta hogy most rajta a
sor a “fejésnél”.Ez a “fejés” aztán több templomos lovag máglyahalálába
került.
Ez olyan mint a Benedek apó meséjében a “terülj-terülj asztalkám”.
Igaz hogy a mesében az asztalka csak egyszer cserél gazdát és az
orvgazda hamar elnyeri jutalmát.
Azért ugy látszik hogy az Avignoni fogság megtette a
hatását mert a franciák is vissza tudtak menni az okóri Romáig
a gallok révén.
Amint láttuk minden olyan nép amely a középkórban számitott, kapott
egy-egy szeletet az ókorból.Miért maradt ki ebből a magyarság s a
legtöbb kelet europai nép?A válasz egyszerü:A világtörténelmet a
tridenti zsinaton szentesitették 1550 körül.Ekkor már Magyarország
török megszállás alatt állt,a magyarság szine java odaveszett,az
életben maradottaknak kisebb bajuk is nagyobb volt annál, minthogy a
történelemmel foglalkozzanak.Ugyanigy a többi kelet- europai ország
török,tatár-mongol megszállás alatt állt.

Az első évezred elötti idökből egyetlen europai nép sem rendelkezik
megbizható történelmi adatokkal.Elég megemliteni azt a tényt hogy a
legtöbb olaszországi ókori lelet az etruszkoktól származik,
és ennek ellenére az összes ugynevezett ókori történelmi forrásban
alig vannak emlitve.Ennek az az oka hogy addig amig rá nem jöttek az
etruszkok nem indo-europai eredetére,addig a romaiakkal azonositották
öket.
Titus Livius olyan részletesen ir a romai ókorról, hogy hosszasan idéz
különböző államfők meg hadvezérek párbeszédéből.Ugyanilyen stilusban
ir a legtöbb ókori történész.Az már nem okoz gondot a történelemhivőknek,
hogy abban az időben nem csak hang és képrögzitök, de még papir sem létezett.

Mindebből a következtetés az hogy ókor létezett de egészen másként.

Ha valami igazságot ki akarunk mazsolázni a történelmi irásokból,
akkor a sorok közt kell keresgélnünk.

Lássunk egy példát a történelmi személyiségek metamorfizmusáról:
“…one of the earliest references to the original “King Arthur,” known
here as “Riotimus” (from Celtic *Rigo-tamus “King-most,” “Supreme king,”
later literarily confused with a Latin name, Artorius).”(Jordanes)

“Az elsö Artur királyról szoló beszámolók ugy emlitik
mint “Riotamus” ami a kelta Rigo-tamus névből ered Rigo=király,tamos=
=legfelső.Később össze keverték a latin Artorius névvel.”
A rigo(sárga rigó) egy madár de nem akármilyen,a szine azonos a
császárok által használt szinnel,de a rigó csak magyarul rigó.

L.N.Gumilev:”A nyugati hunok keveredtek az ugorokkal és szarmatákkal”.

A kérdés az, hogy hol keveredtek és mikor?Figyelembe véve az időrendet
ez a keveredés csak is a Kárpát-medencében történhetett.Jordanes amikor
egy szigetről ir ahonnan a gótokat származtatja, igy ir:”This island lies
opposite the river Vistula, which rises in the Sarmatian mountains …”
Ez a sziget a Visztulával szembe fekszik amely folyó a Szarmát hegyekből
ered …”A Visztula a Kárpátokból ered,tehát ezek a Szarmát hegyek.

De lássuk mit ir egy másik ókori történész Ammianus Marcelinus a
szarmatákról a Rerum gesterum libri qui supersunt c. müvében:

“Visoque imperatore ex alto suggestu iam sermonem parente lenissimum
meditanteque algoqui velut morigeros iam futuros quidam ex illis
furore percitus truci calceo suo in tribunal contro “marha,marha”,
quod est apud eos signum bellicum,exclamauit eumque secuta incondita
multitudo vexillo elato repente barbarico ululans ferum in ipsum
principem ferebatur,qui cum ex alto despiciens plena omnia discurentis
turbae cum misillibus vidisset retectisque gladis et verrutis,iam
propnquante pernicie externis mixtus et suis ignotusque.”

Magyarul:”Amikor a császár megjelent az emelvényen,és barátságos hangon
éppen megszolitani készült,s ugy akart hozzájuk beszélni mint a jövőben
engedelmes alatvalóihoz,egyikük éktelen haragra lobbanva az emelvény
felé hajitotta a csizmáját,és ezt kiáltotta “marha,marha” ami náluk
csata kiáltásként hangzik.Erre az egész gomolygó tömeg arra felé todult,
és hirtelen magasba emelve a barbár zászlót,vad üvöltéssel egyenesen a
császár felé rohant,aki a magasból letekintve mindenféle ide-oda futkosó
tömeget látott feléje közeledni dárdákkal,kivont kardokkal,kopjákkal.
“A történet lényege:II.Constantius császár 359-ben hadjáratot vezetett
a mai Bácska(Vajdaság) területén,hogy a szarmata háboruba beavatkozzon.
A jelenetet persze megtorlás követte.Ez a “marha,marha” kiáltás semmi
más nyelvben a magyaron kivül nem létezik.A csata kiáltás a csata
kezdetét jelenti.Vajon ki indúl levett csizmával a csatába?

Itt elég furcsa dolgokkal állunk szembe.A hivatalos történelemkönyvekben
a szarmaták ugy vannak feltüntetve mint egy kis néptöredék amelyik
hirtelen előjön a ködből s aztán ugyan olyan hirtelen a ködbe vész.Itt
pedig az áll hogy nem csak a Kárpátokot birtokolták hanem a Bácskát is, és
ráadásul magyar nyelven sértegetik a romai császárt.

Következtetés csak az lehet, hogy vagy a magyar történelmet vissza kell
vinni a római korig, vagy a római kort előre hozni a magyar korig.

Sokat feszegetett kérdés hogy a magyar nyelv a Kárpát-medencében alakult ki ,
vagy valahonnan keletről hozták a honfoglalók?

Véleményem az, hogy valamikór létezett egy globalizált kultura egységes nyelvvel.
Aztán egy természeti katasztrófa folytán hirtelen beállt egy jégkorszak.Az emberi élet
fennmaradásának a feltételei két helyen voltak emberileg kielégitőek.A Kárpát-
-medence,a termálvizeinek köszönhetően és a perzsa öből(Sumér),a köolajának
köszönhetően.Az utobbi rövid távon alkalmasabb volt a civilizáció tovább
vitelére,de ugyanakkór hosszu távon nem volt eléggé védett a külső
támadások ellen.Az elöbbi nem biztositotta a kultura magas fokú művelését,
de mivel védetebb volt, igy a nyelvet át tudta menteni az utókorra.

Jézus királlyá koronázza II.Rogert

Jézus királlyá koronázza II.Rogert

Mivel a történelem olyan hivatkozásokat tartalmaz,amelyek egyes
népeknek előjogokat biztositanak, mig más népeket ebből kizárnak,
ezért a történelemhamisitás bünténynek számit.
Komoly tudósok állitják hogy az első évezred elötti történeti
irásoknak a hitelessége megkérdőjelezhető,és ezeknek a zömét
az ezredforduló után irták,tehát hamisitványok.Talán ilyenek a
“Pun háborúk”is.

Nem célom untatni a kedves olvasót különböző állitólag megtörtént
események részletes leirásával,ezért csak a leleplezéshez szükséges
mondatokat irom ki a történetből.Az idézetek a Wikipédiából származnak.

“I. e. 480-ban Gelon, Szürakuszai türannosza görög támogatással
megkísérelte egyesíteni a szigetet. Karthágó nem hagyhatta figyelmen
kívűl ezt a fenyegetést,és Perzsiával szövetségben háborút indított
a görögök ellen, elindítva addigi legnagyobb szabású katonai akcióját,
Hamilkar vezetésével. A források Hamilkar seregét háromszázezer fore
teszik, ami valószínuleg túlzás.”

“Útban Szicília felé azonban a rossz időjárás miatt Hamilkar jelentős
veszteségeket szenvedett. Panormusnál (a mai Palermo) szállt partra…”

“(Ebben az időben haladt keresztül Mago Barca először a Szahara sivatagon,
Hanno a navigátor pedig Afrika partjai mentén mélyen délre hajózott.)”

“Bár ugyanebben az évben az ibériai gyarmatok elszakadtak, megfosztva
Karthágót fő ezüst- és réz forrásaitól,Hannibal Mago Hamilkar unokája már
készülodött az újabb szicíliai hadjáratra, miközben expedíciók indultak
a mai Marokkó és Szenegál területeire és az Atlanti óceánon…Utódja,
Himilko, bevette Gela városát és többször legyőzte az új szürakuszai
türannoszt.”

“I. e. 315-ben Agathoklész, Szürakusza türannosza, megszerezte Messinát.
I. e. 311-ben, az érvényes békeszerződést megszegve, megtámadta Karthágó
maradék sziciliai birtokait és ostrom alá vette Akragast.Hamilkar vezette
a karthágói ellencsapást, hatalmas sikerrel. I. e. 310-re az övé volt
majdnem egész Szicília, és már magát Szürakuszát ostromolta.”

Az első pun háború (i. e. 264-241)

“A római seregek a szárazföldön elfoglalták Szicília nyugati felét,
Hamilkar Barkas serege a sziget nyugati végébe szorult vissza.”

“Miután Karhago gyözedelmesen került ki a zsoldos háborúból két
ellentétes frakcio jelent meg:a reform párti Hamilcar Barca vezetésével,
mialatt a másik sokkal konzervativabb Nagy Hanno vezetésével.Az iberiai
félsziget meghoditása Hamilcar Barca és veje Szép Hazdrubal idejében
kezdödött i.e.229-ben.Hamilcar elesik 228-ban egy csatában.Hazdrubalt
221-ben meggyilkolják és Hannibál veszi át a helyét.”

A második pun háború (i. e. 218-201)
“Kiváló képességű hadvezér került a pun seregek élére, Hannibál, aki
Róma esküdt ellensége volt. Hispánia hegyi törzseiből verbuvált zsoldos
gyalogsággal, numídiai lovassággal és harci elefántokkal indult el
Hispániába.”

“Három hadszintér létezett:Itália,ahol hannibál töbszőr is legyőzte a
romai seregeket,Spanyolország ahol Hazdrubál,Hannibál fiatalabb fivére
váltakozó szerencsével harcolt a kolóniák védelmében,és Szicilia ahol a
romaiak voltak fölényben.
Ez meggyőzte a karthágói parancsnokot, Hannibal unokaöccsét, Hannót,
hogy a rómaiakénál fele akkora haderővel is vállalnia kell a nyílt
ütközetet, mielött még segítségére érkezhetne seregével Hannibal bátyja,
Hasdrubal. A Kr. e. 218-ban vívott cissai csatában a rómaiak győztek.
Appianosz szerint Kr. e. 213-ban Hasdrubal Barkasz elhagyta Hispániát,
hogy szembeszálljon Syphaxszal. Bár lehet, hogy utólag összekeverték
egy másik karthágói vezérrel, Hasdrubal Giszkóval.
Az első szárazföldi támadást a karthágóiak hajtották végre Kr. e.
215-ben Szardínia ellen, Kopasz Hasdrubal és alvezére, Hampsicora
vezetésével.A rómaiak sorsát megpecsételte, hogy Mago Barkasz, Hannibál
öccse egy elrejtett csapattal hátulról támadta meg őket.”

A harmadik pun háború (i. e. 149-146)
“A hősies ellenállás ellenére a várost földig rombolták. A legenda, miszerint
sóval hintették be a város romjait, egyetlen ókori forrásban sem található meg,
ez a szokás ismeretlen volt a rómaiak számára. Csupán a Biblia két részén,
Mózes ötödik könyvében (29, 22) és a Bírák könyvében (9, 45) jelenik meg,
mint azok büntetése, akik elfordulnak az Úrtól. Karthágó kapcsán ez csak
a Kr. u. 2. században került elő, és elterjedése valószínűleg a középkori
krónikásokhoz köthető, akik szívesen vettek át jeleneteket a Szentírásból.
A középkori krónikák egyébként úgy tudják, hogy Attila 452-ben szintén
lerombolta, és sóval hintette be Padovát, ahogy Barbarossa Frigyes is
tette Milánóval 1162-ben.”

Nesze neked történelem!

Az idézett mondatok elején szemet szúr a Panormus(Palermo) név.Ez a név
nagyon emlékeztet a normannokra,akik egy fél évszázadig Szicilia urai
voltak,de nem i.e.300-ban hanem másfél évezreddel később.A kapcsolat
tisztázása végett lássuk a középkori eseményeket:”Róbert öccse, Roger
meghódította Szicíliát, és a terület grófja lett. Szicília már majd
két évszázada muzulmán fennhatóság alatt állt, így az egyház támogatta
Roger hódító hadjáratát, amelyet egyfajta keresztes háborúnak tekintettek.
Fiát Róbert utódainak halála után 1130-ban II. Roger néven Szicília,
valamint Apulia és Capua hercegségek királyává koronázták.”

Amint a feltett képből is látszik a nyomatékosság kedvéért a koronát nem
a pápától, hanem egyenesen Jézus Krisztustól kapja.Ne feledjük hogy a
képeket is fontos dokumentumoknak szánták.A normann keresztes lovagok
eredményesen “téritettek” a mai Tunézia, vagyis az ókori Kárthágo területén.
Tehát a normannok sziciliai uralma egy fél évszázadot tartott.Nem nagyon
kedvelték öket sem az olaszok sem a németek,azonban kitünő kapcsplataik voltak
a pápai hatalommal VII. Grgely idejében.

Az ókor történetirása ekkór már folyamatban volt.A “ló lába” ott lóg ki,
hogy Palermót az ókorban( micsoda véletlen) Panormusznak “hivták”.Ez nagyon
jol jött volna a normannoknak ha 1194-ben nem kellett volna végleg
elhagyniuk a szigetet.Lehet hogy ez nem szúrna szemet, ha a normannok
nem keresztes lovagokként hoditották volna meg Sziciliát,és nem találnánk
hasonló párhuzamokat más keresztes lovagok történetében,például a teutonoknál.
A teutonok “ókori” városa amely a tervezett meghoditandó birodalom fővárosa
akart lenni Teutoburgium volt.Ez valahol a Bácska környékén pozicionált kitünő
hely egy közép-europai birodalom fövárosának.Ez persze nem jött össze, s miután
II.Endre magyar király elkergette öket,ráfanyalodtak Poroszföldre, ahol az őslakós
poroszokat részben megtéritették,részben németesitették,részben kiirtották.

A kárthágoi uralkodók és hadvezérek nevei eröltetett rokonságban állnak.
A valóságban az uralkodók általában nagy egyéniségek és ezért ritkán
választnak olyan nevet ami összetévesztheti őket más uralkodókkal.ebből
is látszik hogy ezek csak egy gyenge fantázia szüleményei.

Hamilkar i.e.480
Mago Barca
Hanno
Hannibal Mago(Hamilkar unokája)
Himilko (Hannibal Mago utodja)
Hamilkar i.e.310
Hamilkar Barca i.e.264
Nagy Hanno
Hazdrubal (Hamilkar Barca veje,Hannibal fiatalabb fivére)
Hannibal
Mago Barcas(Hannibál öccse)
Hazdrubal Barcas?
Hazdrubal Gisco?

A harnmadik pun háborúra a szerzők teljesen kifogytak a fantáziából,
igy a Kárthágoiak részéről már nem szerepel egy név sem.

A reneszánsz kora valóban a “feltámadás” kora.Zsidók,görögök, rómaiak,
gallok,kelták,teutonok,stb.mind olyan népek akiknek a történelmében
van egy ezer éves Csipke Rozsika álma, majd a reneszánszban ujra életre
kelnek.A hivatalos történelem persze azt állitja, hogy ezek a népek
valojában tulélték a “sötét” ezer évet,de ez alatt az idő alatt nem
alkottak semmi érdemlegeset.Ezt a tézist elfogadni egyszerűen
képtelenség.Az ujkor legsötétebb időszakában amikór már a népsüruség
miatt nem lehetett elrejtőzni,az ésszel megáldott emberek alkottak még
a börtönökben is.Arra sem lehet hivatkozni hogy a sötét kórban létrejött
alkotások a barbár népek miatt vesztek volna el.Hogyan maradtak
fenn akkor az állitólagos ókori alkotások?Sehogy.Egy pár kőbe vésett
iráson kivűl, ezek mind a reneszánsz korában gyártott hamisitványok.A
hamisitások célja az országszerzés volt a saját népeik számára.A legtöbb
europai népnél az irás a X.század körűl jelent meg.Az elején inkább
különböző jogi megállapodások rögzitésére használták, amire aztán
hivatkozni lehetett.
Egyes hamisitókat lelepleztek, mint az angol Macphersont,de az
ilyesmit sosem verték nagy dobra.Macpherson a skociai gael nyelvet
használta az állitólagos Osian költő dalainak irásánál.Csak sejtem hogy
ö nem tartozott sem a keresztes lovagok, sem a papok kasztjához,ugyanis
ezeknek nagy “erényük” volt az anonimitás.Arany Jánosnak is van egy műve
“Homérosz és Oszián” cimmel.A Homérosznak tulajdonitott irások valodi
szerzője is nagy valoszinüséggel egy Omer (Homer)nevezetű keresztes lovag
aki maga is részt vett a keresztes hadjáratokban.Ezt nem lehet beismerni
mert akkor tul nagy “lyuk” keletkezik az ókori történelmen,arra pedig az
egyház áldását adta.

Manapság a papok inkább csak a husvéti reggelit szokták megszentelni,de a
középkorban minden emberi alkotásnál szükség volt a papi,különös alkotásoknál
mint történelmi irás egyenesen pápai szentesitésre.Aki ezt el tudta érni,annak
az irását senki sem merte megkérdőjelezni.Ugy tűnik hogy a pápai áldás nem
nagyon akarózott rászállni sem az angolok, sem a skandináv országok ókori
történelmére.Ez nem csoda mert ezen országok népei mind áttértek a
protestantizmusra.

“A mai Dánia területe a régészeti emlékek tanúsága szerint kb. Kr. e. 12 500
óta folyamatosan lakott; a földmuvelés Kr. e. 3900 körül kezdodött.[13] A
rómaiak kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn az itteni népességgel.”(wikipédia)

És mégis a romaiakkal való állitolagos kereskedelmükön kivül nem nagyon
eresztettek okori történelmi gyökereket.

A svédek alól kihuzták a szőnyeget a németek, mivel a gótok mint ókori
szereplők kiestek a hatáskörükből.A norvégok is csak az ezredfordulón
jelennek meg normannok, vagy vikingek néven.Vegyük hát tudomásúl hogy
amit szabad Jupiternek azt nem szabad az ökörnek.

Vissza térve a normannokra, meg kell jegyezni hogy körülbelől abban az
időben jelentek meg a kontinensen viking néven, mint a magyar honfoglalók
a Kárpát-medencében hungárus néven.

Igy ir róluk a Wikipédia:
“A pogány vikingek a 9. században többször is betőrtek a Nyugati-frank
Királyság területére, egészen addig, míg III. (Együgyű) Károly a hagyomány
szerint 911-ben a Rollo nevű normann vezérnek nem adott egy nagy terűletet
a Szajna alsó folyásánál, valószínűleg azért, hogy Rollo az embereivel védje
meg a Szajna-völgyét a támadások ellen.
A legvalószínubb, az erősen hiányos források és a kutatások által legjobban
alátámasztott feltételezés szerint a normannok a francia urak helyét
elfoglalva lettek a terület gazdái, s alattvalóik francia parasztok voltak.
Miután letelepedtek, és felvették a kereszténységet, elkezdodött asszimilációjuk.
Rollo bizonyíthatóan egy elokelő francia nemes lányát vette feleségűl, s
valószínű, hogy a többi normann nemes is kiépítette családi kapcsolatait a
francia nemességgel. Nem a skandináv nyelvet beszélték többé, hanem a franciát.”

Ugyanez a folyamat játszott le a Kárpát-medencében is,a honfoglalók megtanulták
az őslakók nyelvét.Mivel lehet dokumentálni hogy ez itt másképp történt volna?