fabsanyo

Gondolatok

Gender study

csimpánz

Egy tinidzser számára minden információ ami a szexuális élettel kapcsolatos prioritást élvez.Nem sok főiskolán oktatják az ezzel kapcsolatos dolgokat,ezért van olyan nagy népszerüsége azon egyetemeknek,ahól bőségesen kinálják ezen információkat.Az egyik ilyen egyetem tudtommal a CEU.

A gender elmélet szerint létezik vagy 6o féle szexuális identitás.Ez lehet igaz is,de már az is elgondolkodtató ha csak vagy hat féle létezik.A közhiedelem szerint a szexuális identitás szoros összefüggésben áll a nemi szervek nagyságával.Ez azonban nem törvényszerű.

A Kama Szutra szerint háromféle női és háromféle férfi nemiszervméret létezik.Ezeket állatokkal példázza,ugy mint nőknél a suta,a kanca és az elefánt,a férfiaknál a nyul,a bika és a csődőr.Az elmélet szerint,a legnagyobb nemi kielégülés a suta és a csődör esetében jöhet létre,az elefánt és a nyul esetében ez egyszerüen lehetetlen.Mindebből az következik,hogy létezik egy olyan kategória, ugy férfiak mint nők esetében,akik csak valamilyen deviáns módon képesek szexuálisan kielégülni.

Hogy mennyire helyes a Kámaszutra észrevétele,az a következő történetből is látszik:

https://magyarkozosseg.net/korhazba-szallitottak-bebiszittert-mert-behelyezte-ra-bizott-babat-egy-testnyilasaba/

Aki katona volt az emlékszik a berukkolást követő orvosi vizsgálatra,amikor az ujjoncok meztelenre vetközve végig mennek egy orvosi kommisszio elött,és ezek szortirozzák őket különböző egységekbe.Itt a vizsgálat elsősorban a nemi szerv nagyságára irányul,mert a nemi szerv nagysága általában forditott arányban áll az intelligenciával.Nem nehéz megfigyelni,hogy egy emberszabású,testsullyához képest, sokkal nagyobb nemi szervvel rendelkezik mint egy ember,vagyis a nemi szerv mérete fajfüggő.Itt már is jön a cáfolat,hogy hogy függhet valami olyasmitől,ami nem létezik,mert ugye emberi fajok nem léteznek a mai polkorekt szóhasználatban.De ha valóban egységes az emberi faj,akkór hogy magyarázzuk meg ezt az oriási szóródást a nemi identitás terén?Bármelyik állatfaj esetében két féle nemi identitással állunk szemben.Az állati homoszexualitás ritka és csak olyan esetben áll fenn amikór ugyanolyan nemű állatok össze vannak zárva.A nemi szervek mérete ugyanannál a fajnál nem mutat jelentős különbséget.

Itt valójában arról van szó,hogy olyan emberek uralják a tudományt és a vallást,akiknek érdekében áll az igazság elferditése.Tény hogy a hatalmat mindig a kevésbé intelligens de állati ravaszsággal rendelelkező emberek szerzik meg.Valaki azt mondta,hogy annak van szüksége hatalomra,aki valami hamisságot akar elkövetni,mert aki jót akar annak elég a szeretet is.

Gyerekmese az az állitás,hogy minden ember egy tőről származik.Valamikór számtalan emberi faj létezett,a legfejlettebbektől,akiket a mitoszok isteneknek neveztek a legfejletlenebbekig,akiket faunoknak hivtak.A sorozatos keveredés folytán a faji jellegzetességek, ez esetben a nemi szervekre vonatkozólag, mikor egyiknél,mikor másiknál előbukkannak.Ezt a mai tudomány jelen esetben a gender study egyszerüen csak megállapitja,de magyarázatot nem ad rá.

A vallás szerint minden ember egy emberpártól származik.Azonban ,ha jól odafigyelünk a bibliában leirtakra,rájövünk,hogy nem éppen igy van.

A biblia teremtés könyvében leirt bűnbeesést sokféleképpen értelmezik,de az igazi jelentése tabu téma.Még mielött Ádám és Éva gyereket nemzettek,a kigyó elcsébitja Évát.Egy nőt mire szoktak leginkább elcsábitani,ha nem a nemi közösülésre? És ha egy kigyó beszélni tud,akkór az csak szimbólikusan kigyó,igy lehet,hogy flig ember félig állat.És ha Káin nem ütött Ádámra a tökéletes teremtményre,akkór feltehetően a “kigyótól” származott.De lehet ennek a bűnbeesésnek egy másik kézenfekvő magyarázata.A bibliából megtudhatjuk,hogy a választott nép számára az egyik legnagyobb és egyben halálos bűn a sodomizmus(állatokkal való közösűlés) volt.Állat és ember közti nemzési lehetőség nem bizonyitott,habár a mitológiában találunk olyan lényeket,mint a minotaurus ,vagy a kentaurok amelyek ilyen közösülésből származnak.A modern jővőképet megjelenitő filmekben is találunk ilyen lényeket,mintha azt suggalnák,hogy a jővő ilyen irányban fog haladni.Feltehetjük a kérdést,hogy a bibliai tiltás a fajtalan nemi élvezetre vonatkozik,vagy a fajok keveredését hivatott meggátólni?Véleményem szerint mindkettőre.Egy ember-állat keverék sosem lesz sem tökéletes ember,sem tökéletes állat.De van egy még fontosabb jelenség.A nemi élvezet alatt olyan tulajdonságok kerülnek át(mondjuk a bioáramokon keresztűl) egyik félről a másikra,amelyek az adott faj jellemzői.Ezek a tulajdonságok aztán öröklődnek az utódokra.Régi megfigyelés, hogy bizonyos emberek viselkedésben sőt arckinézetben is bizonyos állatokra hasonlitanak.Ezt pedig vallási alapon nem lehet megmagyarázni,mivel Isten nem keverte az embert az állattal.
Idézet Bloch “Korunk nemi élete” cimű könyvéből :57o. oldal
“Ami pedig az állatokkal való valódi fajtalanságot és nemi aktusokat (sodomia,bestialitás)illeti,alig van olyan állat,mely ne szolgált volna valami módon és valamikor az emberi vágyaknak,természetesen leggyakrabban a mindig rendelkezésre álló házi állatok használtattak,mint:kutyák,macskák,juhok,kecskék,tyukok,ludak ,kacsák,lovak.Martin Schurig már 173o-ban Gynaecologiájában,a sodomiás eltévelyedéseknek nagyon gazdag casuistikáját állitotta össze,melyben a megnevezett állatokon kivűl még majmok,medvék és halak fordulnak elő.Az ó-korban kigyók gyakran voltak a fajtalanság tárgyai nők részéről,a mai ölebecskéjének szerepét játszották.A bestialitás elterjedése általános.Különösen hirhedtek annak gyakorisága miatt Kina és Olaszország,az elöbbi országban a lud,az utóbbiban a kecske az,melyet különösen szeretnek a nemi visszaélésre használni.Ló és szamár Indiában és a délszlávoknál a főszerepet játszák a sodomiás tárgyak között.”
Tegyük hozzá,hogy Németországban és egész Kelet és Nyugateurópában épp ugy el volt terjedve mint a fennebb emlitett országokban.

Ugy látom,hogy nem én vagyok az egyetlen akinek ez a véleménye.Itt van például Hertelendi táltós irása a facebookon:

“Atyám, miért van az, hogy az ókori isteneket mind valami állathoz hasonlították, állat fejjel ábrázolták? Hisz ezek a népek tisztelték és félték isteneiket, az állat jelzőt pedig az ember leszólásként, negatív megbélyegzésként használja.
Fiam, ugye ismered a mondást, „Ki mint él, úgy ítél!”.
Nos, az ember néha embertársára is használ állatjelzőket, viselkedése, kinézete alapján.
Kinézetre: lófeje van, tehénszájú, macskaszemű, szamárfülű, majompofa, stb. …
Viselkedésre: éjszakai bagoly, úgy viselkedik, mint a disznó, úgy eszik, mint a disznó, nyerít, mint a ló, cammog, mint a medve, álnok, mint a kígyó, stb…..
Ha az ember saját társaira is talál állat hasonlatot, akkor szerinted azokat az idegeneket, akiket régen nem ismert, milyen jelzővel tud jellemezni? Hát természetesen a környezetében élő állatok mintájára keres hasonmást.

Így lett Zeuszból bika és nem véletlenül kapta a felesége Héra a tehénszájú, tehénszemű eposzi jelzőket.

És mit gondolsz, miért lett Hádész az alvilág istene? Mert egy üreglakó fajhoz tartozott, mielőtt idekerült a világ végéről, ezért hát kerülte a napfényt. Ugyanez az isten jelenik meg a Közel-Keleten, mint Sét, Jahve, de itt már szamárhoz hasonlítják, mert a lakosság egyik leginkább tenyésztett sivatagi haszonállatára emlékeztette őket. De itt is leginkább sötétben mutatkozik, a zsidó templomban is a legbensőbb szentélyben volt a helye. A sivatagban meg földalatti templomokat készítettek a számára.

De ott van a görög szentháromság másik alakja, Poszeidon, aki szívesen tartózkodik a víz alatt. Érdekességként ábrázolásában mégis inkább kecskének ábrázolják és ilyenkor inkább az erdőt járja, Bakkhosz néven, a Közel-Keleten Baphometre hallgat.

De ha felvetetted a kérdést fiam, hadd említsek meg egy másik érdekességet, ami felett a kutatók többségében elsikkadnak. Ezek a magukat istennek nevező lények mindenhol a sémi népekhez tartoztak, akik mindenhol egy előtte virágzó magas kultúra romjaira telepedtek rá, lemészárolva az őslakosságot rémuralom alatt tartották a túlélőket. Ez igaz a Földközi tenger egész kerületére. Ezt a gyilkos csürhét a mai történelemírás – palástolva valódi kilétüket -„tengeri népek”- ként jellemzi.”

Ehhez annyit hozzáteszek,hogy a sémi az nem más mint a fehér  és a fekete ember keveréke.Ezeknél divatba volta patriarchátus és a falokrácia.A fallosz volt a hatalom szimbóluma.Igy nem csoda ha a leghatalmasabb entitásnak(Istennek) szerintük nagyobb fallosza kellett legyen mint az embernek.A természetben viszont az emlitett állatok rendelkeztek nagyobb fallosszal,mint az ember.Csoda akkór,hogy ilyennek képzelték az isteneket?

Jupiter

jupiter

Ha a fejünket a homokba dugjuk,hogy ne vegyünk tudomást az igazságról,attól még a tények tények maradnak.

https://books.google.ro/books?id=pspBAAAAcAAJ&pg=PA122&dq=fanum+iovi&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiqt8enieLSAhXBKJoKHe6CA1wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=fanum%20iovi&f=false

Csak a lényeges dolgokat irtam ki,hogy ne vegyem nagyon igénybe a kedves olvasót.De akinek ideje és módja van elolvasni az egész könyvet megéri.Isac Vossius holland humanista jelentette meg  a 17.században Edoardo Barone Herbert de Cherbury “De religione gentilium”c.művét,mellőzve a jezsuita befolyást.

5.old:Inter stellas autem que priae erant magnitudinis,splendoris et virtutis,puta Sol et Luna ,et erraticae in genere demum prius quam fixae ,in Deorum numerum erant adscitae.Inter Erraticas post duo magna luminaria inclaruit primo Stella Phosphorus sive Venus ,que variis sub nominibus ,uti reliqui Planetae ,longue lateque colebatur.Accesit tandem in illorum numerum Stella Mercurii,uti que Solis fuerit sive assecla sive comes .Stellas enim Martis ,Iovis et Saturnis nescivisse videtur ipsa vetustas,licet bene antiquis temporibus et reliquae erratice (preter illas quas Galilei Telescopium detexerat),tandem innotuerint,et ex ipso colore inter se distingerentur.Ita ut Venus candida semper,Mercurius caeruleus,Iupiter rufus et flavius,Mars cruoris instar purpureus vel nigricans,Saturnus plumbeus vel pallidus viseretur.—A csillagok között melyek elsők voltak nagyságukban,tündöklésükben,és erényeikben,mint például a Nap és a Hold,és tévesen elöbb álló csillagoknak vélték,Isteneknek számitottak.Ezen tévesen állócsillagoknak vélt két nagy világitó testen kivül az első a Vénusz(fényes csillag),melyet különböző nevek alatt hosszában széltében imádtak.Ezekhez számláltattak később a Merkur,amely a nap szomszédja,vagy társa volt.Nem tudni a Mars,Jupiter és Szaturnusz ismertségének idejét,ami lehet az ókorbol is,de csak Galilei távcsöve által lettek ismertekké a szinük szerint(maguk a nevek,mint istennevek léteztek az ókortól is).Igy a Vénus mindig fényes,a Merkur kékszinű,a Jupiter vöröses sárga,a Mars sötét-vörös,a Szaturnusz halvány olomszinű.

11.old:Poeta Ennius:”Ille est Iupiter quem dico ,quem Graeci vocant Aerem qui ventus est et nubes et imber postea,atque ex imbre frigus ,ventus post sit aer denuo,quod et firmat usitata loquendi formula sub Dio vel Divo et sub Iove,id est in aprico aere ,cum Iupiter aliquando pro Aere figurate apud antiquos accipi soleat qua de re suo loco fusius”.Anima tandem ipsa ab aer spirare dicitur.—Ennius költő szerint:Ez a Jupiter amiről beszélek,amelyet a görögök Aernek(levegőnek)hivnak,amely szél is és felhő is aztán eső után hideg ,majd ujból levegő,és ezt Istennek is szokás nevezni Jove névvel ami nem más mint enyhe napsütötte levegő,mások Jupiternek vagy Légnek hivják.Maga a lélek is nem más mint belélegzett levegő.

15.old:Phoenices quotannis sacrificabant Saturno dilectissimos filios et unicos :quod valde firmat Porphirius lib.2 de Abstin.ab esu Animal.vid.pl.Voss.pag 364.Saturnum porro vocatur fuisse El testatur Damascius .Phoenices et Syri Saturnum vocant El,et Bel,et Bolathen.Omnis inquit in illis partibus Solem colunt,qui eorum linguam Hel dicitur.Atque haec quidem de nomine El,cuius plurale Elim,qui etiam sunt Angeli,Exod.15.13 et Elohim cuius singulare Eloah sufficient…Ad alterum nomen Iehova sive Iahve accedimus,ubi etiam integrum locum ex eodem Vosso aponam.Iah uno ex Dei nominoibus,ex Halelu-ja,hoc est Laudate Dominum….in tetragrammatum Iave vel Iehave,ut Samaritani efferebant….sive pronunciarint Ieheve ut Mercerus et Drusius censent,sive Iehovah ut praeferunt puncta Masoritica.—A Föniciaiak minden évben Szaturnusznak áldozták a legkedvesebb egyszülött fiúkat:ezt megerösiti Porphirius (lib.2 de Abstin.ab esu Animal.vid.pl.Voss.pag 364).Aztán Szaturnuszt nevezték El-nek is Damascius szerint.A Föniciaiak és sziriaiak Szaturnuszt El,Bel és Bolathen névvel illették.Ezen vidéken mindenki napimádó volt,amit a saját nyelvükön Hel-nek hivtak.Ez ugyanaz a név mint El,melynek többes száma Elim,mely angyalnak neve (Exodus 15.13)és Elohim melynek egyesszáma Eloah…Igy eljutunk egy másik névhez a Jehovához aminek magyarázatát teljes egészében Vossiustól vesszük.Jah egyike az Isten nevének,a Halelu-jah azt jelenti,hogy dicsérjétek az Urat.A tetragrammátában Jave,vagy Jehave,ahogy a szamaritánusok mondják…Mercerus és Druzius szerint Jeheve,vagy Jehova a Mazorétika szerint.

2o old:Solis cultum antiquum maxime ,tum universalem fuisse testantur non solummodo S.S.sed Homerus et Hesiodus,ipse quoque veteres Historici.—A legősibb kultusz a Nap kultusz Homerus és Hesiodus de az összes régi történész szerint is.

123old:In numismate quodam Diocletiani Iupiter effigitur dextram victoriam porrigens sinistram hastam erectam tenens:inscriptio est:Iovi Conservatori Orbis.—A Diokletianus érméinek egyik oldalán a Jupiter jobbkeze alatt a legyőzöttek,a balkezében egy dárdát tart:ezzel a felirattal:Jovi a világ megtartója.

27.Augustinus contra Faustum(manicheus):”Ad Solis girum vestra oratio circumvolvitur.Vestrae vanitati placuit in Sole ponere virtutem Filii,et in luce Sapientiam.“—Augustinus Faustum ellen:A beszédetek a nap járásáról szól.Tévesen a napba helyezitek a Fiú erényét(erejét)és a bölcsesség fényébe.

28:Apollinis nomen quem Solem esse monstrat Plato in Cratylo.—Apollinis neve Nap amint Plató bizonyitja.

47.:De nomine autem Iao non Strabo solummodo ,de quo antea mentionem feci,sed Origines locus ex emendatione H.Sanfordi,ubi ait:Id est Iao Iah ab Haebreis appelatur.Ex quo duplicato etiam verbum Iehovah esse conflatum,vult Isidorus l.7,cap.I.—A Jao névről nem csak Sztrabó szól hanem Origenes H.Sanfordi szerint,ahól ezt mondja:A Jao-t a zsidók Jah.nak hivják.Amelynek a kettőzéséből lesz a Jehovah név (Isidorus l.7,cap.I.)

119.:De Iove aliqua historice,aliqua mytice ,aliqua mystice narrantur.—A Joveről vannak akik történelmileg,vannak akik mitikusan és vannak akik misztikusan beszélnek.

Multi fuere olim Ioves,trecentos,qui in orbe terrarum hinc inde fuerint culti de invenisse tradit Varro.Horum omnium notissimus fuit Iupiter Cretensis.Excessit hic Deus fortitudine et ceteris virtutibus omnes,accepto enim post Saturnum regno,maxima plerique contulit ad humanam vitam:primus omnium justitiam docuit mutuo servari inter mortales,omni vi ac injuriam remotis ,lites et contentiones judicio auferens,singula quae ad bene vivendum ac pacem pertinerent,summam ope procuravit,bonos ad virtutem exhortatus est ,improbos timore coercuit ac poena.—Varro szerint a világban háromszáz helyen fellelhető volt a Jovi tisztelete(imádata).Ezek legnevezetesebbje Jupiter Kretensis volt.Ez az Isten(Jovi) aki Szaturnusz után kezdett uralkodni kitűnik az ereje és más erényei által,,és a legnagyobb befolyással volt az emberi életre:elsősorban a halandók számára a kölcsönös igazság szolgálatát tanitotta,minden rosszat az igazságtalanságnak tulajdonitott,a vitáknak és pereknek törvényes megoldást ir elő,ami egyedüli módja a békében való életnek,a jókat az erény utjára biztatta,a gonoszokat megfélemlitette és megbüntette.

Iupiter hic quem Curetes infantem adservasse fertur ,claruit (ut quidam putant) circa tempora Isaaci et Iacobi:aliter fuit Iupiter Cretensis,qui rapuit Europam ,aliter Asterius vocatus,ex quam suscepti sunt filii Minos .—Ez a Jupiter akinek a gyerek Kuretes szolgált, Izsák és Jákob idejében élt:Más volt az a Jupiter Kretensis amelyik elrabolta Európát és más volt Asterius aki a Minosz fiakat nemzette.

Össze vetve a fent kijegyzetelt adatokat,képet alkothatunk a vallás kialakulásáról.Az ember az isteneket mindig a magaslatokon vélte megtalálni.Ezek lehettek hegyek,mint a sok Olimposz,de a legmagasabb hely az istenek számára az égboltozat volt.Igy az égi testeket kezdték azonositani a különböző istenekkel.
Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy a kezdeti időkben a legtöbb nép napimádó volt,és azt,hogy a számtalan ugynevezett pogány isten közűl Jovi volt a leghatalmasabb,akkór azt is be kell látni,hogy Jovi valójában Napisten volt.A tűz megszeliditése elött a Nap volt az egyetlen meleget árasztó forrás,ezért nem csoda ha Jó istennek nevezték.A Jovi nevet csak magyarúl lehet értelmezni.Más nyelvekben nem más mint egy üres szó.A régi magyar nyelvben a nevek u végződést kaptak.Igy Jovi Isten magyarul Jou Isten volt.Mivel a latin nyelvben az u-t v-vel irták,ezért lett a Jou-ból Jov,ami után hozzá toldották az i-t.

Amint a fenti idézetekből látjuk a Föniciaiak Szaturnusz Istene emberáldozatokat követelt.Ezt a sötét korszakot követte Jovi isten fellépése,és ez lehetett az a kórszak amit a régi történészek aranykórnak neveznek.Ezután sajnos egy visszaesés következik a fanatikus vallások megjelenésével,ahól nyilvános emberáldozatokra nem kerül sór,de sok utalást találunk erre a különböző ugynevezett szent irásokban.Az emberáldozatokat felváltották a tömeges állatáldozatok,ami nem kevésbé visszataszitó.Ekkor történt Jovi átkeresztelése Jupiterre.A Jupiter,akárcsak a Jovi csak magyarul értelmezhető,ami nem más mint JouPéter.A fenti szövegekből azt is megállapithatjuk,hogy mikór jelent meg a Jupiter név.

:”circa tempora Isaaci et Iacobi:aliter fuit Iupiter Cretensis qui rapuit Europam “,vagyis Izsák és Jákob idejében amikor a keresztény Jupiter elrabolta Európát.Franciául a keresztény Cretien,itt Cretensis,ami nem jelenthet mást.Itt ugye rá lehet vágni,hogy Izsák és Jákob jóval a Jézus elött élt.Na és ha mindhárom személy csak papiron létezett? Mert Krisztus nem biztos,hogy Jézus is.Ez az állitás sok hivőnél egyből kiveri a biztositékot,pedig a kereszténység jóval az állitólagos Jézus(aki valószinű,hogy egy Jezsuita találmány)elött létezett.A Scaligeri féle időrend pedig nem biztos hogy igaz.

A kereszténységre való áttérés abba a formába ahogy azt ma találjuk,nem ment egyik napról a másikra.Számtalan irányzat létezett,melyek kölcsönösen megvádolták egymást  eretnekséggel ,és évszázadokig tartott köztük az élet-halál harc.Téves az az álláspont amit a mai korifeusok vallanak,hogy minden meg volt jövendőlve, illetve előre elrendelve,aztán ment minden mint a karikacsapás.Nem szükség az apokrif iratok igazságtartalmára hivatkozni,elég ha elemezzük bizonyos szavak jelentését,amelyek közel állnak a valláshoz.Az egyik ilyen latin szó a peto,petere aminek az egyik jelentése a jelölés.Ebből a szóból származik a petra ami követ jelent,de nem akármilyen követ, hanem épitésre kijelőltet,mert a közönséges kőnek lapis a neve.Péter is mint apostól kijelőltetett az Egyház épitésére.A régi ugynevezett pogány Isten neve Jó.Ez csak magyarul értelmezhető,de benne foglaltatik mindaz amilyennek egy erkölcsi magaslaton álló ember az Istent elképzeli.Nem féltékeny,nem pártoskodó,nem bosszuálló,és mégis pogány Istent csináltak belőle.Az ugynevezett élő Isten(ezt a jelzőt cinikusan azért használják,mert nagyonis hasonlit az élő hus-vér emberre) bosszúálló,féltékeny,pártoskodó.Ezt fogadtuk el és hozzá imádkozunk.Döntse el mindenki,hogy melyik a jó Isten és melyik a rosz Isten.Ha Jupiter nem más mint Jó Péter,akkór bizonyára volt egy Rosz(hamis)Péter is.Az emberi nyelv megörökit olyan igazságokat,melyek másképp végképp feledésbe mennének.A latin nyelvben a hit fede közel áll a hüség fide szóhoz,és a legtöbb ember nem is lát különbséget.Igy a hűség mindig felülirja az igazságot.A hűséges ember nem mindig igazember.Mert hüséges lehetsz a gonoszhoz is igy te is azzá válsz.

Az alábbi könyvből az derűl ki,hogy Jovis és Apollinus (aki Jovis fia) avar istenek voltak.

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

Nehéz megállapitani,hogy Becani,aki valószinüleg spanyol volt,csak tudatlanságból ferditett,vagy készakarattal.Ha magyar lett volna,vagy komolyabban foglalkozik a magyar történelemmel,biztos nem lett volna olyan sok ellentmondás számára,az alábbi irásokban,de az is lehet,hogy az esetben ezt az irást is rég eltűntették volna.

A 1o47.oldalon a Riphei hegyek hóllétét tárgyalja.Tudni való,hogy erről a hegyről Herodot ir aki szerint Szkitiától északra található és Nyugatról Kelet irányban helyezkedik el.Becani arra a következtetésre jut,hogy ez a hegy nem lehet más mint a Norvégiai hegység.Szerintem figyelmen kivűl hagyja azt a tényt,hogy Herodot idejében még nem ismerhették Skandináviát.Az akkori térképek szerint az ismereteik nem terjedtek tul messzire a Balkán környékétől.Igy a Riphei hegyet csakis a Kárpátokkal lehet azonositani.A történészek ezt azért nem fogadták el,mivel ez ellenkezett volna azzal az általuk hirdetett hazugsággal,hogy Herodotosz a szkták hazáját az orosz sikságra helyezte.

1o48.old:Mihi profecto non paulo magis eius fabula arrisit,quam illud Pindaricum melos,quo Hiperboreos ad fontes Istri videtur quesivisse ,dum Herculem ab umbrosis eius fontibus Oleastrum in Olimpia tulisse canit,persuaso Hiperboreorum populo,Apollinis ministro ut id permitteret:ubi Scholiastes nimis supine fontes Istri umbrosos ea de causa dicit,quod Olearum densis silvis lumen excludatur,cum ad Istri fontes nullae unquam Oleae excreverint,frigore id prohibente.–-Számomra nem kevésbé nevetséges az elbeszélése(Theopompuszé),mint Pindárusz meséje,aki a Hiperboreosokat(északi népek) az Ister forrásához teszi,amint ugy énekli meg ,hogy Herkules az Ister forrásánál,az olajfák árnyékában vár az Olimpiára,a H.(északi nép)pedig Apollinusnak szolgál(áldoz):ahól a tanultak sokasága azért fekszik a földön(lustálkodik) az olajfák árnyékában,mivel a fák sürüsége akadályozza a fényt.De az Ister forrásánál nem nőnek olajfák,mivel a hideg ezt megakadályozza.

Itt két dolgot kell figyelembe venni.Iszternek hivták a Duna folyását a vaskaputól a Tengerig.Igy az Ister forrását a Vaskapu körül kell keresni és nem a Fekete erdőben.Ez abban az időben,amikór a Vaskapu időlegesen elzárult.Nem hiába van ezen a helyen egy Herkules fürdő.Itt az éghajlat sokkal enyhébb mint északabbra,de lehetett olyan történelmi idő,amikór a meleg megengedte olajfák létezését is.Másfelől  látszik,hogy ezt a szöveget aki másolta nem fogta fel,hogy itt átvitten kell értelmezni egyes dolgokat,és ezért sikeredett zavarosra a szöveg.Ugyanis az eredeti irás azt akarja mondani,hogy az adott vidéken az adott kórban a “fény” hiányában szenvedtek.De az is lehet,hogy az olajfákon amelyek meggátolják a fény behatolását,valójában a délről jött megszállókat kell érteni.Azt  figyelembe kell venni,hogy a történészek Herkulest Afrikából származtatják,tehát egy olyan periódusról van szó,amikór a déli népek megszállták Déleurópát.Ez megtörtént több hullámban a VIII. és a XIV.századok között.

A XIII.század körüli Afrikából induló inváziót a mai történelemirás ugy adja elé mint két klán(guelfi és guibelini) közti háboruskodást.

A Guelphi-Guibelini háború

Vajon miért hamisitották meg ugy az európai történelmet,hogy az európai civilizációra a nagyobb veszélyt a keleti inváziónak tulajdonitották,miközben a déli invázió káros hatásait szinte teljesen ignorálták? Ha elolvassuk azokat a latin irásokat,amelyek nagyrészét megsemmisitették,más részét elrejtették,akkór azt látjuk,hogy a keleti inváziók általában egy pár évig tartottak,miközben a délről jövő inváziók több száz évig.Ha figyelembe vesszük,hogy a rombolásban és kegyetlenségben a déliek semmiben sem maradtak a keletiek alatt,akkór csak azt feltételezhetjük,hogy az Európa urainak inkább megfeleltek a délről jövő betolakodók,mint a keletről jövők.Ez nagyon is kézenfekvő,ha Európa urai alatt az Egyház vezetőit értjük,ugyanis az Egyház jobban tudta integrálni az alacsonyabb kulturával rendelkező népeket,akiknél még nem létezett a vallás fogalma.
A mai történelemirás ugy próbálja beállitani a guelphiek és guibeliniek közti csatározásokat,mint két itáliai klán közti háboruskodást.Nézzük meg,hogy valóban ez e az igazság?
https://books.google.ro/books?id=oIwjkeMajG8C&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
271.old:Anno 12o7.Dum haec interim de Germaniae pace á pontificijs legatis aguntur inter Othonem Saxonem et Svevum Philipum,horrenda Saraceni nominis factio Christianae reipublicae bellum indixit.Nam ex Africa copiae Saracenorum ingentes in Europam traiecerant,Hispaniam invaserant ,et Innocentius quidem pontifex ubique crucem predicari iubet:sed priusquam reliquorum populorum auxilia confluxissent ,magnum hostes partem Hispaniae adeo vastarunt ut iam Gallias meditarentur.—12o7.év:Miközben a pápai küldöttek a Szász Otto és a sváb Fülöp megbékéltetésén fáradoztak,a szaracénok irdatlan serege megtámadta a keresztény országokat.Szaracénok oriási serege át kelt Afrikából Európába,elözönlötték Spanyolországot. III.Ince pápa aki meghirdette a keresztes háborut,még mi elött össze tudta volna gyüjteni a seregeket, a szaracénok megszállták Spanyolországot és Franciaország elfoglalásáról gondolkoztak.

3o3.old:Anno 124o.Et divisi sunt factiones etiam nominibus nam qui pontifici et Ecclesiae favebant,Guelphi dicti sunt,qui Caesaris(II.Fridericus) arma sequebantur ,Guibelini nomen hoc apud Pistorienses aiunt primo auditum.Sed utriusque sane appellationis antiquior origo,sub Cunrado 3. qui circa annum Domini 1138 imperium inierat,in pugna quadam coepit ,quum Guelfi auxiliares copie symbolum quasi hoc sibi haberent,Hic Guelphy,qui vero sub Cunradi Caesaris signis erant,Hic Guibelini clamarent.—Két táborba oszlott a nép: akik a pápa és az Egyház szimpatizánsai voltak,ezeket Guelfieknek nevezték, akik viszont fegyveresen a Császár(II.Frigyes) oldalán álltak Gibelinieknek, ahogy Pistorienstől hallottuk,de mindkét elnevezés sokkal régebbi.Már 3.Konrád aki 1138-ban a császárságot elinditotta, a Guelfiknek nevezett segéd csapatokkal vivott csatát,akik viszont a Konrád oldalán harcoltak,ezeket Gibelineknek nevezték.

3o8.old.1247:Continuatum est fere biennio bellum atrox variumque,quo partes Guelfae et Guibelinae totius Italiae se lacerabant.—Két éves kemény harcok dultak a Gelfiek és a Gibeliniek közt, melyek szét szabdalták egész Itáliát.

369.old: Anno13o9: Sed cum agi nihil inter Henricum Caesarem et Eberhardum comiitem concordiae causa posset,comes indignanter recessit,contra quem rex grandem exercitum vocavit.Erat enim comes,ut scribit Iacobus Moguntinus de domo Guelphorum seu Camera Franciae,et aliorum Tusciae ac Lombardiae Guelphorum originem trahens.Hunc rex per principes,barones et civitates imperiales,oppidis suis et castris fere omnibus aut destructis omnino,aut captis depauperavit,ut ex 8o munitissimis castellis et oppidis duo et 7o expugnata ademerit,ubi et castrum Wirtemberg extitit destructum.Itaque belli angustia undique pressus,ad castrum Usperg munitisssimum fugit quo obsesso,fugientem Rudolfus marchio de Baden sororius suus in oppido Besiken recepit.—De mivel Henrik Császár és Eberhard grof semmiképp nem tudtak egyességre jutni,a gróf felháborodottan eltávozott,amire a király nagy hadsereget hivott össze.Jákobus Moguntinus szerint a gróf Guelfi házból azaz francia házból származott,mások szerint Tuszciai,vagy lombárdi guelfi származásu volt.Ez után a király a gróf kastélyait vagy lerombolta,vagy elszegényitette,igy 8o megerösitett kastélyt és 72 várat foglalt és rombolt le,ezek közt a Wirtembergit.A gróf az uspergi várba szaladt,melynek az ostroma közben Besike várába Rudolfushoz menekült.
Verum post mortem Henrici Caesaris idem comes omnia deperdita recuperavit,et plura alia ,ita ut ditior et potentior factus fuerit quam prius erat.—De Henrik halála után a gróf vissza kapta az összes elvesztett várát,és még másokat is,igy még gazdagabb és hatalmasabb lett mint az elött.

371.old Anno 1312. Henricus urbem Romam ingreditur.Blondus autem et post eum Platina,sequentes Ptolemeum,scribunt Henricum Romam venisse ,coronatum inde a tribus cardinalibus Romanos omnes in verba sua... —1312.-ik évben Henrik császár bevonul Rómába.Blondus és utánna Platina majd Ptolemeus irják,hogy amikor henrik Rómába jött,három római biboros koronázta meg(császárrá) mind az ő utasitására…

372.old.:Anno 1313.:Caesar(VII.Henrik) tum Florentiam cum parvis copijs obsedit cum in ea essent ex factione Guelpha congregati ad centum millia armatorum,in qua quidem obsidione habitis diversis conflictibus,pars Caesaris semper victoriosissime triumfavit .Erant tum in magnis angustijs Florentini,timentes de captione civitatis.—1313-ban a császár Firenzét ostromolja kevés csapattal,amelyben a guelfiek tartozkodtak százezer felfegyverzett harcossal.Ez ostrom alatt sok osszecsapás volt amiből a császár mindig győztesen került ki.Nagy szorultságban voltak a firenzeiek…

A császár részt vesz a Mária mennybemenetelének ünnepén ahól megmérgezik.Az áldozó kehelybe ugyanis amiből ivott mérgezett bor volt.
Tehát a henrik által vezetett hadjárat a guelfiek ellen elbukott.A pápa egyértelműen a guelfieket támogatja.Ezért kikényszeriti,hogy Magyarország élére is egy délitáliai,vagyis guelfi származású király kerüljön.
Hamis történelem,hamis magyarázkodás:Dr.Görög Fernc A magyar nemzet története c. könyvéből:
129.old.:Koronás királya már volt Magyarországnak,de a koronás királynak alig volt hatalma,mert a hatalmuk virágzási korát élő óriási birtokok és katonaság fölött rendelkező”kiskirályok” nem azért választották meg Károlyt királlyá,hogy engedelmeskedjenek is neki…Másfél évtizedig tartó kemény küzdelem után azonban sikerült Károly királynak levernie összes ellenfeleit.
Ha félre tesszük a sok mellébeszélést akkór rájövünk,hogy itt egy délről jövő pápai áldással történt invázióval nézett szembe a magyarság,és az ugynevezett kiskirályok másfél évtizednyi halálharcot vivtak,ami után a Poszádai csellel a Károlyunk kiirtotta a még életben maradt magyar urakat is. https://fabsanyo.wordpress.com/2016/06/.

 

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

1o48.old.Et si illic non crescant hac de causa,qui ,rogo ,sub ipso Septentrionis cardine nascentur?Sed quia Abaris Hyperboreus fuit ,et totum orbem discendi causa circumivit,si quae de illo feruntur ,audiamus,non parum illustrabatur Cimmeriorum haec extrema sedes.Herodotus sagittam circumtulisse dicit,et citra cibum totum orbem ambiisse,praeterea ,quod sciam nihil addens.Pausanias prodidit quibusdam placere,Abarim templum quoddam Sospitae Proserpinae in Peloponeso condidisse:quod si ita est ,necesse est fateri praedivitem fuisse.Sunt qui tradunt pestilentia per totum orbem grassante,oraculum redditum fuisse,Athenienses debere pro omnibus orare.—De ha ott nem nőnek e fajta fák,akkór mik teremnek ezen északi szélességen?De kik voltak az északi avarok,és az elterjedésük oka,akik amint hallottuk a Kimmerek északi szállásáról jöttek.Herodotosz szerint a nyilat körbevitték(a világban) élelem nélkül körbejárták a világot,semmit nem vive magukkal.Pausanias szerint a Sospitae Proserpiae templomot az avarok épitették a Peloponézoszon:mely be kell vallani jövendő mondó volt.Volt aki állitotta,hogy a nagy pestis járvány is meg volt itt josolva,az Athéniak többet kellett volna imádkozzanak.

Venisse igitur et aliarum gentium legatos ,et ab Hyperboreis Abarim ad Athenienses inducendos ,quo communi omnium nomine numen precibus suis placerent.Id accidisse circa tertiam Olimpiadem ,ut est Svidae collectaneis ,quo loco Hyperboreos Scythas vocat,et Abarim Scytham —Jöttek más népekből is küldöttek,az északi Avarok az Athéniakhoz vivén őket hogy imádkozzanak az égiekhez.Ez a harmadik Olimpiász idején történt ahogy Svidas irja,ahól az északiakat(Hiperboreis) Szkitáknak és az avarokat is szkitáknak nevezi.

1o49.old.Pitagorasz az Apollini templomából elviszi Phoebius nyilát.

Quo vero ,quae diceret magis credentur,omnia sigillatim enumerasse quae in fano Apollinis Hyperborei contineretur.Quo vero tempore vel Abaris fuerit,vel Pythagoras,video non liquere.Nam ex Svida modo docui,tertiae Olimpiadi adventum Abaridis in Graeciam adscribi.Eusebius ad Olimpiadem quinquagesimam tertiam,in Graeciam venisse prodit.Pindarus tempore Croesi Lydorum regis,alij circa vicisimam primam Olimpiadem…,cum Graeci fateantur,Hyperboreos Scythas fuisse ,et ab illis Abarim ad Pythagoram audiendum per immensa terrarum spatia venisse.Que de Pythagora scribuntur sic in dubiis pono,ut verear Graecos ad gloriam Pythagorae potius quam ad veritatem respexisse,dum Abarim eius discipulum faciunt.—Ami hihetőbb,hogy az északi Apolinis templomában minden le volt pecsételve(elrejtve).Az nem világos,hogy melyik időben léteztek az avarok és Pitagorasz.Szvidasznál ugy olvasom,hogy a harmadik Olimpiász ideje alatt jöttek az Avarok Görögországba.Pindárusz szertint Krözus lydiai király idejében,mésok az első Olimpiász idejére teszik,…ahogy a görögök állitják az északi népek(Hiperboreos) Szkiták voltak és tőlük jöttek az Avarok az irdatlan messziségből,hogy meghallgassák Pitágoraszt.De amit Pitagoraszról állitnak,abban én kételkedem,mert a görögök inkább Pitagorasz dicsőségét emelik ki,mint az igazságot,amikor azt állitják,hogy az Avarok az ő tanitványai voltak.

Az “irdatlan” messzeséget a történelem hamisitók találták ki,akik mindenáron számüzni szerették volna a magyarokat a Kárpát-medencéből,nekik mindegy volt,hogy északra vagy keletre,csak minél messzibbre.

1o51.old:Quod si ita Physicos interpretamur,nihil aliud sagitta Phoebi significabit,quam divinum quoddam ingenij acumen,quo Abaris ceteris praecellebat.Nec vero ingenij solum aciem designabit,sed omnes illas disciplinas,quas huius beneficio percipimus.Dicitur igitur Pythagorae sagittam suam Abaris dedisse,quia nimirum plurima ei sapientiae arcana misterria tradidisset…Fuerunt igitur,ut ad propositum revertamur,Hyperboraei quoque á Cimmerijs procreati,et quamvis ultra Boream habitarent,Europae á vetustissimis attributi .—Hogyha fizikailag magyarázzuk,akkor Phoebius nyila nem más,mint az isteni tudás aminek az avarok a birtokában voltak,másokat megelőzve.És ez nem csak az ügyesség csucsát jelentette,hanem mindazt a tudáshalmazt,aminek az élvezői vagyunk.Tehát a nyil átadása Pitagorasznak nem más mint a sokféle rejtett tudás átadása…Hogy visszatérjünk az elején feltett témához,az északiak(Hiperboreos) a Kimmerektől származnak,és ők birtokolták legelöbb Európát.

És most próbáljunk egy kicsit gondolkozni.A chiméra nem más mint ,ábránd,iluzio,szörny,vagy gonosz lélek.Herodotosz szerint a szkiták 28 éven át kergették a Chimérákat(ábrándokat) Ázsiában.Itt az van,hogy az északi népek a kimmerektől(chiméráktól) származnak.Jornándes szerint a hunok a gonosz lelkektől származnak.Nem ugy néz ki ,hogy ugyanazzal a mesével állunk szemben? Egy kimérából(illuzióból) csinálunk egy népet,aztán helységeket is ugy mint a Krim meg a Dán felsziget,és történelmet hazudunk.

Szabadkőmüvesek Diocletianus idejében?

szabadkőmüvesek

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.3
Az ókori történelem nem más, mint a középkori történelem szemetes ládája.Rengeteg felvállalhatatlan embertelen cselekedet amit a középkorban elkövettek,mind vissza lett datálva az ókorra,módositott formában és más név alatti főszereplőkkel.

Bármennyire nevezzük jelen irást legendának,nem lehet teljesen légből kapott .Diocletiánus épitkezéseinek nem sok nyoma van a Kárpát-medencében,ellenben annál több nyoma van a Károly Robert(Caroberto) idejében véghezvitt épitkezéseknek.Ebben az időben készülhettek az Anjou legendárium képei is.Diocletiánus származásáról és előéletéről szinte semmit nem tudni.A császársága alatt nincs irás arról,hogy tömeges keresztény kivégzések lettek volna.Mégis a legnagyobb keresztényüldözőnek tartják,és az ő korát nevezik a mártirok korának.Igy érdemes megvizsgálni,ha nem e épp a középkórban valóban elkövetett tömegmészárlások lettek vissza vetitve az ókorra,amit az ugynevezett eretnekek ellen ugyancsak keresztények követtek el.Ha figyelembe vesszük,hogy a Nap egy nagyon fontos vallási szimbólum volt a Kárpát-medencében,amit megtalálunk zászlókon,az ostya formájában,de a szentek ábrázolásánál a glória formájában,akkór feltételezhetjük,hogy valamikór az Istent naphoz hasonlitották,amely egyformán kegyes mindenkihez.Ezt Jo Istennek is hivták.

XXXIXv:Tempore quo Diocletianus augustus perrexit Pannoniam,ad metalla diversa sua presentia de montibus abscidenda factum est ut omnes artifices metallicos congregaret.Invenit inter eos magne peritie artis inbutos homines:nomine Claudium,Simpernianum,Castorium,et Nicostratum,mirificos in arte quadrataria.Hij occulte christiani erant,custodientes mandata Dei et quisquid artis operabantur in sculptura in nomine Domini Isus Christos sculpebant.-–Az időben midön Diocletianus be ment Pannoniába,a hegyekben található különféle fémek feldolgozásához összegyüjtötte az összes fémmüves mestert.Talált köztük nagy művészi jártassággal biró embereket,név szerint Claudius,Sympernianus,Castorius,és Nicostratus,csodálatos kőműveseket.Ezek titokban keresztények voltak, megőrizve az Isten parancsolatait és minden faragásukat a Jezus Krisztus nevében végezték.

Diocletioanus meg akarja épittetni a Nap(isten) emlékművét(bálványát),szekerekkel lovakkal és minden ami hozzá tartozik.(Valószinű hogy a képet az asztrológiából vették).

napisten

Quadam autem die convenerunt in unum omnis artifices numero sexcenti viginti duo cum Philosophis quinque…Et erat mira intentio inter artifices et philosophos.—Egy nap aztán összegyültek a mesterek hatszázhuszonketten és öt filozofus…És nagy feszültség támadt a filozófusok és a mesterek között.

A munkálatokat Sympernianus vezette aki keresztény volt és kikérte ,hogy mindent rá bizzanak,ő majd a saját elképzelése alapján fog eljárni.Elkészitették a nap emblémáját,majd egy templomot épitettek ahól elhelyezték ezt.Diocletiánus nagyon meg volt elégedve és jutalomban részesitette a mestereket.Ez után még sok más templomot épitnek.Ezenkivűl pénzérméket is veretett.

nap

És egy kis papi füllentés:
Claudius autem omnia que operabatur in nomine Domini Isus Christos faciebat et bene sequebatur eum ars.Simplicius autem qui erat gentilis omnia quecumque facebat non erant convenientia.Quadam vero die dixit ad Simplicium Nicostratus.Frater quomodo tibi ferramentum tuum comfringitur.Dixit autem ad eum Simplicius Rogo te temperame michi ferramentum ut non confringeretur.Dicit ei Claudius:Da michi omnem ingenium artis.Et dum dedisset ei omnem sculpturam ferri dixit Claudius In nomine Domini Isu Christi sit hoc ferrum forte et sanum ad faciendam operationem.Ab eadem hora cepit Simplicius omnem artem quadratariam cum ferramentis suis sicut Simpernianus bene et rechte operari.Tunc Simplicius miro amore et studio cepit inquirere a Simperniano quod esset genus temperamenti quia nunquam frangebantur argumenta ferramentorum suorum que ante non ita erant.Dicit ei Sympernianus una cum Claudio:Ergo frater miraris in temperatione ferramentorum.Deus qui est creator et Dominus omnium rerum ipse facturam suam confortavit .Respondit Simplicius dicens Symperniano:Numquid deus Iovis ipse non fecit omnia?Respondens Claudius ait illi:Frater age penitentiam quia blasphemasti nesciens quid loqueris.—Claudius pedig minden műveletét a Jezus Krisztus nevében végezte és tökéletes munkát végzett.Simplicius pedig ,aki nemes vala bár mit csinált nem volt sikeres.Egy nap aztán azt mondja neki Nicostratus:Hogy lehet testvér,hogy a vésőd állandóan kicsorbúl.Simplicius pedig azt mondja neki:kérlek élezd meg te a vésőmet hogy ne csorbuljon ki. Claudius:Add ide az összes szerszámaidat.És miután oda adta,Claudius azt mondja:Jezus Krisztus Urunk nevében legyen ez a szerszám erős és megfelelő a munkához.Ettől az orától kezdve Simplicius épp olyan jol kezde dolgozni a szerszámaival mint Simpernianus.És ekkór csodálkozással és kiváncsian megkérdezte Simpernianust mi ez az élezési modszer,hogy nem csorbulnak ki a szerszámok mint az elött.Simpernianus és Claudius ezt válaszolták:Tehát testvér,csodálkozól az élezési módszeren.Az Isten aki minden dolog teremtője,ő erősitette meg a szerszámot.Simplicius:Vajon nem Jovis isten az aki mindeneket teremtett?Claudius igy felelt:Testvér, tégy bűnbánatot mert istenkáromlást követtél el nemtudván mit beszélsz.

A kőmüvesek összetüznek a császárral,mivel nem akarják elkésziteni Asclepius(Esculap) szobrát(Esculap az orvoslás istene,a lánya Higiéna).A császár:Quare non obediestis preceptis nostris ut sculperetis de metallo porphiretico deum Asclepium ?Respondit Claudiu et dixit:Pie semper auguste nos semper obediimus pietati vestre et serviumus claritate tue.Imaginem vero hominis miserrimi nunquam faciemus qua scriptum est sic.–-Miért nem engedelmeskedtek utasitásainknak,hogy elkészitsétek bibór fémből(bronz) Asclepius szobrát?Claudius igy válaszólt:Kegyes és mindig szent császár, mi mindig alázatosan szolgáljuk fennségedet.De emberről faragott képet sosem csinálunk,mert igy van megirva.

Érdekes ellentmondás,mert Jézusról sőt a szentekről is igen sok képet készitettek utólag.

Mivel az emlitett öt mester sem Eszkuláp szobrát nem akarja elkésziteni sem a Nap istennek nem akarnak áldozni,ezért be rakják őket egy olom ládába és a vizbe vetik.Innen egy Nikodémus nevű keresztény kihalássza a holttesteket és eltemeti őket.Diocletiánus vissza tér Rómába,ahól elkészitteti Eszkuláp szobrát,aztán lemond a császárságról és elkezd kertészkedni.
esculap

Szent András apostól hitvallása

andrás

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.8

2r:Pax vobis et universis qui credunt unum Deum in trinitate perfectum Deus patrem ingenitum,verum filium unigenitum,verum spiritum sanctum procedentem ex patre et filio:et hoc esse unigenitum filium,quod est et ille ,qui genuit.Hanc fidem didicimus a sancto Andrea apostolo domini nostri Jesu Christi.—Béke nektek és mindenkinek aki hisz az Egyistenben,a tökéletes Szentháromságban,a nem született Atya Istenben,az igaz egyszülött Fiúban,az igaz Szentlélekben amely az Atyától és a Fiútól van,és az egyszülött Fiúban aki maga magát szűlte.Ezt a hitet tanultuk Szent Andrástól Jézus krisztus apostolától.
Et quoniam de immaculata terra factus fuerat homo primus:qui per lignum prevaricationis mundo mortem intulerat:necessario de immaculata virgine natus perfectus homo,in quo erat dei filius,qui primum fecerat hominem vitam eternam,quam perdiderant per Adam homines,repararet,ac per lignum crucis,lignum concupiscentie excluderetur.Panderet in cruce immaculatas manus pro manibus incontinenter extensis:pro suavi cibo arboris vetite,escam felis acceperet:in se suscipiens mortalitatem nostram ut suam nobis immortalitatem offerret.—És mivel a szeplőtlen főldből teremtetett az első ember:aki a fa csábitása miatt behozta a halált a világba,szükség volt a szeplőtlen szűz által szűlt tökéletes emberre,akiben megszületett az Isten fia,aki elsőnek elérte az ember számára az őrökéletet,melyet Ádám által elveszitett az emberiség,ezt jóvá tette a kereszt fája által,mely fa megszünteti a szenvedélyeket(kivánságokat).Megfeszitve a keresztre a szeplőtlen kezet, a tiltott fa édes gyümőlcse felé gátlástalanúl kinyújtott kéz miatt,elfogadva a keserű eledelt:magára véve a mi halandóságunkat,hogy felkinálja nekünk a saját halhatatlanságát.

Akinek van egy kis sütnivalója,az azonnal belátja,hogy itt csupa szimbólikus dolgokról van szó.Szimbólikus a tiltottfa gyümölcse,amely nem más mint engedni a zabolátlan kivánságoknak és ösztönöknek.Szimbólikus a kereszt fája,ami nem más mint felvállalni a kivánságok és gyönyörök hajszolásának megtagadását.Krisztus nem más mint az Ige,és nem husvér valakiről van szó,hanem egy tanitásról,Tanról aki egy az Atyával,és aki saját magából ered,és belőle ered a Szentlélek is mint a helyes gondolat.Ezek mind felnőtt emberek értelméhez való magasröptű spirituális fogalmak és jóval túl mutatnak a jámbór együgyű hivők számára felkinált Jézusi történeten,amely gondólkodó emberek számára nagyon sok botrányos dolgot tartalmaz.

Ha megnézzük a koronázási paláston a Krisztust ábrázoló képet,azt látjuk,hogy tökéletesen megfelel a fennebb leirtakhoz.Nincs itt sem Mária sem Jozsef,sem a kis Jézuska,hanem egy ember aki legyőzi saját belső ellenslégeit,az egyik a szólgalelküség egy kutya képében,a másik az aggressziv erőszak a sárkány képében.Elég gyanus a magyar történelmi irásban,hogy II.András és III.andrás uralkodása között kb.száz év a különbség és mindkét andrás ugy van leirva mint gyengekezű uralkodók.II.András pedig sok időt tölt a Szenföldön,ahól az ottani nép még királyának is választja.Ha “A bábjáték ujboli szinrevitelében ” leirt forgatókönyvet figyelembe vesszük,akkór lehet,hogy II.András nem más mint III.András fantomképe,és a fennebb leirt András apostól hitvallása,valójában nem más mint András magyar király hitvallása.

Itt egy másik magyar Szent András:

https://books.google.ro/books?id=7TVSAAAAcAAJ&pg=PA115&dq=monanus+hadrianus+maya&hl=hu&sa=X&ei=wlkVVffSB6Sz7AbIu4DwCw&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=monanus%20hadrianus%20maya&f=false

A következő szővegben egy keresztény család vértanuságáról van szó Claudius császár idejében:Márius,Martha(férj,feleség),Audax ,Abakus(fiuk)

49r:Muscianus iussit eos deponi de eculeo in conspectu Marthae et manus eis precidi…Tunc iussit Muscianus ut manibus ad colla ligatis sic per civitatem circuirent sub voce preconia :Deos blasphemare nolite.Clamavit enim Marius Audax et Abacus :Non sunt dii sed demones qui vos perdere habent et principem vestrum.—Musciánus megparancsolta,hogy vegyék le őket a kinpadról és Mártha szemeláttára vágják le a kezeiket…Ekkor Márciánus megparancsolta,hogy kössék a levágott kezeiket a nyakuk köré,és igy hordozzák őket a városon végig,a hirnök eközben ezt kiáltotta:Nem illik az isteneket káromolni.Márius,Audax és Abakus közben ezt kiabálták:Nem istenek ezek,hanem démonok,akik el akarnak titeket és a vezéreteket veszejteni.

Ha elfogadjuk az ezeréves időbetoldást,akkór a 14.század elején vagyunk,amikór valóban afrikai megszállásról beszélhetünk .Lásd “A bábjáték újboli szinre vitele”.Ekkór kerül sor a pápai szék áthelyezése Avignionba és ekkór kerűl a magyar trónra a délitáliai Carobertó,aki Zák Felician lányának levágatta orrát,fülét,ajkait és ugyanugy végig vitette a városokon,mint a fenti szövegben a hármat,és a szöveg is hasonló:Nem illik a királyra támadni.

49v:Passiones Sanctorum Fabianus et Sebastianus

fábián pápa

Fabianus papa natione romanus sedit annos quatordecim menses undecim dies martirio coronatur.Fuit autem temporibus Maximiani et Africani,usque ad Decium secundum,et quadratum,et passus est quartodecimo calendas februarias.—Fábian pápa aki római nemzetiségű volt,tizen négy évet és tizenegy hónapot székelt ami után vértanúvá koronáztatott.Ez Maximianus és Afrikanus és második Decius idejében február havában történt.
Itt ugy látszik,hogy Diocletianus helyett Africanus szerepel,de tudni való,hogy Maximianus afrikai származású volt.Igy az a gyanú merűl fel,ami nagyon valószinűnek tűnik,hogy mindketten afrikaiak voltak

Szent Theodoszia legendája

s-krisztina

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

Az eset Diocletianus császár idejében történt valahól a Közelkeleten Cézáreában.Egy Theodoszia nevű nemes származású szűz felveszi a keresztény vallást és a saját szavaival élve eljegyezte magát Krisztussal,ezért nem hajlandó férjhez menni,inkább szülei tudta nélkűl a fogva tartott keresztény közösségben keres menedéket.Szülei és az előljárók kérésére a főpap elé viszik,aki nyilvános kihallgatást rendel el.Igy elkezdődik ketteik közt a párbeszéd:

CCXXIv:Preses:Ego volo ut audias nos et salutem consequaris honorandos deos et principes nostros.Et me tibi patrem adoptando.
Theodosia dixit :Que a te dictas preses audivi.et pietatem quam videris circa me exhibere quantum utilius es vitae presentis,centies tantum et amplius vitae aeternae est contrarius.Dic ergo mihi preses:caelum et terram et omnem firmamentum et ornamentum eorum quis fecit?
Preses dixit: Deus.
Theodosia dixit:quis Deus visibilis aut invisibilis?.
Preses dixit:Invisibilis.
Theodosia dixit:Quem invisibilem confiteris,comprehensibilis an incomprehensibilis?
Preses dixit :incomprehensibilis.
Theodosia scta dixit:Quis est ille edicito cui me suades immolare?
Preses dixit :Domino magno Jovi.
Theodosia dixit:Erras preses.Jovis visibiles est,et comprehensibilis,qui infirmitatem carnis portavit,et peccata quoque multa commisit.Castitatem sororis suae violavit,adulter moechatus.Violator castitatis dicendus est non deus.
Preses dixit:Multa te habeo interrogare ut religio vestra deposcit, humiliter et cum disciplina responde.
Theodosia scta dixit:Audi preses. Libertatem talem nos induit christos ut regum ut potestatem terrores non timeamus,nec personalitatem aliquid dicamus.sed sicut interrogas ita responsum accipias.
Preses dixit:Ergo Jovis deus non est cui et ipsi principes per salute sua cerimoniant?

Theodosia sc. dixit:Preses ut tibi respondeam veritatem compellentem,non superbia deiciente.Ecce quam insipiens es et vanus,ut aliud quod verum est confitearis et aliud per fallaciam adfirmes.
Preses dixit:Et Christus cur visibilis fuit et carnem gestavit?
Theodosia scta dixit:O preses putabam te haberes sapientiam tu autem in omnibus insipienter respondis,comparando carnem Jovis inmundi quem peccata nutrierunt et gehenna consumit,Illi gloriose incarnationi qui peccata mundat de quo sacramento non est temporis aliquid dicere quia nec tu dignus es audire.

Haec audiens urbanus preses in sibi labit vocem serpentis et exclamant dixit:Tollite a conspectibus meis inpudicam et expoliate
A magyar forditás:
A főpap:Szeretném ha meghallgatnál minket és saját érdekedben tisztelnéd az isteneinket és vezetőinket.És atyádként elfogadnál engem.
Theodoszia :Amit mondtál hallottam főpap, és az a tisztelet amit tanusitottam és ami a jelen életem szempontjából hasznos,százszór sőt többszőr hasznosabb az örökélet szempontjából ennek az ellenkezője.Mond meg nekem főpap:Ki csinálta az eget,a földet,ezek minden erőségeit és diszeit?
A főpap:Az Isten.
Theodoszia:Melyik Isten,a látható vagy a láthatatlan?
A főpap:A láthatatlan.
Theodoszia:Melyik láthatatlan Istent vallod,a felfogható,vagy a felfoghatatlant?
A főpap:A felfoghatatlant.
Theodoszia:Ki az aki elrendelte és akinek fel akarsz engem éldozni?
A főpap:Jovi a nagy Isten.
Theodoszia:Tévedsz főpap.Jovi látható,és felfogható aki gyarló hust(testet) visel,és nagyon sok bűnt követett el.Nővére szűzességét megsértette,nemi erőszakot és házasságtörést követett el.Aki nemi erőszakot követ el az nem Isten.
A főpap:Sokat hallgattalak hogy a vallásotokban hibát találjak,tehát alázattal és fegyelmezetten válaszolj.
Theodoszia:Hallgass ide főpap.Minket Krisztus egy olyan szabadsággal ruházott fel,hogy nem félünk a király meg a hatalmasságok terrorjától,sem más személyektől,hanem amilyen kérdéseket teszel fel olyan feleleteket fogsz kapni.
A főpap:Tehát Jovi nem az az Isten akiket maguk a hercegek is félve tisztelnek?
Theodoszia:Főpap én neked a meggyőző igazságot mondtam és nem odavetett fönnhéjázásból.Ime milyen balga és hiábavaló,hogy másban hiszel és hamisan mást állitsz.
A főpap:És Krisztus miért volt látható és hust(testet) viselt?
Theodoszia:O főpap,feltételeztem,hogy bölcs vagy ,te azonban mindenre balgán válaszolsz,összehasonlitva Jovinak a szennyes testét ami bűnből táplálkozik és a gyehena fogja megégetni,azzal a dicső megtestesüléssel amely a bűnöket megtisztitja és amiről nincs itt az ideje mondani valamit,és amiről nem vagy méltó hallani se.

Ezt hallva a város főpapja,kigyó hangon ezt kiáltotta:Hozzátok elömbe a szégyentelent és vetköztessétek le.

Következik egy kis kinzás ,ami után ujra vallatás.

Preses dixit:Tam cum dicas te unum dominum colere,tres adorare cognosceris.Ex quibus intelligi potest,patrem et filium quem dicitis adorandum.Quid tertium,quem spiritum sanctum appellatis hoc dicito.Per deos et per meam salutem audire delector.
Theodosia sancta dixit:Vere sicut scriptum est astuti sunt filii tenebrarum quam filii lucis.Tam sicut superius dixi quia non debet margarite pretiose ante porcos mitti.Verum etiam te Iudicem indignum iudicabo,audiendo sacramentum trinitatis.Et nunc adbibe patientiam tibimetipsi et dicam qualis sit ratio ista,per salute audientium.Audi ergo.Pater et Filius et Spiritusancto unum sunt trinitates maiestas.Nam sicut Filius ex corde patris procesit,ita et Sp.sc.de patre est.Propter ea tres confitemur personas,et unum credimus fide.Et sicut pater in filio.ita et filius in sp.sc..Vides ergo et filium et sp sc. ex patre..Propterea a nobis unus deus colitur,et trinitas vera cognoscitur.Sicut enim semper etsp.sc. in filio,ita semper et filius in sp sc. quicquid operatur sc.sp. unum est cum patrem et filio.Ecce audisti indignus qualiter in trinitatem credimus,et unum dominum adoramus et columus.Audisti quem interrogasti heretice.
Preses dixit:Multa verbositatem tuam sustinui,ut patientiam meam stantem populum cognosceret.
A magyar forditás:
A főpap:Amint mondod te egy istent tisztelsz és hármat imádsz.Ugy érteni,hogy Atya ,és Fiú akiket imádsz is.Ki a harmadik akit Szentléleknek neveztek? Az Istenre és az én üdvözülésemre szeretném ezt hallani.

Theodoszia:Bizony ahogy irva vagyon, ravaszabbak a sötétség fiai mint a fény fiai.Ahogy elöbb is mondám nem szabad a drága gyöngyöket a disznók elé vetni.Pedig bizonnyal meg foglak itélni téged méltatlan biró,tudtodra adván a Szentháromság szentségét.És most végy türelmet és mond meg ennek az értelmét a hallgatóság épülése végett is.Halld tehát:Az atya a Fiú és a Szentlélek egy a Szentháromság méltóságában.Mert ahogy a Fiú az Atya értelméből ered ugyanugy a Szentlélek is az Atyától van.Igy ezt mint három személyt valljuk és Egyként hisszük.És ahogy az Atya a Fiúban ugy a Fiú a Szentlélekben.Tehát látod,hogy a Fiú és a Szentlélek az Atyától van.Ezért Egyistent tisztelünk,amiben felismerjük az igaz Szentháromságot.Ahogy a Szentlélek mindig a Fiúban van,ugy a Fiú is mindig a Szentlélekben,és amint a Szentlélek mindkettőjükben dolgozik igy a Fiú és az Atya egyek.Ime most hallottad méltatlan pap, hogy milyen Szentháromságban hiszünk,és egy Urat tisztelünk és imádunk.Hallottad a választ amire kérdeztél te eretnek.

A főpap:Engedtem a bőbeszédednek,hogy a nép megismerje a türelmemet.

Ez után akár csak a kis kakas meséjében,megkinozzák,a kemencébe rakják,a tengerbe dobják és mindenhonnan élve ki jön.Az utolsó felvonás az,hogy a népet meghivják az arénába,ahova beengednek egy sor fenevadat:oroszlán párduc,medve,bika stb és közéjük dobják Theodosziát.Miután innet is élve jön ki, karddal lefejezik.Ezután nagy földrengés rázza meg az arénát.A szülei és a keresztények sokasága összegyül és nagy tisztességgel eltemetik.Szó sincs masziv keresztény üldözésről.

Az esemény a közel-keleten zajlik Cézáreában ,igy fel kell tenni a kérdést,hogy melyik vallás képviselője a főpap,akinek az istene Jovi?Ez nagyon hajaz a Jahvéra akit ma Jehovának mondanak.A római panteon fő istene Jupiter volt, mely név elég távol esik a Jovitól.
Jeromos idejében aki nem sokkal a diocletiáni üldözések után élt,Jeruzsálemben az uralkodó vallás a zsidó volt,ezért feltételezhetjük,hogy a vallató főpap is zsidó.De ha Theodoszia eretneknek nevezi a zsidó főpapot,ebből az következik,hogy a zsidó vallás a keresztény vallásból ered és nem forditva.Ha valami értelmet akarunk adni a szentháromságtannak, amit “Theodoszia kifejtett”,akkór az Atya a régi ,a Fiú az uj generáció,a Szentlélek,pedig a helyes gondolkodás amit mindkét generációban meg kell találni.Igy már nem egy despotikus kegyetlen bosszúálló Istennel állunk szembe,hanem egy valódi demokratikus uralkodó szellemiséggel.Igy a mai demokratikus felfogásnak megfelelően el lehet fogadni azt a kivánságot,hogy amilyen a mennyben ugy legyen a földön is.Ami megzagyvásitja a dolgokat az a megszemélyesités.Mert ha a Szentlélek személy és az Atyától van mint a Fiú,akkór testvérek.De ha nem fiú,mert egyszülött fiúról szól a fáma, akkór lány.Lehet,hogy épp Theodoszia személyével próbálták ezen irásban ezt szemléltetni,mert amikór lefejezték akár Krisztus halála után egy óriási földrengés keletkezik.

Régi krónikák ugyanezt a történetet mesélték el,de a hősnő neve Krisztina volt,ami még találóbb a harmadik isteni személyre. http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_krisztina .Tudjuk,hogy a reneszánsz korában volt egy nagy pestis járvány,aminek az elinditója valószinű,hogy a higiénia hiányával egybekötött kicsapongó nemi élet .Az Egyház szerint ez Isten büntetése volt a bűnök miatt. A papok a bűnt a nők csábitó szépségében látták.Ekkór voltak a nagy boszorkány perek,és ekkór “száműzhették” Krisztinát a Szentháromságból.Helyébe jött egy falokrata farizeus,a Saulból lett Pál személyében,akit ugyanugy lefejeztek,mint (Theudosia)-Krisztinát.A Krisztináról szóló irásról emlités van az elöbbi linken,de képek vannak róla több templomban.

Mivel itt emlitve van az eretnek szó,ezért feltételezni lehet,hogy az irás nem lehet régebbi a 13.századnál.Ettől az időtől kezdték vádolni egymást eretnekséggel különböző felekezetek.

A Szentháromság a fenti megfogalmazásban, hogy ugyanis a Fiú és a Szentlélek is(megszemélyesitve Krisztus és Krisztina),az Atya értelméből ered azt jelenti,hogy nem testi,hanem szellemi fogalmakról van szó.A megszemélyesités pedig az ősibb primitivebb istenhitre utal,amikór az isten fogalmát az emberi családról másolták le: Atya,anya,fiú,lány.Az eredeti bibliában az áll,hogy Ádám idejében a nők ikreket szültek,mindig egy fiut és egy lányt,akiket már eleve eljegyeztek mint házastársakat.http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479 Igy nem csoda,ha az Isten gyermekeiről is igy vélekedtek.A régi, mondjuk eredeti keresztény vallásban megtaláljuk az Anyaistent a Nagyboldogasszony személyében.Ha csak egy bóldogasszonyról lenne szó,már mint Máriáról,akkór fölösleges lenne a Nagy jelző.Erre azért volt szükség,mert létezett egy másik boldog asszony a (Teodoszia)-Krisztina személyében,akit a boldogságos szűznek is neveztek,mivel habár Krisztus jegyese volt,a szeplötlenség követelményének megfelelően örök szűzességben “létezett”.Az apácák Krisztus jegyeseinek vallják magukat,és legtöbbjük mélységesen át is éli ezt a szerelmi viszonyt.Ugyan ilyen viszonyban állhattak eredetileg a barátpapok a boldogságos szűzzel,de miután ezt azonositották Máriával,és ők is Krisztus jegyesei lettek,ez sok lelki torzulást eredményezett.

A fenti párbeszéd valójában két felekezet közti vetélkedés volt, lehet épp a 14.században,a vallási szupremáció miatt.Eddigelé az irásokban és a képi ábrázolásokban lásd Anjou legendárium,csak Krisztus névről van szó nem Jézusról.A Jézus és Máriáról szoló történetet lehet hogy a reneszánsz korában találták ki,igy vonva a kereszténységet zsidó fennhatóság alá.Ennek a nem kevés ellenállásba ütköző akciónak a végrehajtásához létrehozták a jezsuita rendet,amelynek a neve is mutatja,hogy a jézusi vonal érvényesitése volt a cél.A fenti párbeszéd valójában az őskeresztény hitűek és a zsidó-keresztény hitűek közti hitvitát eleveniti meg.Az irás másolat,és mint ilyen módositott.Ez a mondat például,hogy:”Castitatem sororis suae violavit”=megsértette nővére szűzességét,csak a félrevezetés céljából lett berakva.A másik pedig:”adulter moechatus”=házasságtörést követett el,már valóban a Mária megtermékenyitésére utal,aki eleve József jegyese volt.A többi ótestomentumban található, isten parancsára történt gyilkosságokról nem is beszélve.Egész a 15.századig a pápák süvege a hármas korona volt amit erdetileg triarának hivtak.Innentől kezdve már ugyanazt a süveget kezdték viselni a pápák,mint a zsidó főpapok és a süveget átkeresztelték tiarára.Ezt láthatjuk az Anjou legendárium képein.

Hogy lesz a XIII.századi keresztes hadjáratokból III.századi keresztényüldözés.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

CLXVv.:Non credo non sacrifico,non adoro idola surda et muta.—Nem hiszek nem áldozok,nem imádom a néma (faragott) képeket(idola).
A képek nembeszélnek,csak mutatnak.Az irás viszont már beszél.Ezzel lehet érvelni,körül irni,megmagyarázni.A latin muta=néma és a magyar mutat szó is egy tőről származik,és azt fejezi ki,hogy hiányzik a beszédkészség.A nagy vallási összecsapások az irás megjelenése után keletkeztek.Egész a 13.századig nem volt meg az irás nagyméretű terjesztéséhez szükséges infrastruktura.Ennek a kifejlesztése után viszont robbanás szerüen jelentek meg az irások.

Mivel az irás általi vallásterjesztés,sokkal olcsóbb és meggyőzőbb volt,ezért ez lett az alacsony néprétegek vallása.Ezek bálványimádással vádolták az elöbbieket,akik viszont ezeket eretnekséggel.Mind ez az 13oo-as évek körül zajlott,a nagy keresztes háborúk idején,de ami az évszám hamisitás miatt vissza lett datálva az 12oo-as évekre,meg a III.századra.De nem csak az évszámokat hamisitották,hanem az eseményeket,a neveket és mindent ami a valós tényállást jelentette.Atrocitások mindkét részről történtek,de ezek mind keresztényüldözésekként lettek megnevezve,és vissza datálva az ugynevezett ókorba.

CCIXr.:Hadrianus et Antoninus imperatores habentes prelium cum Efratensibus et agariensibus elegerunt virorum pugnatorum numerum novem milia potentium in fortitudine,et industriorum in bello.Ascenderunt ergo simul cum eis adversus hostes ,habebant secum Apollinem et Iovem.Ita ut putaretur per eos possidere victoriam.Appropincantes itaque ut bellum contra inimicos agerent,viderunt illos et ecce erant centum milia.Hoc dum vidissent ambo ipsi imperatores Adrianus et Antonius et formidantes simul cum septem militibus fugerunt.—Hadrianus és Antoninus császárok az Eufratesiekkel és az Agarénokkal(feketékkel) harcolván,kiválasztottak kilenc milio edzett és háborukban jártas harcost.Felvonultak tehát velük együtt az ellenség elé,magukkal vivén Apollinumot és Jovit(ezen istenek képeit),hogy általuk biztositsák a gyözelmet.Amint az ellenség felé közeledtek,és meglátták őket,ime százezren voltak.Meglátván ezeket mindkét császár Adrianus és Antoninus megrettenve hét katonával(máshól hét királyról ir) együtt elszaladtak.

Két hadvezér Akacius és Heliades a helyén maradt.
Acacius ét Heliades :Venite sacrificemus diis. Et cum sacrificassent,ampliori formidine omnis consternati sunt.—Gyertek és áldozzunk az isteneinknek.És amint áldoznak még nagyobb ilyedség érte őket.
Meg jelent nekik egy angyal fiatal fiu képében,aki azt tanácsolta nekik,hogy inkább imádkozzanak Krisztushoz az égi Isten fiához és akkór biztosan győzni fognak.A hadvezérek kikérdezték a sereg vélaményét,és azok helyeselték az angyal tanácsát.Igy győzelmet arattak az ellenségen.

Az elmenekült császárok vitája:
CCIXv:Videntes autem imperatores turbati sunt.Maximinus vero imperator dicit ad Adrianum et Antonium imperatores iniuriam patior a vobis.Exercitus enim meus recesit a me.Adrianus patienter dixit Fer domine imperator,qui enim exercitum meum abstulit.Ipse vos ad emit.Non concidat cor tuum.Ecce do tibi mille aureos,si placitum tibi fuerit.Sin autem do tibi mille novos tyrones.Haec enim audiens Maximinus imperator mitigavit furorem,et iubet presentari decem milia per tribunali.—Látván ezt a császárok dühösek lettek.Maximinus császár pedig igy szolt Adriánushoz és Antoninushoz: gyalázatot szenvedtem miattatok,mivel a seregem elhagyott.Adrianus pedig nyugodtan azt felelte:Császári nagyságos Ur, ki lopta el az én seregemet?Épp maga vásárolta azt meg.Ne törjön össze a szive.Ime adok magának ezer aranyat,ha ez önnek megfelel.Ellenkező esetben adok önnek ezer uj Tyront.Ezt hallván Maximinus, megenyhült a mérge és megparancsolta hogy állitsák a tizezret a törvényszék elé.

Azt kell tudni a tizezerről,hogy ezek voltak azok a katonák és hadvezérek(Akacius és Heliades),akik felvették a keresztény vallást, a császárok távóllétében.A császár parancsára ezeket keresztre feszitik.Ez az a tizezer keresztény akik Hadriánus császár idején mártiromságot szenvedtek.
Máximinus és Adriánus ideje között száz év van.Akkór meg hogy tudtak társalogni?Sehogy.Azonban van egy periodus a történelemben,amikór tényleg egyszerre vonul a Közelkeletre vagy három császár és vagy hét király.ez pedig nem más mint a IV.keresztes hadjárat.

Ebből viszont az derül ki,hogy a Közel-keleten létezett az igazi keresztény hit és nem Rómában.A keresztesek (római csapatok) két féle istennek hódoltak Apollinusnak(ez minden valószinüség szerint görög) és Jovinak(mely nagy valószinüséggel zsidó).Ugyan ebben a kórban indult Rómából hadjárat Európa északi irányában is ugyancsak keresztények ellen,akiket itt már eretnekeknek tituláltak.

https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

5.old:Raimundis blasfemie in Deum Moysis:Ludebat quodam die comes in ludo sacrorum cum quodam capellano:et inter ludendum dixit capellano:Deus Moysi quem vos creditis,non poterit vos iuvare in ludo isto,et addidit,nunquam me iuvet Deus ille.—Raimundus istenkáromlása Mozes istene ellen:Egy napon a grof tréfálni kezdett a szentekkel kapcsolatban az egyik káplánnal,és a tréfálkozás közben a káplán ezt mondta:A Mozes Istene akiben ti hisztek nem parancsolhatott ilyen vicces módon,és hozzá adta:nekem soha nem fog parancsolni ez az Isten.
Raimundot III.Ince pápa meghurcolta,mivel ugymond az eretnekek pártjára állt,de mindig kegyelmet kapott.

11.old.:In eadem etiam Ecclesia,in qua ut saepedictum est,dominum suum occiderant cives Biterrenses captionis civitatis,fuerunt usque septem milia de ipsiis Biterrensibus interfecti.—Bitterenses városában 17ooo “eretneket” gyilkoltak meg.

A bábjáték újboli szinrevitele

a nagymester.jpg
A templomos Nagymester átka elégetésekór:

„Isten tudja, hogy ki tévedt és ki követett el bűnt, és a balszerencse bizony lesújt azokra, akik tévesen ítéltek el minket. Isten meg fogja bosszulni a mi halálunkat. Tudja meg az Úr, hogy igazság szerint mindazok, akik ellenünk vannak, miattunk fognak szenvedni!”

Az emberi aktivitásban amikór elindul egy felkapott irányzat,rövidesen lavinaszerűen mindenki ezt követi.Ilyenek voltak a művészetek különböző ágai,ilyenek a tudomány külömböző ágai,az irás,és amint látjuk manapság a digitalizáció.Az irás nagy kórszaka a 15.század.Ekkór kezdték irni a világi és a vallási történelmet.Mivel ezidáig nem volt meg az irás terjesztéséhez szükséges infrastruktura,ezért a létező kezdetleges kevés fennmaradt szöveg nem volt elegendő a történelem rekonstrukciójára.Ezt a hiányt az irók a fantáziájukkal pótolták az elég nagyszámban fenn maradt képek meg szobrok alapján.Igy el lehet képzelni,hogy a képek meg szobrok néha egészen mást ábrázolnak mint amit a történészek melléjük társitottak.

Még egyszer(mivel a tudás anyja az ismétlés), abból indulunk ki,hogy ezer évet betóldottak a történelembe,és hogy a diocletianusi üldözések valójában III.Ince pápa alatt történtek,de aki a következő levezetés tanusága szerint száz évvel korábban tevékenykedett,persze más név alatt(az évszámokat pár évvel ide oda tologatták,ami a lénnyegen nem változtat,ugyanigy a nevek sem lényegesek,hisz a pápák sosem használták az igazi nevüket):Diocletiánus keresztény űldözései (284-3o5) ami valójában “III.Ince” uralkodása alatt történt (298-316).Ez római számokkal CCXCVIII-CCCXVI.Az első C helyére beraktak egy M-t Igy III.Ince uralkodása átkerűlt az 1198-1216-os évekre(MCXCVIII-MCCXVI).Ezt a műveletet a könnyebbség kedvéért csinálták igy,hogy ne kelljen nagyobb javitásokat eszközőlni a kéziratokban.Igy azonban száz évvel hátrább tolódtak az események.Ez azt jelenti,hogy a “valódi” III.Ince valamikor az ezerháromszázas évek alatt kellett tevékenykedjen.És meg is találhatjuk éspedig XXII.János pápa személyében(1316-1334).Láthatjuk,hogy mindhárom despota uralkodási ideje majdnem ugyanaz Diocletianus 21 év,III.Ince és XXII.János 18 év és ugyanazokat a véres keresztényűldözéseket követték el.

A szabad enciklopédiából:
“Dante úgy írt az egyházfőről(XXII.János), hogy szívében három fenevad is fészkel: a bujaság, a kegyetlenség és a kapzsiság.”
“Az ifjú Duèze(a leendő XXII.János) azonban roppant érdeklődést mutatott Isten egyháza iránt, így fiatalon a domonkosok közé állt.”
Tudni való,hogy a domonkosok közűl kerültek ki az iquizitorok.

“Toulouse-ban és Cahors-ban is jogot tanított, majd Albi kanonokjává nevezték ki.”

Ezek ugyanazok a helyek,ahol III.Ince eretnekeket gyilkoltatott.

“Egy évvel később a vienne-i zsinat titkára lett, ahol jogi tudásával segített a pápának és IV. Fülöp francia királynak. Jogi értekezéseiben elítélte a VIII. Bonifác elleni pert, ugyanakkor kiváló jogi érvrendszert épített fel a templomosok elleni eljárásokhoz. ”

Nagy a valószinűsége annak,hogy a templomosok elleni hadjárat IV.Fülöp segédletével, ugyanaz mint az albingensek elleni,de mivel ezer évvel meghosszabbitották a történelmet,igy az eseményeket feldarabólták és különböző idősikokra helyezték.De nem csak az eseményeket többszörösitették,hanem a pápákat is.Igy könnyebben lehetett ködösiteni,vagyis az igazságot palástólni.

VIII.Bonifác idejéről ezt találjuk a szabad enciklopédián:
“A harmadik állam, mellyel sokat foglalkozott Bonifác, a Firenze központú Toszkána volt. A városban előtörtek az ellentétek a guelfek és ghibellinek között. A ghibellin érzelmű Bianchi, azaz Fehérek csoportja építkezhetett a szélesebb polgári rétegeken. Tagja volt több korabeli híresség is, például Dante Alighieri is. Velük szemben a Neri, azaz a Feketék pártja az arisztokraták és a nemesség érdekeit képviselve igyekeztek megkaparintani a köztársaság vezetését.”
“A pápák csak ezután ismerték fel, hogy időközben teljesen megváltozott Európa társadalma. A kialakuló polgárságot már más eszközökkel kellett az egyházhoz csábítani, mint a korábbi egyszerű embereket.”
“A Gaetanikat korábban gyakran a di Segni névvel illették. E néven korábban három pápát is megválasztottak, III. Incét, IX. Gergelyt és IV. Sándort.”

A gaetaniak Spanyolországból származtak,akik többsége mor származásu volt.Igy lesz világos a kép.Ugyanaz a forgatókönyv játszott le akkor is mint ma.Az egyház a helyett hogy az emberi gondolkodás fejlődését követné és ehhez igazitaná a vallást ,inkább lecseréli a hiveket alacsonyabb szinten álló embercsoportokra,többségében afrikai bevándorlókra.

“VIII.Bonifáchoz kötődik az első szent év bevezetése.”

Igy jöhettek Rómába a zarándokok,akik egy része hamisság által meggazdagodot és e miatt bűnbocsánatraéhes egyedekből állt,a másik része pedig az alamizsna , a gyógyulás és az élete jobbra fordulása reményében jött.Az elöbbiek nagy része északról az utóbbiak nagy része délről.Megjegyzendő,hogy a 2o16.év is szent év volt.

Nagy a valószinüsége annak,hogy az az ominozus év amit mi most 1525-nek irunk,azt a tridenti zsinat elött J525-nek irták.Van elég ezredforduló utáni évszám ahól ezer helyett csak egy j-t találunk,ami a Krisztus születése utáni éveket jelenti.Állitólag ebben az évben 525-ben kérte fel I.János pápa Dionisius Exiguust hogy éllitsa össze a következő évekre a husvét ünnep táblázatát.Ő volt az aki bevezette az ánno dominit 532-ben,de amit valójában a tridenti zsinaton vezethettek be,és az ezer évet is ekkór adhatták hozzá.

I.János(523-526):A szabad enciklopédiából:”A pápát a dühös király(Teudorikus gót király) rákényszerítette erre az útra(Konstantinápolyba). Jánosnak azt is kikötötték, hogy bírja rá a császárt rendelete visszavonására, adja vissza az elvett templomokat és térítse vissza az arianista hitre azokat, akik kényszerből vették fel a keresztséget.”—Ennek a történetnek nagyon kilóg a lólába.Miféle keresztény katolikus pápa volt az aki a hitével ellentétesen akar áttéritenei embereket áriánus hitre? Valószinű hogy ez csak egy kitalált személy és kitalált történet ahhoz a másik kitalált történethez,amelyben ez a pápa kéri fel Dionisius Exiguust 525.ben, hogy készitse el a husvéti űnnepek táblázatát.Ez a felkérés valószinű,hogy XIII.Gergelytől származik valami szürke eminenciáshoz.Az 525-ös év nem véletlen,ugyanis ez az év közel esik a Mohácsi csata elvesztéséhez és egyuttal a Magyar állam széteséséhez.Ezt kihasználva át lehetett irni a történelmet.Ez az átirás XIII.Gergely pontifikátusa alatt történt,amit a tridenti zsinat szentesitett.A Magyar királyság mindigis egy nagy szálka volt ugy a pápaság,mint a császárság szemében.Ezért szerették volna még az emlékét is kiiktatni.

“XIII.Gergelyt, III. Pál hívta az örök városba, és először a város egyik bírájává tette, majd pápai abbreviátor lett és a Campagna pápai kincstárnoka. 1545-ben Pál felkérésére részt vett a tridenti zsinaton, mint az egyházfő egyik jogásza. A következő évben IV. Pius személyében új egyházfő került a katolikus egyház élére, aki az újjáélesztett tridenti zsinat pápai megbízottjává nevezte ki Ugót(XIII.Gergely), amelynek egészen a záró üléséig jelen volt”—Az abbreviátornak komoly szerepe volt a régi irások megfejtésében és persze adott esetben azok korigálásában(expurgálásában ahogy ezt akkoriban nevezték).

“Ugo korántsem volt nevezhető szent életű, erkölcsös embernek, ezért valószínűleg más is állhatott a gyors választás hátterében.” A piszkos munka(a történelem átirása) elvégzése biztosan szerepet játszhatott ebben.Ehhez mint abbreviátor minden adottsága megvolt.
“Az új naptár kidolgozásával párhuzamosan át kellett alakítani a római egyház martyrologiumát is, amely az év napjaihoz kötötte a katolikus szentek és mártírok ünnepét.”

“A hosszas fejtörés és a tízek munkája azonban nem tartozott Gergely uralkodásának sikertörténetei közé. Az első, 1582-es kiadás tele volt félreírásokkal és nyomdai hibákkal, és ebben rendkívül hasonlított az 1583-as második kiadásra. Gergely mindkét kiadást semmisnek tekintette, és személyes felügyelete alatt végül 1584-ben megszületett a helyes kiadás, amely a Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum címet viselte. A pápa ezt tette kötelezővé minden katolikus egyház számára.”—Ha nem kellett volna átirni az évszámokat és ezeket szinkronba hozni akkór ezt egy iskolás gyerek pár nap alatt elvégezhette volna.Az expurgáláshoz a legjobban minden bizonnyal egy abbreviátor értett.De amikor az évszámokat nem csak megváltoztatták,de ide-oda tologatták az időskálán,”ember” kellett legyen a talpán aki ezt pontosan eltudja végezni.

“Gergely nevéhez köthető még egy érdekes kulturális örökség, ugyanis az ő tiarája a legrégebbi, amely mind a mai napig épen fennmaradt.Wiki:A tiara (a perzsa تاره tara szóbol származik, ami latinul „tiara”) általában csúcsos fejdísz; az uralkodók, pápák, és egyéb előkelőségek megkülönböztetését és hatalmát jelképezi.”—Nem inkább a TRIARA? ami ha megvizsgáljuk a Gergely tiaráját láthatjuk,hogy egy hármas korona(tri=három,ara=védelem).

XIII.Gergely nem csak új naptárt vezetett be de az anno dominit meghosszabbitotta ezer évvel.Ebbe a hosszú időtartamba került bele egy sór kitalált pogány császár,egy sór pápa és és mártir.Ehhez aztán kellettek a tárgyi bizonyitékok is amelyeket Gergely utódai próbáltak megvalósitani.

” V.Szixtus:Így ekkor állították fel Néró császár obeliszkjét a Szent Péter-téren, de a Santa Maria Maggiore-bazilika, a lateráni bazilika és a Santa Maria del Popolo-bazilika előtti obeliszkek is ekkor kapták mindmáig végső helyüket.Oszlopok terén úgy tűnt vonzotta az ókor, ugyanis Sixtus felújíttatta Traianus és Antoninus Pius császárok diadaloszlopait, és az előbbi tetejére Szent Péter, az utóbbira pedig Szent Pál szobrát készíttette el.”

Hogy is van ez? Emléket állitunk a legkegyetlenebb keresztényűldözőnek? Nem az ókor vonzotta V.Szixtuszt,hanem a tridenti zsinaton kapott utasitás,hogy bizonyitékokkal szolgáljon a sosem létezett pogány császárok létezésére.

A fenti irásból az látszik,hogy a mai időszámitásunk szerinti 13oo-as évek körűl az eretnekek elleni keresztes háborúk leple alatt a történelem legnagyobb keresztényűldözése zajlott.Rómában a keresztény Egyház irányitása olyan délről származó alacsony kulturával és erkölcsi hozzáállással rendelkező pápák kezébe került,akik a vallást kimondottan anyagi javak megszerzésére használták fel.A fenti levezetés értelmében Bizánc kirablása nem 12o4-ben hanem 13o4-ben történt,ami a hamisitás alkalmával került át 12o4-re.Magyar vonatkozásban is ebben a periódusban kerül az ország élére egy dél Itáliából származó király Károberto néven,mely nevet nem lehet semmi európai nyelvben található nevek közé sorolni.Ezért feltételezni lehet,hogy a tulajdonosa sem volt európai.Ami jellemző erre a királyra az a végtelen kegyetlensége és az állati ravaszsága amivel megsemmisitette,vagy megadásra kényszeritette a magyar urakat.Ugyanis a poszádai csatában tudatosan törbe csalta a magyar nemesek nagy részét.Tehát azt mondhatjuk,hogy az 13oo-as évek körűl a déli népek inváziójáról beszélhetünk az északi népek ellen.

A XIV. század gordiuszi csomója

A történelemből azt látjuk,hogy a gorderuszi csomó átvágása nem vezet semmi jóra.Egy logikai relytélyt csak az érzelmek mellőzésével és a logika segitségével lehet megoldani.

Ha felütjük a latin szótárt,azt látjuk,hogy az évezredet saeculumnak hivják,de ez ugyanakkór századot is jelent.Vajon ennyire nem tudtak különbséget tenni a két fogalom között? Ezt nehéz elképzelni.Inkább arról van szó,hogy mivel a történelmi irásokban ugy hamisitottak évszámokat,hogy a C-t felcserélték az M-el,ezért ezt igazolandó ráfogták hogy ugyanaz a nevük.
Ha eljátszunk azzal a gondolattal,hogy a fenti azonosság értelmében az ezer évet ugy vitték be a történelmi időskálába,hogy az első C-t kicserélték M-re, akkór a “diocletiáni” keresztény üldözések átkerülnek az 13oo-as évekre.Példa: XXII.János pápa hatalomra kerülése J316(CCCXVI)=1216(MCCXVI).Egy kis időeltolódással Bizánc kifosztásának évei.Ha beigazolódik,hogy a nagy keresztényüldözések,amik eretnek üldözések formájában jelennek meg a történelemben a 13.század elején, ezek valójában a 14.század elején zajlanak,akkór meg kell vizsgáljuk az akkóri nemzetközi eseményeket.
Magyar vonatkozásban ekkór kerül Magyarország élére egy dél Itáliából származó jámbór lelkünek semmiképpen nem mondható uralkodó, Károbertó.Egy uralkodó hatalomra jutásához, kivált hogy ha messziről származik,nagy háttér erőre van szükség.Tehát itt arról van szó,hogy egy délről jövő invázióval állunk szembe.Nagyon sok irást találunk az afrikai népek európában történt inváziójáról,de ezt tévesen sokkal korábbi időpontra helyezték.Érdemes észre venni,hogy 1342-ben a magyar trónra kerülő Nagy Lajos több alkalommal bevonul Itáliába,de a fenti okoskodás értelmében az eseményeket vehetjük 1242-ben is.Igy nagy a valószinűsége annak,hogy a délről jövő inváziót a keleti népek segédletével épp Nagy Lajos idejében sikerült megfékezni.Itt aztán el lehet játszadozni a gondolattal,hogy 1241-ben valóban IV.Béla volt az aki menekült a tatárok ellől ,vagy Károbertó?
A pápák székhelyének áthelyezését Avignonba(Franciaország) 13o5-ben,nehéz holmi kis belső civakodásoknak tulajdonitani.
“A kollégium üzenetére, amelyben az érseket Perugiába hívták, Bertrand azt válaszolta, hogy amennyiben meg akarják koronázni, jöjjenek ők Lyonba. A kardinálisok csak nehezen akarták elfogadni Kelemen óhaját, de végül Lyonban tették fejére a pápai tiarát. Kelemen pontifikátusa során sosem lépte át Itália határait.”—Erre sokkal nyomósabb oka kellett legyen Kelemennek,holmi kis durcáskodáson kivűl.
Érdekes hogy száz év eltéréssel a 13. és a 14.században is barátpapok mennek az ázsiai magyarok megkeresésére.
Idézetek a szabad enciklopédiából:
“A Kuma-vidéki magyarságot a pápai bullák közül elsőként IV. Ince egy (1253), IV. Sándor egy (1258), majd IV. Miklós két bullája említi meg a János előtti időkben.”—A politikában és a diplomáciában nem mindig minden az aminek látszik.Itt nem a nemlétező ázsiai magyarság megkeresése és megtéritése volt a legégetőbb dolog,hanem a déli invázió megfékezése.Ehhez kellett valami módon felvenni a kapcsolatot a keleti népekkel és segitséget kérni tölük.De ahogy lenni szokott,amikór a mór megtette a kötelességét,utána elmehet,és el is lessz felejtve,hogy ne essen csorba császárok és pápák dicsőségén.

“IV. Bajor Lajos,e mellett a császári koronát is szerette volna megszerezni. Itália északi részében kormányzót nevezett ki, és a ghibellin városok örömére hadat üzent a guelfeknek, akiknek legnagyobb központja akkoriban Rómában volt. Lajosnak 1328 elején sikerült legyőznie I. Róbert, nápolyi király és a guelfek csapatait, így seregével bevonulhatott az örök városba.”
Tudni való,hogy a ghibelinek a fehérek és a guelfiek a feketék voltak.Kell ennél világosabb bizonyiték,a fenti állitásokra?Meg kell jegyezni,hogy a történelem ismétli önmagát.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

CCLIIIr.oldal:Erat autem in eo tempore(Maximian et Diocletian),de exercitu legiones militum qui Thebei appellabantur.Legio denique vocabatur que tunc sex milia ac sexcentes viros in armis habebat,hi in auxilium Maximiano imperatoris .—Maximianus és Diocletianus idejében vilt egy olyan légio amit Thébainak neveztek.Ennek hatezer hatszáz fegyverese volt,ez volt Maximianus segitő csapata.
A seregeket a Ron(Rodano) völgyébe viszi.Az ok:”Ira fervidus ob neglectia imperia decimum quemque ex eadem legione gladio feriri iubet.”—Haragra gerjedt(a császár),mivel elhanyagolták a tized fizetését ,ezért a légiónak megparancsolta,hogy ezt karddal hajtsák be.
Azt látjuk,hogy az akciók ugyanott zajlanak ahól III.Ince az eretnekek ellen harcólt.Uj adalék itt az hogy Thébai(Nubiai) légióval megy.Az irásban később az van,hogy egy másik hadosztály valószinüleg európai, egy bizonyos Mauricius vezetése alatt,megtagadta,hogy az elfogott foglyokat feláldozzák.Ezért Mauricius parancsára az egész hadosztályt legyilkolják a vezetőjükkel együtt.
A tized befizetése nem volt egy római szokás,hanem csak a bibliában találunk emlitést róla és a zsidókhoz és a keresztény Egyházhoz kötődik.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tized
CCLVr:Diocletianus cum ad imperium totius orbis fuisset electus omnisque provincias turbari quorundam presumtionem perspiceret .Ad consortium imperii ut laboris olim sibi commilitnem Herculeum Maximianum caezarem fecit…Cui ad supplimentum exercitus legionem thebeam ex orientalibus regionibus militum deditque legio VI milia ac sexcentos viros valides animis et instructis armis,antiquorum romanorum habebat exemplo.Hi igitur milites Christiane religionis ritum orientalis traditione susceperant,fidemque sacram virtuti armis,omnibus preponebant.—Miután diocletianust megválasztották a birodalom élére minden provinciában ahól gyanus elemeket talált,üldözésekbe fogott.Meg tette Hercules Maximiánust segéd császárnak,akivel valamikor együtt harcólt.Ennek a segitségére adta a keleti régiókból származó thébai légiót,hatezer hatszáz keménylelkű harcra kiképzett embert,akik az ókori rómaiaktól vették a példát.(Sic!).Ezek a katonák a keleti ritusú keresztény vallást vették fel,a szent katonai virtushoz való hűséget mindenek elé helyezték.
Ez a világos beszéd.Ezek nem római katonák,csak azoktól vették a példát.Hát vannak akik ma is vesznek példát róluk,de attól még nem rómaiak.

Milyen messzire nyúlik vissza a történelem ?

Ha abszurd dolgokat találunk a történelemben,ezeket csak ugy tudjuk feloldani,ha az érzelmeinket háttérbe szoritjuk.A mellékelt linken vértanuk történeteit találjuk a nagy keresztényüldözés idejéből a II.-III.századokból.De hogy kerülnek ezek a XII.-XIII.századokba?
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

Az irás kezdete:XXXVIIIr:Fuit autem temporibus Constantini magni principis usque ad Constantius Augustus Liberius quidam papa urbis Romae qui tertio in exilium deportatus est a Constantio,eoque minime voluisset heresi arrianae consentire.—Nagy Konsztantin ideje után,fia Konsztantiusz egy bizonyos Liberius pápát három évre számüzött mivel nem értett egyet az áriánus eretnek tanokkal.(Libériusz helyére Félixet teszi meg pápának,de ez még annyira sem fogadja el az áriánizmust.Sőt eretneknek bélyegzi Konsztantiuszt.Ez után vissza hozatja Libériuszt és számüzi Félixet,majd kivégeztetei.)

Az irás vége:XXXVIIIr:Exinde raptum est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultus est in basilica quam ipse construcsit via Aurelia quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus ? annos.(itt törlés és javitás van a kéziratban,a lényeg ezer és valamennyi év)-–Innet a papok és prezsbiterek ellopták a testét és eltemették a saját maga épitette bazilikába az Aurelia utcában december 15-n ezer és plusz minusz ?évben.

Az irás kezdete:CXXXVIIIv:Eusebius historiografus memorat africanum poene omnium de urbe regia atque de tota Italia Christi martirium gesta conscripsisse.Nam Simphorosa dixit apud Tiburtinam urbem cum septem filiis suis una die ab Adriano principe hoc ordine interfectam.-–Euszebiusz történetiró feljegyzéseiben megemlékszik az afrikaiak által véghezvitt kinzásokról a fővárosban (Romában)valamint egész Itáliában amelyek a mártir keresztényeket érték.Igy végezték ki Hadrian császár parancsára Szimphorozát a hét fiával együtt Tiburtina városában.

Az irás vége:CXXXVIIIv:Martirium Sancti Simphorosae et sue filiae…Quorum corpora requiescunt via tiburtina miliario nono regnante domino nostro Isu Christo…-–Szent Szinphoroza és fiai vértanusága…Kiknek testei a Tiburtina utcában nyugszanak Urunk J. K. uralkodásának ezer kilencedik esztendejében.

Az irás kezdete aII.v oldalon

Az irás vége:VIIv:Mater autem complexa est filiam suam et osculata est eam.Et iungens carrucam,super imposuit puellarum reliquias.Et exiens foras a civitate, miliario octavio decimo.—Az anya pedig ossze szedte lánya testi maradványait,megcsokolta,odahozván a szekeret felrakta rá lányai maradványait,és elhagyta a várost ezer tizennyolcban.

Azt látjuk,hogy mindhárom esetben ezer és valamennyi évet ir.A legtöbb mártir halálának idejét csak a hónapok jelzik,de legtöbbnél egy kis üres hely van hagyva,ahova római számjelzéssel beférne az évszám is.E helyett ezeknél csak azt irja hogy:regnante domino nostro Isu Christo–– Krisztus uralkodása alatt,vagy is Krisztus születése után.Ha figyelembe vesszük az ezen a linken( http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479) megadott Jézus születési dátumát anno mundiban, ami 4199 és ehhez hozzá adjuk a 3oo évet amennyivel eltér a világ keletkezése a két biblia (vulgáta és septuaginta) szerint,akkór megkapjuk a qvazi 45oo-at.Ezt modositotta Julius Africanus 55oo-ra:

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false 4.old:Africanus ad annum Incarnationis Dominicae annos statuit 55oo,ut autor est Georgius Monachus,chem calamo scriptum penes nos habuimus.—Afrikánus Krisztus születését az 55oo-ik évre tette,amint Georgius Monáchus kéziratában megtaláljuk.

Valakire rá kellett kenni a piszkos munkát,mert a fenti könyvben százféle képpen próbálják kihozni az 55oo-at,de logikusan sehogy sem jön ki.Vagyis önkényesen betoldottak 1ooo évet a Krisztus születésétől balra de jobbra is (a szimmetria megörzése végett).Mielött azonban megejtették volna ezt a műveletet,a keresztény üldözések évei, hogy a fenti példáknál maradjunk,Trajánusszal kezdődtek,CV,CIX,aztán Adriánusz korában CXVIII.Az ezerév betoldása után az “egyszerüség” kedvéért a száz helyett (C) irtak ezret.Igy lett a százötből ezeröt,a százkilencből ezerkilenc,a száztizennyolcból ezertizennyolc.Ez megmagyarázza azt a különös jelenséget is hogy miért van száz év eltérés némely eseményről különböző forrásokban.

Nem mehetünk el azon észrevétel mellett,hogy a nagy keresztény üldözések a Nérók(Claudius ,Nero) meg a Trajánusok( Trajanus Hadrianus , Trajanus Decius)-al n kezdődött.A Traján név nyilván a trójai névre vezethető vissza.Az ugynevezett trójaiak azonban akik az ezredforduló elött meghóditották Itália nagyrészét,afrikaiak voltak: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

Ha elolvassuk a szent mártirok legendáit ezen linken :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 és összevetjük Stanley,vagy bármelyik afrikai utazó 19.századi utleirásaival,nagyon sok hasonlóságot találunk ami az erkölcsi hozzáállást illeti.A linken található irásból kiderül,hogy ezek a “trójaiak” tömegesen keresztelkedtek meg,és egyáltalán nem ugy viselkedtek mint elnyomott rabszolgák,hanem mint halált megvető harcosok,akik ha nem is használtak fegyvert az elején,de a szóbeli erőszakot nem tagadták meg maguktól.Itt csak egy példa:

CLXXXIv Martirium S.Cornelius papae:Venientes autem omnis foras muros porte Appie ante templum Martis,expuebant in eum dicens:Pereant dii demoniorum simul cum Decio.Eodem autem die decolati sunt …—S Kornél pápa mártiromsága:Kijöttek pedig a falakon kivűl az Ápia kapujához Mars templomához és elkezdték köpködni mondván:Vesszenek az ördög istenei Déciusszal egyben.De ugyanaz nap le lettek fejezve.

A vallás mint bármelyik ideológia arra lett felhasználva,hogy alátámassza bizonyos körök hatalmi törekvéseit.Amint az átkeresztelkedett de addig fanatikus bálványimádók többségbe kerültek,azonnal eretnekeknek bélyegezték a valódi őskeresztényeket,és üldözni kezdték őket.

A történelem ugy tartja,hogy a keresztényüldözések tetőpontja Diocletianus idejében volt.

Az idézetek a szabad enciklopédiából vannak:

“Ki volt Diocletianus? Caius Aurelius Valerius Diocletianus egy szabadon bocsátott dalmáciai rabszolga fia volt. Császár volt 284-305 között, majd miután lemondott, a dalmáciai Salona (Split) közelében levő palotájában élt és a hagyomány szerint kertészettel foglalkozott.”
Oriási ellentmondás.Egy véreskezű diktátór önszántából lemond a tronról,és nekifog kertészkedni.Ilyen nem lehetett és nem is volt.Vagy is olyan mint Diocletianus császár csak egy kitalált személy.
Ellenben volt egy véres kezű eretneküldöző,aki nem más mint III.Ince pápa.Erről bővebb információt itt találunk: https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

“III. Ince és III. Honorius pontifikátusainak eredményeképpen a keresztény világban mindenütt lenézték és árulóknak minősítették az eretnekeket, akikről gyakran nem tudtak többet, mint hogy az egyház megbélyegezte őket.”
“A keresztények azért is gondot okoztak a császárnak, mert nem voltak hajlandóak az uralkodót imádni.”Imádni a szenteket szokták.A pápa nem csak szentnek számitott,hanem egyenesen Isten főldi helytartójának,vagyis egy földi Isten.El is várta hogy ugy viszonyuljanak hozzá.

Amit III.Ince véghez vitt az ugynevezett eretnek keresztények ellen, azt ráfogták egy sosem létezett Diocletiánra,jobban mondva maga Ince volt a “Diocletián”.Mindkettőjük uralkodása közel ugyanannyi idejig  tartott:III.Ince(1198-1216),Diocletián(284-3o5).Megjegyzendő,hogy a többi pápától eltérően akik általában csak egy-két évet uralkodtak,az ő uralkodási idejük husz év körüli.Ahhoz,hogy diocletiánra kenjék a balhét,betoldottak az időszámitásba 1ooo évet.III.Ince valójában 298-tól 316-ig uralkodott.Ezt római számokkal igy irták:CCXCVIII-CCCXVI.A régi irások évszámait ki kellett javitani.Hogy ne kelljen teljesen átirni a krónikákat,az első C-t kijavitották M-re.Igy lett Ince uralkodási ideje MCXCVIII-MCCXVI.A kérdés most az,hogy ha a két személy egy és ugyanaz,akkór miért tolódott el Diocletiánus uralkodás a 284-3o5-as évekre? A válaszhoz a kulcs ebben az irásban van:
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 VIIIr:Diocletianus idejében a keresztények nagy üldözéseknek vannak kitéve,VIIIv:Ráfael arkangyal javasolja Paterianusnak álmában hogy menjenek Egyiptomba.

A nagy üldözések már III.Ince uralkodása elött kezdődnek.284-től kezdődik a kopt időszámitás,amit őskeresztény időszámitásnak,vagy a mártirok időszámitásának is neveznek.Vagyis az üldözött “eretnekek” uj életet kezdnek Egyiptomban amihez egy uj időszámitást kapcsolnak.Miután az üldözéseket Diocletiánusra fogták,és az üldözöttek uj időszámitását a nevéhez kötötték (tudnillik ezt Dioclitiáni időszámitásnak is nevezik),igy az uralkodási évének kezdetét át kellett tenni eme időszámitás kezdetére.

Egyébként ha utána nézünk a császárok és pápák uralkodási éveinek különböző forrásokban,azt látjuk,hogy teljes a káosz és bizonytalanság.

Az Anno Dominit csak a XVII.században kezdte terjeszteni Petavius.Árulkodó dolog,hogy mi alatt a keresztény egyház középpontja Jézus,még is elyen sokáig tartott,hogy a születésével inditsanak egy uj érát.

Azt mondjuk,hogy a diocletiáni éra 284-től indúl, Jézus születésétől számitva.Jézus születési dátumát állitólag egy Julius Afrikánus nevű pap állapitotta meg,annó mundiban 55oo ra,de lehet,hogy ezt is a tridenti zsinaton(1545-1565),és ekkor adhattak 1ooo évet a Krisztus utáni évekhez .Igy a diocletiáni éra annó mundiban 5784-ben kezdődik.A Dionisius Exiguusnak tulajdonitott hokusz-pokusz csak arra jó, hogy még jobban lehessen ködösiteni.Ugyanezt a célt szólgálja az ugy nevezett Arszakida féle időszámitás kapcsolása a Jézus születési dátumához.

Idézetek a szabad enciklopédiából:

“Az Arrianus hagyomány úgy tartja, hogy I. Arsak megölte testvérét, azonban a modern történetírás úgy hiszi, hogy ő volt Pártia ura Kr. e. 211-ig, amikor fia II. Arsak került hatalomra.”
Vagyis “ugy hiszi”,konkrét bizonyitékok hiányában.

“Justinus szerint „Ő (Arsak) élete a fosztogatásból és a lopásból állt, amikor hallott Seleucus, Gaulok-tól elszenvedett vereségéről. Megkönnyebbülve támadta meg a pártusokkal, a tolvajok bandájával és legyőzte elöljárójukat Andragorast, megölte őt és átvette a nemzet feletti uralmat.” Justinus, XLI. 4.”

“Ha ez nem is bizonyítja azt, hogy I. Arsak közvetlenül a chorezmi dinasztia tagja volt, (ezt lehetetlen kimutatni), mégis arra mutat, hogy az Arsakidák és a chorezmi Szijávusidák uralkodóháza között közvetett dinasztikus kapcsolatok álltak fenn.”

Érdekes,hogy akár hányszór az ázsiai magyarokról,vagy ezek rokonságáról van szó,elöbb kiderül,hogy egy rabló fosztogató nép volt,aztán meg az,hogy bizonyos Korezmi urak csicskásai voltak,akik tanácsokkal és vezetőkkel látták el őket.Világos ,hogy ez politikai céllal legyártott klisé,épp ezért nyugodtan mellőzhetjük az ugynevezett arszakidai időszámitást.

A fény vallása sem ázsiából származik,mint ahogy egyesek szeretnék.A Máni általa terjesztett manicheizmus nagy valószinüséggel nem tőle származik,hanem Európából.Mind amit a manicheizmus tanit ,az benne vólt a katarok,más néven az albingensek vallásában.A név (albingens=fehér faj) világosan mutatja,hogy nem ázsiai sem afrikai,hanem európai emberek vallása volt.A XII.-XIII.századi vallási üldözések kivándorlásra kényszeritették a még életben maradt albingenseket.Igy került a kereszténység a koptokhoz,és a manicheizmus Ázsiába.

Vallások és vértanuk

Kezdetben vala az Ige és az Ige vala Istennél és Isten vala az Ige.De mi is valójában az ige?Latinul verbum,ami szót is jelent.Az igehirdetés,nem más mint a vallási tanok verbális hirdetése.Ez lehet szóban is de az irás terjedésével mindinkább irásban történt.A szóbeli terjesztésnél szükség volt egy igehirdető személyre.Az irásbeli terjesztéshez erre már nem is volt szükség. A vallási tanoknaknak egy másik terjesztési formája,az irás megjelenése elött,képekben és szobrokrok formájában történt.Volt egy periodus,amikór oriási konkurencia alakult ki a két terjesztési forma közt.Ezt a periodust nevezik ikonoklasztáziának,vagyis képrombolásnak.A visszavágás erre a könyvek és könyvtárak égetése volt.Elvégre az hogy az egyik istent Jóvnak,a másikat meg Jehovának,vagy Alahnak hivták,ugyanarról az egy uralkodó Istenről volt szó.Mindkettő vagy minhárom megkivánta hogy áldozatot mutassanak be neki.Aztán az Igeistent hirdetők,a képek általi valláshirdetőket bálvány imádással kezdték vádolni.A biblia megirásakór beszurtak egy olyan mondatot,hogy ne csinálj magadnak faragott képet.A keresztények habár a bibliát szent irásnak mondják,mégsem igazodnak minden bibliai előiráshoz.Ugye a legtöbb kersztény templomban ott vannak a képek meg a szobrok,és néha le is borulnak elöttük,ilyenkor persze azzal a gondolattal,hogy a kép csak szemléltető eszköz,és valójában ők Istenhez imádkoznak.A fanatikusok ezt figyelmen kivűl hagyják és amint látjuk,a muszlimok ma is bálvány imádással vádolják a keresztényeket.

Az ellentétet azok szitották és szitják ma is,akik a két terjesztési formából hasznot huztak,vagy is a kereskedők.El kell ismerni,hogy a vallás a legnagyobb és legstabilabb piramis játék és üzlet.Normális,hogy a kereskedők(milyen találó ez a magyar megnevezés),mindig ott vannak jelen, ahól jó üzletet lehet csinálni.Vajon miért került a három ugynevezett monoteista vallás központja Jeruzsálembe? A zsidókat tévesen a sémi népekhez sorolják.A sémi valójában félig fehér félig feketét jelent.A zsidó valójában a kereskedő népekből alakult ki,ezért annyira erős bennük a kozmopolita szellem.De mivel a vallás az egyik legnagyobb üzlet ,ezért ők tartják a kezükben mindhárom monoteista vallást.Az irást és a számolást a kereskedők fejlesztették ki,mivel az áruk forgalmazásánál ez nélkülözhetetlen volt.A vallások irás általi terjesztésében szintén nekik jutott a legnagyobb szerep.A 15.században már teljesen magukhoz ragadták a katolikus vallás irányitását,a Medici származású pápák által.A nyomda feltalálása után a vallás(ige) terjesztésében az irásos terjesztés döntő szerephez jutott.A reformáció megjelenésével a képes bibliák mindinkább kezdtek kimenni a divatból.A templomaikból meg eltüntek a képi ábrázolások.A legradikálisabbak ezen a téren az iszlám hitűek.
A keresztény vértanukról szóló irásokban azt találjuk,hogy legtöbbjük azért lett megkinozva és megőlve,mert nem akartak áldozni Jov Istennek: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479 http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2 rról azonban nincs feljegyzés ,hogy akadályozva lettek volna abban, hogy a saját Istenüknek áldozzanak.Azt látjuk,hogy volt egy több isten hitű vallás amelynek volt egy fő istene akit Jov-nak neveztek.Mindenki áldozhatott a saját kedvelt istenének,de nem mulaszthatta el a legfőbb istennek való áldozást.A három monoteista vallás abban különbözik ettől,hogy ezeknek egy a hatalmára féltékeny istenük van,aki nem türi meg,hogy rajta kivűl más istent is tiszteljenek.Ebből teljesen hiányzik a demokratikus szellem.Ha elfogadjuk,hogy ilyen a menny,és azt akarjuk,hogy amilyen a mennyben, olyan legyen a földön is,akkór a földön is létre kell hozni egy abszolutisztikus despótikus rendszert,amelynek a hatalmi birtokosa egy az isten földi helytartója.De nem biztos ,hogy ez a helyes megoldás.Tehát ha tiszta vizet akarunk önteni a pohárba,akkór el kell dönteni,hogy a demokrácia felé vagyunk elkötelezettek,vagy egy despótikus rendszer irányába.Amig erről nem születik konszenzus,addig a földi társadalom olyan mint a viharos tengeren hánykolódó hajó.

 

 

Szent II.Félix vértanu

210px-felix_ii_antipapa

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

XXXVIIIr:”Fuit autem temporibus Constantini Magni principis usque ad Constantius Augustus Liberius quidam papa urbis Romae,qui testio in exilium deportatus est a Constantio.Eo quod minime voluisset heresi arriane consentire.Et fecit in exilio annos tres.Et congregantes se sacerdotes cum universo clero romano,ordinaverunt in loco eius Felicem presbiterum urbis episcopum venerabilem virum.Et fecit concilium idem Felix et invenit duos presbiteros romanos consentientes Constantio Augusto arriano nomine Ursacium et Valentem et dampnavit eos in concilio coram quadraginta et octo episcopi qui fuerant congregati.Hic declaravit Constantium filium Constantini Augusti hereticum.Et secundo rebaptizatum ab Eusebio nicomediensi iuxta Nicomediam in aquilonali aula.Et hoc declarato eiectus sanctissimus Felix de episcopatu suo a Constantio Augusto filio Constantini Augusti. Hic fecit basilicam via Aurelia cum presbiterii honore fungeretur.

Et in eadem basilica emti agrum circa locum quem optulit Ecclesiae quam fecit.Post paucos autem dies Zelo ducti Ursacius et Valens presbiteri rogaverunt Constantium augustum ut revocaret Liberium papam de exilio ut una tantum modo communione participaret,excepto rebaptizare.Tunc missa auctoritate per catulinum agentem in rebus probres.Et simul Ursacius et Valens venerunt ad Liberium papam urbis Romae.Qui Liberius consensit preceptis Augusti ut in unam participationem convenerunt communionis.Tunc revocaverunt Liberium de exilio,rediens autem papa de exilio habitavit in cimiterio Sancti Agnae virginis apud germanam Constantii Constantiam Augustam.Ut quasi per eius interventionem rogatus redire Liberius in civitatem Romanam.

Sed Constantia Augusta quae fidelis erat in domino Iesu Christo noluit rogare Constantium Augustum germanum suum eo quod consenserat consilio eius.Eodem autem tempore Constantius Augustus una cum Ursacio et Valente convocaverunt aliquos que ex perfidia arriana erant,et miserunt et revocaverunt Liberium papam de cimiterio sancte Agne martiris et et ingressus est Romam.In ipsa autem hora Constantius Augustus fecit consilium cum hereticis simulquam cum Ursacius et valente et eiecit Sanctum Felicem episcopum de episcopatu suo,qui erat catholicus et timens Dominum et iustus homo.Et revocavit Liberium in vicem suam.

Ab eodem uno die fuit persecutio maxima in clero.Ita ut intra Ecclesia presbiteri et clerici neccarentur.Tunc depositus est Sanctus ac Beatissimus papa Felix de episcopatu suo et habitavit in prediolo suo quod est via portuensi.Et levatus exinde ductus est in civitatem coranam et passus est ibi capite truncato et martirio coronatus quarto idus novembris.Exinde raptum est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultus est in basilica quam ipse construcsit via Aurelia quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus V annos.Cuius natalicium celebratur quarto kal. augustas ad laudem et gloriam nominis Domini usque in presentem diem cui est honor et gloria in Sancta Sanctorum Amen.”

Magyarul:

“Nagy Konstatin császár és Konstantius Augustus idejében egy bizonyos Liberius pápát a tanuság szerint Konstantius kiutasitott a birodalomból,azon okból hogy nem akart egyet érteni az ariánus eretnekséggel.Három évet élt száműzetésben.Összegyüjtve a római egyház főpásztorait, a helyébe rendelték Félix prezsbitert a város püspökét egy tekintélyes embert.Ez a Félix megnevezett két ariánus prezsbitert akik Konstantiussal egyazon nézetet vallották ,név szerint Ursachiust és Valenset és a tanácskozáson ezeket elitélte negyvennyolc püspök elött,akik a tanácskozáson részt vettek.Ez után Konstantiust Konstantin fiát eretneknek nevezte.Azért is mivel nikomediai Eusebius ujrakeresztelte Nikomediában(Eusebius áriánus volt).Ez után a kijelentés után Konstantius kitaszitotta a szent életű Félixet a püspökségéből.Aki ezután egy bazilikát épitett az Aurelia utcában, amit a prezsbiterekkel együtt becsületesen müködtetett.

Egy pár nap után azonban Ursacius és Valens prezsbiterek, hajtva a tulbuzgóságtól, arra kérték Konstantius Augustust,hogy hivja vissza Liberius pápát a számüzetésből,hogy igy áldozni tudjanak anélkül,hogy átkeresztelkednének.Akkór a hatalom elküldte a kutyáját és megbizottját a szégyenteljes dologra, és Ursaciummal és Valenssel együtt eljöttek Rómába Liberius pápához.Liberius egyetértett Augustus feltételeivel az áldozással kapcsolatban.Ekkor visszahivták Libériust a számüzetésből.Vissza térve pedig a pápa a száműzetésből,a Szent Ágnes mártir temetőjében lakott Konstantia Augustánál Konstantius nővérénél.És mint az ő közbenjárására arra kérték Liberiust,hogy térjen vissza Rómába.

De Constantia Augusta aki hű volt az Urhoz Jezus Krisztushoz nem akarta kérni Constantiust Augustust a testvérét mivel ismerte az álláspontját.Ez időben Konstantius Augustus Ursacioval és Valenssel összehivták azokat akik az áriánus álnokságot vallották,és érte küldtek és vissza hivták Liberiust a Szent Ágnes mártir temetőjéből, aki igy be jött Rómába(Konstaninápoly).Ugyanebben az orában Konstantius Augustus tanácskozást hivott össze az eretnekekkel Ursacius és Valenssel együtt és kitaszitották Szent Félix püspököt a püspökségéből,aki katolikus volt Isten félő és igaz ember.És visszahivták Liberiust a helyébe.

Ettől a naptól nagy űldözésekben volt része az Egyháznak.Annyira hogy sok prezsbitert és papot megőltek.Ekkor megfosztották a Szent és Boldog Félixet a püspökségétől,és lakott ezután a saját birtokán a kikötő utcában.Innet kiemelték és vitték a városba ahol megkinozták, fejét vették és mártirrá koronáztatott november negyedik idusában.Innet a testét ellopták a papok és prezsbiterek és eltemették az ő által épitett bazilikában az Aurelia utcában december ötödikén ezer egynéhány évben.Akinek születés napját Augusztus negyedikén ünneplik mind a mai napig Isten dicséretére és dicsőségére akinek tisztelet és dicsőség a Szentek Szentjében Ámen.”

Az irás zavarosnak tünik azért,mert utólag megpróbálták a hamisitott történelemhez igazitani.Ezt az őszinte,de az Egyház számára leleplező irást lehet hogy csak azért nem semmisitették meg, mert sok benne a mártir és az Ámen.Ebből tökéletes képet alkothatunk magunknak a valódi történelemről.Az irásból kiderül,hogy az események az ezredforduló környékén zajlanak(quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus V annos).A hivatalos történelem szerint Konsztantiusz 352-től keletrómai császár.Tehát az a Róma ahól ő uralkodik Bizánc.Amint látjuk Libériuszt a nyugati Rómából hivják vissza.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
“Libériusz (latinul: Liberius), (kb. 310 – 366. szeptember 24.) volt a 36. pápa Szent Péter halála óta. 352. május 12-én választotta egyházfővé a római zsinat. Pontifikátusának legnagyobb részében az arianizmus ellen kellett hadakoznia úgy, hogy a császár teljesen megvonta tőle bizalmát, és az arianisták pártjára állva II. Félix ellenpápát segítette trónra.

Libérius valószínűleg Rómában született. Az első olyan pápa, akit nem avattak szentté.
A száműzetés alatt II. Constantius az egyház élére II. Félixet ültette ellenpápaként. Több zsinaton szentesítették az arianizmus tanait. Azonban Félix nem tudta ellátni az egyház problémás ügyeit, és a lelki életben is válságokat okozott. Egyre népszerűtlenebb lett, és Rómában egyre többször vonult ellene a tömeg. A császár ezt megelégelte, és két év után visszahívta Libériuszt az egyház élére. Félix eltávolítása 358-ban fejeződött be, az ellenpápa elmenekült a szent városból.
Ugyan a császári hatalom visszahívta Liberiust, de nem hitelvi meggyőződése miatt, hanem csak Félix népszerűtlenségétől félve. Így a pápa személye megtűrt lett Rómában és nem támogatott.”

Amint látjuk a két történet mármint a kézirásos és az enciklopédikus szöges ellentétben áll egymással.Az utóbbiban sokkal több kérdőjelet látok.Ha Libériusz ennyire ellenezte az arianizmust akkór mi volt az oka,hogy  nem avatták szentté?
Másfelől Félixről szintén merőben eltérően ir a mai történetirás: https://hu.wikipedia.org/wiki/II._F%C3%A9lix_(ellenp%C3%A1pa)
egy kis idézet: “A krónikák többet nem is írtak a sikertelen ellenpápáról, mindössze annyit lehet tudni, hogy Porto melletti birtokán élt egészen 365-ig, haláláig.A hatodik századtól kezdve pápaként tisztelték, és miután szarkofágját felnyitották, a vértanúk közé is felvették nevét. A szarkofágba ugyanis a következő volt belevésve: Félix pápa és vértanú. Csak később derült fény az igazságra, és mivel valószínűleg a császár papjai temették el, ezért volt félrevezető a felirat. Ünnepét július 22-én tartják.”

A kikötő melletti utcából(via portuensi) Portot csináltak,ami ugye valahól Portugáliában van.Érdekes ,hogy Konsztantiusz aki Nagy Konsztantin egyik fiaként a keleti részek császára, ugyanis a nyugati részek a másik két fiúé,mégis ugy viselkedik egész Európában mint egy totumfactum.Intézkedik Rómában,intézkedik a Milánói zsinaton,ő mondja meg hogy ki legyen pápa Rómába,a másik két testvér(császár) hallagat mint a hal.

Ez igy az egész nem más mint mese habbal.

Ugyanebben a kézirásban a következő történetet találjuk:A római császár elküldi az egyik hadvezérét,hogy verje le a közelkeleti keresztények lázzadását.Egy éjszaka ez a vezér ezt a vallomást teszi egyik barátjának:
XIXr:”Tu cognovisti quia pater meus gentilis fuit,idolis et simulacris serviens. et mater mea christiana defuncta est,et multa festinatio fuit ut me christianum faceret.Sed propter timorem patris mei at imperatoris hoc facere non potui.Et habeo preceptum ut christianos interficiam.“—Tudod te azt hogy az én apám nemes ember volt bálványokat és szentképeket tisztelt,és az anyám aki meghalt keresztény volt és sokat küzdött,hogy engem is azzá tegyen.De az apámtól való félelmében ezt nem tehette meg.És most azt az utasitást kaptam,hogy keresztényeket őljek.

Itt egy másik történet:

XXVIIIr:Tunc sceleratissimus Archisilaus cum militibus suis equestribus iter agens.Sanctas dives virgines in via flamminea miliario quarto decimo comprehendit atque revocans eas ad urbem Romam iunio donato prefecto protulit dicens:Istas sacrilegas virgines contra legem vivere Deos negare templa deferere,contra salutem principium agere..—Ekkor az eszement Archisilaus a lovas katonáival ismét garázdálkodott.Szent szüzeket fogott el a Flaminea utcában ezer negyvenet, elvitte  Rómába átadta őket a fiatal prefektusnak mondván:Ezek a törvényszegő szüzek a törvénnyel ellentétesen élnek,tagadják az Istent, templomok ellen vannak  és az egészség elve ellen cselekednek.

A bálványok és szentképek(simulacri) nem csak pogány vallásokban voltak jelen sőt, amig az irás nem terjedt el, ezek voltak a keresztény tanitás legfőbb kellékei.Ezek diszitik ma is a katolikus templomokat.Egy ilyen templom felépitése és képekkel szobrokkal való ellátása nem olcsó mulatság.Ezt csak a gazdag nemes emberek engedhették meg maguknak.Sokkal olcsóbb volt az evangélium irásos terjesztése.Ehhez nem kellettek gazdagon feldiszitett templomok,söt még templom sem kellett.Ezt az irányzatot ölelték fel a szegényebb rétegek és igy indult el a nagy keresztény üldözés, ami nem is a pogányok részéröl jött hanem keresztények részéről.Mindezek az események az ezredforduló táján zajlottak.Az egyik fél embereket és könyveket égetett,a másik meg bálványokat és szentképeket rombólt.A rabszolgatartó de keresztény birodalom elnyomó gépezete üldözte a krisztusi elveket valló és a rabszolgaságból szabadulni vágyó kersztényeket.

A nagy tisztogatás

eretnekegetes

III. Ince (Gavignano, 1160. november 23. – Perugia, 1216. július 16.) volt a katolikus egyház történetének 176. pápája. A történetírók egyöntetűen őt tekintették a középkor leghatalmasabb pápájának, akinek pontifikátusa alatt állt a katolikus egyház hatalmának tetőpontján.[1] Incének sikerült elérnie, hogy Európa minden fejedelme és uralkodója elismerje a pápa elsőségét, és az egyetemes egyházon belül is sikerült ezt biztosítania. A fiatalon fellépő egyházfő tizennyolc éves uralkodása átrajzolta a Pápai Állam határait, de a kontinens politikai térképét is. Korának minden fontosabb hatalmi vitájába belevetette magát,[1] és kiváló diplomáciai érzékével ritkán maradt alul. Ezért több krónika is megemlíti, hogy Incét elsősorban nem szent élete tette naggyá, hanem politikai pályája.(Wikipédia)

Ha csak a franciaországi albingensek kiirtását irjuk a számlájára,akkór sem lehet szentéletűnek nevezni,de tudjuk,hogy a keresztes hadakkal egész Európát végig sepertette,a leg kegyetlenebb módon.Vajon a szent Ferenc legendája amit ez a korabeli irás meg sem emlit,nem csak azért lett kitalálva,hogy jobb szinben tüntesse fel Incét?

Európaszerte sok olyan város volt aminek a nevében benne van a fehér szó:Székes Fehérvár(Alba regia),Gyula Fehérvár,Nándor Fehérvár,Albia civitas(Francia O.)stb.Kérdés,hogy miért kapták ezen városok a fehér nevet,és miért nevezik a mai Őskeresztény Egyház tagjai az albingenseket(ami magyarra forditva fehér nemzetséget jelent) a saját elődeiknek?

A jelen irásban találunk olyan összefüggéseket amelyek részben választ adnak a feltett kérdésre:
https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

Az albingensek “eretnek tévelygései” ugyanazok,mint a mai Őskeresztény Egyház tagjaié,ha egyáltalán tévelygésnek lehet nevezni ,ugyanis ők hittek a reinkarnációban,és nem tartották jó Istennek az Ószövetségi Istent.Akár csak Luther Márton, ők is elitélték az Egyház kufárkodását,ami nyilván nem tetszett az egyházi vezetőknek,akik ellentámadásként sok olyasmivel vádolták meg az albingenseket ami csak puszta rágalom volt.

A fent nevezett pápa a legnagyobb kegyetlenséggel bánt el az albingensekkel.Itt csak egy pár esetet másoltam ki.

15.old.:Ligati sunt ergo ambo stricte duris vinculis et fortissimis,per crura ventrem,et collum manibus etiam post terga revinctis.Quo facto inquiritur ab illo,in qua fide vellet mori,qui ait abiuro pravitatem haereticam,in fide S R E volo mori,orans ut mihi sit pro purgatorio ignis iste,accensus est igitur ignis circa stipitem copiosus :illo autem qui perfectus erat in haeresi in momento combusto,alter statim confractis vinculis fortissimis,ira sanus exivit ab igne,quod nulla apparuit in eo combustionis nota,nisi quod summitates digitorum aliquantulum sunt aduste.-–Tehát mindketten meg lettek kötözve kemény kötelekkel,a hasukra és nyakukra szoritva,kezük hátra kötve.Mi után ez meg lett,megkérdezték tőlük milyen hitben akarnak meghalni,aki azt mondta,hogy megtagadom az eretnek tanokat,és a szent római Egyház hitében akarok meghalni és imádkozok,hogy ez a tűz purgatóriumul szolgáljon,azok megmenekültek.Tehát meg lett gyujtva a tűz a máglya körül:akik az eretnekségben maradtak megégtek,a többieknek elvágták a köteleiket és kevés égési sérülésekkel élve kiszabadultak.

19.old:Obsidio Minerba:sed cum nihil penitus proficeret,fecit eos extrahi de castro :erant autem perfecti heretici centum quadraginta vel amplius.Preparato igitur igne copioso, omnes in ipso proiecirunt,nec tamen opus fuit,quod nostri eos projcerent:quia obstenati in sua nequitia,omnes se in ignem ultro precipitabant.Tres tamen mulieres evaserunt.Combustis igitur haereticis,ceteri omnes qui erant,abiurata haeresi,sanctae sunt Ecclesiae reconciliati.—Minerba ostroma:Mivel semmiképp nem haladtak előre(a téritéssel)elrendelték a városból való kihozatalukat:voltak megrögzött eretnekek 14o-en sőt még többen.Nagy tüzet készitettek és bele dobtuk őket,de nem is mi kellet őket bele dobjuk mert önként ugrottak a tűzbe.Három asszony azonban elszökött.Igy elégetvén az eretnekeket,akik maradtak mind vissza tértek az Anyaszentegyházhoz.
A város neve sokat mondó,mivel Minerva egy európai Istennő volt,ugyanaz mint Sibilla,vagy a Nagyboldog Asszony.

11.old.:Statim intrantes in civitatem Biterrensem,á minimo ad maximum omnes fere necati,tradentes incendio civitatem…Fuit capta civitas sepedicta in festo S.Mariae Magdalenae.O iustissima divinae dispensationis mensura!.Sicut in principio huius libri diximus,dicebant heretici B.Mariam Magdalenam fuisse Christi concubinam…..Hoc quoque nun est omitendum,quod saepedicta civitas multoties devastata fuerit,ob causam superius memoratam:semper in die festi S.Magdalenae,in cuius Ecclesia tantum scelus perpetratum fuerat,dignam recepit eiusdem sceleris ultionem.-–Bemenvén Biterrense várába kicsitől nagyig mindenkit legyilkoltunk és felégettük a várost…Ez épp S.Mária Magdaléna ünnepén történt.O az isteni igazságosság mértéke!Mert amint a könyv elején mondtuk,az eretnekek azt állitották,hogy Mária Magdaléna krisztus ágyasa volt…Nem elhallgatandó,hogy az emlitett város többszöri lerombolása,mindig S.Mária Magdolna ünnepén történt.

17.old:Qui enim viris religiosis multiplices plagas intulerat:non multo post vulnera recipiens infinita,in ipsa porta Tholosae á Christi militibus digne pro meritis est occisus.O iustum iudicium! O aequa divinae dispensationis mensura!.—Aki a vallásos embereknek sokféle sérelmet okozott:nem sokkal később végtelen sebeket szenvedett,ugyanabban a Tholosa kapujában a Krisztus katonái által méltóképp meg lett gyilkolva.Ó igazságos elégtétel!Ó isteni igazságszolgáltatás !

Hát ezek bizony nem igazságos isteni jóvátételek hanem bosszú a javából.Bezzeg amikór egy kissé is szorúl a kapcájuk nem tudnak megszűnni az ajvékolásban.

33.old:Veniebat etiam cum adversarijs ille pessimus apostata,ille prevaricator iniquus filius diaboli,minster Antichristi,Savaricus videlicet de Malleone,omnem excedens hereticum,omni deterior infideli,impugnator Ecclesiae,Christi hostis.O virum imo virus pessimum!Savaricum dico:qui scelestus et perditus,et prudens,et inprudens,currens adversus Deum exerto collo,etiam impugnare ausus est Ecclesiam sanctam Dei.O hominem apostasiae principem,crudelitatis artificiem,perversitatis auctorem! O hominem malignorum participem! O perversorum consortem!O hominem opprobrium hominum! O virtutis ignarum!O hominem diabolicum!…Nec silendum,quod cum comes esset in Castro novo et iam quasi esset in manus inimici ecce missus á Deo Guido de Lucejo,cum quinquaginta ferme militibus supervenit:siquidem miserat omnes comes nobilis Regi Arragonie in auxilium contra Turcos...—Jött pedig az ellenséggel a legrosszabb hitehagyott,az ördog elvetemült fia,az Antikrisztus szolgája,a szavarista Meleone,aki mindenkin tul tesz az eretnekségben,a legrosszabb a hitetlenek közül az egyház üldözője,Krisztus ellensége.Ime a legrosszabb ember! Szavarikus mondom:aki bűnöző,és átkozott,ovatos és nem ovatos,Isten ellen szegülő kitépett törzs,aki az Isten szent Egyháza ellen küzd.O hitehagyott emberek hercege,kegyetlenség mestere,fajtalanság szerzője! O a rossz emberek társa!O elvetemültek társa!O emberi aljasságok embere!O erényt nem ismerő!O ördögi ember!…Nem elhallgatandó,hogy amint a grof Castro-novóban volt és már majdnem az ellensége kezébe került,ime Isten ide küldte Guido de Lucejot ötven jol felfegyverzett katonával,ugyanugy ide küldte az Arragoniai király összes nemesét segitségűl a Turkok ellen.

Gondolkodjunk el azon,hogy vajon miért nevezi az albingens Maleonet szavaristának,és az embereit turkoknak? Tudjuk,hogy Szavária(Szombathely) Magyarországon volt(van),és azt is tudjuk,hogy az albingensek virágkora idejében a magyarokat turkoknak nevezték.Szerintem ez csak egy megbélyegzés vólt,mivel a közel-keleti keresztények a törököktől szenvedtek a legtöbbet.Igy akit az Egyház ellenségének kikiáltottak,azt a fennebb bemutatott sok jelző mellett ezzel is lehetett illetni.Mindebből az is következik,hogy a Savariai kereszténység ugyanazt a hitet vallotta mint az albingensek.

Savaria (későbbi nyelvhasználat szerint Sabaria) Szombathely római kori elődje, a borostyánút egyik állomása, a mai Magyarország legrégibb városi rangú települése. A 2. századtól Pannonia superior tartomány vallási központja, később Pannonia Prima tartomány székhelye lett. Szent Márton tours-i püspök szülővárosa. A népvándorlás idején pusztult el.(Wikipédia)

Hát lehet hogy a népvándorlás idején pusztult el,de valószinű hogy a keresztes népvándorlás idején.Ugyanis ezerévet belehazudtak a történelembe,egyéb hazugságok mellett.

Itt van egy régi irás kitudja hányadik másolata:
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

Egy Sophia nevű keresztény asszonynak három lánya van.Pistis12 éves,Elpis 1o,Agapes 9 éves.A vallásuk miatt a római császár elé viszik őket.A három lányt megkinozzák,megölik és érdekes módon az anyát életben hagyják.

I.Et cum pervenissent ad palatium,signum Christi erga sua pectora fecerunt.Erat autem decor puellarum incomprehensibilis.Omnibus enim homo intuentes non estimabat enim illi similitudinem generis humani pulchritudinem.—És amint a palotába jöttek,keresztet vetettek a mellükre.A lányok szépsége felfoghatatlan volt.Minden emberi képzelet sem közelithette meg hasonlóságban ezek gyönyörüségét.

IVv: Audiens autem imperator hos sermones,iussit eam apud quendam primum civitatis haberi,donec interrogatio fieret et veniret ad finem.-–Halván ezen beszédeket a császár a kihalgatások lefolytatásáig a lányt a város egyik főemberéhez küldte.
Adrianus autem imperator audiens hos sermones repletur ira et furore.Iussit eam expoliari vestem qua erat induta.--Adriánus császár hallván ezen beszédeket nagy haragra gerjedt és megparancsolta,hogy vetkeztessék meztelenre.

Levágják a lány egyik mellét,amiből vér és tej folyik.
Üstben olajat és viasszot olvasztottak hogy ebbe dobják a lányt,de mielött a császár ezt parancsolta volna a lány önként bele ugrott,de semmi bántódása nem esett,mintha csak hideg vizbe ült volna bele.Ez után a császár tanácskozást tart és kard általi halált javasól.
Ugyanigy járnak el a középső lánnyal.Agapét a legkissebbiket tüzes kemencébe vetik,de itt is ő elöbb ugrik be.A tüz nem árt a lánynak,de három angyalt is látnak a kemencében a lány meleltt.(mintha a bibliában is lenne egy ilyen jelenet ?).

Más kinzás:Adducta est ad tribunal.Iussit eam foratoris candentibus perforari.-–Az itélő szék elé viszik.A császár megparamncsolja,hogy tüzes vassal lyuggasszák a testét,ami után lefejezik.

VIIv:Mater autem complexa est filiam suam et osculata est eam.Et iungens carrucam,super imposuit puellarum reliquias.Et exiens foras a civitate, miliario octavio decimo.Posuit edificium in loco altissimo edificans templum dignum certaminis earum.Convenerunt igitur omnis femine civitatis,una cum matrem earum portantes unguenta et intuentes ubi reliquias sacrarum virginis erant.—Az anya(Sophia) össze szedi a lánya testét és megcsokolja.Majd összegyüjti lányai maradványait egy szekérre rakja és elhagyja velük a várost ezer tizennyolcban.A legmagasabb helyen templomot épit ezen küzdelem emlékére.Össze jöttek a város asszonyai illatos olajokat hozván a szent szüzek reliquviáira.

Ez után leirja Adrianus császár halálát.Nagy testi és lelki szenvedései vannak.A teste életében rothadni kezd megtelve nyüvekkel.Brachia eius ab humeris disiuncta sunt.–A keze leválik a vállától.

Ugy néz ki,hogy az irás a XI.századból származhat.Ez azonban egy másolat,ami abból látszik,hogy a másoló nem értvén a latin nyelvet,helytelenűl választotta el a szavakat,az eredeti irás régi szokás szerint egyvégbe iródott.De ha másoltak akkór módosithattak is.A módositást már persze latinul értő pap végezhette el.Ahogy a fenti irásból látjuk,a nagy keresztény üldözés a XI.századtól kezdődött.Itt és elárulta magát az 1o18-as évszám.Adrianusnak a teljes neve Trajanus Adrianus Augustus.Ezt ugy magyarázzák,hogy Traján császár örökbe fogadta.Az igazság az lehet,hogy ezeknek a palindrom neve trojan volt,ami a trojai származásra vall.Ez pedig afrikai,és bizony abban az időben(X-Xi.század) dél Itáliát afrikaiak uralták.Ha megnézzük a reneszánszkori olasz portrékat,nem valami szépségversenyre való képek.A XI.században pedig végképp nem lehettek azok,ezért annyira kihangsulyozza az irás a három szüz szépségét.Ez volt az a kór,amikór szokás szerint egy alacsonyabb müveltséggel rendelkező de agresszivebb nép meghódit egy magasabb kulturával rendelkező népet.Igy a vallást is a saját intelligencianivójukhoz alakitották.

A három szűz kinzása és vallatása valódi inquiziciós eljárásra vall.Egy római császár ha csak nem örült mint ahogy  Néróról állitották,ilyesmit nem tesz szép lányokkal.Ilyet csak azok a papok voltak képesek megtenni,akik a szekszuális gyönyöröket bűnnek tartották.Tehát ismét az albingensek üldözésénél vagyunk.
Egyébként mai állitás szerint Hadriánus elég normális embernek van leirva.Persze nagy a valószinűsége annak,hogy ez is csak papiron létezett,mint sok más történelmi államférfi.
Wikipédia:Hadrianus humanista és mélyen hellenista volt. Szelíd, átszellemült arckifejezése mutatta: bár egész életében katonáskodott, a harci tudományban és gyakorlatban, testi erőben jeleskedett, ugyanígy művelte a tudományokat és leginkább a költészet, a filozófia iránt érdeklődött.

Kik cserélték ki az óbórt lőrére?

katharok

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479

Ezt a törtémelemnek szánt irást a reneszansz korában irták,német papok magyarok részére.Az irást Mátyás király koronázásakór fejezték be 1458-ben.Mint bármelyik korabeli történetirás,ez is a teremtéssel kezdődik.Habár a szerző feltünteti a bibliai fejezeteket ahonnan idéz,azonban az idézetetek nem mindig vágnak össze a mai bibliában talált irásokkal.

Ábel halála után Ádám megesküszik,hogy többet nem fogja “ismernni” a feleségét,de aztán az Angyal megtöri ezt az esküt azzal a céllal,hogy meglegyen Krisztusnak Isten fiának a leszármazási ága.Igy ismét ismerte Ádám Évát és megszületett Sét.Ez után Káinon és Séten kivül még született Ádámnak 3o fia és 3o lánya.Egész az özönvizig nem esett eső, nem volt tél,a földet csak a pára öntözte,az emberek nem ettek hust és nem ittak bort.
Káin irigységből,mivel az Ábel áldozata kedvesebb volt Isten elött az övénél, megöli Ábelt hét késszurással.Ezért hétszeresen kell bünhődnie annak aki megöli Káint.Lámech nyillal öli meg Kaint a bokrok közt,igy 77-szer kell bünhödnie annak aki őtet megöli.A mai bibliában azt olvassuk, hogy :”ifjat öltem mert megütött”,itt mintha nem Káinról lenne szó.Az iromány szerzője tudva ,hogy a magyar mondákban a 7-szám nagyon gyakori,igy a hitelesség kedvéért számtalanszór használja ezt a számot,nem csak a bibliai idézetekben de a magyar történelmi irásokban is.

Itt nem azt irja,hogy Istennek voltak fiai akik le jöttek az égből,hanem a Séth leszármazottait nevezi Isten fiainak,a Káinét,pedig az ember fiainak és leányainak:”Iste Malalech vivit 894 annos et genuit filios ét filias…qui fuerunt gigantes ex filijs Seth qui filij Dei vocabant et ex filiabus Chaini que erant pulkchri et filij Seth conversi sint ad mala.“—Malalech élt 894 évet és nemzett fiakat és lányokat…akik oriások voltak a Séth leszármazottai,akiket Isten fiainak neveztek,akik megszerették a Kain szép lányait és igy  gonoszokká kezdtek válni.

Továbbá azt olvassuk,hogy Noé közvetlen halála elött átkozza meg Kánaánt:
Noe moriensChanaan filius Cham per persona Cham maledicens et alijs filijs suis duobus Sem et Jafet benedicens vitam terminavit.—Noé haldokolván megátkozta Kánaánt Káin személye miatt,másik két fiát Sémet és Jáfetet megáldván meghala.
Azt is megokólja,hogy miért nem Kámot átkozta meg,hát azért,mivel előzőleg Isten megáldotta Kámot,igy ezt ő nem irhatta felül.Az érvelés okos,csak azt felejti el,hogy amit Isten megáld,az hogy fordulhat rosszra? Lehet épp e kérdés elkerülése végett hagyták ki a mai bibliából ezt az okos érvelést.

21v-22r.old.Anno a creatione mundi 4199 et anno ab urbe rome condita 714Christus dei filius de virgine maria in Bethlehem inde nascitus est . Et 13 die a natavitas eius magi de oriente venerunt Jerusalem in Bethlehem et muneribus adoraverunt eum.Et eodem anno a monitione angeli fugit Josef cum eo et misce eum in Egipto quo ingrediente Egiptum coruerunt idola egipti …non fuit templum in Egipto in quo non corruerunt idolum sicut in exitu filiorum de Egiptu non fuit domo in quo non iacet progenitus mortuus.—A világ teremtésétől való 4199. évben a Róma alapitásától eltelt714.évben megszületett Krisztus Betlehemben Szűz Máriától.A 13.napon eljöttek a keleti mágusok Jeruzsálembe és Betlehembe ajándékokat hozva magukkal.Ugyanebben az évben az Angyal figyelmeztetésére,Jozsef elszaladt a fiával Egyiptomba,ahol lerombolta a bálványokat…Nem maradt templom ahól ne rombolták volna le az összes bálványt ugyanugy, ahogy annak idején nem volt ház ahol az egyiptomi gyermekek ne haltak volna meg.

Ugye Jézus még beszélni sem tudott,de Jozsef már a legvadabb modszerrel terjesztette a vallását.Sokkal valószinübb azonban,hogy az itt leirtak csak a katar üldözések és rombolások visszavetitése a régi multba.Tudni való,hogy a Septuaginta bibliában a teremtés 3oo évvel hamarabb kezdődik mint a Vulgátában.Ha ezt a 3oo évet hozzáadjuk a 4199-hez a 45oo közelébe jutunk.Idővel amint tudjuk a Krisztus születését áttették az 55oo-as évre.Mivel az időskálán Krisztus születése egy történelmi szimmetria központ,ahonnan az éveket pozitiv és negativ(K.e. ás K.u.) irányba számolták,tehát ha K.e.-re betoldottak 1ooo évet igy szükségesnek látták ugyanannyi év betoldását K.u.-ra.Ezért találjuk ugyanazokat a keresztény üldözéseket a III.-IV.században és a XIII.-XIV.században is.

Megjegyzendő,hogy a Keresztény tanok hirdetése ebben az irásban is,akárcsak az Anjou legendáriumban,nem Jézus születésével kezdődik,hanem egy szent asszonnyal.
https://fabsanyo.wordpress.com/2015/10/
Ez esetben Sibillát ir, aki az irás szerint Julius Cézár idejében tevékenykedett.Ugyanezt láthatjuk az Anjou legendárium képein,ahól ugyancsak egy Szent Asszonnyal kezdődik a “legenda”.Az irást később csatolták a képekhez,ezért is nem mindig fedik a mondanivalót.Amikór még nem sokan tudtak olvasni,a történeteket képekben mesélték el.Ezért minél régebbi egy templom,annál több benne a kép.

Az irás nagyfokú terjedése alkalmával (XIII.-XIV.század)versengés alakult ki a két irányzat között, dudnillik a vallás képek(és szobrok)általi terjesztése,és az irás általi terjesztése között.Persze hogy nagy pénzek forogtak kockán.Igy indult el egyfelől a képrombolás (képek és a bálványszobrok lerombolása),másfelől a könyv és könyvtár égetés.Ezen események is mind vissza lettek tólva a XIV.századból a IV.századba.

22v-23r.old.:Indulnak a pápák.Anno 34.S.Péter elfoglalja Jeruzsálemben a főpapi katedrát,ahol 4 évet ül.Innen Antiochiába megy ahol 7 évet marad,aztán Rómába,ahól 24 évet él.
Párhuzamosan képeket látunk a pápákról és a császárokról.A császárokon korona,a pápákon hármas korona.(triara).(ara=oltalom, védelem,védőlemez)Triara=hármas védelem.

Csak azt nem tudom,hogy miért nevezik a mai pápai süveget tiarának,és miért ugyanolyan mint azoké a papoké akik Jézust megfeszittették ?:

21v-22r.old.:Annanásnak és Kajafásnak ugyanaz a süvege ,mint a mai pápáknak.

Ha elolvassuk az eretnekek elleni hadjáratot a XII.-XIII. században,rájövünk,hogy egy oriási visszarendeződés történt a keresztény vallás terén,de ugyanakkór ugy tűnik,hogy ezer évet betoldottak a történelembe.Németországban van egy vallási irányzat egy Gabriele nevű profétanő vezetése alatt,akik őskeresztényeknek nevezik magukat.Ők a Katarokat tartják a valódi keresztényeknek és magukat pedig ezek örökösének.
Ha figyelembe vesszük,hogy a Katarok 2oo éven keresztűl háboritatlanul gyakorolták a vallásukat,és a XII.-XIII.században kezdték őket üldözni,akkór feltételezhetjük,hogy ezek voltak a valódi keresztény üldözések,és hogy a keresztény vallás valójában a mai időrend első ezredforduló táján jelent meg.

A krisztusi tanitás lényege az ember megváltása a rabságból.Mert ugyebár az örök életnek semmi értelme,ha ezt majd rabszolgaként kell élni.De vajon melyik despota (attól függetlenül hogy hány korona van a fején) szeretne valódi egyenes gerincű szabad embereket maga körül? A katarok egyik nagy bűne épp az volt,hogy szabadok voltak,és ezért nem tudtak elfogadni egy olyan despota Istenséget mint amilyent az ótestamentumi irás kinyilatkoztat.

Az albingensek(katarok) elleni üldözésekről Otto Frisingen könyvéből olvashatunk:
https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

A főldi helytartó akár csak az égi Ur,akit saját képmásukra képzeltek el, csak rabszolgákat tür meg magakörül.Lássuk hogy ir a rabszolga az urához:

1.old.:Sanctissimo patri ,et Beatissimo Domino Innocentio ,Dei gratia universalis Ecclesiae summo Pontifici:humilis licet immeritus servus eius,Frater P.qualiscumque Vallium Sarnay monachus,non solum oscula pedum,sed et ipsa pedum eius vestigia humiliter deosculari Benedictus Dominus Deus Sabaoth:qui novissime diebus nostris,Sanctissimo pater,cooperante vestra solicitudine non pigra,Ecclesiam suam in patribus Provinciae,inter persequentes haereticorum procellas,iam quasi penitus naufragantem,per ministrorum suorum manus ,de ore leonum misericorditer eripuit:de bestiarum manibus liberavit.—A legszentebb Atyának és legboldogabb Inocentio Urnak,Isten kegyelméből az univerzális Egyház Főpásztorának:alázatos sőt érdemtelen szolgája P.testvér Vallius Sarnay barát aki nem csak lábát csókolja de még a lába nyomát is alázatosan csókolgatjaja Boldog Urának Isten Sabaothjának(seregek urának): Szent Atya az Őn felkérésének nem habozok eleget tenni a hazai provinciákban az Egyház ellen fellázzadt eretnekek üldözésében,és mint hajótörötteket könyörületesen kiragadni az oroszlán szájából :kiszabaditani a fenevad kezéből.

Ez után P mester elindul 12 társával erőszakosan tériteni a katarokat,akikre számtalan hamis rágalmat zúdit.Az erőszakos térités eredmányeként,de lehet hogy csak egyszerű ürügy kreálása végett,valaki megöli P mestert.Erre III.Ince pápa mintha csak erre várt volna, egy hosszú dörgedelmes levél kiséretében kikűld két biztost az ügy kivizsgálására.Miután megállapitást nyert a katarok bünössége az ügyben,a pápa elrendel egy keresztes hadjáratot a katarok ellen.Toloza városában kardélre hánynak 7ooo embert és felégetik a várost.Közben megbocsátásban részesitnek egy Rajmund nevű “nemes” embert,akit a gyilkosság felbujtójának tartanak.Ugye az Ur a legnagyobb örömét a megtért nűnösben leli.Ez elviseli a legnagyobb megaláztatást amit egy nemes ember elszenvedhet,hogy meztelenre vetköztetve nyilvánosan megvesszőzzék.

Ez után szabályos ostrom alá vesznek egy másik várost.A város bevétele után a népet meztelenre vetköztették és a téli hidegben elzavarták a városból.Száz ötven embert a legmakacsabbakból élve megégettek.Ennek a hadjáratnak amely közel 2o évet tartott,az lett az eredménye,hogy az addig virágzó gazdag vidék koldusok tanyává vált.Evés közben jön meg ugye az étvágy.12o4-ben inditotta el Ince pápa azt a hirhedt keresztes hadjáratot,amely során kirabolták Bizáncot és sok más rablást és fosztogatást véghezvittek,a “keresztény” hit terjesztése ürügyén.

A vallást mindig ürügyként használták fel hóditó és rabló hadjáratokhoz.A hoditást szinte mindig egy vallásilag fanatizált,alacsonyabb erkölécsi nivón levő nép inditja egy magasabb kulturával és gazdagsággal rendelkező nép ellen,akire rá süti,hogy hitetlen.A varázs szó ahit,amihez szorosan kapcsolódik a hűség.Ez felülir minden más pozitiv erkölcsi értéket.Nem kiván semmi lelki erőfeszitést,csak vakon végre kell hajtani a felsőbb utasitásokat.A mai terrorista jelenség nem más mint ennek az ideológiának a végkifejlete.

Szédités szivvel

a-filozofus

Olyan elméletek látnak napvilágot melyben azt állitják,hogy az ész a megosztó és csakis a sziv az egybentartó.Tehát ésszel nem lehet sem jobbá tenni sem megváltani a világot,csak is a szeretettel.Ennek az elméletnek egyik szószólója Golenya Ágnes, aki szerint az ember hit által megváltoztathatja,jobbá teheti a génálományát is.Ez igaz is lehet.De mi van ha nem mindenki akarja ezt megváltoztatni,jobbá tenni,és épp hitből le szeretné gyilkolni mindazokat,akik nem fogadják el az ő hitét.Az a hit ami félelemből(istenfélelemből) ered az mindig felülirja a szeretetet.Pedig a mai ugynevezett monoteista vallások mind az istenfélelemre épültek.

Aki a jót követi és javitani akarja a világot,az beláthatja,hogy elöbb a saját jellemén kell javitania.A jellemtelen ember gerinctelen és szolgalelkű,ez azonban nem ok arra hogy ne legyen az emlitett vallások hűséges és elismert tagja,sőt felettvalói épp ezt várják el tőle.Nézzük meg milyen stilusban ir levelet egy  pap III.Ince pápának,aki felkérte,hogy kémkedjen az eretnekek ellen:
https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

1.old.:Sanctissimo patri ,et Beatissimo Domino Innocentio ,Dei gratia universalis Ecclesiae summo Pontifici:humilis licet immeritus servus eius,Frater P.qualiscumque Vallium Sarnay monachus,non solum oscula pedum,sed et ipsa pedum eius vestigia humiliter deosculari Benedictus Dominus Deus Sabaoth:qui novissime diebus nostris,Sanctissimo pater,cooperante vestra solicitudine non pigra,Ecclesiam suam in patribus Provinciae,inter persequentes haereticorum procellas,iam quasi penitus naufragantem,per ministrorum suorum manus ,de ore leonum misericorditer eripuit:de bestiarum manibus liberavit.—A legszentebb Atyának és legboldogabb Inocentio Urnak,Isten kegyelméből az univerzális Egyház Főpásztorának:alázatos sőt érdemtelen szolgája P.testvér Vallius Sarnay barát aki nem csak lábát csókolja de még a lába nyomát is alázatosan csókolgatjaja Boldog Urának Isten Sabaothjának(seregek urának): Szent Atya az Őn felkérésének nem habozok eleget tenni a hazai provinciákban az Egyház ellen fellázzadt eretnekek üldözésében,és mint hajótörötteket könyörületesen kiragadni az oroszlán szájából :kiszabaditani a fenevad kezéből.

Ezek a P.mesterek kiket néha Anonimusoknak is neveznek, kik a hűségükön kivűl nem sok jellembeli pozitivummal rendelkeztek, vakon kiszolgálták a mindenkori egyházi és világi hatalmakat.Ezért nem tekinthetjük hitelesnek az Anonimus “Gesta hungarorum” c. irását sem.

A feltétlen szeretet amire az emlitett hölgy hivatkozik ugyanaz, ami Pál apostól leveléből is kiderül :” Mindent eltűr, mindent elhisz,Mindent remél, mindent elvisel”.Ilyen vak hüséggel adóztak a feletteseik felé a P.mesterek.Ez egy olyan meggondolatlan önfeladáshoz vezet,ami esetleg egy magányos remetének aki már semmit nem vár ettől az élettől,megfelel,de aki kicsit is törődik a családjával ,rokonaival,nemzet és fajtársaival, az nem vállalhatja fel ezt.Aki ezt magáévá teszi,az nem sokban különbözik azoktól a szektabeliektől, akik tömeges öngyilkossággal léptek ki ebből a világból.Ilyen szekta volt az albingensek szektája,akik ugy vélték,hogy a test nem más mint a lélek fogdája,a földi élet pedig a pokol,ahól a bűnös lelkek bűnhödnek.Ezért nem tartották bűnnek a lélek kiszabaditását a fogságból az éhhalál által se,ami nem más mint öngyilkosság.

A pápákról kiderült,hogy nem tévedhetetlenek.Vajon a Pál apostolhoz hasonló vallásalapitók akik azt állitják,hogy egyenesen Istentől kapták az utmutatást tévedhetetlenek? A valóság azt mutatja,hogy nem.A gonoszt nem lehet megfékezni a szeretettel.A történelem folyamán akik  szeretettel probáltak szembe szállni a gonosszal mind mártirokká váltak.A vallás szerint ez egy dicső halál,és nagy jutalom vár a mártirokra.Még ha ezt el is fogadjuk és beleegyezünk abba ,hogy a végén a gonosz a jót teljesen kiirtsa a Földről,de mi lesz a Földdel mert a gonosz nem csak a jó embereket irtja,hanem a növényzetet,az állatvilágot és a termő földet is.Pedig ha van valami Szent a világban az Istenen kivűl,az a Föld amely az emberiség öle és emlője.

Nem minden gondolkodó osztja a végtelen szeretetből fakadó feladást.Nézzük meg hogyan vélekedik egy filozófus a sziv és az ész viszonyáról.

BOETHIUS (Állitólag a VI.században alkotott,azonban a reneszansz korában nagyon sok olyan gondolkodót,akik nem képviselték az Egyház nézeteit,az alkotásaikat vagy megsemmisitették,vagy más név alatt vissza datálták őket vagy ezer évvel.)

DE SUMMO BONO(A LEGFŐBB JÓ)
Optima autem virtus hominis ratio et intellectus est; est enim summum regimen vitae humanae tam in speculando quam in operando. Ergo summum bonum quod est homini possibile debetur sibi secundum intellectum. Non enim secundum animam vegetativam, quae plantarum est, nec secundum animam sensitivam quae bestiarum est, unde et delectationes sensibiles bestiarum sunt.—Az ember legfőbb erénye a gondolkodás és a megértés:ez az emberi élet legfőbb vezérelve ugy a megfigyelés mint a cselekvés terén.Tehát a legfőbb jó amit az ember elérhet azt az értelme által éri el.Nem a vegetátiv lelkén keresztűl,amely a növény világ tartozéka,sem az érzéki léleken keresztűl ami az állatok tartozéka,amelyből az állati örömök fakadnak.

“Vae vobis homines qui computati estis in numero bestiarum ei quod in vobis divinum est non intendentes!” —Jaj nektek emberek kik az állatok közé soroltattatok mert nem az isteni (lélek) irányit titeket.

Divinum autem in homine vocat intellectum; si enim in homine aliquid divinum est, dignum est quod hoc sit intellectus. Sicut enim quod in tota universitate entium optimum est hoc divinum est, ita et quod in homine optimum est hoc divinum vocamus. —Az isteni(lélek) értelemnek neveztetik:mert ha valami istenihez méltó van az emberben,ez az értelem.Ahogy az összes entitások közül a legmagasabbat isteninek hivjuk,ugy az emberben is .

Amint látjuk a filozófus nem az Istent és a Sátánt állitja szembe,hanem az isteni értelmet és az állati ösztönt.Ha valaki a szeretetben látja mindenre a gyógyirt,akkór jóggal kérdezhetjük,hogy vajon az állat nem lépes a szeretetre? Szerintem képes és sokkal mélyebbre mint az ember.Az állat és az állati ember sokkal mélyebb, de ellenörizetlen érzelmekkel rendelkezik.Az érzelem olyan mint a tűz.Ha az értelem felügyelete alatt tartjuk,akkór melegit,ha nem,akkór pusztit.A kontrolálatlan szeretet,bármikór átcsaphat gyülöletté.Azonban a vak szeretet :” Mindent eltűr, mindent elhisz,Mindent remél, mindent elvisel” ,épp olyan károkat tud okozni,mint a legpusztitóbb gyűlölet,mivel szemet huny a gonosz tevékenysége fölött,igy a gonosz cinkosává válik.

Ahogy emlitettem a mai vallások egyik nagy árnyoldala az ,hogy az istenfélelmet helyezik előtérbe.Ezekközé tartozik a három ábrahámita vallás.A másik nagy veszélyforrás az,hogy ellentétben a filozófus állitásával,nem az értelemben látják az istenit,hanem az érzelmi(ösztöni) ragaszkodásban.Amennyiben az értelem nem tartja féken az érzelmet,az bármikór olyan hullámzásba csaphat át,ami képes egyéneket,tömegeket és környezetet megsemmisiteni.A legnagyobb szeretet átcsaphat a legpusztitóbb gyűlöletté,az alázat kevélységgé stb.Jelenleg a pápa épp a végletes kevélységből amikór a hivek a lábát csókolták,most a végletes alázat stádiumát szinleli,amikór az uj kontinens foglalók lábait csókolgatja.