fabsanyo

Gondolatok

Történelemből mese,meséből történelem

aeneas

Ugy tünik,hogy a trójai háború nem ért véget.A mai tudomány ugy tanitja,hogy Európa őslakói a Neandertáliak voltak,akiket idővel kiszoritottak a délről jövő cro magnoniak.Ezt azzal magyarázzák,hogy a neandervölgyiek a cro magnioniakkal ellentétben,tul nehézkesek voltak ugy testben mint gondolkodásban.Ez a neandervölgyi jelző napjainkban szinte ráillik a mai nyugateurópai emberre.Ma is jön délről a cro magnoni ember és legyőzi az európait a saját fegyverével,az emberi jogokkal.A cromagnoni annyira rátermett a tulélésre,hogy minden ravaszságot kihasznál az európai ember átejtésére.Ennyivel azonban sosem érte be és most sem éri be.Ő uralkodni akar.Az évezredek folyamán ez az embertipus nem ismerte a békés alkotásra való környezetet.A számtalan törzsek közti torzsalkodásban csak három választási lehetősége volt uralkodni,szolgálni,vagy meghalni.A második lehetőséget ami a kereszténység alapgondolata mindig megalázónak tartotta,ezért könnyebben a halált választja minthogy szolgáljon.

Vajon állandó háború közepette lehet e alkotni?Lehet,de csak háborúhoz szükséges kellékeket.Felteszem a kérdést,hogy a rengeteg nemesitett gyümölcsfát,a finom zöldségféléket és gabonaféléket vajon az Isten teremtette,vagy az ember nemesitette?A nemesités egy nagyon hosszas türelmes munkát igényel.Képes volt erre a cro magnoni ember aki a pillanatnyi túlélésre szakosodott?

A valláscentrikus embereknek van egy számomra visszataszitó hozzáállása az emberi alkotás irányába.Mindent Isten művének tekintenek, az ő szemszögükből az ember teljesen érdemtelen.Igy mindenkinek egyenlő jóga van mindenhez, függetlenűl a teljeesitményétől.Egyedüli követelmény,hogy jóban legyen az Istennel,vagyis hogy állandóan dicsérje.Minél primitivebb egy vallás,annál jobban kihangsulyozódik ez a magatartás.Ilyen beállitotságú a kommunista ideologia is aminek a legújjabb formája a Zeitgeist.

A görög mitológia szerint valamikór a földön istenek és emberek éltek egymás mellett,tehát nem összekeveredve.Afrodité egyike az istennőknek beleszeretett Anchisesbe, Aeneas apjába,aztán álnév alatt lefeküdt vele.Ebből a kapcsolatból született Aeneas akinek Afrodité nagy jövőt jósólt.Amikór felfedte elötte igazi kilétét,Anchises nagyon megijedt,mert félt Zeusz haragjától.Afrodité megnyugtatta, hogy nincs mitől félnie hisz sok más istennő is lefeküdt már emberekkel.A trojai háború után Aeneas a népével elöbb Lybiába megy,majd onnan hajó uton Itáliába.Más verzió szerint Trákián keresztűl jutnak el Itáliába.Amint az alábbi szövegben látni fogjuk,Aeneas kemény harcok árán meghóditja Itáliát(más verzió szerint békésen érkezik Itáliába és az ottani királlyal egyetértésben uj korszakot teremt),ami után, hogy békét teremtsen az országban, elrendeli a faunok(kecskelábú szőrös emberek) és a nimfák (erdei tündérek)összeházasitását.Vajon kiben reinkarnálódott manapság Aeneas?

A vatikáni könyvtárból nem rég digitalizált irás alighanem a trojai legenda eredeti változata:

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

Ie quoque magna paleset ie memorande canemus…—Azt a bizonyos nagy háborút emlékeztetőűl megénekeljük…

A szerző legtöbbszőr elsőszemélyben mesél.Lehet hogy ez az irás az amiből később kialakult a görög mitologia és Homerosz Odisszeaja.Maga az irás a képeket próbálja magyarázni a görög mitológia alapján,de ez nem mindig talál.Ezek a képek valószinű,hogy eredeti etruszk képekről lettek lemásólva.A viselet és a környezet ábrázolása erre hajaz.Ez a történet azonban, amiből később kisarjadtak a görög legendák,de lehet hogy az egész ókori történelem,nem másról szól,mint egy nagyméretű népvándorlásról, a déli civilizálatlan háborúskodásra szakosodott népek irányából a jóval civilizáltabb északi népek irányába.A trójai fa ló nem más mint egy ravasz hadi csel szimbóluma.

IIIr.: Ezen a képen található állatábrázolások nagyon hasonlitanak az Altamirai barlangrajzokhoz.

VIv.: Libiai pásztorokról ir:Litoraque alcyionen resonanta calantina dum quid tibi pastores Lybiae quid pascua versu prosequaret raris habitata mapalia tectis saepe diem noctemque et totum exordine mensem pascitur.—A tengerpart hangos a sirályok vijjogásától,mialatt te libiai pásztór legeltetsz követve a gyéren sátrakban lakott vidéket éjjel nappal honapokon keresztűl.

VIIv. Forsitan est pingvis hortos quae cura colendi ornaret canerem … rosaria pesti quod modo potis gaudere….et viridis amor…—Lehet hogy jó termő kertek ápolása disziti a környezetet…és a zöld szeretete…
Ebből látszik,hogy a képeket nem az irás aláfestésére csinálták,hanem forditva az irással próbálja rekonstruálni a képeken látottakat.(forsitan=talán,lehet hogy).

VIIIv. …ciclopes fulmina massis cum properani …aurinis follibus auras accipiunt redduntque-— ciklopok villámok tömege ahogy dolgoznak…a fujtatók aranyat járnak…
A görög mitológia szerint a ciklopszok félszemű óriások voltak.A kóvács mesterség kemény alkatú embert kiván,de gyakoriak voltak a szemkárosodások mint szakma beli ártalmak.

IXr. A kép alatti irás olvashatatlan,de a következő oldal már jobb:
Magnanimum heroum pueri in nupteque puellae…..quos circum limus Niger...—A nagylelkű hős a gyereket és a férjhez adandó lányokat…aki a Niger mocsarai körűl…
Látszik,hogy afrikai népekről van szó.

XIIIr. Iamque ascendebant collemque plurimus urbi imminet adversasque spectant de super arces miratur…Aeneas magalia quondam miratur boreas strepitum ….—Már emelkednek rakásra a városok, ellenségesen fenyegetve nézi a várat és csodálja…Aeneas valamikór a sátrából csodálta a szél zúgását…

XVIr.Aeneas a császár elé kerül és el van ámulva a fényességtől,istenekhez hasonlóknak látja őket.

Vix ea fatus erat quae circumfusa repente scindit se nubes et in aetera purgat apertum.Restitit Aeneas claraq in lucere fulsit. o sumerosque deo similis namque … decoram caesariem nato genetrix lumenque iuventae…purpureum et laetos oculis…..honoris quale manus addunt ……….flavo argentum parius velapiscircum datur auro tum sic reginam adloquitur cunctisque repente inprovisus ait: coram quem queritis adsum Troius Aeneas Lybicis ereptus ab undis o sola infandos Troiae miserata laboris quae nos reliquias danaum terraeque marisque omnibus exhaustis iam casibus omnium egenos —A sürű köd hirtelen szerte foszlott és megnyilt a kilátás.Aeneast elvakitotta a fény az összegyültek istenekhez hasonlitottak …majd a királynő elé állt és hirtelen improvizált illemszavak után igy szolt:Elöttetek áll akit elsirattatok Trojai Aeneas akit a hullámokből ragadtak ki a libiaiak egyedül viselem Troja szerencsétlen sorsát amit a szárazon és tengeren okozott nekünk a Danaos,lakás nélkül minden nehézséggel.

Ez a könyv azzal kezdődik,hogy Aeneas elsőszemélyben leirja az Északafrikai pásztorok életmódját.Tehát igy ez nem a klasszikus trojai háború leirása.Ezért különbözik a Vergilius irásától.Nagyon gyanus az a tény ,hogy II.Pius pápa neve is Aeneas és nagy rajongója volt a történelemnek.Az sem véletlen,hogy a szavak összelettek irva,mivel igy egyes dolgoknak kettős értelmet adott,akár a Delphi jósok.A fenti szövegben:Lybicis ereptus ab undis igy is lehet irni:Lybicis ereptus abundis itt már azt lehet érteni,hogy a libiaiak kirabolták.A kettős értelemhez hozzájárúl a nyelv primitivsége.A c-t és a g-t ugyanazzal a C-vel  jelöli,igy nem csoda ha Vergilius  a Teugrit Teucrinak olvassa.A Teugrin valószinüleg a Tuareg népet kell érteni.Ez nagyon jól látszik a képekből,ahól Aeneast tuareg harcosok veszik körül.A könyvben,de ugyanugy a vergilius Aeneasában is szerepel a tartaria kifejezés.Ez  alvilági helyet,de ugyanakkór kinzást is jelent.A tartaria mint ország tudnivaló,hogy Tatárországot jelenti.A tatárok által sok elhurcólt és idővel kiváltott fogoly beszámolóiból azonositották tatárországot egy kinzó hellyel.Igy megint felötlik bennünk a jelen könyv irásának a kora.De mivel az is világos,hogy Vergilius irása nem születhetett hamarabb ennél,igy őtet is előre kell hozzuk vagy ezer évvel,de valószinű,hogy a reneszénsz korában alkothatott II.Pius után.A történelmi irásokból láthatjuk,hogy ahogy az idő telik,ugy lesznek kibővitve a történelmi események.A sorrend itt is ez lehet.Elöbb megjelent ez a könyv,aminek alapján Vergilius megirja a saját eposzát,majd a kettő után még nagyobb terjedelemben jelenik meg a trojai háború a homeroszi irásokban,valószinű,hogy ugyancsak a reneszánsz korában.

 

XVIIr.Érdemes észre venni, hogy ugy a házak mint a templomok oszlopokkal vannak körülvéve.Ez az ijjas harcos távolról sem az a szerelem nyilvesszőjét lövő kupidó ami a későbbi legendákban szerepel.Itt egy másféle küldetésről lehet szó.

XVIIIv A laocoon legenda szerint egy apát a fiaival együtt szoritott halálra egy kigyó.Itt azonban látszik,hogy ez a kép valami mást akar mondani.A laokoon legendával épp azt akarják eltusólni amit a kép ábrázól,ugyanis valamikór gyerekeket áldoztak az isteneknek.Erről szól az Ábrahám meséje is,amikor Izsákot fel akarta áldozni.A két oltár egyértelműen áldozásról szól.De nézzük a mellékelt irást:
Convertant Priami imperio Frygusque futurum sinmanibus vestris vestram ascendisset in urbem Ultro Asiam... .—Priamus birodalma áthelyeződik a jövőben Frigiába(hideg éghajlatra).Erőszak nélkül Ázsián tuli városokba menjetek fel nagy Pelopeába(Peloponézosz).
.

XIXr A kép a trójai falovat ábrázolja
Etiam arciva phalana instructis navibus ibat a tene do tacitae per amica silentia lunae litora nota petens flammas cum regia puppis extulerat fatisque deum defensus iniqueus inclus utero danaos et pinea furtim.—Itt a trojai háboruról ir.A falovat Danaosnak nevezi.A görög mitologiában a Danaos azt a kommandót(kb 5o ember) is jelenti,akik a faló belsejében(utero) voltak.

XIXv Az irás Aeneast(az alvó)és Hectort (a fekete) emliti.Ebből a képből ugyanugy inspirálódhatott a Dávid(Hector) és a Saul(Aeneas) története is.

A kép alatt ezt olvassuk:

…et divus Ulixes Agamasque Thoasque ……tolemus primusque Machron et Menelaus et ipse doli fabricato Epeos.Invadunt urbem somno vinoque sepultam caeduntur vigiles portisque patentibus omnis accipiunt socios atque agmina conscia iungunt.—Szent Ulyse Agamasqual Thoasqual…felemlitjük elöszőr Machront és Menelaost és magát a kard készitő Epeoszt.Megszálták a borivás miatt örizetlenül maradt alvó várost.Kapuról kapura menve …

XXr:Tempus erat quo prima quies morialibus aegris incipit et dono divum gratissima serpit in somnis ecce ante oculos maestissimus Hector visus ad esse mihi.largosque effundere flectus….Hector qui redit exuvias indutus Achillei vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis.squalentem barbam et concretos sangine crinis.vulneraque illa gerensque circum plurima… —Eljött az idő amikór az Istennek hálát adva elszenderedtem és ime a szemeim elött megjelenik a méltóságos Hektor.Sürű könnyeket hulatott….Hektor felemlegette Achiles visszamaradt ruháit valamint a Frig Danaumot ami tüzet dobott a hajókra,az összekuszált szakállát a véráztatta haját amikór megsebesitve szekérután kötve többször is körbe huzták.
Itt a szerzőnek álmában megjelenik Hektor.Itt  látszik ,hogy a Danaos  egy harci trükköt jelent,ez esetben a görög tüzvetés,amivel felgyujtották az ellenséges hajókat.

XXIr. :Protinus ad sedes Priami clamore vocati hic vero ingentem pugnam ceu cetera nusqua bella forant nulli tota morerentur in urbe –Hirtelen Priámos szállásán nagy orditás hallatszott.itt bizony harc lett amilyen még nem volt a városban…

Ha az elbeszélés időrendjét nézzük,akkór ez nem lehet a trojai háború,habár itt is emliti a Danaoszt.Igy feltételezhetjük,hogy a Danaoszt ugy is lehet értelmezni mint a trojai fa lo,de ugy is mint egy általános harci csel.

XXIIr A képre ráirták Ascanius(Aeneas fia) nevét és Creusa(Aeneas felesége) nevét.A kép alatti irás olvashatatlan.Számtalan formába megtaláljuk a legendát,de távolról sem biztos, hogy a kép azt ábrázólja.Véleményem szerint a kép sokkal régebbi a görög mitológia megjelenésénél.Itt a kép elég beszédes, a gyereket viszik katonának,a szülők tiltakoznak,de hiába.Számtalan ilyen eset volt már a legrégibb időkben is.

XXIVv.Itt egy áldozati szertartás készűl.

XXVr.Thraces arant agri quondam regnata Lycurgo hospitium anticum Troiaes octique penates dum fortuna fuit feror huc et labora curvo moenia prima loco fatis ingressus iniquis Aeneadas que meo nome pono mende nomine fingo sacra Dioneae matri divisque Feribam auspicibus coepiorum operum superoque nitentem.caeli colum regi mactabam in litore Taurum forte fuit iuxta tumulus quo cornea summo virgulia et densis hastibus horrida mirtus…—A trákok a földet müvelték Lykurgos korától antik vendégszeretet volt a gyönyörű trojai házakban,de aztán a sors vad fordulatot vett az első vár bevételénél.Nem a legmegfelelőbb az Aeneadas amit a saját nevem után alkottam,Szent Dionea Feribam anyjával kezdtem az elbeszélést amit fentiekből látszi.A király égi lakását leromboltuk a Taurus tenger partján azon domb közelében ahól fák,ágak és sürű lándzsák adják a szentolajat.

 

XXVIr.Itt már görög földön vannak:Accepit ingressi veneramur Apollinis Urbim rex asinius rex idem hominum Phoebiq sacerdos vittis et sacra redimitus temporae auro occurrit veterem Anchisen adgnovit amicum.Iungimus hospitio dextras et tecta subimus.templa deis axo venerabar structa vetusto.da propriam thymbrae e domum da moenia Fessis et genus et mansuram urbem.serva altera troiae pergama reliquias danaum .—Miután beengedtek tiszteletünket tettük Apollo város szamár királyánál ugyanugy Phoebus a szölő megkoronázott papjánál,aki maga is király és aki az aranykór idején ki jött az öreg Anchises elé ,akiben felismerte barátját.Jó ellátásban volt részünk és fedél alá kerültünk.Itt Axux isten temploma ősi épitmény.Innen Fesszisz várába mentünk,aztán a Troja második szolgájába Pergamonba ahol a Danaus(Trojai faló)maradványai vannak.

A szerző végig járja Aeneas népének Troja elvesztése utáni vándorlási utvonalát,és néha bele éli magát az akkori eseményekbe.A görög mitoszoknak,de ,még Homéeosz irásának is több változata van.Az érdekes az,hogy itt sehól nem emliti Homéroszt.Igy azt is feltételezhetjük,hogy ez volt az egyik forrás amiből Homérosz meritett.

XXVIIIr.:nox erat et terris animalia solo ..habebat effigies sacrae divum Frygieque penates.—Éjszaka volt és kint csak az állatok vannak…A frigiai lakásokban a szent Isten képmása áll.
Frigia mint ország a hagyomány szerint Kisázsiában volt.Ha figyelmesen olvassuk ezt az irást,rájövünk,hogy Frigián valójában egy északi hideg országot értettek.

XXXIv.:Valószinű,hogy ilyenforma házak voltak az etruszk kórban.Ebből arra lehet következtetni,hogy egy nagyon meleg korszak volt.

XXXIIIv.Principio delubra adeunt pacimone per aras exquirunt mactant lectas de more bidentis….—Templomok mellett oltárok voltak,ahól szokás szerint fiatal(két foggal rendelkező) tulkokat áldoztak.

XXXIXv.:Ember rablás.

XLr Öngyilkos jelölt

XLIr.:Megtörtént

XLIIr.:Verseny a vizen

XLIIIv Verseny a vizen
XLVv.A képen Sibillát látjuk.

XLVIv.A képen azt látjuk,hogy a trojaiak(troiani) harcolnak a parasztokkal(agrestes).Ezek a parasztok azonban lehetnek azok is, akiket később a hamis történelem a dákokkal azonosit.Azt tudjuk,hogy a hétszázas években az afrikaiak(trojaiak,tuaregek,libiaiak) megszálják dalmáciát is ahol van egy dácsia nevezetű régió is.De akkór felvetődik a kérdés,hogy vajon a Traján oszlopa nem e épp Itália meghóditását ábrázolja a trójaiak által?

LVIIIr.:Itt leirja Aeneas bevonulását Itáliába.:At pius exequiis Aeneas rite solutis accere composito tumult postquam alia quierunt aequora tendit iter velis portumque relinquit aspirant aurae in noctem nec candida cursus luna nec at splendent tremulo sub lumine pontus.LVIIIv.:Proxima circa ea traduntur litora terrae dives inaccessos ubi solis filia lucos.Adsiduo resonat cantu tectisque superbis urit odoratam nocturna in lumina cedrum…Hinc exaudiri gemitus ireque leonum vincla recusantum et sera sub nocte crudentum.Seati cerique sues atque in praesepibus ursi saevire ac formae magnorum ululare luporum.—Miután Aeneas jámbor ritussal áldozott összegyüjtötte a tömeget, hajóval közeledtek a partokhoz.Holdvilágnál kötöttek ki.LVIIIv.:Elhagyva a partokat megérkeztek a istenek megközelithetetlen földjére,ahól csak lányok laktak.Folyamatos ének hallatszott és cédrus gyanta szaga terjengett a környéken.Egyszerre csak oroszlán nyögését lehetett hallani amint a lánc ellen tiltakozik a sötét éjszakában.Vad medve morgás sőt farkasok üvöltése is hallatszott.

LIXr.:Cum primum ausoniis exercitus ad (pu) litoris expediam et primae revocabo exordia pugnae. Iuvatem tudiva moneo dicam horrida bella.Dicam acies aciosque animis in funera regis….Tyrenamq… manum totamque sub arma coacta.Hesperiam maior rerum mihi nascitur ordo maius opus moneo rex arva latinus et urbes iam senior longa placidas in pace regebat.Hunc fauno et nimpha genitum laurente marica accipimus. Faunopicus pater iisque parentem te saturne refert. Tu sanguinis ultimus auctor filius huic fato divum prolesque virilis nulla fuit primaque oriens eripia iuventa est.—Pirkadatkór a sereget a partra küldtem és átgondoltam a csata menetét.Segit tudni azt a figyelmeztetést,hogy brutális háború lesz.Elküldtem a legélesebb eszű harcosaimat a király lakosztájára.Az egész Tyreni vidék el lett foglalva.A nyugati régio nagy része a parancsom alatt van az öreg királynak aki régóta szeliden uralkodott a latin vidékek és városok felett,azt javasoltam hogy előszőr is rendet kell teremteni.Ehhez a faun és a nimfa nemzet összeházasitását javasoljuk.A faun tipusu apa a keveredés után ugyanolyan tipusu apát nemz.A te(a királynak mondja)vérbeli leszéármazottaidnak akik még a keletiek jötte elött születtek és istenek, nincsenek nemi szerveik (prolesque virilis nulla fuit ).

Azt hogy istenek és hogy nincsenek nemi szerveik, nem kell szószerint érteni.Ezek is emberek voltak,csak másmilyenek.Az tény,hogy az alkotó aktivitás forditott arányban áll a nemi aktivitással.Minél gyakoribb a nemi aktivitás annál fejlettebb a nemi szerv,és annál szaporább az adott faj.Az európai faj habár már eléggé keveredett a “faunokkal”,azért még mindig fölötte áll alkotási képesség szempontjából a déli fajnak.Európa népe elérkezett egy olyan ponthoz,amikor el kell döntse,hogy folytatja az ősei által megteremtett kulturát,vagy átveszi a déli népek “szexkulturáját” és vissza sülyed az állati nivóra.Számtalan művészeti alkotásból láthatjuk hogy milyen mélységekbe tud sülyedni egy szexcentrikus társadalom.Elég ha megemlitjük a minotaurusz legendáját,és nehogy azt higyjük,hogy a mese alaptalan.

XLVr Minotaurus in est veneris monumenta nefandae hic labor ille domus et inextricabilis error magnum reginae sed enim miseratus amorem Daedalus ipse dolo tecti ambagesque resolvit….—Itt azt irja,hogy a királynőt a bikával való közösülésében Daedalus segitette,oly módon,hogy egy mesterséges tehenet készitett,amelybe a királynő be bujt,hogy veszélymentesen véghez vihesse az aktust.
A Wikipédián azt találjuk,hogy a görögök Daédált Daidalusnak,az etruszkok meg Tajtalusnak hivták.A legenda szerint,ezek unokatestvérek lévén és mindketten a mesterségek feltalálói,Daidalos megöli Tajtalost,hogy az övé legyen a dicsőség.Ez is elgondólkoztató.

Ez egy nagyon izletes forditása a Vergilius művének:

https://books.google.ro/books?id=KONdAAAAcAAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=anterior+in+virgilius&source=bl&ots=HRdKGbPBuS&sig=TLTXbrpPfUv29Z3QCGMWg0Bg79s&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiDycnmpKDOAhUEECwKHdw5AKIQ6AEIKTAC#v=onepage&q=anterior%20in%20virgilius&f=false  88-89.oldal

Itt pedig a Vergilius eredeti irása:http://digi.vatlib.it/mss/view/MSS_Vat.lat.3867

Egyszerű ránézésre is látszik,hogy jóval bővebb mint a fenti:http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

Bár abból egész mondatokat átemelt,de lehet,hogy két különböző szerzőről van szó.

De az is lehet,hogy mindkét irás ugyanannak az Aeneasnak a műve,csak az előző tul őszinte és átlátszó volt(szerintem a képek miatt),ezért überelni kellett egy bokrosabb irással és kevésbé árulkodó képekkel.
Érdemes megvizsgálni a következő összefüggéseket:
II.Pius (1405. október 18.–1464. augusztus 15.) 1458-tól pápa .Ez a mondat tőle származik,miután megválasztják pápának:”Eneam reicite, Pium recipite” (Aeneast dobjátok félre, Piust fogadjátok be.Itt nem a családi nevét tagadja meg,hanem szerzői minőségét az Aeneas műre vonatkozólag.Ugyanis mostanig büszke volt a költői mivoltára,de most a pápai mivoltát nagyobbra becsüli.A szerzőséget igy átruházta egy fiktiv Vergiliusra.
A XV.században gomba modjára születtek az irások.Ezeknek egy részét aki tehette elhitette,hogy ókori irások.Ezzel akkoriban óriási pénzeket lehetett keresni.A szóban forgó Aeneas esetében,szerintem inkább az ambició volt a mozgató rugó mint a pénz.
Wikip:Történelmi-irodalmi műveltségének többször tanújelét adja; az ókori írók nyomán emlegeti Hannibal római hadjáratát-(Valószinű,hogy mint történelem rajongó sokat foglalkoztatta a 7.-9. századi afrikai betörés Itáliába.Ezen nyomok eltüntetésére az eseményeket vissza datálták az időben).;Federico da Montefeltro kérésére összehasonlítja Homérosz és Vergilius fegyver-leírásait s ugyanakkor Ptolemaiosz, Sztrabón, Plinius, Curtius Rufus és mások adatai alapján beszél Kis-Ázsiáról.Federico da Montefeltro, also known as Federico III da Montefeltro KG (7 June 1422 – 10 September 1482), was one of the most successful condottieri of the Italian Renaissance, and lord of Urbino from 1444 (as Duke from 1474) until his death.
Miért kért volna meg Montefeltro egy biborost a két mű összehasonlitására,ha Piccolomininek nem lett volna köze a műhöz?

Kutyaszoritó utáni kalandozások

töhötöm

A magyarok Ammianus Marcellinus tanusága szerint már II.Constantius császár idejében a Kárpát-medencében voltak.

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

777.old:Ammianus libro tricesimo primo,quo de his tractat,Ungoriorum mentionem facit:sed locus ita corruptus est,ut quid de iis dicat,vix intelligatur.Facit tamen,ut suspicer,Hungoros sive Hungorios,non Onogoros,hos Hunos olim dictos fuisse,atque.Ab iis postea nomen Hungaros sibi fecisse.Sed adeo obscura illius temporis est historia,ob varia Hunnorum genera,intermixtasque,aliis alias gentes,ut vix quicquam certi ex auctoribus elici possit.Mihi satis est ostendisse Hungaros,non ab Hugris,ut Aventinus Jugros vitiose vocat,quo vox ad Hungaros alluderet,descendisse.Sed multo ante Arnulphi etatem Ungarorum nomen cognitum fuisse,prius quidem apud Colchos,deinde ad Istrum,Marcellino teste,postremo vero in sarmatiae ea parte quam Avari sive Avarini quondam tenuerunt,ad quam é Norico á Carolo magno multis cladibus compulsi efugonerant,quo longe remoti Francorum arma non amplius experirerunt.Hinc igitur contra Zwentibaldum ab Arnulpho sunt exciti,non ab Iugris,qui ultra Moscoviam,ultraque Obam flumen multo maximum e lacu Cataio delapsum,ad Oceanum Aquilonarem degunt.Quis enim tam insulsus sit ,ut inde ab Arnulpho Imperatore contra Moravanos auxilia credat evocata?—Ammiánus 31.könyvében ahól ezekről ir,emliti a magyarokat(Ungoriorum)de az a hely ahól erről ir,nagyon megrongálódott,ugy hogy nehezen érthető.Ahogy sejtem a Hungorosokat vagy Hungoriosokat nem azonositja az Onogurokkal,akiket régebb hunoknak hivtak.Az utóbbi névből(Hungorios) képezték a Hungáros nevet.De elég homályos az akkori történelem a sokféle hun nemzetséget össze vissza keverték,hogy alig lehet kivenni valami biztosat az akkori szerzőktől.Számomra nyilvánvaló hogy a Hungárok nem az Ugorokkal azonosak,mint ahogy azt Aventinus tévesen állitja.De jóvval Arnulph ideje elött már ismert volt a Hungár név elöbb a Colchos mellett,ahonnan az Isterhez,Marcellinus tanusága szerint,végül a szarmátiába oda ahól az Avarok vagy Avarinok éltek,ahova Norikumból lettek elkergetve Nagy Károlytól sok veszteséggel,olyan távolra ahol már nem zaklatták öket a frankok fegyverei.Most azonban Arnulph hivta meg őket Zwentibald ellen és nem az Ugorok,akik Moszkván tul az Ob folyón tul a Cataio tó és az északi oceán körül laknak.De ki az a bolond aki azt hiszi,hogy Arnulph császár hivta segitségül őket a Morvák ellen? …

“de az a hely ahól erről ir,nagyon megrongálódott,ugy hogy nehezen érthető.” Milyen véletlen hogy épp ez a hely rongálódott meg.Bezzeg Tácitus műve ami sokkal régebbi dolgokról ir teljes egészében megmaradt.Azt találgathatjuk hogy kiknek állt érdekébe azt a bizonyos helyet megrongálni.A migrációs elméletet vallók szerint minden európai nép Ázsiából származik ,igy a magyarok is,habár amint tudjuk a magyarokat származtatják az északi nomádoktól a mezopotámiai summérokig.A Cholchos megnevezés egy köves hegységet jelent.Igy amikor Ammianus azt irja,hogy a magyarok Colchostól az Isterig mentek,akkór a Colchos lehet a Kárpátok is.Az a hosszu migrációs utvonal amit a történészek leirnak,általában csak a képzelet szüleménye.

Verum quoniam Iugri sive Iuhri,ut Sigismundus á Rutenis eos vocari dicit,ab omnibus fere Hungarorum parentes putantur:satius erit,Liutprandi Levite verba adscribere,quo veritas clarius elucescat—De mivel a jugrok vagy juhrok ahogy Sigismundus hivja a Ruténokat akik a legközelebbi rokonságba állnak a magyarokkal:de inkább nézzük mitmond Liutprandus lévita aki megvilágitja az igazságot.

A magyarok és a ruténok,ha nem is voltak rokon nemzetek,habár ez sincs kizárva,de valószinű,hogy ugyanazt a görögkeleti vallást gyakorólták.Igy nincs kizárva,hogy épp a ruténok hivták a magyarokat a morvák felszabaditására,akik ugyanazt a vallást gyakorolták.Az akkori háborukban bizánci szokás szerint tatár zsoldosokat szoktak alkalmazni.Ezeket aztán a történészek tévesen nevezték mikor szkitáknak,mikor hunoknak,besenyőknek,pacinákoknak és igy tovább.Ezek azok a segéd csapatok akik Liutprand szerint határon tuliak és pogányok.

Arnulphus interea,inquit, earum que sub Arcturo sunt gentium Rex fortissimus interea,quum Zwentibaldum Moravorum Ducem,quem supra nominavimus,sibi viriliter repugnantem debellare nequiret:depulsis his ,pro dolor,munitissimis interpositionibus,quas vulgo Clusas nominari praediximus,Hungarorum gentem cupidam audacem,omnipotentis Dei ignaram,scelerum omnium non insciam,cedis et omnium rapinarum solummodo avidam,in auxilium convocat:si tamen auxilium dici potest:quod paulo post eo moriente,tum genti suae,tum ceteris in Meridie Occasuque degentibus nationibus,grave periculum immo excidium fuit.Quid igitur?Zwentibaldus vincitur,subiugatur,sed non solus.—Arnulph ez alatt(mondja Liutprandus) azzal a nemzettel harcol aki Arkturo király idejében a legerösebb volt,és most Zwendibald a morvák hercege alatt kemény küzdelemmel sem tudta legyőzni,most fájdalom hogy elűzte őt az erőditményekből (Clusas) a hungárok bátor, kapzsi Istent nem ismerő nemzete,akitől nem idegen mindenféle aljasság gyilkosság és rablás.Ezeket hivta segitségül,ha segitségnek lehet nevezni,mert ez után a balgaság után elöbb a saját nemzetét,majd a déli és nyugati nemzetek lettek leverve és irtva.

Az emlitett erőditmények bevétele után a magyarság nem áll meg a morvák határánál.Elindul visszaszerezni a Nagy Károly által elrabólt arany és ezüst tárgyakat,amelyeket eredményesen vissza is szerez.Ezt nevezik a történészek kalandozásoknak.De ennek az akciónak volt egy másik még fontosabb célja is.Mai szóhasználattal azt mondhatnánk,hogy a magyarság blokád alá volt helyezve.Ez egy régi jól bevált harci technika ,amit manapság a szemünk elött alkalmaznak.Ma nem erődeket épitnek az adott ország köré,hanem rakéta támaszpontokat.Ki kellett törni a blokádból,es megszüntetni az okokat amelyek előidézték a blokádot.

Qui cum Clusarum mentionem facit,et eas depulsas dicit,non aliud videtur indicare,quam in montibus,iis ,qui Slesiam á Polonia dividunt,iis rursus qui Daciam versus porrigitur,á Francis praesidia contra gentem hanc fuisse collocata,ut neq in Germania ,neque in Pannoniam penetrare possent:quod a me vere dici Segebertus ostendit,qui dicit Hungaros ante sic conclusos fuisse ut neq Occidentem,neque Meridiem versus egredi possent,obstantibus ab Austro quidem Carpathiis ,á Zephiro Sarmaticis angustiis,quas Franci utrobiqe custodiebant:Quamvis videam vim Clusarum,quas Liutprandus commemoravit,non satis Intellexisse,cum dicat eas ab Arnulpho ruptas,quasi valuis aut muris Hungari inclusi fuissent.—Itt (Liutprandus ) erőditményeket emleget és amelyeket a magyarok elfoglaltak,ugy látom,hogy ezek a Sléziai és Lengyel határ között meg a Dácsia(Erdély)északi részein található erőditmények,amelyeket a frankok telepitettek,hogy sem a németek felé sem Pannonia felé ne lehessen átjárni,igy igazat adok Sigebertusnak aki azt állitja,hogy a magyarok Arnulph koráig be voltak zárva, hogy sem nyugat sem délfelé nem tudtak kimenni.Kelet felől a Kárpátok,nyugatfelől a szarmát szorosokon a frank erőditett határvédelem.Habár figyeltem a Liutprand által emlitett erőditményeket ahogy beszél roluk,de nem hozta kapcsolatba Arnulffal,hogy ugyanis a ,magyarok mint egy fallal körűl voltak zárva.

Ha katonai akadémiákon tanumányozni lehet egy katonai cselekményt,az semmi esetre sem a sosem létezett pozsonyi csata,hanem ez.

A pozsonyi csata kapcsán

 

Árpád

 

A wikipédián ezt találjuk:
“899-ben meghalt a magyarok korábbi szövetségese, Arnulf keleti frank király és a magyarok hamarosan Berengár itáliai király szövetségesei lettek. A Keleti Frank Királyságban Arnulf fia, Gyermek Lajos uralkodott, aki helyett valójában Hatto mainzi érsek kormányozta a birodalmat. A birodalom magyarokkal határos részén, a Bajor Hercegségben Liutpold bajor herceg kormányzott. [4] 904 nyarán Gyermek Lajos keleti frank király meghívására Kurszán a magyarok egyik legfőbb fejedelme a Fischa melletti tárgyalásokon vett részt kíséretével. Ekkor a király parancsára Kurszánt és kíséretét orvul megtámadták és a küldöttség minden tagját legyilkolták.”

Tarján M. Tamás tollából ezt olvashatjuk:
“907. július 4-én kezdődött a pozsonyi csata, melyben a honfoglaló magyarok döntő győzelmet arattak Liutpold bajor őrgróf seregei felett, aki Pannónia visszaszerzése érdekében tört a törzsszövetség területére. Az ütközetben aratott diadal nyomán a Dunántúlon is megszilárdult magyar uralom; ezt követően aztán több mint 120 évig nem lépett ellenséges katona hazánk földjére. ”

Felteszem a kérdést,hogy azok akik a pozsonyi csatáról irnak,és akkora fontosságot tulajdonitanak neki,minthogy e nélkül a győzelem nélkül nem lenne Magyarország,miért nem tulajdonitanak ilyen jelentőséget az Arnulf császárral vivott csatának?Ennek szerintem két oka van,de mindkét ok a vallásra vezethető vissza.A katolikus egyház számára óriási erkölcsi veszteséggel járna annak a beismerése,hogy a magyarok nem pogányok voltak,hanem keleti ritusu keresztények.Ezért az egyház szolgálatában álló történészek körömszakadtáig ragaszkodnak a honfoglalás elméletéhez.

Miután a Frank birodalom ketté szakadt,Arnulf örökőlte a birodalom nagyobbik(keleti) felét,de vásott a foga Bohémiára és Morva országra is.A háborús ürügy mindig a vallás volt.A Kárpát-medencében ezidőtájt Ciril és Metuodius munkássága nyomán a Keresztény vallás görögkeleti ritusu volt.Az ugynevezett honfoglalás idején, amely a jelen krónikából kiderűl, hogy sosem volt,létezett egy vitatott személyiség aki számtalan névváltozatban szerepel,ugy mint Szvatopluk,Szvatoplug,Swentopluk,Swentibald stb.A név első fele világosan látszik hogy szentet jelent.A második fele az apluk,meglágyitva az l-et apjuk ,vagyis Szentapjuk,mai szóhasználattal Szentatya.Valószinű,hogy Morávia volt a Kárpát-medencei ortodox Egyház központja,és mivel a Hungárok,abban az időben a görögkeleti vallást gyakorolták, igy számukra Morávia megszállása Arnulf Német-romai császár részéről megbocsáthatatlan bűnnek számitott.Nefeledjük ,hogy Ajtonyt Budán keresztelték meg az ortodox ritus szerint.

Arnulf az akkori krónikás Liutprandus szerint óriási hibát követett el amikor megtámadta Morva országot.Lássuk mit ir erről a krónika:

Annales eclesiastici regni Hungariae–authore Melchiore Inchofer soc. Jesu .
https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

89o.év 111.old.:”Ut non immerito Liutprandus Arnulphum execratus in haec verba exclamet:O caecam Arnulphi regnandi cupiditatem! O infelicem amarumque diem! Unius homuncionis deiectio,(nempe Zwentebaldi),quem adversarium patiebatur,sit totius Europae contritio,quot mulieribus viduitates,patribusque orbitates,virginibus corruptiones,Sacerdotibus,populisque Dei captivitates,Eclesijs desolationes,terris inhabitatis solitudines,caeca ambitio paras.!” Haec Liutprandus.—Magyarul:Mert nem érdemtelenűl illeti ilyen szavakkal Liutprand Arnolfus balgaságát:Oh Arnolfusnak vak uralkodni vágyása! O szerencsétlen keserű nap!Az egyetlen igaz ember leverése ami egész Európát szomorúvá tette,asszonyokat özvegyekké,apákat vakká,szűzeket megszeplősitetté,papokat és az Isten népét fogságba ,templomokat lerombólván,lakott területek elnéptelenitvén,a vak ambició.!Eddig Liutprandus.

“Rebus sic stantibus,quantum damni Arnulphus Ecclesie,et religioni dederit,dici vix potest,quanquam fortasse alias non iniustam bellandi causam habuerit,ambitione vacuam,si vera sunt que Rhegino,Mutius,et alij scribunt,deficisse nimirum ab Arnulpho Bohemos,et Moravos,aut certe pacta cum Germaniae Regibus non servasse .Sed an propterea Hungarorum auxiliares copiae evocande erant,cum quibus certum erat venturas ultro phalanges non Hereticorum aut Schismaticorum,sed Paganorum,quibus Christi religionem excindere delicie erant.Neque tamen adeo inhumani erant Hungari,quin suis contenti stipendijs si obtinuissent,pedem ad sua retulissent:sed enim cum ab Arnulpho improbe exigerent,neque is solvendo esset ,promissis tandem effecit,ut patriam reperent,diem dictum expectans.Qui cum adesset,neque tamen Arnulphus responderet,Hungari fraudatos se querentes ,in Germaniam duxere,omnia usque ad Frisiam depopulati,mox et Gallias,deinde et Italiam adorti ,hic tamen é voto Longobardorum clementius agere.“—A dolgok igy álván ,hogy mennyit ártott Arnolfus az Egyháznak és a vallásnak alig lehet kimondani,másokat arra késztetni, hogy nem igazságtalan háborus ügy mellé álljanak.Arnolfus a beavatkozásával nem csak a Bohémeket és Morvákat gyengitette,de ez nem szolgálta a német Királyokkal való egységet sem.De a Hungárok megsegitésére olyan seregek is érkeztek a határon tulról,akik nem eretnekek vagy vallási szakadárok,hanem pogányok,akik számára a Krisztus vallásának megsemmisitése kedves dolog.Mégsem voltak annyira embertelenek a Hungárok,mint a felfogadott zsoldosaik,ha vissza kapták volna ami nekik járt,de mivel Arnulf erre nem nagyon hajlott igy nem volt megoldás.Igéretek voltak a haza visszaszolgáltátására és várták a megigért napot. Igy álltak a dolgok,Arnulftól nem jött válasz ,a Hungárok becsapva érezték magukat,ezért benyomultak Németországba egész Friziáig,aztán galliáig irtották a népet,innen Itáliába,akikkel a longobárdok kérésére enyhébben bántak.

És most gondolkozzunk tiszta fejjel.Mit is jelent ez?:”De a Hungárok megsegitésére olyan seregek is érkeztek a határon tulról,akik nem eretnekek vagy vallási szakadárok,hanem pogányok,akik számára a Krisztus vallásának megsemmisitése kedves dolog.”Tehát nem a hungárok érkeztek a határon tulról 89o-ben, csak a segédcsapatok.Kik voltak ezek a segéd csapatok ha nem Árpád seregei? Árpád magyarjai nem hont foglaltak,hanem segitséget nyujtottak a magyaroknak,és nem asszonyostól gyerekestől jöttek,hanem csak mint férfi haderő.Aztán hogy vérszemet kaptak és végig verték Európát az amint Liutprand is irja  Arnulf számlájára irható.

Érdekes hogy sem a krónokák,sem a régebbi történelmi irások nem emlitenek pozsonyi csatát.Bonfininél se találunk egy szót sem erről,pedig olyan bőven senki sem irt a magyar történelemről mint ő.Kiváncsi volnék,hogy milyen forrásokból táplálkoznak azok akik erről irnak.Vagy ha csak szélből kapott dolog,milyen érdekeket szolgál? Ezzel probálják teljesen hiteltelenné tenni a magyar történelmet?

https://books.google.ro/books?id=J6QxAQAAMAAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=Antonii+Bonfinii:Rerum+ungaric.arum+decades&source=bl&ots=TslmPyAJoN&sig=NDq_6tNQuJbbraqS0U2CcST-jA0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiz0tHd0r_KAhVJkSwKHYm-DngQ6AEINzAE#v=onepage&q=Antonii%20Bonfinii%3ARerum%20ungaricarum%20decades&f=false

Érdemes elolvasni Bonfinitől a következőket:
118.old:Multo plus auri et argenti ex Bavaris,Francis,et Saxonibus plane retulerant,quam imperante Carolo Magno,Franci quondam direptis Pannoniis asportarant.Ludovicus igitur,conferto iterum cum Ungarica gente praelio ,non modo praedam et captivos non recuperavit,sed ingenti accepta clade ,vix evadere potuit.—Sok aranyat és ezüstöt vissza vettek a bajoroktól,a frankoktól és szaxonoktól,amiket Nagy Károly elrabólt Pannoniából.Ludovikus tehát ujra a magyar nemzet ellen inditott háborut,de nem csak hogy nem tudta vissza szerezni a prédát,de oriási veszteséggel alig tudott elmenekülni.

Ez viszont nem Pozsonynál,hanem még német területen történik.

 

119.old:Reversi in patriam…quare Procerum decreto ,adversus Graecos sumenda arma decernunt.Videbant enim se inter duo potentissima orbis Imperia esse collocatos ,hinc Romanorum Imperio premebantur,quod in Francorum manus pervenerat,hinc Grecorum,qui ,qui Pannonias belloo saepe vexarant.Proinde Mysiam superiorem,Illiricum,Thraciam,Macedoniamque incursionibus rapinisque lacessunt….ita Constantinum,qui cum Alexandro patruo Imperium gesserat,perterruerunt,ut multas urbes sibi subditas,vi adactas Ungaricae genti quotannis tributa pendere pateretur.Cum bellum hoc é sententia successiset,in Bulgaros peregrinosque populos arma vertunt.—Visszatérve a hazájukba…a vezérek rendelete szerint a fegyvereket a görögök ellen forditották.Látván,hogy két nagyhatalom közé vannak szorulva,egyfelől a Római birodalom ami a frankok kezében volt,másfelől a görögök akik sok háboruval zaklatták a Pannonokat…Igy megkezdték felső Moesia ,Illirikum,Trákia és Makedonia lerohanását,sok várost meghoditván,akiket évi adófizetésre köteleztek.Miután ezt sikeresen végrehajtották,a nomád bulgárok ellen fordultak.(akiket ugyancsak adófizetőjükké tettek).

Bonfini nem használ évszámokat,de az Arnulf ellen inditott hadjárat és az augusztai csata közt sehól nem emliti a pozsonyi csatát.
Mindezekből látszik,hogy itt nem egy uj állam létrejöttéről van szó,hanem egy államnak a folytonosságáról,amelyet mikor Pannoniának,mikor Hungáriának neveznek.Nem álja meg a heljét az az érv,hogy a pozsonyi csata nélkül nem lenne magyar államiság.Ez az érzelmekre ható hamis történet csakis a honfoglalás elméletét hivatott alátámasztani.

Egy történelmi tévedés következményei

220px-Yıldırım_I._Bayezit

A legrégebbi kronikákból ismeretes volt a magyarokat szkitáknak nevezni.Az a téves hit azonban, hogy a magyarok Ázsia vidékéről származtak,nem csak történelem torzitáshoz,de egy sór rosz politikai döntéshez is vezetett a történelem folyamán.

https://books.google.ro/books?id=HGN8whtj5DYC&pg=RA5-PA74-IA1&dq=scytharum+haemus&hl=hu&sa=X&ei=tKxUVaqCJsHC7AbKloDoAQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=scytharum%20haemus&f=false

76.old:Imperante Paiazite,fama est non modicam…Scytharum manum venisse in Daciam,et hinc legatos mississe ad Paiazitem,qui peterent pecuniam et regionem:quibus freti,transituri essent Istrum cum Paiazite et bella Europae gesturi.Paiazites plurimum delectatus illorum sermone,munera magna promisit,si traijcerent,quemadmodum essent polliciti,Istrum:dicens se ipsis assignaturum Europae agas,ut singuli ibi viventes suos duces sectarentur.Qui in hunc modum per Europam dispersi,equites facti sunt optimi,reique,militaris peritissimi.Deinceps Paiazites timens ut duces illi Scytharum Europae statui aliquam innovationem inducerent,omnes comprehensos,cum in unum convenissent,obtruncavit.Etiam hodie Scytharum magnam copiam undique per Europam morantium videre est,quos sedes capere in Macedonia Therme et Axio flumini finitima,Amurates iussit.Qui quoque plurimos turcos in istam regionm induxit,ut eam incolerent.Campus Zagorae nuncupatus,iubente Amurate ,habitare ceptus est.Etiam Philippopolis regio ab Amurate colonos accepit.At Chersonesus hellesponti iam ante ab Sulejmano fratre colonos sortita est.Thessalia et Scopiorum necnon Trybalorum regio qua á Philippopoli usque in Hemum et Sophiam isthoc nomine vicum patet,ab Amuratis filio Paiasite colonos nacta est :qui deinde Illiriorum et Triballorum regionem vastabat.-–Bajazid császársága alatt nem volt valami szerény…A szkiták(tatárok) haderővel Dácsiába jöttek és küldötteket menesztettek Bajazidhoz kérvén a tartományt és pénzt amivel segitenék Bajazidot az Isteren való átkelésben és az europai harcokban.Bajazid nagyon megörült e beszédnek,nagy jutalmat igért,ha amint megbeszélték hozzá járulnak az európai akciókhoz és lekaszabolják az egyetlen élő vezérüket(Valószinű hogy Zsigmond királyra gondolt).Ezek ily modon szét széledtek Európában,a legjobb lovakkal és a legtehetségesebb harcosokkal.Ez után Bajazid mégis felrugta az egyességet,attól való félelmében,hogy netán ezek a szkiták összeszürjék a levet az európai szkitákkal(magyarokkal).Még ma is szkiták nagy tömegeinek maradványai láthatók Europában,különösen Makedoniában a Terma és Axio folyók mellett akiket Amurát parancsára telepitettek.Aki ugyanakkór sok törököt is be vitt ebbe a régióba hogy itt lakjanak.Amurat parancsára ugyanugy Zagore és Philippopolis vidékét is betelepitették.A Chersonez(Krim )környékét már joval azelött Sulejman idején betelepitették. Ugyanugy Tesszália és Skopie környékére is egész a Hemum hegységig és Szofia környékéig,ahonnan később az Illiri és Triballi régiokat kezdték rabolni.

Itt Bajazidot egy téves történelmi tanitás befolyásolta a döntésében.Ő ugyanis ugy tanulta a nyugati történetirásból,hogy a magyar szkiták is tatárok.Tehát jogos volt a félelme,hogy a két szkita nép adott esetben össze fog és megakadályozza a török előrenyomulást.Ezzel a lépésével majdnem száz évvel késleltette Magyarország meghóditását.

A törököket Hunyadi János idejében vissza lehetett volna szoritani Európából,ha erre lett volna akarat a nyugati hatalmak részéről,beleértve ebbe a pápai hatalmat is.A várnai csatánál elárulták a magyarságot.Miután a nyugatiak segitséget igértek a török ellen,nem csak hogy nem tartották be igéretüket,de velencei és pápai hajókkal szállitották a törok sereget a Bosphoroszon át Európába.Ma is hasonló a hozzáállásuk.Többre becsülik a pénzt mint a becsületet.

Azonban a téves történelem nem mindig kedvezett a magyarságnak,de még a szomszéd népeknek sem.A XIII.században Magyarország a kereszténység bástyájának számitott,ellentétben a francia és német királyságokkal,melyekkel a pápának nem egyszer komoly összetűzései voltak.Ismeretes IX.Gergely élet-halál harca II.Frigyes császárral.Ebben az időben indult el keletre egy pár domonkosrendi magyar szerzetes, hogy ugymond megkeresse a magyarság őseit,ugyebár a szkitákat.Juliánus barát miután visszatért “ázsiai” küldetéséből,az első utja IX.Gergelyhez vezetett.Ez után nemsokára megjelentek Európában a tatárok,akiket még a 16.századi könyvekben is szkitáknak neveznek.A pontifex ugy okoskodhatott,hogy ha ezek a magyarok akik szkiták, ilyen hű katolikusok,miért ne hivjuk be Európába a rokonaikat hogy igy növeljük a hivek táborát? Ha Juliánus barátnak nem lett volna küldetése a pápától,akkór nem kellett volna azonnal referálnia az utjáról rögtön ahogy vissza érkezett.Sajnos a pápák esetében és ez alól nem kivétel a jelenlegi Pontifex sem a hit mindig felülirta a józan gondolkodást.

A tatárok sosem voltak egy egységes nép.A kárpátoktól délkeletre élő tatárok a kunok,akiket a nyugati krónikák Kumánoknak neveznek.(Itt mégegyszer emlékeztetem a hivatásos történelem müvelőket,hogy a régi latin nyalvű irásokban az n betüt néha az elötte lévő batü fölé huzott vonalka helyettesitette,amit a hanyag másolók sokszór nem vettek figyelembe.Igy a kumant kunmannak kell olvasni.A man=ember tehát kunman=kunember ugy ahogy a besszerman=besenyő ember).Ezek egy része le is telepedett Magyarország területén és idővel asszimilálódtak.A Kárpátoktól keletre a besenyők laktak,akiket egyes krónikák pacinákoknak hivtak.A vidéket hivták bogdániának,moldovának,a németek meg besszerábiának ,és valószinű hogy a lakóit besszermannak,ugy ahogy a déli tatárokat kumannak.Egyébként maga a Besszerman név létezik mint tulajdon személy név.Ezt magyarositva jelenhetett meg a Böszörmény név.

Az a szkitia amit a történelemkönyvekben leirnak,ugymond a Pontustól a Riphei hegyekig és a Kárpátoktól Ázsiáig ,az nem más mint a középkori tatár birodalom.Ezen nem lehet csodálkozni,mivel a történészek a szkitákat a tatárokkal azonositották.Igy a fejekben az áll,hogy a magyarok is tatár származásuak.De nézzük ennek a pontos latin megfogalmazását:
https://books.google.ro/books?id=_nZfhl9sX5wC&pg=PA762&lpg=PA762&dq=vita+S.Emmirammi+sec.X.&source=bl&ots=DBkoh1hg9A&sig=BuoACU0QgOwTtRIPV-Qz_T8H89g&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwigrPXR2MLLAhVDJpoKHUgVCbwQ6AEIGjAA#v=onepage&q=vita%20S.Emmirammi%20sec.X.&f=false
64-65.old:
Scythia (ut aiunt) in oriente extensa,induitur ab uno latere Ponto,ab altero montibus Ripheis,á tergo Asia et Ithasi flumine.Patet autem multum in longitudimem et latitudinem.Hominibus hanc inhabitantibus inter se nulli fines:pertanto enim agrum exercent,nec domus illis ulla ,aut tectum vel sedes est,armenta et pecora semper pascentibus,et per incultas solitudines errare solitis.Uxores liberosque secum in palustris vehunt,quibus coriis imbrium hiemisque ,causa tectis pro domibus utuntur.Nullus scelus apud eos furto gravius,quippe sine tecti munimento pecora et armenta alimentaque habent.Aurum et argentum non perinde ut reliqui mortales appetunt,venationum et piscationum exercitiis inserviunt,lacte et melle vescuntur.Lane his usus ac vestium ignotus,et quanquam continuis frigoribus afficiantur,pellibus tantum ferinis ac murinis induuntur.Imperium Asiae ter quesivere,ipsi perpetuo ab alieno imperio aut intacti aut invicti mansere…Darium regem Persarum turpi á Scythia summoverunt fuga,Cirus cum omni exercitu trucidaverunt,Alexandri Magni ducem Zopiriona pari ratione cum universis copiis deleverunt.—Szkitia (ahogy mondják) keletre terjed a Pontus oldalától a Riphei hegyekig,a háta mögött Ázsia és az Ithasi folyó.Azonban nagyon nagy kiterjedésű hosszában és széltében.Az itt lakó népek országainak nincsenek határaik:habár a földet müvelik nincsenek házaik,sem fedél a fejük fölött sem állandó lakhelyük,a marháikat és nyájaikat legeltetik a megmüveletlen pusztákon.Fedett szekereken viszik az asszonyaikat és gyerekeiket amelyek házak gyanánt szolgálnak esőben és télen.Nincsenek náluk komolyabb lopási esetek,mivel semmijük nincs bezárva.Aranyat és ezüstöt sem raknak a halottaik mellé.Üzik a vadászatot,halászatot,tejet és mézet esznek.Ismeretlen náluk a gyapjuból szőtt ruházat.Vad és háziállati bőrruhákban járnak, mintha mindig hideg volna.Idegen birodalmak sosem tudták öket legyőzni.Dárius seregeit csufosan megkergették .Cirust egész seregével tönkre verték.Nagy Sándor az egész seregével visszaverték.

Ez mind szép csak valami sántit.Ugyanis Herodotus az agatirszeket a szkiták közé sorolja és ezek hiresek voltak az arany és ezüst ékszerek használatában.Dáriusz amikór a szkitákkal akar tárgyalni a hadjárat alatt, Idantérosznak az agatirszek királyának üzen.Herodotosz pedig azt irja hogy az agatirszek a Maris(Maros) mellett éltek.A fenti irás meg azt állitja hogy nem nagyon bővelkedtek arany és ezüst ékszerekben.A még át nem javitott régebbi történeti irásokban a magyarságot szkitáknak nevezik.A történelmi irásokban sehól sincs szó arról,hogy a szkiták keletre vándoroltak volna üresen hagyva a Kárpát-medencét.

A mai történelmi könyvekben az áll,hogy a magyarokat a nyugatról jött szerzetesek tanitgatták a földmüvelésre és a kézmüvességre.Erről ir Dr.Görög Ferenc is a Magyar nemzet története c. könyvében.Aztán a 12o.oldalon még is ezt találjuk:”De mesteremberben sem szenvedtek hiányt a jámbór papok mert például Szent István király a pécsváradi kolostornak a következő udvarnokokat adományozta:1o kovács,6 kádár,12 esztergályos,9 pék,3 fazekas,6 gyergyaöntő,5 ötvös,8 kerékgyártó,és 4 molnár.Szerepelnek még vargák,aranymüvesek,asztalosok,szabók,timárok,szücsök ,szakácsok,és kulacsgyártók is ami mind azt mutatja ,hogy a kézmüvesség minden fajtája ismeretes volt.”

Hát ma is ezt látjuk a médiában, hogy az a fehér ami fekete,a tolvaj a tisztességes,az áldozat a bűnös.És sose felejtsük el ,hogy a történelem néha nem csak papiron ismétli önmagát.

Természeti és ember okozta katasztrófák a német évkönyvekben

vihar

A vallás szerint a természeti katasztrófák Isten büntetése az emberi bűnök miatt.Az a tény azonban,hogy a természeti katasztrófák válogatás nélkül szedik az áldozataikat nem vall isteni intelligenciára.A legtöbb emberben a bűnre való hajlam, ami általában latens állapotban létezik,természeti katasztrófák alkalmával könnyen a felszinre tőr.Tehát itt pont forditva áll az ok és okozat közti összefüggés,mint ahogy azt a vallás állitja.Ha azonban megfigyeljük a jelenlegi meteorológiai katasztrófák okát,azt látjuk hogy ezeknek az egyik, ha nem a legfőbb okozója az ember.Istenhivő fejjel gondolkozva,de szekuláris törvény szerint is rosszat akaratlagosan előidézni bűn.Az ipari terjeszkedés ami talajszennyezést okoz,az erdők és vadállatok pusztitása,mind annak tulajdonitható,hogy az emberi szaporulat tulhaladta a megengedett határt.Feltevődik a kérdés,hogy vajon a tulszaporodás emberi bűn,vagy Isten büntetése? Érvényes e még az első emberi párnak adott parancs,hogy “szaporodjatok,sokasodjatok és töltsétek be a földet”.

Természeti katasztrófák amint a következő krónikából kiderűl a multban is voltak,és itt is kereshetjük a kapcsolatot ok és okozat között:
https://books.google.ro/books?id=_nZfhl9sX5wC&pg=PA762&lpg=PA762&dq=vita+S.Emmirammi+sec.X.&source=bl&ots=DBkoh1hg9A&sig=BuoACU0QgOwTtRIPV-Qz_T8H89g&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwigrPXR2MLLAhVDJpoKHUgVCbwQ6AEIGjAA#v=onepage&q=vita%20S.Emmirammi%20sec.X.&f=false

253.old:
1o68.Erphesfurt civitas incensa est ab exercitu regis Heinrici.Monasterium quoque S.Petri in monte,et Sancti Severi cum multitudine quae ibi confugerat.-–Erphesfurt(Erfurt) városát felégették a Henrik seregei,a S Péter és a S.Severin templomba menekült tömeggel együtt.
1o72.Coniurant principes Saxonum contra Heinricum regem.—A szakszonok Henrik elleni összeesküvése .
1o73.Saxones Hartesburg castrum fortissimum destruunt.Ubi sepulchrum filij Heinrici regis violant,ossa dispergunt,ecclesiamque in eodem destruunt.—A szakszonok lerombolják a Hártesburg kastélyt.Ahól meggyalázzák a Henrik fia sirját,szétszorják a csontjait,és a templomot is lerombólják.
1o75.Bellum iuxta Untrount fluvium commititur á saxonibus contra regem Heinricum:ubi multi potentes ex ultraque parte ceciderunt,et Saxones fugam inierunt.—Az Untrount folyó melletti ütközete a szakszonoknak Henrik ellen:ahól sok fő ember elesik mindkét részről és ahol a szakszonok megfutamodnak.
1o78. Sancti Severi monasterium cum multitudine populi que illic intus fuit,incensum fuit ab exercitu regis Heinrici,et ecclesia in monte sancti Petri et Erphesfurt.—A Szent Szeverin monostor leégetése a nép tömegeivel együtt a Henrik seregei által.Ugyanez történt az Ephersfurti S.Péter templommal.
1o81.Heinricus rex Romam obsedit.—Henrik Rómát ostromolja.
1o83.Roma capta est ab Heinrico rege et pestilentia gravis facta est.—Henrik elfoglalja Rómát,ahól kitör a pestis.
1o96.Populus innumerabilis virorum et mulierum ex diversarum gentium partibus armatus,Hierosolymam tendens Iudeos baptisari compulit:renitentes ubivis locorum immensa caede profligavit.Apud Moguntiam vero utrique sexus Iudaei numero mille et quatordecim interfecti sunt,et maxima pars civitatis exusta est .Iudaei qui per diversas provincias metu compellente Christiani facti sunt,iterum á Christianitate paulatim recesserunt.1o99.Imperator Pascha Ratisponae celebrat,ubi iisdem diebus magna mortalitas facta est .—Megszámlálhatatlan tömeg férfiak és nők különbféle nemzetiségüek,egy részük felfegyverkezve Jeruzsálem felé tartanak,hogy a zsidókat megtéritsék,a renitenseken a helyszinen oriási mészárlást követtek el.Moguntiában ezer negyven mindkét nembeli zsidót öltek meg nagyrészüket elégették.A zsidók közül akik áttértek a keresztény vallásra,nem sok idő után ujra kitértek.1o99-ben a császár a husvétot Ratisponában ünnepelte,ahól ezekben a napokban nagy halálozás volt.
11oo.Hiems dura fuit et fames magna.—Kemény tél volt és nagy éhinség.
11o3.Heinricus filius Heinrici imperatoris regnum obtinuit.Otto marchio aliique plures Saxonum barbaros qui Luticij vocatur,invasit et honorifice triunfavit.—Henrikus fia Henrik a császári hatalom birtokába jut.Otto márki a barbár Szaxonokat megtámadja és legyőzi.
1125.Lotharius dux saxonum apud Moguntiam rex elegitur,et Aquisgrani benedictione regali sublimatur.—Lothárius herceget Moguntia mellett királlyá választják és Aquisgrani jováhagyásával a királyi tisztségbe emelik.
1126.Graviter caesus est exercitus Lotharij in Boemia.Eodem anno Lotharius obsedit Nurenberg.-–Nagy mészárlást vitt véghez Lothár Boemiában.Ugyanaz évben Nürnberget ostromolta.
1132.Augusta civitas ab exercitu regis Lotharij igne crematur,plurimi de civibus captivi abducuntur,et quidem digna satis ultione pro comisso multati scelere quippe qui regem ad se pacifice ingressum …—Agusta városát Lothár katonái leégették,sok polgárt fogságba ejtettek,mivel a királyt nem fogadták békességgel.
1135.Ventus vehementissimus et hactenus incognitus naves multas subuerit,aedificia plurima destruxit,arbores fructuosas atque sylvestres innumeras deiecit:ita ut vix decima pars quarundam remansisset sylvarum.Eodem anno nuncij venerunt Graecorum ad imperatorem Lotharium cum magnis muneribus.—Hirtelen erös szél miatt sok hajó elsűlyedt,sok épület összedölt,rengeteg gyümölcs és erdei fa kidőlt olyannyira,hogy az erdei fáknak csak a tized része maradt meg.
1137.Lotharius imperator in redeundo de Italia moritur apud Lutrensem abbatiam ab ipso constructam,presentibus Saxonie et Thuringiae principibus regio more sepelitur.—Lothárius császár Itáliából hazatérőben az általa épitatt Lutrensei apápságban meghalt.A jelenlévő Szaxoniai és Thuringiai hercegek az ottani szokások szerint temették el.

1144.:Magna inundatio aquae fuit in Erphesfort.—1144-ben nagy áradás volt Erphesfortnál.
1154::Magna aquarum inundatio fuit.—1154-ben nagy áradás volt.
1226..Inundatio maxima fuit in Thuringia.—1226-ban nagy áradás volt Thuringiában.

1233.Rex et Moguntinus et magister Cunradus de Marburg,Moguntiae conventu episcoporum et comitum atque clericorum fecerunt,pro quibusdam infamatis de heresi inter quos comes de Seine accusatus ,inducias purgationis ulteriores obtinuit:super reliquos vero qui non comparaverant ,predictus Conradus de Marburg ibidem populum cruce signavit.Quapropter illi felle amaritudinis commoti,iam dicto Conrado in reditu insidias iuxta Marburg ponentes,ipsum una cum Gerhardo minoris ordinis fratre,probatae vitae 3o viro ,3 calend.Aug.crudeliter occiderunt.Hoc anno aereticorum innumera multitudo per totam Alemaniam igne cremata est,multoque plures haeresim abiuraverunt.—A király Moguntinusszal,a Marburghi Konradus mesterrel összehivták a papság vezetőit egy bizonyos rossz hirű eretnekség miatt,amiben mások között érintve volt Sein hercege is ,aki később megtisztult és kegyelmet kapott:a többieket akik nem tértek meg,emlitett Maeburgi Konradus kinvallatásnak vetette alá.A keserü méregtől indittatván emlitett Konrád és Gerhard minorita rendi barátpap az aljas tevékenységüket Margburgra is kiterjesztették,Aug.3.-án harminc tisztességes életű embert kegyatlenül legyilkoltattak. Ebben az évben számtalan sok eretneket égettek meg Németországban,de sokan vissza tértek a katolikus hitre.
1234.:Hiems asperrima fuit ,adeo ut in mediterraneo mari institores Venetiani cum oneratis summariis pedestri itinere per glaciem transirent:quae videlicet hyems non parvam per totam Italiam in vineis,iumentis et olivetis intulit cladem—A tél nagyon kemény volt,ugy annyira,hogy a mediterrán tenger befagyott,és a velencei kereskedők gyalog vitték át az áruikat a jeges tengeren,a hideg természetesen nagy károkat tett a szölőben,az olajbogyóban és az állatokban.
1236.Calend Maij Marburg translatio facta est sanctae Elisabeth,presente Frederico imperatorae ,ac tribus archepiscopis Moguntino,Coloniensis,Bremensi ,ubi ex illius ossibus oleum evidentissime desudavit.—Májusban Szent Erzsébet csont reliquiáit átszállitották Marburgba Frigyes császár és Moguntinoi,a kölni és a Brémai főpapok jelenlétében.A szent csontjaiból jó illat áradt.

1265.:Multae naves magnae et onustae ,tam trieres quam cocones,in mari mediterraneo ac in Dacia submerse perierunt.-–Sok nagy megrakott hajó teher és személyszállitó ugy a mediterrán tengerben mint Dácsiában elsülyedt.
Ez a Dácsia nyilvánvaló hogy Dánia akar lenni.
1287.:In Frisia submersi per inundationem aquae pene 8oooo hominum.—Friziában 8oooo embert nyelt el a viz a nagy áradás miatt.
1315.:Factum est diluvium in Grimmiis,ubi multi homines perierunt:sed et ecclesia Augustinensis inibi per inundationem aquarum est abducta.—Árviz Griminiben,sok ember veszett el szint ugy az augusztini templom megsemmisült.
1316:Fames valida que iam per tres annos invaluerat,tam magna facta est,ut multi fame perirent.Nam in strada publica ,in civitatibus in oppidis ,in villis innumerabiles exanimes tacere videbantur.—Már három éve tart a nagy éhség,ami miatt sokan meghaltak.A városok utcái tele vannak halottakkal mindenütt csend honol.
1342.:Fuit tanta inundatio aquarum in Erphordiae ,in die Braxedis,ut nemo in vicino equitare posset,et detruxit longas temetes Erphordiae ,pontem ante valuam sancti Augustini et sancti Ioannis pontem in Herbipoli cum magna turri ,pontem in Ratispona,in Drestden,in Franquenfordia ,in Weizendorf,in Babenberg.—Erphordiában és Braxedisben olyan nagy árviz volt ,hogy loháton sem lehetett megközeliteni,tönkre ment a nagy szölős ,sok hidat el vitt,mint a Herbipoli,Ratisponai,Drezdai,Frankfurti,Weizendorfi,Babenbergi.

A poszádai ütközet,vagyis amikor a cél szentesiti az eszközt

Bazarad_a_ravasz_havasalfoldi_fejedelem

Az Árpád dinasztia kihalása után a magyar tron a szerencselovagok prédájává vált.A három tronkövetelő (a cseh Wencseslav,a bajor Otho és a sziciliai Caroberto)közűl pápai segédlettel Caroberto került ki gyöztesen,aki rögtön fel is vette a Károly Robert nevet.A magyarországi urak épp annyira nem szivlelték,mint ahogy egy nemzet sem szivleli az idegenszivű uralkodókat.A gyujtogatások napirenden voltak.Miután leégették az ujdonsült király által épitett templomot,a király ezt ujra épittette és olom lemezekkel fedette be.Az eredmény az lett,hogy a következő tüzben a fedél ugy megolvadt mint a viassz.Ez után az urak felbéreltek egy Felician nevű urat,aki ebéd közben tört rá a királyi családra,de csak annyit ért el hogy könnyebb sérülést okozott a király jobbkarján,és levágta a királyné négy ujját.A szörnyű bosszuban a király nem hazudtólta meg a sziciliai származását.Miután leölette a támadó egész familiáját,az egyik lányának levágatta nyolc ujját,az orrát és az ajkait,hogy csak a fogai látszottak ki,és igy hordozták ló háton a városokon keresztűl miközben kiabálnia kellet,hogy igy jár aki a királyhoz nem hüséges.

Mindezen eseményeket és a következő szöveget figyelembe véve , mindjárt sejteni lehet,hogy mi is volt a Basarab elleni hadjárat célja.Tudnillik a király igy akarta likvidálni a számára nem megbizható urakat.A magyar akkor is elég hiszékeny és naiv volt.Ugy látszik hogy a ravaszság,és a ravaszság felismerése,nem magyar tulajdonság.

A Turoczy kronikában olvashatjuk ezeket.

https://books.google.ro/books?id=igZPAAAAcAAJ&pg=PA13dq=hungaricarum+origines&hl=hu&sa=X&ved=0CCUQ6AEwATgKahUKEwizk6G_qZLHAhXGsxQKHVtaAc4#v=onepage&q=hungaricarum%20origines&f=false

Ad inductionem Thome Wayvode Transilvani et Dionisij filij Nicolai,filij Ancha,que terra est inhabitabilis genti ignotae,ut de ipsa terra ipsum Bazarad rex expelleret.Cum tamen ipse princeps censum debitum regiae maiestati semper fideliter persoluisset.Cum autem rex Zenrin et castrum ipsius recepisset Dionisio tradidit memorato omnia cum dignitate banatus.Quo facta Bazarad regi sic mandavit nuncios per honestos:Quia vos domine mi rex,laborastis in convocatione exercitus,laborem vestrum recompensabo VII millibus marcarum argenti.Ipsam etiam Zenrin cum suis attinentiis nunc habetis prae manibus per potentiam:pacifice vobis tradam:insuper censum,quo teneor,vestra coronae fideliter persolui faciam omni anno.Et nihilominus unum ex filiis nostris vestrae curiae ad serviendum deputabo meis pecuniis et expensis:tantum modo revertimini in pace vestra,et personarum periculis praecavete:quia si veneritis ulterius,periculis minime evaditis.Quo audito rex elata mente in tale verbum prorupit,nunciis sic dicens:Sic dicite Bazard :Ipse est pastor ovium mearum,de suis latibulis per barbas suas extraham.Tunc quidam fidelis baro Donch nomine, comes de Zolio et de Lipton sic ait regi:Domine,cum magna humilitate vobis,et ad honorem vestrum ipse Bazarad loquitur: idcirco regiae benignitatis favorem,et plenam dilectionem gratiae ei velitis per vestras literas remandare.Tunc rex verbum superbiae et comminationis superius propositum iteravit,et relicto consilio saniori,protinus ultra pugnaturus processit.—Az erdélyi Tamás vajda és Dénes Miklos fia,meg Ancsa fiai biztatására,hogy ugyanis azt a földet tudatlan emberek lakják,és erről a földről basarab vajdát is el kell űzni (Valakikre mindig rá lehet kenni a balhét).Habár ez a herceg(vajda) a királynak járó adót mindig tisztességesen fizette.De mivel a király már Szörényt bevette igy Dénes át adta neki méltósággal az egész Bánátot.Ezt látva Basarab azt üzente a királynak:Mivel te uram és királyom oly sokat fáradoztál hogy összegyüjtsd ezt a hadsereget,meg akarom jutalmazni a fáradozásodat hétezer ezüst márkával.Szörény és a hozzá tartozó részek már a birtokodban vannak,ezt békésen átadom.Ezenkivül a koronádnak járó évi adót hüségesen fizetem.Nem kevésbé az egyik fiunkat az udvarodba küldöm hogy ott szolgáljon a saját költségemen.Igy kegyelmed forduljon vissza és vigyázzon a saját személye elleni veszélyekre.Ha még jön felséged a jövőben legalább a veszélyeket kerülje.Ezt halva a király döjfösen ilyen szavakat vágott a követek szemébe:Ezt mondjátok Basarabnak:Ő az én juhaim pásztora és a szakállánál fogva fogom kirángatni a barlangjából.Ez után egy a királyhoz hű Dancs nevű báró Zolio és Lipton ura igy szolt a királyhoz:Uram maga Basarab a legnagyobb alázattal és tisztelettel szolt felségedhez:a királyság körül csend , béke és áldás honol,ezt akarja felséged a szavaival tönkre tenni.Ekkor a király döjfösen és fenyegetőleg megismételte a fenti mondatát és elhagyta a gyülést.Utánna rögtön elinditotta a támadást.

Mivel a magyar csapatok egy szük hágóba szorultak,a kétoldalról lezuditott kövek és a nyilzápor miatt rengeteg főur lelte ott halálát.
Amilyen sok hájjal meg volt kenve a sziciliai Caroberto,azt sem zárnám ki ha összejátszott volna Basarabbal,de ha nem is,a fenti irásból látszik hogy semmi oka nem volt Basarab ellen harcolni.Árulkodó tény az is hogy tatárok is segédkeztek Basarab mellett.Ezek zsoldosok voltak és általába nagy fizetség fejébe végezték a piszkos munkát.Ezeket felbérelni inkább Carobertonak állt módjában mint Basarabnak.

A domino effektustól a bumeráng effektusig

black peapol

Egy élettér meghóditását ,mindig egy ideológiai kampány előzi meg.Erre szükség van a hóditók erkőlcsi megerösitéséhez.Egy háborús fél mindig sikeresebb ha meg van gyöződve,hogy igazságos ügy érdekében harcól.A történelem tanusága szerint ezt az erkölcsi motivációt egyrészt a vallás,más részt a történelem képes szolgáltatni.A hóditó mindig megpróbálta bebizonyitani,hogy a meghóditandó területen lakó nép érdemtelen a terület birtoklására vagy ugy ,hogy helytelen vallást gyakoról vagy ugy, hogy betolakodóként jutott a terület birtoklásához.Legtöbszőr mindkét ürügyet sikeresen alkalmazták.
Jelen esetben Európáért folyik a harc.Sajnos a fehér ember csipkerozsika álmát alussza.Az iszlám a sémi és a fekete ember vallása.A sémi valójában a fekete és a fehér ember keveréke.Ha figyelembe vesszük azonban azt a tényt,hogy a fekete ember szaporodása jóval fölül mulja a fehér és a sémi népek szaporodását,akkór rövid időn belül csak feketék fogják benépesiteni a földet.Persze itt nem a bőr szinével van a probléma,hanem civilizácioi szinttel.

A mai világpolitikai helyzet kisértetiesen hasonlit a XV-XVI.századok közötti állapotokhoz.Az akkori politika legbefolyásosabb tényezője a katolikus egyház,amelynek a szlogenje az “egy akol egy pásztor “volt.Ezen cél kivitelezésének az utjában a legfőbb akadály a nemzetállamok és a nemzeti protestáns vallások voltak.Mivel a Szent Német-Romai birodalom egymagába nem volt képes megtörni a keleteurópai nemzetállamok gerincét,ezért titokban szövetkezett az oszmán birodalommal,és igy ha nem is volt képes megszerezni teljes egészében az ezen államok fölötti hegemoniát,de legalább a felét megkapta.

Ennek az eljárásnak azonban már volt egy előzménye,amikoris a XIII.században,ugyanigy szövetkezett a pápai hatalom a tatár-mongol birodalommal,azzal az ürüggyel,hogy majd a mongolok segitségével megfogják akadályozni az iszlám térhóditását.Ugyebár a cél szentesiti az eszközt.Ilyen a politika.

A politikai cél elérése érdekében a katolikus egyház két rendet alapitott.Elöbb a domonkos rendet,akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a mongol-tatár invázióval,lásd a Juliánus barát keleti utját,aminek az igazi célját titok fedi.Egy másik ugyancsak politikai céllal létrehozott rend a Jezsuita,amelynek a tevékenysége a XV-XVI.században követhető nyomon.Ezek semmisitették meg mindazon irásokat,amelyek nem feleltek meg az egyház politikai érdekeinek,és ezek irták át az egész történelmet,egyszóval hamisitottak.Ekkór lettek papiron átrakva Ázsiába mindazon népek ősei,akik nyelvükben és hitükben különböztek a Szent Német-Római birodalom népeitől.Igy kerültek Ázsiába a Szkiták,az Agathirszek,a Szarmaták (Szaurómata néven),és sok más őshonos európai nép.

Ahhoz hogy ez hihetővé váljon,ki kellett dolgozni egy nagy népvándorlási elméletet.Ezt a dominó effektus jelenségével próbálták hitelessé tenni,ami sikerült is oly annyira hogy a mai napig fenn áll ez az elmélet.Nem árt megjegyezni ,hogy a dominó játékot katolikus szerzetesek találták ki és ugy néz ki hogy innen jött az ötlet a nagy népvéndorlás kiagyalására.Ha a dominó kockákat élire állitjuk és meglökjük az utolsó kockát,akkór rendre minden kocka le fogja dönteni az elötte lévőt.Ez annyira szemléletes,hogy a legbutább történész is megértette.Az okosabbjai persze ha fogcsikorgatva is kénytelenek voltak ezt elfogadni.A vándorló népek utolsó kockája a sereghajtók, a hunok.Igy a népek egymást kergetve pár száz év alatt átkerülnek Ázsiából Európába.

Ez azonban a közlekedő edények törvénye alapján csak ugy volt lehetséges,ha Európában létezett egy vákum,vagyis egy olyan térség,amely a népességének alacsony kulturája és gyengesége miatt nem volt képes ellenállni a népvándorlási nyomásnak.Jelenleg ördögi modszerrel nem a dominóval,hanem a valóságban próbálja ugyanaz a hatalom szemléltetni a népvándorlást.

Ha megvizsgáljuk az ókori világ három kontinensének népeit,már mint Európa,Ázsia és Afrika népeit hadászati(támadási és védekezési) szempontból,akkór azt látjuk,hogy a leggyengébb láncszem az afrikai.Igy ha Európában valahól vákum,vagy vákumhoz közelálló terület létezett,akkór ott afrikai származásu nép kellett lakjon,egyszóval Európa öslakói feketék voltak.És láss csodát,már megis találták az első fekete család sirhelyét,nem máshól mint Németországban:
http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Etruria_the_Etruscans_celts.htm

A linken található következő mondatokból megértjük a lényeget:

What happened to the Celts in Germany? —Mi történt a németországi keltákkal ?(Ezek a szerző szerint feketék voltak).
They were driven West and south, by incoming Albino Germanic tribes, who themselves were being chased out of Asia by the Huns of Mongolia. The Huns were a group of nomadic people who migrated into Europe c. AD 370, and built up an enormous empire in Europe. The Huns had a language of their own; but very little of it has survived, and its relationships have been the subject of debate for centuries.—Ezeket elűzték nyugatra és délre a betolakodó albinó germán törzsek,akiket a mongol hunok hajtottak ki Ázsiából.A hunok egy nomád törzs,akik i.u.37o körül vándoroltak Europába és egy oriási birodalmat alapitottak itt.A hunoknak saját nyelvük volt(ugy tünik,hogy a szerzőnek kölcsön vett nyelve lehet),de nagyon kevesen maradtak meg belölük és a kapcsolataik évszázados vitákra adtak okot.
Thus the Huns forced “MOST” Whites out of their ancestral lands in Asia, and into Europe: causing death and displacement for the native Blacks in Europe.—Az hogy a hunok a legtöbb fehér embert kiűzték Ázsiából az ősi lakhelyeikről és bekergették őket Európába,ezzel az őshonos fekete népesség elűzését és kiirtását okozták.

Igy teljesedik be a közmondás,hogy aki másnak vermet ás,maga esik belé.
Azért nem árt megvizsgálni komolyan,hogy mennyire tartható a dominó effektus alapon müködő népvándorlási elmélet.A nagy népvándorlás a történelemirás szerint Krisztus után következett be.Herodotosz,aki Krisztus elött élt ,amikor a Dáriusz féle szkiták elleni hadjáratról ir az Agathirszeket a Maros mellé helyezi.Igy a többi szkita nemzet,mint a gelonok,budinok,szarmaták stb.akik ellen ment Dárius már a népvándorlás elött a Kárpát-medencében voltak.

https://books.google.ro/books?id=Lbg_AAAAcAAJ&pg=PT145&dq=scytharum+meotide&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwio5qnph_3LAhWFKCwKHZsMAqQQ6AEIXjAJ#v=onepage&q=scytharum%20meotide&f=false

367.Old:Iones interim Aeoles et Hellespontij qui classem ducebant Cyaneas pretervecti,ad Istri ostia navigarunt, subvectique adverso fluvio,duorum dierum itinere ad eum locum ,ubi primo amnis scinditur ,incipitque :Ister appellari ,nam super id divortium Danubium accolae vocant,ut fuerat eis imperatum ,Pontem statuerunt,navibus arctissimo nexu inter se compactis .—Az Aeolesi és Hellesponti Jonok akik a seregeket hajóikon szállitották,Cianeast elhagyva az Ister torkolatához hajóztak,ahonnan két napi hajózás után az Isteren felfelé elérték azt a helyet ,ahol a folyó elöször kettéágazik,ahonnan a folyót Isternek nevezik,mert azon felül az ott lakók Dunának hivják,ide parancsolta a király hogy jól össze kötött hajókból hidat épitsenek.

Az első elágazás semmi esetre sem lehet az ahól a delta kezdődik.Ez az elágazás inkább egy sziget miatt jöhetett létre,ami nagy valószinüséggel az Ada-kaleh sziget volt.Tehát a hidat is valahól itt épitették és Dárius a szkiták ellen a Kárpát-medencében harcólt,vagyis a szkiták Kárpát-medencei őslakósok.

Az egyik meghatározó dominó kocka amely az elmélet szerint döntő szerepet játszott a népvándorlásban a hunok voltak.A legtöbb latin nyelvű történelmi irásban ugy találjuk,hogy “huni sive hungari”= hunok vagyis magyarok.És ez igy áll mindenütt ahól hunokról olvasunk.Ezért joggal állithatjuk,hogy Attila magyar király volt.Ha elolvassuk a hunokra vonatkozó történelmi irásokat,akkor azt látjuk,hogy mind az amit a hunok cselekedeteiről ir mind Európában,söt a Kárpátoktól nyugatra történnek.Sem a birodalom megalakulásakór,sem annak szétesésekór semmit nem találunk a Kárpátoktól keletre történt eseményekről.A legujabban felfedezett kinai krónikákban található hunok nehezen hozhatók kapcsolatba Attila hunjaival.Ezért azt mondhatjuk,hogy a hun történet ha egyáltalán ugy volt ahogy le van irva magyar történet.

A XII-XIII.században van egy nagyméretű kun betelepedés Magyarország területére.A nyugati történészek ezeket Kumánoknak nevezték.Ezeket viszont a görög kronikákban mint amilyen a Nechita Coniate krónikája,egyenesen hunoknak neveznek.Ebben a krónikában a XII.századi Magyarországon két nép van emlitve a szkita,és a hun.A szkita mindenbizonnyal a magyar,a hun pedig a kun.

A kunok egy a tatárokkal rokon népcsoport volt és nem sokban különböztek ezektől sem szokásaikban sem a harcmódorukban.Ezek menekültekként érkeztek az országba,majd mindent elkövettek a törvényes rend megbontására,majd amikór megérkezett a nagy mongol-tatár sereg,akkor ők voltak a legmegfelelőbb utbaigazitók a rablásokban.Ennek is köszönhető volt,hogy a tatárok három évig rabolták az országot.A legveszélyesebb mindig a belső ellenség.

A legtöbb hunoknak tulajdonitott történet,valójában a mongol -tatár seregek által élkövetett cselekedetek visszavetitése az ókorba.Maga a hun birodalom ahogy a térképeken le van rajzólva megegyezik a Nagytatária néven létezett tatár birodalommal.Elég megemliteni a Szent Orsolya legendát amely a XIII.században jelent meg.Ha valóban a 238-as évben történt volna,akkór nem kellett volna a XIII.századig várni a legenda megjelenéséig.

Eunapius calls the Huns “a people formerly unknown,only to suggest in the next line their identity with Herodotus s Royal Scythians.—Eunapius a Hunokat a multban ismeretlen népnek hivja,csak az utolsó sorokban suggalja az azonosságukat a királyi szkitákkal.Tehát olyan mint hun nép nem is létezett,csak papiron.A magyarok a szkiták közvetlen leszármazottai,Attila pedig magyar király volt.

A történelmi tisztánlátás legnagyobb akadálya az érzelmi kötődés olyan ősökhöz,olyan eseményekhez amelyek nem biztos hogy a valóságban léteztek,vagy ha léteztek ugy léteztek ahogy az le van irva.

Bibliai rasszizmus

 oszlopok

 

 

Manapság a népek globálisan annyira összekeverdtek,hogy a különböző rasszok,csak nyomokban fedezhetők fel,de egy emberre sem lehet azt mondani hogy tisztán egy bizonyos rasszhoz tartozna.Érdekes felvetéseket találunk az elöbbi linken,amin valóban el lehet gondolkodn

A legujabb globalizációs törekvések miatt óriási nyomás nehezedik Európára annak érdekében,hogy egy kevertfajú népesség jöjjön létre.Igy normális ha elgondolkozunk és feltesszük a kérdést,hogy hasznos dolog ez az emberiség jövője szempontjából,vagy milyen veszélyeket rejthet magában ez a folyamat? Nem jó ha bekötött szemmel megyünk neki a bizonytalan jövőnek.

Az európai népnek van egy hamis bűntudata a más kontinensen élő népek iránt.Ez a kolonializmus,és a rabszolgakereskedelem miatt van.Ha azonban megvizsgáljuk,hogy kik voltak a rabszolgakereskedők és a rabszolgatartók,akkór rájövünk,hogy ezek az európai embereknek még az egy százalékát sem tették ki.Bünözők akik szembe mentek az általános erkölcsi normákkal minden kontinensen voltak,és ez alól nem kivételek az afrikai népek sem.Számos afrikai királyról és törzsfőnökről olvashatunk akik a mult századokban hajtóvadászaton fogták el és adták el rabszolgának a saját fajtestvéreiket.De rabszolgákat nem csak a szinesbőrüekből szedtek,hanem a fehér európaiakból is különösen nőkből.Ez a fajta rabszolgakereskedelem a mai napig is tart.

Az hogy egy nép nem tud fejlődni gazdaságilag bizonyos körök kizsákmányolása miatt, nem csak afrikai vagy ázsiai jelenség,de az hogy mindennek ellenére tulnépesedik,az már nem jellemző az európai őslakósságra.Az európai nemzetek esetében, a más földrészekről bevándoroltak kivételével, meg lehet állapitani,hogy minél nagyobb az elnyomás,annál inkább csökken a szaporulat.Az elnyomásnak vannak olyan kifinomult változatai amelyek nem kötődnek okvetlenűl az anyagiakhoz.Egy néptől nem csak a testi ,de a lelki táplálékot is meg lehet vonni.Bármely fajhoz tartozó élőlény esetében megállapitható,hogy minél alacsonyabb fokon áll a fejlődési létrán,ha egyáltalán fejlődésről beszélhetünk,annál több utódot hoz létre.

A biblia szerint minden ember Ádámtól származik,akit az Isten a saját képmására teremtett.A saját képmása alatt nem az arc formája,vagy a bőr szine a lényeg,hisz az Isten számtalan formában megnyilvánul,hanem a jelleme.
Nézzük meg mit ir erről a legrégebbi ránk maradt tanitás:

https://books.google.ro/books?id=_nZfhl9sX5wC&pg=PA762&lpg=PA762&dq=vita+S.Emmirammi+sec.X.&source=bl&ots=DBkoh1hg9A&sig=BuoACU0QgOwTtRIPV-Qz_T8H89g&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwigrPXR2MLLAhVDJpoKHUgVCbwQ6AEIGjAA#v=onepage&q=vita%20S.Emmirammi%20sec.X.&f=false

267.old:Adam centum triginta annorum genuit Seth,et postea vixit octingentis annis.Septuaginta interpretes ante natum Seth duxerunt annos ducentos triginta ,et postea annos septingentos…Seth interpretatur Ressurectio,id est semen iusti:eo quod stirps filiorum Dei est et in ipso resuscitatum est semen iustum post mortem Abelis.-–Ádám százharminc éves korában nemzette Sétet,és ezután még élt nyolcszáz évet.A Septuaginta értelmezésében Sét születése előtt kétszázharminc esztendő telt el(Ádám életéből)és utánna hétszáz…Sét születését ugy értelmezték mint egy feltámadást mint az igazi magvat,mint az Isten fiainak leszármazottját mert általa feltámadott a törvényes mag Ábel halála után.

Azért ez már lényegesen eltér a bibliában olvasottaktól,ahól az Isten fiait  bukott angyaloknak állitja be.Ez azért megdöbbentő hisz ezek az agyagtáblákon fennmaradt irások sokkal régebbiek mint a biblia.Ki mond igazat és ki hazudik? De lehet,hogy valójában azért nevezik bukottaknak,mivel keveredtek Káin leszármazottaival.

285.old.:His temporibus(ut Iosephus refert) scientes isti homines,quod aut igne,aut aquis perire deberent,in duabus columnis ex lapide et latere factis ,studia sua conscripserunt,ne delerentur é memoria quae sapienter invenerunt.Quarum columnam lapideam ferunt diluvium evasisse ,et hactenus in Siria permanere.Filiae hominum id est filiae Cain ,docuerunt filios Dei id est filios Seth,viros suos ad res prophanas et noxias,et maleficorum artes,et praestigias magicasque et elementa,vel ignem vel aereos daemones colere primum instinctu daemonum,sicut gens Cain consuevit:quod posteros maculavit.Cham vero filius Noe,qui superstitionibus ipsis erat imbutus,ne diluvio deleretur ,scripsit ea in laminis et in durissimis insculpsit lapidibus:inveniens ea post diluvium,perdidit docendo posteros.—Azokban az időkben (amint Josefus előadja) az emberek azon tudása,hogy a világnak el kell veszni vagy tüz,vagy viz által fel van irva két téglából és kőből készitett oszlopra,hogy ne felejtse az emlékezet,ezekre rátaláltak a tudósok.A kőoszlopok átvészelték az özönvizet és most Sziriában találhatók.Az emberek gyermekei azaz a Káin leszármazottai profán és ártalmas dolgokra tanitották az Istenek gyermekeit azaz a Sét gyermekeit,veszélyes művészetekre mágikus csalásokra,a tüz és levegő harag démonjainak első ösztönzésének engedve Kain szokása szerint, igy lealjasitva az utódokat.Kám pedig Noé fia aki ugyanigy babonával volt átitatva,de nem veszett el az özönvizben.Ezek mind fel lettek irva,táblákra és kőbe lettek vésve az utókor számára.

A mesét azért találták ki,hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt tanuljanak belőle.A felnőtt ember megérti,hogy kik a jó tündérek,ki a vasorrú bába,kik a tőrpék,vagy ki a sárkány.Ugyanigy meg kell találni a bibliai tanitások igazi jelentését.Ha Isten tökéletesnek teremtette Ádámot,és ha Káin valóban Ádámtól származik,akkór miért nem lett ő is tökéletes? A kigyó amelyik elcsábitja Évát,valóban kigyo vagy csak egy ravasz emberszabású,amelyik nem tartozott az emberi teremtés közé?

Az irás szerint, két öröklődési vonal létezik az emberi fajban:az egyik a Sét vonal akiket Isten gyermekeinek nevez,a másik a káini vonal akiket emberek gyermekeinek nevez.Azt látjuk,hogy a Káin leszármazottai nem a bőrszin vagy a külső megjelenésükben különböznek a Sét leszármazottaitól,hanem a jellemükben,vagyis abban ,hogy nem az értelmük szerint cselekednek,hanem a hirtelen fellángoló ösztöneik és érzelmeik hatására.A keveredés miatt mindenkiben van egy adag káini jellemvonás.Ezt minden ember saját magából kellene kigyomlálja.Nem megoldás ha ezeket a káros ösztönöket és indulatokat a démonoknak(ezek valójában a rossz gondolatok) tulajdonitjuk.

Most térjünk a mesék és legendák világából a tudományos megfigyelés talajára.Dokumentumokkal lehet igazólni,hogy valamikór létezett olyan faj,ami átmenetet képezett az állat és az ember között.Ezeket valószinüleg tudatosan kiirtották,mivel nem illettek bele a vallás által elfogadott világképbe.De még mielött ki lettek volna irtva,nincs kizárva,hogy ezekkel nem keveredhetett az ember,hisz rengeteg példa van a sodomizmusra.Ezek elég közel áltak az emberi fajhoz ahhoz, hogy utódokat is nemzenek.Ilyen emberszabásuakról számol be Stanley a közép afrikai utazása alkalmával,de már az ókorból is találunk erről beszámolókat.Ilyen a következő linken található:

https://books.google.ro/books?id=jFlJAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=turcos+photius&hl=hu&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMIvaSOiq-RxwIVgbIUCh0feAZp#v=onepage&q=turcos%20photius&f=false

3.old:Naviganti a Pharsa Nonnoso,et ad extremam usque insularum delato,tale quid occurit,vel ipso auditu admirandum.Incidit enim in quosdam forma quidem et figura humana,sed brevissimos,et cutem nigros,totumque pilosos corpus.Sequebantur viros aequales foeminae,et pueri adhuc breviores.Nudi omnes agunt,pelle tantum brevi adultiores verenda tecti,viri pariter ac foeminae,agreste nihil,neque efferum quid prae se ferentes.Quin et vox illis humana,sed omnibus ,etiam accolis ,prorsus ignota lingua ,multoque amplius Nonnosi sociis.Vivunt marinis ostries,et piscibus e mari ad insulam proiectis.Audaces minime sunt,ut nostris conspectis hominibus,quemadmodum nos visa ingenti fera ,metu perculsi fuerint.-–A nonnosoi Pharsától hajózva a távoli szigetek felé,ami elénk tárult hallani is csodálkozásra méltó.Olyan lényekkel találkoztunk amelyek formája emberekhez hasonlitott,de kisebbek voltak és a bőr szine fekete és az egész testük szőrös.A nők a férfiakkal egyforma méretűek ,de a gyerekek kisebbek.Meztelenül járnak,csak a felnötteknek van egy kis diszkrét takaró az ágyékán,sem nők sem férfiak semmi mást nem hordnak magukon.Az arcuk és a hangjuk emberi,de sem az ott lakók sem a Nonnosiak nem értik a nyelvüket.A tengerparton élnek a tengerből kivetett kagylókat és halakat eszik.Nem valami bátrak,ugy hogy amikor az embereinket meglátták elbujtak.

Hogy melyik leszármazási vonalhoz áll közelebb egy egyén azt nem a külsőségekben kell keresni,hanem az értelem és az érzelem közötti arányban.A hirtelen fellángoló érzelem legyen az pozitiv vagy negativ, amit az értelem nem képes uralni, nem más mint ösztön.Az állatoknak általában csak ösztönt tulajdonitanak,pedig aki jobban odafigyel az állatokra láthatja,hogy sokkal mélyebb érzelmeik vannak mint az embernek.Ez nem azt jelenti,hogy az érzelemre nem lenne szükség.Épp ugy szükség van az érzelemre mint ahogy szükség van minden élőlényre is csak persze a megfelelő arányban,hogy ne az ösztön uralja az embert,hanem az értelem,és ne a káini vonal uralja a világot,hanem a séti.

 Vannak dolgok amelyekről az általános vélemény szerint nem illik beszélni.Ezeket a dolgokat tabuknak nevezik.Maga a szó primitiv népektől származik és bizonyos tiltás volt az értelme.Ami tabu volt,az egyszerűen elkerülendő,tehát nem szabad vele foglalkozni,nem szabad bolygatni.Most amikor olyan hirek keringnek az interneten,hogy egyes országok legalizálni akarják az állatokkal való közösülést,akkor érdemes megvizsgálni egy ilyen lépésnek a lehetséges következményeit.A sodomizmus nem ujkeletű jelenség.Ezt követni lehet a történelmi irásokban egész napjainkig.A tudományos-fantasztikus filmek is felkarolták ezt a témát,olyan jövőt vetitve elénk,ahól már az ember mellett megjelennek az ember-állat hibridek.A kérdés csak az,hogy az emberi civilizáció szempontjából ez hasznos vagy káros? A tudomány álláspontja az volt,hogy különböző fajok esetében már mint ember és állat esetében hibrid utódok nem jöhetnek létre.Ez azonban nem jelenti azt,hogy a tudomány fejlődésével ez nem lesz lehetséges.De az sincs kizárva,hogy ez a keverdés már megtörtént olyan emberszabásu esetében,amely elég közel állt az emberhez ahhoz ,hogy a kevert faj létre jöhessen.Azt tudjuk a bibliából,hogy a sodomizmus halálos bűnnek számit.Ennek nagyon jó oka kell legyen,de ezt a biblia nem részletezi.

Vannak a bibliában leirva olyan történetek,amelyek ha nem lennének tabuként kezelve,sok igazság derülne ki belőle.Például Ézsau és Jákob története.Ézsau egy nagyon szőrös férfi,de egyuttal elég buta is ahhoz,hogy az örökségét eladja egy tál lencséért.Jákob annyira nem szörös,hogy kecske bört csavar a keze köré,hogy az Ézsau kezéhez hasonlitson,amikór hamisan kicsalja az apja áldását.Izsák teszi magát,hogy nem veszi észre,és amikór Ézsau megmondja neki az igazat,és kéri ,hogy neki is adjon az áldásból azt mondja egyszerüen,hogy nincs több áldása.Az áldás adása egyuttal az egész örökség,tehát vagyon átadását is jelentette.Az utódok száma abban az időben az anyagi javak mennyiségével volt arányos.Tehát Izsák,de egyuttal Ábrahám és Izsák Istene is ugy látta jónak ,hogy a Jákob ágát illeti az örökség,tehát a szaporodás joga.Akár hogy is elemezzük ezt a történetet,itt egy kis rasszizmussal állunk szembe.A történetben az is benne van,hogy Jákobot az anyja tanitotta meg a csalásra,ami ugye asszonyi gonoszság,de az már feltünő,hogy ezt helyesnek itéli meg ugy az Isten,mint az összes pap akik a bibliát szentirásnak nyilvánitják.A biblia két származási ágról beszél,amelyek oriási eltérést mutatnak egymással szemben.Az egyik a káini,a másik a séti.A káini egy bűnökkel terhelt ,de megtürt,a másik pedig a kivánatos,a szelid ábeli vonal ujraélesztése Sét által.Idővel ezek a biblia szerint is keveredtek.Lássuk hogyan történik a keveredés a biologia tanitása szerint.Legegyszerübb modell két malac keveredését vegyük,az egyik tiszta fehér,a másik tisztán fekete.Átlagban négy utódból születik egy fekete,egy fehér és két tarka.Azonban a keveredésnél nem csak a szinek keverednek ugyanilyen arányban,hanem az összes tulajdonság is,amelyek között vannak sokkal fontosabbak mint a szin és a külső megjelenés.Ilyen az I.Q. hányados,a vérmérséklet,és különböző hajlamok.Ezek azonban a folyamatos többszöri keveredés folytán annyira szóródnak,hogy nem egyszer séti külsőben káini tulajdonságokat fogunk felfedezni,és forditva.

Vissza térve az állatokkal való nemi közösülésre,még ha nem is születnének ebből kifolyólag utódok,akkór is oriási veszélyt jelent az emberre nézve.Megfigyelt dolog,hogy két házastárs bizonyos idő elteltével kezdenek egymásra hasonlitani,nem csak jellemükben,de külsőleg is.Ugyanis egy test müködésében óriási szerepet játszanak a különböző fregvenciáju bioáramok.A fojamatos nemi közösülések által egyik személyből a másikba az indukció jelenségén keresztül tulajdonságok adódnak át.Az itt felsorólt dolgokat még nem lehet tudományos tényekként elfogadni,de érdemes és szükséges volna ilyen téren is félre tenni a tabut és tudományos vizsgálat tárgyává tenni az e fajta jelenségeket,mi elött olyan törvények születnének,amelyek az emberi faj degenerálásához vezetnek.Az eugénika,meg sok más fajelméletnek az volt a nagy hiányossága,hogy kizárólag a külső dolgokra koncentráltak,mint a bőr szine,a koponya formája,mérete stb.

Olyan hirek jelennek meg az interneten,hogy német politikusok állitása szerint azért volna szükség az európai nép,más kontinensről behozandó néppel való keverésére,mivel a beltenyészet miatt az európai faj kezd degenerálódni.Nem értek a lótenyésztéshez,de ugy olvastam valahól,hogy a fajlovak vérvonalát a legnagyobb elővigyázatossággal megpróbálják tisztán megörizni.Ha ugyanezt az ember saját magán probálná érvényre juttatni,akkor máris jön a rasszista rágalomhadjárat.

A biblia elitéli a sodomizmusnak minden formáját,tehát ugy az állatokkal való közösülést,mint a homoszexualitást.Ennek egyetlen oka lehet,és pedig az,hogy az ilyen praktikák degeneráltsághoz vezetnek,más szóval az emberi ménőség az állati felé fog süllyedni.Az történik,hogy egy idő után működésbe lépnek az agyban az elfolytások.Az emberi érzelmek között az egyik legerösebb a szégyenérzés.Ettől elfolytás segitségével próbál szabadulni.Az elfolytás nem más, mint a kellemetlen emlékeket tároló agysejtek müködésének blokkolása.Ezzel azonban sokszór olyan agysejtek is blokkolódnak,amelyek mozgás funkciókat látnak el.Egy ilyen egyén valóban nyomorékká tehát degeneráltá válik,sőt ezt az állapotot átörökitheti az utódokra is.Ezt az elméletet meg lehet cáfolni,de akkór elöbb a bibliában erre vonatkozó tanitást kellene megcáfolni.

Gótok,géták

géták

 A modern történelemben a géták ugyanazt a szerepet játszák,mint a kártyajátékokban a joli joker.A román történészek a gétákat a dákokkal azonositják,és sokan ugy vélik,hogy a nyelvük egyfajta o román nyelv volt.A XVI.századi német történészek pedig,mint amilyen a jelen linken található könyv irója,arra “esküsznek”,hogy a géták azonosak a gótokkal és a dákokkal és mindnek az anyanyelve egyfajta német dialektus volt.

A géták állitólag az Ister mindkét partját lakták söt a mai Moldova területét is.De ha figyelembe vesszük a sok kombinációt,mint a gétodákok,masszagéták,tyrszagéták ,vagy a gótokkal való azonositást,akkór egy óriási területen kellett élniük.Ezt a realitástól elruggaszkodott történész igy is véli.Ha azonban figyelembe vesszük,hogy a régi latin irásokban a nazális betüket mint az m és n betüt nem irták ki,hanem az elötte lévő betüre egy vonalkát huztak,aztán később ezt a vonalkát figyelmen kivül hagyva a gentaból géta lett.Az iró csodálkozását fejezi ki,hogy Herodot akire minden történész hivatkozik,hogy nem irt a géták lakhelyéről:

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

684.old:Idem Jornandes afferit,qui turpissimi erroris dux fuit,dum scribit,é Scanzia ,quam falsi insulam putat Gotos principium generis habere.Getae igitur Goti fuerunt,quod Jornandes ex Orosio cum didicisset,libro suo de Gotis scripto Geticarum rerum titulum dedit,ad Dionis Graeci Geticorum historiographi imitationem:qui si extaret,plura de Getis et clariora antiquitatis monumenta haberemus.—Jornandes is beszámól erről,aki a legcsunyább tévedések hercege volt,amikor azt irja ,hogy a skandináviai félszigetről származnak.A géták tehát gótok voltaka,mint ezt Jornandes Orosziusztól megtanulta és a könyvének amelyben ezt leirta a Géták dolgai nevet adta,imitálva ezzel Dionis görög történetirót aki sokat irt a gétákról a Getikorum c.könyvében.

A ravasz papok mert ilyen volt Jornandes is tudták,hogy nem tévednek amikor azt állitják hogy a gótok géták,vagyis nemzet voltak.Igy nem sok büntudatuk lehetett a csalás miatt,amit több mint valószinű,hogy külső nyomásra követtek el.

718.:Revertamur igitur ad Getas ,quos quamvis Herodotus hoc nomine non descripsit ,alij tamen satis clare loca ipsorum vetusta indicarunt,et inter primos strabo ,inter Istrum et Tyram ,qui nunc Nester vocatur,Getarum solitudinem ponit…Getarum desertum Ammianus Marcellinus Arabiam vocat…adeo ut redire sit coactus ,si Straboni credendum potius quam Herodoto,qui cum fabulose,meo quidem iudicio,ad Scythiae interiora deduxit ,ad ipsos usque Agathirsos.—Vissza térve a gétákra,akiknek a nevét Herodot nem irta le,mások viszont elég világosan jelzik ezeknek ősi lakhelyeiket,elsőnek Sztrabo az Iszter és Tyr(Neszter) közé teszi a géták pusztáját…A géták pusztáját Ammianus Marcellinus Arábiának nevezi…mindezt összevetve ha inkább hiszünk Sztrabónak mint Herodotnak,aki véleményem szerint fabulálva belső Szkitiába helyezi őket,ahól az agatirszek laktak.

Herodot azonban nem gétákról ir a szerző által ugynevezett belső Szkitiában(amit a legtöbb mai történész ugy kerülget mint macska a forró kását,mert tudják,hogy ez volt az igazi Szkitia),hanem Tiszagétákról,más szóval a Tiszai nemzetségről.Ha Herodot nem irt a gétákról,akkor nyilván nem is léteztek ,csak a szó létezett  nemzet jelentéssel.

719.:Plinius Getas Romanis in universum Dacos dici scribit,Strabone distinctionem,quam antea posuimus ,admittente,ut superiorem Istri ripam habitantes,Daci,inferiorem ,Getae vocaretur….Strabo Getas Grecisquam Dacos ,notiores dicit eo quod frequventius ad utramque Istri ripam colonias mittant,et Tracibus et Misis sint permisti ,eundem tamen sermonem Dacis et Getis esse…Getae igitur ,Traces et Daci eius lingue fuerunt qua hactenus tertiam Dacorum partem,uti dixi ,quae á Germanica et Bastarnica non aliter differt,quam Saxonica á Svevica …At cum Saxonico sermone idem est sermo Gotorum,quos eisdem in locis habitasse,proelia contra ipsos á Romanis gesta ,demonstrant et Iornandes,quisquid Getis á Strabone est ad scriptum,ad Gotos refert ,ut non videam ,qua iudicij perversitate quisquam contendere velit,alios Gotos ,alios Getas fuisse.-–Plinius a gétákat a dákok közé sorolja,Sztrabó viszont különbséget tesz leszögezve,hogy az Iszter felső folyásánál dákoknak,és az alsó folyásánál gétáknak nevezik őket…Sztrabó a gétákat görögösen dákoknak irja le és állitja, hogy az Iszter mindkét oldalán kolóniákat hoztak létre ,össze keveredve a trákokkal és a mysiaiakkal,akiknek nyelvük ugyancsak dák és géta volt.A gétáknak tehát,ugy mint a dákoknak és trákoknak a nyelve ugyanaz mint ami manapság a Dákiában élő nép egyharmadának,ahogy mondám ez a némettől és a basternáktól csak annyiban különbözik,mint a szaxon nyelv a svábtól…Minthogy a szaxon nyelv ugyanaz mint a gót,mert hogy ugyanazon helyen laktak,ezek ellen viseltek háborut a rómaiak,Jordanes is bizonyitja ,hogy azok a géták akikről Sztrabó ir gótok voltak,igy nem értem azt a téves gondolkodást,amely szerint más a géta és más a gót.

723.:Videmus igitur clarissime bella haec ad Istrum á Romanis gesta contra Gotos gesta fuisse:qui cum iidem sint cum Getis et cum Dacis aliquando Getarum ,aliquando Dacorum ,aliquando Gotorum nomine nuncupatur.—Világosan látjuk,hogy a rómaiak az Iszteren a gótok ellen viseltek háborut,akik ugyanazok mint a géták és a dákok,néha gétáknak néha dákoknak és néha gótoknak nevezik őket.

759.old:Porro et multo ante,Dani Norvegiam iis viis,quas ostendi,obtinuerunt:unde factum credo,ut regio ea Dania fuerit vocata ,cuius vocis loco ab imperito quopiam in Ptolemei tabulis,ea parte quam intactam reliquit,Dacia est invecta,opinato fortasse Dacos et Danos unam eandemque ,aut saltem eiusdem originis gentem fuisse.—Valamikor a dánok Norvégiábol jöttek amelyet ugy hiszem hogy Dániának hivtak Ptoleus táblájának egy rosz másolása miatt,de abban a részben ami épségben maradt Dácsia van irva ez alatt dákokat és dánokat értve ,akik ugyanazok voltak,vagy legalább is ugyanolyan származásuak.

De könnyen meglehet,hogy az épen maradt rész csak hamisitvány.Erre van példa bőven.

Amint látjuk a szerzők a gótokat Skandináviából származtatják és utánna a Kárpát-medencébe vándoroltatják őket.Jordanes szerint az orosz pusztán hadakoztak a szkitákkal,majd leértek a Meotiszi mocsrakig,ahonnan a hunok nyomására átjöttek a Kárpát-medencébe,és Trákiába.Itt azomban egy más változattal állunk szembe:

716.:Alanis enim longe lateque interiorem Sarmatarum planiciem,im ditionem nomenque afferentibus,Goti coacti sunt,alij ad mare et Cheronesum Cimbricam,alij in montes Carpathios,et Daciam,et Germaniam finitimam confugere.—Az alánok széltébe és hosszába a tulajdonukba vették a szarmát sikságot,a gótoknak egy részét magukba olvasztották,a többiek meg elmenekült a Dán félszigetre, a Kárpát hegyekbe,Dákiába,és a német területekre.

Itt meg sem emliti a Jordanes féle változatot,de logikailag nem is teheti,mivel az alánok keletről jöttek igy a menekülő gótok nem is tudtak volna kelet felé menekülni,vagy vándorólni mint ahogy Jordanes állitja.Ha a gótokat a Kárpát-medencébe akarták helyezni,hogy ezzel igazólják az erdélyi német etnikum ősiségét,mert világosan látszik hogy ez volt a cél,akkór miért nem választották az itt bemutatott rövidebb utat? Ennek az az egyszerű oka,hogy a Kárpát-medencéből ki kellett iktatni a szkitákat,olyan módon hogy keletre helyezték őket,mert ha nem akkór az ővék az ősiség.És ha valahól is nyoma lesz annak,hogy a gótok(akik ugye német etnikum)valamikor is a szkiták ellen harcóltak,az nem a Kárpát-medencében,hanem valahól minél keletebbre kellett történjen.A hóditásokat valahogy mindig meg kellett okólni vagy vallási alapon,vagy történelmi jogok alapján.

De van olyan  történész mint-Johannes Naucleri aki nem meri ignorálni a szkitákat,de hogy megmentse a gót elméletet,rá fogja hogy a gótok valójában a szkiták leszármazottai:

https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

587.old:Gentem Gothorum,que pro Getica Gothica est dicta,constat á Scythis originem habuisse.Scythas vero primos esse in Europa sub septentrione et ad Tanais limitem,feros ac paratissimos ad mortem,apud omnes scriptores invenimus.—A gótok nemzetsége,amely a Gétikában Gótikának neveztetik,megállapitatik hogy szkita eredetű.Mert bizony a szkiták az elsők Európában az északi területektől a Tanais határáig,vadak legfelkészültebbek a halálra ezt minden (történet)irónál igy találjuk.

A géta,gót,dák elméletet ugy tünik,hogy a XV.század vége felé találták ki,amikor Magyarország annyira meggyengült,hogy a német terjeszkedésnek már nem állt utjában.A kronológiát csak a XVI.században kezdték kidolgozni.Ezért a XII.század elötti le irt történelmi események ideje és valóságtartalma megkérdőjelezhető.Azt észre lehet venni,hogy a ma elfogadott történelemben a hunok és a gótok harci cselekményei tökéletesen egymás tükörképe,csak időben el vannak tolódva egy fél évszázaddal.De ha a gótok Kárpát-medencei jelenléte az időszámitás első évszázadában csak fikció,és ami ugy tünik,hogy a XV.században lett kidolgozva a Német-római birodalom terjeszkedésének idejében,akkor nem csoda,ha Traján nevében szerepel a Germanus és Dacicus  kifejezés is.

Nagyon sok esemény nem akkór történt ahogy le van irva,vagy meg sem történt.Az időskálába betoldtak legalább ezer évet.Egy sór történelmetiró papnak akik nagy része a XIII.század után élt fantom képet készitettek és vissza datálták őket pár száz évvel korábbi időszakokra.Ilyen volt Dionisius Exiguus,Jornandes,de lehet hogy az összes koraközépkori vallási irások szerzői is.

A XIII.században élt Jordanesből kreáltak egy VI.században élt Jornandest,aztán a történelmi irásokban mikor Jordanes,mikor Jornandes:

https://books.google.ro/books?id=_nZfhl9sX5wC&pg=PA762&lpg=PA762&dq=vita+S.Emmirammi+sec.X.&source=bl&ots=DBkoh1hg9A&sig=BuoACU0QgOwTtRIPV-Qz_T8H89g&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwigrPXR2MLLAhVDJpoKHUgVCbwQ6AEIGjAA#v=onepage&q=vita%20S.Emmirammi%20sec.X.&f=false

8oo.old:Anno Dom.MCCXXXV Gregorius papa..sanctam Elisabetam divorum catalogo silenniter ascripsit.Haec sancta tres liberos riliquit Ludovico Hermannum Sophiam.Eo tempore Iordanus natione Teutonicus ,primus post sanctum Dominicum ordinis praedicatorum magister generalis,vir vita et doctrina admirandus, effulsit,qui super Apocalipsum profunde et gloriose scripsisse legitur.—Az Ur 1235.évébenGregorius pápa Szent Erzsébetet a szentek soraiba iktatta.Ennek a szentnek három gyereke volt ugy mint Lajos ,Herman és Szofia.Ebben az időben Jordanus teuton nemzetségű, az első prédikátor a szent Domonkos rendben,fő magiszter csodálni való tudással és életvitellel rendelkezvén az apokalipszisről irt dicső és mély gondolatokkal tüntette ki magát.Jornandes pedig gót származásunak vallja magát.

Ugyanigy Dionisius Exiguusnak is megvan az eredeti példánya Dionisius Petaviusban ,aki a XVI.században élt.Eredeti dokumentumok,amelyek alátámasztanák ezen koraközépkori irók valódi létezését nem léteznek.Az ugynevezett másolatok mind a XVI.század körül jelentek meg.

 

Az elveszett tenger kérdése

http://fredfred.net/skriker/index.php/quest-for-the-lost-sea/lang-pref/sv/
Aki feltette ezt a linket 2oo5-ben,ugy tervezte,hogy filmet fog forgatni a témáról.Ugy néz ki,hogy ebből nem lett semmi,pedig a sokkal unalmasabb dolgokról csinált filmek is lettek népszerüek.A jelenlegi világhatalom aminek az erkölcsi gerincét a papság jelenti,nem engedheti meg magának,hogy megkérdőjelezzék az általuk gyártott történelmi képet.Tudni kell ,hogy a jövőt nem csak a jelen,de nagymértékben a mult is meghatározza.Aki pedig a jövő ura akar lenni,az a multat is kell birtokólja.Ha bebizonyosodik,hogy a birtok levél hamis,akkór nem tarthat jógot a jövő birtoklására sem.Ezért van ilyen nagy ellenállás a mult tisztázása irányába.
A hamis történelem iróknak jól besegitett egy természeti jelenség,és pedig a Pannon tenger eltünése.A tudomány állitása szerint a Pannon tenger kb.6ooooo évvel ezelött száradt ki.Ez igaz lehet.De ha figyelembe vesszük azt a tényt,hogy mielött szabályozták volna a folyók medrét Magyarországon,az áradások szinte évente megismétlődtek,óriási tavakat képezve.
Nem sokan teszik fel maguknak a kérdést,hogy vajon a Dunának miért volt kéte neve ?Az ókorban Dunának hivták a Vaskapuig,de onnan a Fekete tengerig Isternek.Ez jó ok arra a következtetésre,hogy volt időszak,amikór a Vaskapu zárva volt.Egy kapúnak az a tulajdonsága hogy néha kinyilik,máskór bezárul.Tudjuk azt hogy az erdők legnagyobb pusztitója az ember.Amikór az ember még nem volt ennyire elszaporodva,sokkal több erdő volt Európában.Egy nagy esőzés alkalmával,amilyenek mindig is léteztek,olyan oriási mennyiségű fa hordalék került a Vaskapuhoz,ami elzárta a folyást.Igy autómatikusan egy időre ujra megjelenhetett a Pannon tenger.Igy ez a tenger nem  6ooooo évvel ,hanem csak pár ezer évvel ezelötti,de ez is tenger az akkori emberek szemében.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.